NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2001. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 – egyhangú – igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Tanács üléseinek ütemezéséről és napirendjéről a 2000/2001-es tanév második félévére vonatkozó előterjesztést. 

 

2/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Diákjóléti Bizottság 2000. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

3/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Lévai Péter egyetemi docens pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

 

4/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 15 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Szőlőtermesztési Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Szőke Lajos egyetemi docens pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

 

5/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 14 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Agrárökonómiai Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Ferencz Árpád főiskolai docens pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

 

6/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 17 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a Műszaki Főiskolai Kar Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Belina Károly egyetemi docens pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

 

7/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 10 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a Műszaki Főiskolai Kar Gépgyártástechnológia Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Boza Pál főiskolai docens pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

 

8/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 16 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar Természettudományi Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Hegedűs Gábor főiskolai docens pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

 

9/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 17 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékére meghirdetett főiskolai tanári álláshelyre dr. Makai Éva pályázati anyagának továbbítását a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve az Oktatási Minisztérium felé.

A Főiskolai Tanács - ugyanerre az álláshelyre - 18 nem szavazattal nem támogatta Dr. Kunhegyi József pályázatát.

 

10/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Beruházási Programiroda megalapítását.

 

11/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Integrációs Bizottság Főiskolai Beruházási Bizottsággá alakulását. A bizottság elnöki teendőit a Főiskolai Tanács egyhangú igen szavazata alapján továbbra is dr. Danyi József látja el.

 

12/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 15 igen, 3 tartózkodom szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tudományos rektorhelyettes 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

13/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Tanulmányi Bizottság 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

14/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi módosításokkal a Felvételi szabályzatot.

- 10. § (1) c) pontban marad a vizsgáztató bizottság

- 10. § (1) d) pontban marad a felvételi bizottság

- 10. § (2) a Főiskola helyett a Kar

            - 15. § (1) a Főiskola helyett a Kar

- A hatálybalépés napja 2001. február 1. és az új szabályzat hatálybalépésével hatályon kívül helyeződik a korábbi Felvételi szabályzat.

 

15/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta A kitüntetésekről és címekről, valamint az adományozás ügyrendjéről szóló szabályzat mellékleteit a következő formában:

– a javasolt árnyékolt betűket is tartalmazó változat szerint készülnek a kitüntetés mellé adandó oklevelek,

– valamennyi oklevélen szerepel a főiskolai rektor titulus,

– a kitüntetés neve az oklevélen úgy kerül feltüntetésre, hogy az a névelő az előző sorban középre kerül.

 

16/2001 (II. 1.) FT határozat:

      A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ), valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) alábbi módosítását, kivéve az SzMSz módosítás 10. § (3) a) pontját.

      A Főiskolai Tanács 8 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem szavazta meg a „Csoport” „Osztállyᔠválását:

                    - TVSZ 37. § (1) A záróvizsga bizottság elnökét a szakterület elismert külső szakemberei, vagy a Főiskola egyetemi, főiskolai tanárai illetve docensei közül  - a kari tanács döntése alapján   - egy naptári évre a kari főigazgató bízza meg.

            - SzMSz 15. § (8) e) törölve

                        - 24. § (4) / a kari főigazgató feladat- és hatásköre/

      o) a kari tanács döntése alapján a záróvizsga bizottságok elnökeinek megbízása

                        - 10. § (3) e) Hálózati és Rendszergazda Csoport

                        (az elnevezés értelemszerűen változik a 12. § (3) a) b) c) d) pontjaiban)

                        - 16. § (2) b) /tanácskozási jogú állandó meghívottként/

                        - a központi szervezeti egységek vezetői

 

17/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a bajai Eötvös József Főiskolával történő együttműködési megállapodás megkötéséről.

 

18/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a szociálpedagógus szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

19/2001 (II. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a gyermektáncoktató szakirányú továbbképzési szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

20/2001 (III. 1.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett - az alábbi kiegészítéssel - elfogadta a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Főiskola között a homokbányai ingatlanegyüttessel kapcsolatban keletkezett megállapodást, melyben arról rendelkeznek a felek, hogy két épülettömb a Kecskeméti Főiskola segítségével az Önkormányzat tulajdonába kerül, és az Önkormányzat ennek ellentételezéseképpen a Főiskola számára 50 évre szóló bérlőkijelölési jogot biztosít, az alábbi kiegészítéssel:

      - A főiskola nemcsak bérlőkijelölési joggal rendelkezik, hanem lehetősége lesz arra, hogy közvetlenül is lakásokat bérelhessen ezen a 40 lakásos kontingensen belül.

 

      A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta a Kecskeméti Főiskola és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között az ebben a témában keletkezett elvi megállapodást.

 

21/2001 (III. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 17 – egyhangú – igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a bizottság elmúlt évi tevékenységéről.

  

22/2001 (III. 1.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 17 – egyhangú – igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a külügyi rektorhelyettes beszámolóját eddigi tevékenységéről.

 

23/2001 (III. 1.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Szociális és Lakásbizottság  2000. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

24/2001 (III. 9.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a 136/2000 (XI. 16.) FT határozat módosítását, miszerint a felsorolt intézetek közül törlik a Természettudományi Intézet 2001. szeptember 1-jei létrehozását

 

25/2001 (III. 9.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta az Integrált oktatási egységek a Kecskeméti Főiskolán című előterjesztést az alábbi módosításokkal:

- Az 5. oldalon 5. (új) pont „Az intézeteket létrehozó tanszékek, oktatási szervezeti egységek megmaradhatnak az intézeten belül is”.

- A 3. oldalon törlésre kerül:„A szükséges és elégséges feltételek (megfelelő létszám, minősített oktatók megléte) esetén az intézeten belül tanszék is lehet.”

- Az 5. oldalról kimarad a szóbeli előterjesztésben szereplő 6. pont.

- A 4. oldalon az 1) és a 4) szakaszokban megfogalmazottak pontosításaként rögzítésre kerül: Az intézetigazgató megválasztását a karok véleményezik, a Főiskolai Tanács a kari vélemény figyelembevételével dönt.

  

26/2001 (III. 9.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, hogy a főiskolai rektor a kari főigazgatókkal kidolgozza és megjelentesse a Környezettudományi Intézet igazgatói pályázatát. 

 

27/2001 (III. 9.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett nem támogatta, hogy a főiskolai rektor a kari főigazgatókkal kidolgozza és megjelentesse az Informatikai Intézet igazgatói pályázatát. 

 

28/2001 (III. 9.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett nem támogatta, hogy a főiskolai rektor a kari főigazgatókkal kidolgozza és megjelentesse a Gazdaságtudományi Intézet igazgatói pályázatát. 

 

40/2001. (IV. 26.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a főiskolai tanári pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést.

 Ennek értelmében a rektor a

-    KFK Kertészeti és Növényvédelmi Tanszékére;

-    a MFK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékére; Elektrotechnika és Kibernetika Tanszékére; Gazdasági, Szervezési és Vezetési Tanszékére; valamint az Informatika Tanszékre hirdet meg főiskolai tanári álláshelyeket.

 

41/2001. (IV. 26.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2001. évi költségvetését.

 

42/2001. (IV. 26.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a gazdasági főigazgató tájékoztatóját a Kecskeméti Főiskola 2001. évi felújításra rendelkezésre álló összegéről.

 

43/2001. (IV. 26.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a gazdasági főigazgatónak a Kecskeméti Főiskola Lakásalapjában rendelkezésre álló összegről szóló tájékoztatóját. A Tanács egyaránt elfogadta a 2000. évről áthúzódó kötelezettségvállalás, valamint a 2001. évben felhasználható összeg nagyságát.

 

44/2001. (IV. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Gazdálkodási Bizottság elnökének beszámolóját a bizottság eddigi tevékenységéről.

 

45/2001. (IV. 26.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság elnökének beszámolóját a bizottság eddigi tevékenységéről.

 

46/2001. (IV. 26.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Minőségbiztosítási Bizottság elnökének beszámolóját a bizottság eddigi tevékenységéről.

 

47/2001. (V. 18.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 28/2001. (V. 16.) KT határozatának figyelembevételével – elfogadta a Béres István kormánybiztos úrhoz küldött, a TFK új épületére vonatkozó elképzelések módosítását, és egyben a Kar oktatási egységeinek átköltözésével kapcsolatban a következő elvárásokat fogalmazta meg: (melléklet)

A Tanács az elvárások 10. pontját a következőképpen módosította: „a Kecskeméti Főiskola minden oktatója részére saját használatúszámítógépes munkahely, internet- és e-mail-hozzáférés biztosítása.”

  

48/2001. (V. 18.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Kodolányi János Szakközépiskola (Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.) valamint a TIT Szakközépiskola (Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.) közös szervezésében 2001. szeptemberétől logisztikai műszaki menedzserasszisztens AIFSZ képzés indítását.

 

49/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az egyik tanszék nevének pontosítása mellett megerősítette az április 26-i tanácsülésen született határozatokat.

A tanszék neve helyesen: Környezettudományi és Növényvédelmi Tanszék.

 

50/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megerősítette a május 18-i tanácsülésen született határozatokat.

 

51/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazat 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola részt vegyen a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Közép-Európa Egyetem Alapítvány, az Uniworld Közhasznú Egyesület között létrejövő, a Virtuális Egyetem Kecskeméti Regionális Központ létrehozása érdekében kötött együttműködési megállapodásban.

 

52/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar által összeállított „ifjúságsegítő szakember” elnevezésű alapképzési szak szakalapítási anyagát.

 

53/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2000. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz a gazdasági főigazgató által készített kiegészítő tájékoztatót.

 

54/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Könyvtárbizottság elnökének beszámolóját a bizottság elmúlt évi tevékenységéről.

 

55/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Marosvásárhelyi Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, és felhatalmazta a főiskolai rektort annak aláírására.

 

56/2001. (V. 31.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a hallgatók 2001. évi rektori elismeréséről szóló előterjesztést.

Az előterjesztés szövege a módosításokkal együtt:

 

A Főiskolai Tanács felhatalmazza a főiskolai rektort, miszerint a 2000/2001-es tanév végén (legkésőbb július 7-ig) a kari főigazgatók és a kari HÖK-vezetők javaslata alapján rektori dicsérő oklevélben részesítheti a Kecskeméti Főiskola bármelyik karán tanuló, a Kecskeméti Főiskola hírnevét öregbítő rendezvényeken sikerrel szereplő hallgatókat.

Az oklevélhez a karok tetszés szerinti pénzösszeget ajánlhatnak fel jutalomként, mely összeg nagyságáról a kari főigazgatók a Rektori Tanács június 13-i ülésén fognak egyeztetni.

Az elismerésben részesülő hallgatók létszáma nem korlátozott.

A rektori dicsérő oklevél átadásának helyszíne: a Kar diplomaosztó ünnepi tanácsülése.

 

57/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a május 31-i tanácsülésen született határozatokat.

 

58/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa név szerinti szavazással 12 igen és 5 nem szavazati aránnyal, tartózkodás nélkül, a következő módon fogadta el az Oktatási Minisztériummal kötendő beruházási megállapodást:

-        A megállapodás I. pontjában a saját részből vállalt munkálatok mellett összegszerűen is megjelennek a költségek:

 

1. 4. Három előadó felújítása                                                                            126 M Ft

3. 1. Informatikai rendszer fejlesztése                                                               291 M Ft

3. 2. 1. Az Izsáki út 10. főépület felszabaduló első emeletének korszerűsítése  57 M Ft

3. 2. 3. MFK 6. sz. épületében Testnevelési Centrum kialakítása                     150 M Ft

3. 2. 4. MFK 10. sz. épület: Vizuális és modellező labor                                    15 M Ft

 

-        A II. pontban vállalt akadémiai reformok mellett feltüntetésre kerülnek az IDP, illetve a CIP hivatkozott fejezetszámai is.

 

A név szerinti szavazás eredménye:

 

1.      Alter Róbert                             igen

2.      Dr. Bogdánné Jakab Mária         igen

3.      Brindza Attila                           nem

4.      Forró Attila                              igen

5.      Gyulai Csaba                           nem

6.      Hatvani Attila                          igen

7.      Dr. Hegedűs Gábor                  nem

8.      Dr. Janurik Tamás                   nem

9.      Kúcs Gyula                              igen

10.  Lakatos Istvánné                       igen

11.  Dr. Lévai Péter                          igen

12.  Molnár János                            igen

13.  Dr. Nagyné dr. Fehér Irén           igen

14.  Nothof Kitti                               igen

15.  Rimóczi Alma                           nem

16.  Szabó Antal                              igen

17.  Dr. Sztachó-Pekáry István          igen

 

59/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül arról határozott, hogy a Sportcsarnokkal kapcsolatos előterjesztését elnapolja és a 2001. szeptember 27-i ülésén tűzi újra napirendjére.

 

60/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a Fecskeházról készült megállapodás-tervezet elfogadásáról.

 

61/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a főiskolai rektor a három kari főigazgatóval történt egyeztetés után kiírja a Testnevelési és Sport Intézet intézetigazgatói pályázatát.

 

62/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az SzMSz módosításáról szóló írásos előterjesztést az alábbi szóbeli kiegészítésekkel együtt fogadta el:

– 5. § (4) A Főiskola egyes karain főiskolai oklevéllel is betölthetők az alábbi munkakörök: nyelvtanár, műszaki oktató, műszaki tanár, főiskolai vizuális művésztanár, főiskolai zenetanár.

– 18. § (5) A Főiskolai Tanács ülésén azt a napirendi pontot is meg kell tárgyalni, amelyet valamely tag indítványára a Tanács jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagjai legalább 1/3 arányban elfogadtak.

– 17. § (2) f), (A Főiskolai Tanács hatásköre)

            (A Főiskolai Tanács dönt)

            - oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről – 23. § (1) b). (A Kari Tanács)

(A Kari Tanács javaslattételi, illetve véleményezési joggal rendelkezik:)

- oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről

– A 18/A §-ból a (16), (17), (18), (19) és (20) bekezdések a 18. § alá  kerülnek.

– 18/A. § (2) Nem kell külön szavazni, ha az előterjesztő felvállalja a kiegészítést. Ha a szavazati jogú tanácstagok közül valaki kifejezetten kéri, akkor a szavazási eljárást le kell folytatni.

– 23. § (3) A Kari Tanácsok az üléseikről készült jegyzőkönyvi kivonatokat és határozatokat a főiskolai rektor részére megküldik.

  

63/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta A hallgatói juttatásokról és általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat módosítását a következőképpen:

– 1. § (1) ….és az 52/2001. (IV. 3.) számú OM rendelettel módosított….

– 4. § (2) a) Az oktatási miniszter 12/2001. (IV. 28.) OM rendeletében meghatározott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer alapján biztosított hallgatói szociális támogatás.

– 4. § (2) b) (Rendszeres szociális támogatás) A rendszeres szociális támogatást egy hallgatónak adott havi 3000 Ft.-nál alacsonyabb összegben nem lehet megállapítani.

– 10. § A rendszeres szociális támogatás (4. § (2) b) pont) vonatkozásában a hatálybalépés napja az 52/2001. (IV. 3.) OM rendelet hatálybalépésének napja, vagyis április 3.

64/2001. (VI. 21.) FT határozat:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről szóló 199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) alapján, mivel a Főiskolai Tanács úgy állapította meg, hogy a MAB a főiskolai tanári pályázatok elbírálása során nem érvényesítette a nyilvánosságra hozott, a 2000/7/III/1. számú határozatában megfogalmazott követelményrendszere előírásait, 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellet, tartózkodás nélkül támogatta dr. Boza Pál főiskolai docens főiskolai tanári pályázatának ismételt előterjesztését.

 

65/2001. (IX. 27.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a 2001. június 21-én született határozatokat azzal a kitétellel, hogy a 62/2001. (VI. 21.) FT sz. határozatot a Főiskolai Informatikai Rendszer Bizottság létrehozásáról szóló előterjesztés elfogadása nélkül tekinti hatályosnak.

 

66-1/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 5 igen szavazat, 11 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el, hogy a nyomda szervezeti hovatartozása a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített állapothoz képest megváltozzon, vagyis a Tanács nem fogadta el, hogy a nyomda kikerüljön az SzMSz 13. § (6) g) pontja alól.

 

66-2/2001. (IX. 27.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta azt a szóbeli előterjesztést, hogy a gazdasági főigazgató a főiskolai karok kari tanácsai számára készítsen javaslatot arról, hogy a nyomdát milyen kondíciókkal lehet az SzMSz-ben rögzített állapotnak megfelelően működtetni.

 

67-1/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek Az integrációs folyamatban kialakított szervezeti struktúra (előzmény) című, , I. 1. fejezetét.

 

67-2/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az alábbi módosításokkal együtt, 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek Az integráció révén indokolttá vált szervezeti struktúra kialakítása című, I. 2. fejezetét.

-        A nyomda létrehozásánál a határidő 2002. január 1-re módosul,

-        A Nemzetközi Iroda létrehozásánál is a határidő 2002. január 1-re módosul.

 

67-3/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Intézményi szintű informatikai rendszer kiépítése című, I. 3. fejezetét.

 

67-4/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A szervezeti kereteket érintő szabályzatok című, II. 1. fejezetét.

 

67-5/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek Az oktatási tevékenységet érintő szabályzatok című, II. 2. fejezetét.

 

67-6/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A tudományos kutatási tevékenységet érintő szabályzatok című, II. 3. fejezetét.

 

67-7/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Egyéb, a törvényi előírásokból fakadó feladatok című, II. 4. fejezetét.

 

67-8/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A kreditrendszer bevezetése című, III. fejezetét.

 

67-9/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Minőségirányítási rendszer kiépítése, működtetése című, IV. fejezetét.

 

67-10/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az alábbi módosítással, 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A Környezettudományi Intézet létrehozása című, V. 1. fejezetét.

– Az Intézet a működését 2001. november 1-jén kezdje meg.

 

67-11/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 6 igen, 5 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el azt a szóbeli előterjesztést, amely a Főiskolai Tanács 136/2000 (XI. 16) FT számú határozatából az Idegennyelvi Intézet létrehozásának a törlését kezdeményezte.

 

67-11/1/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta a Cselekvési tervnek Az Idegennyelvi Intézet létrehozása című, V. 2. fejezetét.

 

67-12/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a Cselekvési tervnek A Testnevelési Intézet és Sport Központ létrehozása című, V. 3. fejezetét.

 

67-13/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek Az Informatikai Intézet létrehozása című, V. 4. fejezetét.

 

67-14/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi módosításokkal fogadta el a Cselekvési tervnek A Gazdaságtudományi Intézet létrehozása című, V. 5. fejezetét.

– A 3. és 4. pont közé új 4. pontként a következő feladat jelenjen meg: A Gazdaságtudományi Intézet koncepciójára vonatkozó intézményi konszenzus megteremtése.

– A kari tanácsi határozatok a teljesítménymutatók.

– Felelős: főiskolai rektor és a kari főigazgatók.

 

67-15/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Integrált „Matematika és Fizika” Tanszék létrehozása című, V. 6. fejezetét.

 

67-15/1/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 136/2000 (XI. 16.) FT határozatból a Természettudományi (Matematika, Fizika) Intézet törlésére irányuló szóbeli előterjesztést.

 

67-16/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Integrált „Pedagógia Tanszék” létrehozása című, V. 7. fejezetét.

 

67-17/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A Társadalomtudományi Intézet létrehozása című, V. 8. fejezetét.

 

67-18/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A Humánfejlesztési Intézet létrehozása című, V. 9. fejezetét.

 

67-19/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek A Művészeti Intézet létrehozása című, V. 10. fejezetét.

 

67-20/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Gépipari mérnökasszisztens képzés indítása (AIFSZ) című, VI. 1. fejezetét.

 

67-21/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Logisztikai menedzserasszisztens képzés indítása (AIFSZ) című, VI. 2. fejezetét.

 

67-22/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Szociálpedagógus szak indítása című, VI. 3. fejezetét.

 

67-23/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Ifjúságsegítő szak alapítása és indítása című, VI. 4. fejezetét.

 

67-24/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Gazdasági mérnök szak indítása című, VI. 5. fejezetét.

 

67-25/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Agrárinformatikus szak indítása című, VI. 6. fejezetét.

 

67-26/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek az Agrármenedzser szak indítása című, VI. 7. fejezetét.

 

67-27/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Kommunikáció szak indítása című, VI. 8. fejezetét.

 

67-28/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az alábbi módosításokkal 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Környezetgazdálkodási agrármérnök szak indítása című, VI. 9. fejezetét.

A dátumok: 1. pont: 2001. december; 2. pont: 2002. január; 3. pont: 2002. február; 4. pont: 2002. február; 5. pont: 2002. augusztus; 6. pont: 2002. december; 7. pont:  2003. szeptember az indítás.

 

67-29/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az alábbi módosításokkal 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési tervnek a Zöldfelület-gazdálkodási szak alapítása és indítása című, VI. 10. fejezetét.

 

67-30/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Cselekvési Terv Preambulumát.

 

67-30/1/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Beruházási Programtervet.

 

67-31/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a Cselekvési Tervet és a Beruházási Programtervet.

 

68/2001. (IX. 27) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a 2000/2001. évről szóló éves MAB jelentést.

 

69/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta A minőségirányítási rendszer részét képező eljárások elfogadásának rendje a főiskolai döntéshozatali mechanizmusban c. előterjesztést.

 

70/2001. (IX. 27.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az írásos előterjesztést, mely szerint a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és a Bocskai Utcai Gyakorló Óvoda vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

-        a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának jogelődje, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola felé határozatban ismerje el a hivatalos jegyzőkönyvek alapján megtörtént átadást-átvételt,

-        intézkedjen annak érdekében, hogy az ingatlan-nyilvántartás a valós helyzetnek megfelelő adatokat rögzítse, vagyis a két gyakorló intézmény vonatkozásában kezelőként a Kecskeméti Főiskola szerepeljen.

 

71/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács tagjai név szerinti szavazási eljárásban 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosítással fogadta el az ETR bevezetésével kapcsolatos előterjesztést:

-        központi beszerzésben, a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetéséből elkülönítve történik a finanszírozás.

 

 

Dr. Sztachó-Pekáry István       igen

Molnár János                           igen

Lasztovicza Gábor                   igen

Dr. Lévai Péter                        igen

Dr. Nagyné dr. Fehér Irén        igen

Hatvani Attila                           igen

Lakatos Istvánné                      igen

Nothof Kitti                             nincs jelen

Kúcs Gyula                              nincs jelen

Dr. Danyi József                      igen

Alter Róbert                            igen

Dr. Bogdánné Jakab Mária      igen

Dr. Tuskó László                     igen

Bánfi Zoltán                             igen

Krokavecz Viktor                    igen

Dr. Janurik Tamás                    igen

Csaplárné Farkas Katalin         igen

Dr. Hegedűs Gábor                 igen

Katona Emese                         nincs jelen

Kovács Hajnalka                     igen

Gyulai Csaba                           igen

 

72-1/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kertészeti Főiskolai Karon a Zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnöki szak alapítási indítványát 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

 

72-2/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kertészeti Főiskolai Karon az Integrált gyümölcstermesztési szakmérnöki szak alapítási indítványát 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

 

72-3/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kertészeti Főiskolai Karon a Gazdasági menedzser szakmérnöki szak alapítási indítványát 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

 

72-4/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kertészeti Főiskolai Karon a Növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakmérnöki szak alapítási indítványát 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

 

72-5/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kertészeti Főiskolai Karon a Kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnöki szak alapítási indítványát 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.

 

73/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a Szőlész-borász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést.

 

74/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvtárhasználati szabályzat módosításáról szóló előterjesztést.

 

75/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a kari tanácsok által megtárgyalt és elfogadott Gyűjtőköri szabályzatot.

 

76/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a minisztériumi javaslat szerint a Könyvtár és Információs Központ SzMSz-ének módosítására tett előterjesztést.

 

77/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán az Ifjúságsegítő szak indítására vonatkozó előterjesztést.

 

78/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Főiskolai Jogharmonizációs Bizottság – mint a Főiskolai Tanács mellett működő állandó szakmai bizottság – létrehozására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

79/2001. (IX. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Műszaki Főiskolai Kar írásos előterjesztése alapján – az ott meghatározott elnevezést, feladatkört és összetételt elfogadva – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a Főiskolai Informatikai Bizottság, mint a Főiskolai Tanács mellett működő állandó szakmai bizottság létrehozásáról.

 

80/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a szeptember 27-én született határozatokat – az alábbi módosítással – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette.

A 71/2001. (IX. 27.) FT sz. határozat szövegében az ETR helyett: …egységes tanulmányi rendszer…

 

81-1/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Környezettudományi Intézet létrehozásáról szóló előterjesztést a Környezettudományi Intézet kialakításának feladatai című dokumentummal együtt, 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

81-2/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett ajánlást fogadott el a főiskolai rektor felé, hogy a Környezettudományi Intézet igazgatóját október 1-től bízza meg az Intézet vezetésével.

 

82/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a TVSz módosításáról szóló írásos előterjesztést az alábbi, zárójelben jelzett szóbeli kiegészítésekkel együtt, 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

-        8. § (1) … Olyan kötelező vagy kötelezően választható tantárgyat, amely előtanulmányi követelményhez kapcsolódik, a hallgató csak akkor vehet fel, ha az előtanulmányokra vonatkozó követelményeket már korábban teljesített. (Az írásos előterjesztés a szóbeli kiegészítéssel együtt.)

-        11. § (2) Amennyiben a felvett tantárgy féléves követelménye vizsga, és a hallgató a tantárgyat korábbi félévekben már felvette, és akkor teljesítette az aláírás feltételeit, és az aláírás feltételei nem változtak meg, a tantárgyat felveheti csak vizsgázás céljából. Az ezekről való távolmaradás… helyett: A foglalkozásokról való távolmaradás…(szóbeli kiegészítés)

-        27. § (6) b) A vizsgára bocsátás feltétele a félévvégi aláírás. Az aláírás (vizsgára bocsátás) feltételeit a félév elején a tantárgykiírásban a tantárgyfelelős határozza meg. Ha a hallgató az aláírást nem szerzi meg, akkor nem vizsgázhat, a tantárgy kreditpontjait nem kaphatja meg.

-        29. § (2) …illetve a megtagadott aláírás…

-        32. § (1) Első mondat törölve. Egy már felvett tárgyat… helyett: Egy már felvett tantárgyat…(szóbeli kiegészítés) Lásd még 11. § (2).

-        32. § (2) törölve, és a korábbi (3) lesz a (2).

-        44. § (2) (a táblázat fejlécében) A képzési idő alatt megszerezhető maximális kreditszám helyett: A képzési idő alatt az államilag finanszírozott képzésben térítésmentesen megszerezhető maximális kreditszám (szóbeli kiegészítés)

-        (a táblázatban) 130 maximális kreditszám helyett 132, 210 helyett 198, 255 helyett 231, 300 helyett 264.

-        A szabályzat hatályba lépésének napja: 2001. november 1.

 

83-1/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a KFK zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnöki szak indítására vonatkozó előterjesztését 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

83-2/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a KFK integrált gyümölcs-termesztő szakmérnöki szak indítására vonatkozó előterjesztését 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

83-3/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a KFK gazdasági menedzser szakmérnöki szak indítására vonatkozó előterjesztését 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

83-4/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a KFK növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakmérnöki szak indítására vonatkozó előterjesztését 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

83-5/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a KFK kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnöki szak indítására vonatkozó előterjesztését 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

84/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Jogharmonizációs Bizottság – mint a Főiskolai Tanács mellett működő állandó szakmai bizottság – tagságát.

A Bizottság tagjai:

-        KFK: Tromler Károlyné

-        MFK: Berki Zoltánné

-        TFK: Veszter Ágnes

-        főtitkár: Nánásiné dr. Tóth Éva

-        külső jogász: a Rektori Hivatal által ügyvédi irodák számára kiírt pályázat nyertese

-        hallgatói képviselet: az FHÖK részéről egy fő.

 

85/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Informatikai Bizottság – mint a Főiskolai Tanács mellett működő állandó szakmai bizottság – tagságát.

A Bizottság tagjai:

-        karonként 3-3, a karokon főállású munkaviszonyban álló dolgozó

KFK: Ozsváth József, dr. Ferenczy Tibor, Noel Gáborné

MFK: Keresztszeghy István, Vértesi Lászó, Irházi Zoltán

TFK: Koczka István, Jánosik Tamás, dr. Kuti István

-        a Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar műszaki informatikai szakának a Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar kari főigazgatója által megbízott főállású szakfelelőse, dr. Pintér István,

-        a Kecskeméti Főiskola Hálózati és Rendszergazda Csoportjának a főiskolai rektor által megbízott főállású vezetője, Gergely Zoltán,

-        a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Főigazgatósága által delegált főállású képviselője, Molnár János, november 1-től Juhos Gergely,

-        a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzata által delegált, a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló hallgatói képviselője.

 

86/2001. (X. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a TFK írásos előterjesztését, és egyhangúan támogatta az együttműködési megállapodás megkötését a Kecskeméti Főiskola és a Székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Főiskola között.

 

87/2001 (XI. 29.) FT határozat:

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megerősítette az október 25-i tanácsülésen hozott határozatokat.

 

88/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Testnevelési Intézet és Sport Központ létrehozásáról szóló írásos előterjesztést elfogadta, a „Finanszírozás” című rész vonatkozásában pedig az eredeti szöveget az alábbiak szerint módosította:

1. Központi finanszírozás körébe tartozik a munkabér és a közvetlen szakmai keret.

2. Kari költségvetésbe tartozik a létesítmények fenntartása, üzemeltetése.

3. A fenntartási, üzemeltetési költségekhez a karok az igénybevételük arányában hozzájárulnak.

4. A létesítmények hasznosítása a - TISK igazgatójával egyeztetve - kari hatáskörbe tartozik.

 

89/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Műszaki Főiskolai Karon az Informatikai Intézet létrehozására irányuló írásos előterjesztést.

 

90/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendjéről szóló szabályzat módosítására irányuló írásos előterjesztést a címzetes főiskolai tanári cím odaítélése tekintetében.

 

91/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Munkavédelmi Szabályzat módosításáról szóló írásos előterjesztést.

 

92/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Főiskolai Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló írásos előterjesztést, valamint az előterjesztés részét alkotó, a Helyiségekre vonatkozó kiegészítő tűzvédelmi előírások című írásos kiegészítést, az alábbi módosítással:

            - 3. 7. a.) …ott a dohányzás tilos.

- 9. § (5) második mondat: A fegyelmi jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a kollektív szerződés alapján történik. 

  

93/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi kiegészítéssel - elfogadta az oktatási rektorhelyettes beszámolóját.

4. b. – Informatikai Bizottság (Az integrált intézet létrejöttével megszűnt)

 

94/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje kitüntetés odaítéléséről döntő ötfős ad hoc bizottság létrehozásáról szóló előterjesztést. Az ad hoc bizottság tagjai: a kari főigazgatók, a gazdasági főigazgató és a főiskolai rektor.

 

95/2001. (XI. 29.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Leonardo II. projektben való intézményi szintű együttműködésének részeként az előpályázathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést. A projekt során felmerülő költségeket a Tanítóképző Főiskolai Kar kari költségvetésből finanszírozza.

 

96-1/2001. (XI. 29.) FT határozat

       A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta az SzMSz 31. § (2)-re vonatkozóan az írásos előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt.

      - 31. § (2): A Kecskeméti Főiskola karainak, központi egységeinek, gyakorlóintézményeinek helyiségeiben az országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőválasztások időpontját tartalmazó tanév szeptember 1-jétől a választások lezárultáig politikai pártok, szervezetek, mozgalmak nem szervezhetnek rendezvényeket, még bérleti díj ellenében sem.

 

96-2/2001. (XI. 29.) FT határozat

       A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,3 tartózkodás mellett elfogadta az SzMSz 31. § (3)-re vonatkozóan az írásos előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt.

      - 31. § (3): A képviselőválasztások előtti időszakot leszámítva, a politikai pártok, szervezetek, mozgalmak rendezvényei számára a helyiségek bérbeadásáról a főiskolai rektor jogosult dönteni, aki ezt a jogosultságot a kari helyiségek vonatkozásában átruházhatja a kari főigazgatókra. A kari főigazgatókat ilyen esetben a főiskolai rektor felé bejelentési kötelezettség terheli.

 

97/2001. (XII. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta dr. Buzás István főiskolai tanári álláshelyre benyújtott pályázati anyagának felterjesztését az Oktatási Minisztériumba és a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz.

 

98/2001. (XII. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az Informatikai szabályzattal kapcsolatos írásbeli előterjesztést, az ülésen előterjesztett, alábbi írásbeli és szóbeli kiegészítő módosításokkal együtt:

-         Az Informatikai Bizottság kiegészítő írásbeli javaslata alapján a szabályzatba bekerült Az Informatikai Bizottság címet viselő 2. §. (A szabályzat számozását az új 2. § megjelenése értelemszerűen megváltoztatja.)

-         2. § (2)(A bizottság feladata főiskolai szinten:) c) pont: javaslatot tesz az informatikai rendszerek kialakítására, a kialakított informatikai rendszerek üzemvitelére, és ezek ellenőrzésére.

-         (Eredetileg 4. §, de a számozás megváltozása miatt 5. §) 5. § (16) második mondat:  A KEFONET forgalom mennyiségére vonatkozó mérési adatokat a Hálózati és Rendszergazda Csoport háromhavonta megküldi a Kecskeméti Főiskola rektorának, aki gondoskodik azok kiértékeléséről.

 

99/2001. (XII. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Oktatói és kutatói követelményrendszer című szabályzat módosítását tartalmazó írásos előterjesztést, az alábbi kiegészítésekkel:

-         A 2. számú mellékletet ki kell egészíteni az egyetemi tanárra vonatkozó kötelező óraszámokkal.

-         A 2. számú mellékletben Kedvezmények helyett Tanóra-kedvezmények fogalom szerepel, és a kedvezmények tényleges mértéke a következőképpen alakul:

o       magasabb vezetők: 5 tanóra/hét

o       vezetők: 4 tanóra/hét

o       szakfelelősök: 2 tanóra/hét

o       szakirányfelelősök: 1 tanóra/hét

      - Az 1. számú mellékletet a szabályzat szövegével összhangba kell hozni.

 

100/2001. (XII. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SzMSz kiegészítésével kapcsolatos, az intézményi minőségirányítási rendszerrel összefüggésben készült írásbeli előterjesztést, az alábbi módosítással:

      - 19. § (3) A k) …..A Főiskolai Minőségirányítási Tanács munkáját a törvényi előírásnak megfelelően 3 évente a Főiskolai Tanács értékeli. amelynek értelmében a tagok kinevezését meghosszabbíthatja vagy újraválaszthatja.

 

101/2001. (XII. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a gazdasági főigazgató előterjesztését a főiskolai rektor számára adandó jutalom összegéről.

 

 

……………………………………………..

Nánásiné dr. Tóth Éva
főtitkár

……………………………………………..

Dr. Sztachó-Pekáry István
főiskolai rektor

Főmenü