NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2003. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

49/2003.(O1.23) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Termékfeldolgozó és Áruforgalmazó Tanszékre és a Környezettudományi Intézetre beérkezett főiskolai docensi pályázatokat az

alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:

Termékfeldolgozó és Áruforgalmazó Tanszék

Kecskésné Nagy Eleonóra                                 11 igen       1 nem

Környezettudományi Intézet

Dr. Pölös Endre                                                 11 igen       1 nem

Csősz Zsigmond                                                12 igen      

 

50/2003.(01.23) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Zöldfelületgazdálkodó Szak szakvezető tanárának 

Dr. Lévai Péter tanszékvezető, főiskolai tanárt bízta meg.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen

 

51/2003.(01.23) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács  a Kar Minőségirányítási Bizottság tagjára tett javaslatot

Dr. Ferenczi Tibor főiskolai tanár személyében az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen       1 nem

 

52/2003.(02.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2003. II. félévi üléstervét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

53/2003.(02.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a címzetes főiskolai tanári cím adományozásával az alábbiak

szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:

Prof. Dr. Eberhard Czekalla

         kandidátus                                      10 igen

Dr. Frigyesi Ferenc

kandidátus                                        9 igen       1 nem

 

54/2003.(02.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Szőlész-borász alapképzési szakszakfelelős tanárának

Dr. Szőke Lajos tanszékvezető, főiskolai tanárt bízta meg.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

55/2003.(02.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kari bizottsági elnökökre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:

Tanulmányi Bizottság

Dr. Lévai Péter                                        

oktatási főigazgató-helyettes                     10 igen

Tudományos és Kutatási Bizottság

Dr. Ferencz Árpád

főiskolai tanár                                           10 igen

Humánpolitikai és Külügyi Bizottság

Dr. Horváth Zoltán

tudományos főmunkatárs                         10 igen

Diákjóléti Bizottság

Szalai János

főiskolai adjunktus                                    10 igen

Felvételi Bizottság

Dr. Lévai Péter

oktatási főigazgató-helyettes                     10 igen

Munka-és Tűzvédelmi Bizottság

Dr. Viola Miklós

főiskolai docens                                        10 igen

Tudományos Diákköri Tanács

Borsné dr. Pető Judit

főiskolai docens                                          9 igen       1 nem

Minőségirányítási Bizottság

Dr. Kovács András

mb. kari főigazgató                                   10 igen

Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Kégel Tamás

testnevelő tanár                                         10 igen

 

56/2003.(02.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kar oktatásfejlesztési stratégiai tervét a Kari Tanács egyhangúlag

elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

57/2003.(2.13.) számú Kari Tanácsi határozat                  

A Kari Tanács az előterjesztett tanterv tantárgyi programjait egyhangúlag

elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

58/2003.(02.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Szőlész-borász alapképzési szak szakindítási kérelmét az

előterjesztett anyag formai igazításainak elvégzésével elfogadta.

Szavazati jogú Kari tanács tag:                 15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

59/2003.(02.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a dísznövény-és zöldségtermesztő, gyümölcs-és szőlőtermesztő, általános kertész szakirányok alakítását levelező tagozaton, az új kredit rendszerű  tantervvel elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 fő

 

60/2003.(02.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a távoktatás kredites tantervét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari tanács tag:                 15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

61/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Záróvizsga Bizottságok elnökeinek személyére, valamint a Felvételi és  Irásbeli Felülvizsgáló Bizottság elnökeinek személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

62/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar Díszpolgári Cím adományozására tett javaslatot Dr. Tiba István igazgató személyében egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

63/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezettudományi Intézetre főiskolai tanári pályázat kiírásával egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

64/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az állami és főiskolai kitüntetésekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                      

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Fehér Béláné dr. főiskolai tanár                11 igen

Nagyváthy János Díj

Csősz Zsigmond főiskolai docens    11 igen

Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem

Dr. Nagyné dr. Fehér Irén

tanszékvezető, főiskolai tanár          11 igen

 

65/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar Szervezeti Felépítését (Organogram)

elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

 

66/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Zöldfelület-gazdálkodó Alapképzési Szak képesítési követelményeit a módosításokkal együtt elfogadta és javasolja a

Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

67/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács  a Kertészmérnök Szak Menedzsment Szakirány levelező tagozat

tantervi hálótervét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

68/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az előterjesztett Tanterv módosítást elfogadta.

Mintatanterv nappali tagozatra.

Tantárgyi Programleírás a csomagolási ismeretek tantárgyra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

69/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács  a Kar 2003. évi  Humánpolitikai tervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen       1 tartózkodás

 

70/2003.(03.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2003. évi Kutatási tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

71/2003.(03.24) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Gyümölcstermesztési Tanszékre

meghirdetett egyetemi tanári álláshelyre beadott pályázatot Dr. Soltész Miklós

személyében és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

72/2003.(04.10) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács elfogadta  Dr. Buzás István intézetigazgató, főiskolai tanár kari

főigazgatói pályázatát egy év időtartamra.

A Kari Tanács javasolja Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektor úrnak

Dr. Buzás István intézetigazgató, főiskolai tanár 2003. augusztus 1-től 2004. július 31-ig egy évre szóló kinevezését. 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

73/2003.(04.10) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az oktatási és a tudományos főigazgató-helyettesi pályázat 2003.

augusztus 1-től 2004. július 31-ig egy évre történő kiírásával az alábbiak szerint

egyetértett.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

74/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

 A Kari Tanács a Főiskolai Kar által adományozható kitüntetésekre tett

javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért Emlékérem

Dr. Dibuz Erzsébet

főiskolai docens                               13 igen

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar aranygyűrűje

Fehér Béláné dr.

főiskolai tanár                                  13 igen

 

75/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszékre illetve a

Szőlőtermesztési Tanszékre főiskolai docensi pályázat kiírásával egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

76/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a távoktatási tananyag fejlesztéséről készült beszámolót elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

77/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök Szak tantervét az előterjesztett tanterv módosításával, a nappali, levelező és távoktatási tagozat gyakorlati heteinek beosztásával együtt elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

78/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi módosítással egyhangúlag elfogadta.

16. oldal g. pont módosítva:

együttműködik a kar  illetőleg a Főiskola más szervezeti egységeivel …

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

79/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Testnevelési

Tanszékének a Testnevelési Intézet és Sportközpontból történő kikerülésével az

alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                         9 igen

                                                          4 tartózkodás

 

80/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2002. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kar 2003. évi költségvetését elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

81/2003.(05.15) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar és a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar között létrejött Együttműködési

Megállapodást elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

82/2003.(06.04) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az alábbiak szerint egyhangúlag támogatta a Kiskőrösi Petőfi

Sándor Szakközépiskola és Kollégiumával indítandó AIFSZ képzést és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

83/2003.(06.04) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Zöldségtermesztési Tanszék névváltoztatásával egyetért, az új

név Zöldség-, Gomba-, és Gyógynövénytermesztési Tanszék.

A Kari Tanács a névváltoztatást javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

84/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari tanács az oktatási és a tudományos főigazgató-helyettesi pályázatokat 2003. augusztus 1 – 2004. július 31-ig szóló időtartamra az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:

Oktatási főigazgató-helyettes

Dr. Kovács András                         10 igen

Tudományos főigazgató-helyettes

Dr. Nagyné dr. Fehér Irén              10 igen

 

85/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a tantárgyi programokat elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

86/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök szak nappali tagozat tantervének változtatását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

 

87/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tantárgy-tantárgyelemek felosztását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

88/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a tantárgyi előfeltételek elfogadására tett javaslatokat lefogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

89/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Szakirány előfeltételeket elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

90/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Ideiglenes (feltételes) óraszám változtatásokat elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

91/2003.(07.14) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2003. évi költségvetési keret felosztását a következő változtatásokkal fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

Kertgépesítési Tanszék  + 50.000,- Ft

Szőlőtermesztési Tanszék + 100.000,- Ft

Tanulmányi Csoport költségvetési keretük az egyéb kiadások terhére lesz

                                biztosítva.

A többi szervezeti egység költségvetési kerete változatlan.

 

92/2003.(10.02) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Kertészmérnök Szak levelező tagozat Szombathelyi székhelyen kívüli képzés szakindítási kérelmét elfogadta.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

93/2003.(10.02) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karon a mérnök- tanár szak szakindítási kérelmével egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

94/2003.(10.02) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karon a Kertészeti

Termékminősítő Akkreditált iskolai rendszerű szakképesítési program létesítésével egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

95/2003.(10.08) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2003/2004-es tanév I. félévi munkatervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

96/2003.(10.08) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a főiskolai docensi pályázatokat az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:

Turiné dr. Farkas Zsuzsanna           11 igen

Dr. Baglyas Ferenc                          főisko         lai docensi kinevezését a Kari Tanács 30 napon belül újra tárgyalja. 

          

97/2003.(10.08) számú Kari Tanácsi határozat                          

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Minőségirányítási Bizottsága tagjára tett

javaslatot, Dr. Kovács András oktatási főigazgató-helyettes személyében

egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                            11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

 

98/2003.(10.08) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeire tett javaslatot az alábbiak

szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                            11 fő

Szavazás eredménye:

               Gyümölcs-és Szőlőtermesztő szakirány

               Dr. Surányi Dezső

                   MTA doktora                11 igen

 

              Dísznövény-és Zöldségtermesztő szakirány

              Dr. Balázs Sándor

                    akadémikus                  11 igen

 

A Kari Tanács a szombathelyi kihelyezett tagozat szakfelelősére Dr. Lévai Péter

tanszékvezető, főiskolai tanár személyében tett javaslatot egyhangúlag elfogadta

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                            11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

100/2003.(10.08) számú Kari tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kari Felvételi Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot az

alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari tanács tag:        15 fő

Szavazatát leadta:                            11 fő

Szavazás eredménye:

Elnök: Dr. Kovács András

           oktatási főigazgató-helyettes 11 igen

Tagok:

          Dr. Soltész Miklós

           tanszékvezető, egyetemi tanár 11 igen

          Dr.Pölös Endre

           főiskolai docens                    11 igen

          Borsné dr. Pető Judit

          főiskolai docens                     11 igen

 

102/2003.(10.08) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari tanács a Kar 2004. évi Felvételi Szabályzatát elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

 

102/2003.(1008) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2004. évi vetés és pénzügyi tervét az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen      1  tartózkodás

 

103/2003.(10.20) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Baglyas Ferenc főiskolai docensi pályázatát az alábbiakban

felmerült kérdések tisztázását követően a 2003. november 13-i ülésén újra tárgyalja.

  1. Igaz-e, hogy a beadott pályázat az aktuális új adatokat nem tartalmazza.

  2. Igaz-e, hogy külföldi tanulmányútként szerepelteti az olasz hallgatóknak Kecskeméten tartott előadásokat.

  3. Igazolható-, hogy előadás tartására szinte soha nem vállalkozik.

  4. Igaz-e, hogy több esetben alig elfogadhatók vagy elfogadhatatlanok a szakdolgozatok, amelyeknek konzulense.

  5. Igazolható-e, hogy szakmailag  olyan dolgokat támogatott, melyeknek bemutatása még a hallgatók körében is megdöbbenést váltott ki.

 

Szavazati jogú Kari tanács tag:                 15 fő

Szavazatát leadta:                                     14 fő

Szavazás eredménye:                          7 igen      7 nem                   0 tartózkodás

 

 

104/2003.(11.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Baglyas Ferenc főiskolai docensi pályázatát az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen       1 nem

 

105/2003.(11.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje kitüntetésre Kégel Tamás

testnevelési csoportvezetőt javasolja.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

106/2003.(11.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeire tett módosító  javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:

Dísznövény és Zöldségtermesztő Szakirány

II.sz. Záróvizsga Bizottság elnöke

Dr. Cselőtei László akadémikus     13 igen

III-sz. Záróvizsga Bizottság elnöke 

Dr. Hodosi Sándor egyetemi tanár         13 igen 

 

107/2003.(11.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Tanács összetételének lehetséges alternatívái közül a Kar számára nem tartotta elfogadhatónak az 1. számú verziót.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen       0 nem                   2 tartózkodás

 

108/2003.(11.13) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában

megfogalmazottakról az alábbiak szerint szavazott.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                         9 igen       0 nem                   4 tartózkodás

Főmenü