NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2003. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2003.(I. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, azzal a szóbeli módosítással erősítette meg a Főiskolai Tanács 2002. december 5-i ülésén született határozatokat, hogy a 74-1/2002. (XII. 05.) FT határozatban a „7.§ (13) bekezdés” „2.§ (13) bekezdés”-re változik.

 

2/2003. (I. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott alábbi módosításokkal együtt:

- 11.§ (1): „A jelölés választókörönként külön-külön, jelölőbizottság bevonásával, jelölőgyűléseken történik.”

- 16.§ (4) „A Főiskolai Tanács 1. és 2. számú póttagjai azok a jelöltek, akik az adott szavazókörben az érvényes választáson sorrendben a következő legtöbb számú szavazatot kapták,  feltéve, hogy az  érvényes szavazatok legalább 20 %-ával rendelkeznek.”

 

3/2003. (I. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskolai szervezeti felépítésének (organogram) módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

4-1/2003. (I. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács megtárgyalta a Kecskeméti Főiskola kezelésében lévő ingatlanok hasznosításáról szóló írásos előterjesztést. A határozati javaslat 1. pontját 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett, 2 tartózkodással, az alábbiak szerint hagyta jóvá:

1. A Főiskolai Tanács felhatalmazza Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektort, hogy a hasznosítási táblázat 1-12. pontja szerinti engedélyeztetést kezdeményezze az OM és a KVI felé.

 

4-2/2003. (I. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács megtárgyalta a Kecskeméti Főiskola kezelésében lévő ingatlanok hasznosításáról szóló írásos előterjesztést. A határozati javaslat 2. pontját 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el:

                  2. A hasznosításból befolyó összegek felhasználásának ütemezése érdekében a Főiskolai Tanács felkéri Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektort, hogy 2003. április 30-i határidővel kérje be a karokról azok középtávú ingatlan- és eszközfejlesztési terveit. E terveket bocsássa a Főiskolai Beruházási Bizottság elé. A Bizottság javaslata alapján állítsa össze és hozza a Főiskolai Tanács elé a Kecskeméti Főiskola középtávú ingatlan- és eszközfejlesztési stratégiáját.

 

5/2003. (I. 30.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejövő együttműködési megállapodást.

 

6/2003. (II. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2003. január 30-i ülésén született határozatokat. 

 

7/2003. (II. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 6 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett, javasolja az oktatási miniszternek dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektor 2003. augusztus 1-től 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó főiskolai rektori megbízását.  

 

8/2003. (II. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003-2006. időszakra szóló oktatásfejlesztési stratégiáját. 

 

9-1/2003. (II. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 érvénytelen szavazat mellett, megszavazta Dr. Frigyesy Ferenc kandidátus számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

9-2/2003. (II. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően -19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Eberhard Czekalla kandidátus számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

10/2003. (III. 27.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2003. február 27-i ülésén született határozatokat. 

 

11/2003. (III. 27.) FT határozat

     A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a főiskolai rektorhelyettesi pályázati kiírásoknak az Oktatási Közlönyben való megjelenéséről. A megbízások időtartama: 2003. szeptember 16-tól 2007. június 30-ig tart.

 

12-1/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa – a MAB támogató véleményét tudomásul véve- 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, támogatta Dr. Soltész Miklós főiskolai tanár (Kertészeti Főiskolai Kar) egyetemi tanári kinevezését.

 

12-2/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa – a MAB támogató véleményét tudomásul véve- 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, támogatta Dr. Klebniczki József tudományos főmunkatárs (GAMF Kar) főiskolai tanári kinevezését.

  

13/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a KF Ellenőrzési szabályzatát.

  

14/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a KF kollégiumainak szabályzatára vonatkozóan készített javaslatot.  

 

15/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően, az alábbi szóbeli kiegészítéssel együtt – elfogadta a KF 2003. évre szóló minőségirányítási tervét.

- A dolgozói elégedettség kérdőíves felmérése során a kérdőív elkészítésében, véglegesítésében, valamint a felmérés végrehajtásának előkészítésében a Közalkalmazotti Tanács együttműködő partnerként részt vesz.

  

17-1/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazásban résztvevő 14 szavazati jogú tagja közül az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 7. §-ában meghatározott „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetésre javasolta:

- Dr. Janurik Tamás főiskolai tanárt (Tanítóképző Főiskolai Kar) 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett, 

- Alter Róbert főiskolai adjunktust (GAMF Kar) 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat (1 érvénytelen szavazat) mellett,

- Dr. Fehér Béláné főiskolai tanárt (Kertészeti Főiskolai Kar) 9 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett.

 

17-2/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 15 szavazati jogú tagja közül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 11/1999. (I. 29.) FVM rendelet 2. §-ában meghatározott „Nagyváthy János-díj” kitüntetésre javasolta Csősz Zsigmond főiskolai docenst (Kertészeti Főiskolai Kar) 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett.

 

17-3/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 15 szavazati jogú tagja közül az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 13. §-ában meghatározott „Trefort Ágoston-díj”kitüntetésre javasolta Földesi Gabriella gazdasági főigazgató-helyettest 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett.

 

17-4/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 15 szavazati jogú tagja

a „Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje” kitüntetésre javasolta  Dr. Lévai Péter főiskolai tanárt (Kertészeti Főiskolai Kar) 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett.

 

17-5/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 15 szavazati jogú tagja

„A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem” című kitüntetésben az alábbi személyeket részesítette:

-  Dr. Kodácsy János főiskolai tanár (GAMF Kar) 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,

-  Dr. Nagyné dr. Fehér Irén főiskolai tanár (Kertészeti Főiskolai Kar) 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett (1 szavazat érvénytelen),

-  Ádám Ferencné főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar) 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett,

-  Guth Sándorné (központi egységek) 11 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett.

 

18/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztését a zöldfelület-gazdálkodó szak képesítési követelményeinek meghatározására (alapítására) vonatkozóan.

  

19/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztését a főiskolai szintű szőlész-borász alapképzési szak indításáról.

 

20/2003. (III. 27.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, engedélyezte - szóbeli előterjesztés alapján - a Kecskeméti Főiskola logojának a Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány általi használatát.

 

21/2003. (IV. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett, megerősítette a Főiskolai Tanács 2003. március 27-i ülésén született határozatokat.

 

22/2003. (IV. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a Kari Tanácsok javaslata alapján készített írásos előterjesztéssel, amely szerint a Kecskeméti Főiskola a 2004. évre három főiskolai tanári álláshelyet hirdet meg. Két főiskolai tanári pályázat a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe, egy főiskolai tanári pályázat a Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi Intézetébe kerül kiírásra. 

 

23/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Vállalkozási szabályzatát az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli kiegészítésekkel:

- 4.§ (7) bekezdésének 2. mondata helyesen: „Az elő- és utókalkulációnak legalább tartalmaznia kell a (9) bekezdésben felsorolt költségvetési kiadásokat.”

- a (9) bekezdésben a felsorolásban jelenjen meg a tanszékvezetői díj és a témavezetői díj(és az ezek után fizetendő, munkaadókat terhelő járulékok),

- a (9) bekezdésben szereplő vállalkozási tartalék 1%-ban kerüljön meghatározásra,

- az 5.§ új, (3) bekezdése: „A vállalkozási tevékenységben a hallgatók is részt vehetnek”.

- a 7.§ (2) bekezdésben két új pont jelenik meg, d) és e) pont:

      d) „A lezáráshoz szükséges alábbi iratokat a témavezető szolgáltatja:

                  - szerződés vagy megrendelés és visszaigazolása,

                  - előkalkuláció,

                  - utókalkuláció,

                  - átadás-átvételi jegyzőkönyv.

      e) A lezáráshoz szükséges alábbi iratokat a Gazdasági Főigazgatóság szolgáltatja:

                  - számla,

                  - banki átutalás másolata, vagy pénztári befizetés bizonylata,

                  - a vállalkozás kiadásainak jegyzéke.

- A gazdasági főigazgató a szabályzathoz ajánlást készít az előkalkulációról, ami tartalmazza a 4. § (9) bekezdésében meghatározott tételekhez tartozó százalékos értékhatárokat. (különös tekintettel a tanszékvezetői, témavezetői díjra)

 

24-1/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, elfogadta a Gazdasági Főigazgatóság ügyrendjéből az 10. § (5) a), c) és d) pontok törlését, valamint a kihúzandó részekkel összefüggésben elfogadta azt az indítványt, hogy a következő tanácsülés tűzze napirendjére a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló szabályzat megfelelő részeinek módosítását. 

 

24-2/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gazdasági Főigazgatóság ügyrendjét az ülésen elhangzott, szavazással megerősített, valamint az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli módosításokkal együtt:

            -törölve a 10. § (5) b) pont,

-Az összes érintett pontban az ezer forintok helyett millió forintok jelennek meg, és a számmal jelzett értékek három nullával csökkentendők.

 

 25/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003. évre szóló humánpolitikai tervét, az ülésen elhangzott alábbi szóbeli kiegészítéssel együtt:

1. pont: Az oktatói, kutatói és nem oktatói állomány munkatársak pontos felmérése, értékelése a személyi nyilvántartó lapok kitöltése révén.

Következő napirendi pontunk még a szünet előtt… én javasolnám, tekintettel, hogy ehhez a napirendi ponthoz egy vendég is van, és a vendéggel ne tartassunk már külön egy szünetet, hogy ezt a napirendi pontot még vegyük.

 

26/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan támogatta a HU0105-11 számú, a „Vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása a Dél-Alföldön” című PHARE-pályázathoz a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata vezetésével létrejött konzorciumi együttműködési megállapodásban a Kecskeméti Főiskola részvételét. 

 

27/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság és a Kecskeméti Főiskola között a 2003. január 30-i ülésen elfogadott együttműködési megállapodás módosítását, a Magyar Olimpiai Bizottság által készített írásos előterjesztés alapján, az ülésen elfogadott, alábbi szóbeli módosításokkal együtt:

- 5.1.2. a 6. § (8) alapján az olimpiát követő 5. év végéig – egy alkalommal – mentesülnek a vizsga alól az olimpiai bajnokok bármely általuk választott szakon. A TFK ez esetben sem tud eltekinteni az alkalmassági vizsga vonatkozó részeinek teljesítésétől.

- 5.1.3.  a 6.§ (4) c) alapján az olimpiai sportágban az országos (egyesület által rendezett felnőtt és ifjúsági), illetve olimpiai, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért három többletpontot ad.

- 5.2. A Kecskeméti Főiskola vállalja, hogy évente, a központi felvételi szabályok betartásával felvesz a MOB részéről javasolt és támogatott két főt, olimpiai kerettagokat és „olimpiai reménységeket” a költségtérítéses keret terhére, de térítési kötelezettség nélkül.

- 5.4. A költségtérítéses képzésben résztvevő olimpiai kerettagok tandíjából költségtérítéséből   egyéni elbírálás alapján kedvezményt adhat.

 

28/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a KF Tanítóképző Főiskolai Kar által, pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés I. indításához összeállított írásos előterjesztést. A képzés neve: eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása: a pedagógus-mesterség.  

 

29/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a KF Tanítóképző Főiskolai Kar által, pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés II. indításához összeállított írásos előterjesztést. A képzés neve: szociális-szociálpedagógiai feladatok a nevelési-oktatási intézményekben.   

 

30/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal - 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett – az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetési beszámolóját.  

 

31/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003. évre vonatkozó költségvetését.  

 

32/2003. (IV. 24.) FT számú határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Főiskolai Idegen Nyelvi Bizottság létrehozásáról készült írásos előterjesztést, az ülésen elhangzott, alábbi szóbeli módosításokkal együtt:

- 3. A Bizottság tagjai: (csak a változás jelölve)

               - TFK: Idegen Nyelvi Intézet 2 oktató

               - GAMF Kar: Idegennyelvi Lektorátus 2 oktató

- A Bizottság joga, hogy megbeszéléseire a napirendjén szereplő témákhoz kapcsolódóan nem bizottsági tagokat is meghívjon (gazdasági főigazgató, kari nyelvvizsga-helyek további képviselői, könyvtárvezetőkönyvtárigazgató, OM képviselője stb.) 

 

33-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az Oktatási Közlöny 2003. évi 9. számában megjelent, a Kecskeméti Főiskolára meghirdetett oktatási rektorhelyettesi pályázati felhívásra Dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár által beadott pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

A leadott 20 szavazatból 1 érvénytelen, 10 igen és 9 nem szavazat. 

 

33-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az Oktatási Közlöny 2003. évi 9. számában megjelent, a Kecskeméti Főiskolára meghirdetett tudományos rektorhelyettesi pályázati felhívásra Dr. Burián Miklós főiskolai docens és dr. Lévai Péter főiskolai tanár által beadott pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

A leadott 20 szavazatból 7 érvénytelen, mindkét pályázó esetében.

- Dr. Burián Miklós 4 igen szavazat. 

- Dr. Lévai Péter 9 igen szavazat.

 

34-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 9 igen szavazat, 8 nem és 3 tartózkodás mellett, nem fogadta el a Kecskeméti Főiskola Gazdálkodási szabályzata 6. § (2) első francia bekezdésének módosítására irányuló szóbeli előterjesztést.  Az alábbi szöveg marad:

(A decentralizált gazdálkodási keretek)

- a képzési és fenntartási támogatás

 

34-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gazdálkodási szabályzatának módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően, az előterjesztő által befogadott, alábbi, szóban elhangzó módosító javaslatokkal együtt.

- 3. § (1) (a lap alján az utolsó mondat) ....felosztástólról... 

- 7. § (1) (A Főiskola Tanácsa által meghatározott)

- képzési és fenntartási normatív támogatás 90%-a a képzést végző, illetve a képzésben résztvevő kar kerete,  

 

35-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 6 igen, 7 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett, nem szavazta meg A kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjéről szóló szabályzat 8. §-ának törlésére vonatkozó szóbeli előterjesztést.

 

35-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta A kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjéről szóló szabályzat módosítását – az írásos előterjesztésnek megfelelően – az előterjesztő szóbeli kiegészítéseivel, valamint az előterjesztő által befogadott, alábbi, szóban elhangzott módosító javaslattal együtt.

1. § (4) (második mondat) A költségvetési szervezeti egységek vezetői a Főiskolai Tanács által jóváhagyott előirányzatok terhére és erejéig vállalhatnak kötelezettséget, a jelen szabályzatban foglalt korlátozások figyelembe vételével.

  

36-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 igen, 10 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, nem fogadta el a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat 2. § (4) d) pontjának a törlésére irányuló szóbeli előterjesztést.

 

36-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat 7. § (5) a) pontjának a kiegészítésére irányuló szóbeli előterjesztést.

(a) Az eljárás alá vont hallgató értesítésének tartalmaznia kell:)

- a fegyelmi eljárás elrendelésének tényét és rövid indoklát,

 

36-3/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács igen szavazatok nélkül, elutasította a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat 8. §-ának új, (5) bekezdéssel történő kiegészítésére irányuló szóbeli előterjesztést. 

 

36-4/2003. (VI. 12.) FT határozat

Az SzMSz 18/C. § (1) alapján megismételt szavazási eljárásban - mivel kétség merült fel a 36-3/2003. számú határozat eredménye felől - a Főiskolai Tanács 12 nem szavazattal, 4 igen és 3 tartózkodás mellett, elutasította a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat 8. § új, (5) bekezdéssel történő kiegészítésére irányuló szóbeli javaslatot.

 

36-5/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzatát, az írásos előterjesztésnek megfelelően, a Főiskolai Tanács által megszavazott, valamint a szóban elhangzó, az előterjesztő által befogadott alábbi, módosító javaslatokkal együtt.

 

- 6. § (5) Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja:

a) a kari fegyelmi bizottság tagja nem lehet a Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság tagja, /valamint fFőiskolai Hallgatói fFegyelmi bBizottság tagja, nem lehet a kari fegyelmi bizottság tagja,

b) a kari főigazgató

c) a rektor.   

11. § (7) Az eljárás alá vont hallgató a tanú(k) és a szakértők vallomásához, nyilatkozatához észrevételeket tehet, a tanú(k)hoz, szakértő(k)höz kérdéseket intézhet, illetve az eljárás során további bizonyítási indítványokat terjeszthet elő.

Az eredeti 11. § (7) bekezdés számozása (8)-ra módosul.

  

37-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SzMSz 19. § (3) m) pontjának - a Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság összetételére vonatkozóan - szóban elhangzott módosítását.

(A Bizottság összetétele:) a kari főigazgatók javaslata alapján karonként két-két fő, és egy-egy póttag, valamint a FőiskolaiKariHallgatói Önkormányzat elnökének javaslata alapján karonként egy-egy hallgatói tag, és egy-egy hallgatói póttag.

 

37-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SzMSz 19. § (3) m) pontjának (Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság) módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

  

38/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Az elektronikusan tárolt adatok megőrzéséről szóló szabályzatot, az írásos előterjesztést az előterjesztő szóbeli kiegészítéseivel, valamint az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli javaslattal  együtt.

1.2. (Adatok archiválása)

A különösen fontos adatokról az archiválást végző személy otthon az intézmény egy másik épületében is tartson egy törzspéldányt.  

  

39/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az - írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola 2003. évre szóló tudományos-kutatási tervét.

 

40/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003/2004. évre szóló oktatásfejlesztési tervét.

 

41-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett - az írásos előterjesztésnek megfelelően - elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003. évi felújítási keretének a három főiskolai kar közötti, egyenlő arányban történő felosztását.

GAMF Kar                             4 233 eFt

Kertészeti Főiskolai Kar          4 233 eFt

Tanítóképző Főiskolai Kar       4 233 eFt

Összesen:                                12 699 eFt 

 

41-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta azt a javaslatot, miszerint a Főiskolai Tanács felkéri a Beruházási Bizottságot, hogy dolgozzon ki koncepciót a felújítási erőforrások koncentrálására, majd elosztási módjára vonatkozóan.  Javaslatát terjessze a Főiskolai Tanács elé legkésőbb 2003. december 15-ig.  

 

42/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül támogatta a 2003. október 13-tól működő Főiskolai Tanács megválasztását biztosító Választási Bizottság tagjainak választásáról szóló írásos előterjesztést.

 

GAMF Kar

Vezető oktatók és oktatók képviseletében

            Fazekasné dr. Berta Mária főiskolai docens

            Dr. Szablics Bálint főiskolai adjunktus

Nem oktatók képviseletében

            Berki Zoltánné hivatalvezető

            Vörös Béláné tanügyi előadó

 

Kertészeti Főiskolai Kar

Vezető oktatók és oktatók képviseletében

            Csősz Zsigmond főiskolai docens

            Dr. Viola Miklós főiskolai docens

Nem oktatók képviseletében

            Lakatos Istvánné csoportvezető

            Virág Béla tanszéki mérnök

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

Vezető oktatók és oktatók képviseletében

            Laczkóné Pálfi Alojzia főiskolai docens

            Dr. Gliedné  Farkas Katalin főiskolai adjunktus

 

Nem oktatók képviseletében

            Borosné Nagy Zsuzsanna gazdasági ügyintéző

            Kazy Rita főigazgatói titkárnő

 

Központi egységek

            Némethné Falusi Erzsébet könyvtárigazgató

  

43-1/2003. (VI. 12.) FT határozat

 A Főiskolai Tanács 6 igen szavazattal, nem szavazta meg azt a szóbeli előterjesztést, hogy a Kollektív Szerződés módosítását végző ad hoc bizottság munkájában - a munkáltatói oldal képviseletében - Molnár János gazdasági főigazgató ne vegyen részt.

  

43-2/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 6 igen szavazattal, nem szavazta meg azt a szóbeli előterjesztést, hogy a Kollektív Szerződés módosítását végző ad hoc bizottság munkájában - a munkáltatói oldal képviseletében - Földesi Gabriella gazdasági főigazgató-helyettes ne vegyen részt.

 

43-3/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kollektív Szerződés módosítását végző ad hoc bizottság létrehozásáról szóló előterjesztést azzal a módosítással, hogy a bizottságban az egyes résztvevők, úgymint 

- az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete,

- a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

- (befogadott kiegészítésként) a Pedagógusok Szakszervezete,

- valamint a munkáltatói oldal

képviseletében megjelenő személyekről az adott oldal dönt.

 

44/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara és a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium által közösen indítandó AIFSZ képzés indításáról szóló írásos előterjesztést.

  

45/2003. (VI. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai KarZöldségtermesztési Tanszéke nevének megváltoztatásáról szóló írásos előterjesztést.

A Tanszék új neve: Zöldség-, Gomba- és Gyógynövénytermesztési Tanszék.

 

46-1/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 0 igen szavazattal, nem szavazta meg a KF 2003. évi pótköltségvetésére - a gazdasági főigazgató által elkészített írásos javaslatok  közül  - az „A” verziót („fűnyíró elv”).

 

46-2/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 1 igen szavazattal, nem szavazta meg a KF 2003. évi pótköltségvetésére - a gazdasági főigazgató által elkészített írásos javaslatok közül - a „B” verziót („minimális elv”).

 

46-3/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, elfogadta a KF 2003. évi pótköltségvetésére a – Dr. Buzás István kari főigazgató elvi javaslata alapján kidolgozott, és a gazdasági főigazgató által számszerűsített, szóban előterjesztett - „B1” verziót.

 

46-4/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 1 igen szavazattal, nem szavazta meg a KF 2003. évi pótköltségvetésére - a gazdasági főigazgató által elkészített írásos előterjesztések közül - a „C” verziót .

  

47-1/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, elfogadta a Testnevelési Intézet és Sportközpontátalakításáról szóló írásos előterjesztést.

Eszerint a Testnevelési Intézet és Sport Központ keretében működő Testnevelési Tanszék 2004. január 1-től szervezetileg, a munkáltatói jogok gyakorlása, tevékenységi kör és finanszírozás szempontjából átkerül a KF Tanítóképző Főiskolai Kar kötelékébe.

 

47-2/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Testnevelési Intézet és Sportközpont nevének megváltoztatásáról szóló írásos előterjesztést.

Eszerint 2004. január 1-től – a Testnevelési Tanszék kiválását követően – a szervezeti egység neve: Testnevelési és Sportközpont.

  

48/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar és a Tanítóképző Főiskolai Kar írásos előterjesztését a mérnöktanári szaknak a KF Kertészeti Főiskolai Karán való indításáról.

 

49/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a Gépipari és Automatizálási Főiskolai Kar írásos előterjesztését a BSc szintű műszaki informatika szak indításának kezdeményezéséről.

  

50-1/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola fenntartásában működő gyakorló óvoda alapító okiratának módosításáról szóló írásos előterjesztést, az előterjesztő alábbi szóbeli kiegészítésével együtt.

Az alapító okirat hatálybalépésének napja 2003. október 17., az intézmény gazdálkodására vonatkozó rész hatálybalépésének napja 2004. január 1.

 

50-2/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola fenntartásában működő Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló írásos előterjesztést, az előterjesztő alábbi szóbeli kiegészítésével együtt.

Az alapító okirat hatálybalépésének napja 2003. október 17., az intézmény gazdálkodására vonatkozó rész hatálybalépésének napja 2004. január 1.

  

51-1/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a Kecskeméti Főiskola fenntartásában lévő Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola részleges felújítása érdekében létrejövő konzorciumi együttműködésről szóló írásos előterjesztést.

 

51-2/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Piliscsabai Palánta Általános Iskola és a Kecskeméti Főiskola között PHARE-pályázatban való részvétel érdekében létrehozandó konzorciumi együttműködésről, a Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatója általi, szóbeli előterjesztést. A Tanítóképző Főiskolai Kar anyagi hozzájárulásának mértéke 0%.

  

52/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola SZMSZ-ének módosításáról szóló írásos előterjesztést az előterjesztő szóbeli kiegészítésével, valamint az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli javaslattal együtt.

9/A. § (5) (második mondat) A Bizottság elnöke az oktatási rektorhelyettes, míg három tagját és póttagját a kari főigazgatók, háromhallgatói tagját és póttagját pedig a kari hallgatói önkormányzatok elnökének javaslata alapján a Rektor bízza meg.

  

53/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosításáról szóló írásos előterjesztést.

 

54-1/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta – a Tanítóképző Főiskolai Kar írásbeli javaslata alapján – Dr. Hári József főiskolai docens felterjesztését az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 3. §-ában meghatározott „Apáczai Csere János-díj” kitüntetésre.

 

54-2/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett támogatta – a Tanítóképző Főiskolai Kar írásbeli javaslata alapján – Koperniczkyné dr. Torma Mária főiskolai docens felterjesztését az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 6. §-ában meghatározott „Brunszvik Teréz-díj” kitüntetésre.

  

55/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Selejtezési szabályzatáról szóló írásos előterjesztést.

  

56/2003. (X. 16.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztését a kertészmérnök szaknak - kihelyezett képzésként - Szombathelyen való indításáról.

 

57/2003. (X. 16.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a főtitkári pályázat kiírásának az Oktatási Közlönyben való megjelentetését.

 

58/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, megerősítette a 2003. október 16-i tanácsülésen született határozatokat.

  

59/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanácsnak a külügyi rektorhelyettesi pályázatok véleményezésén jelenlévő 13 szavazati jogú tagja által leadott titkos szavazatból 5 szavazat érvénytelen.

Dr. Vajnai Tibor tudományos főmunkatársra leadott „igen” szavazatok száma 8, Dr. Burián Miklós főiskolai docensre leadott „igen” szavazatok száma 0.

  

60-1/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt a szóbeli előterjesztést, hogy az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című előterjesztésben, az állami támogatás kiszámításának képlete az alábbiak szerint változzon:

A KF állami támogatási költségvetése = A+B+C+D+E+F+G+H,

ahol a H kiegészítő normatíva (gyakorlati képzés miatt)

 

60-2/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 0 igen szavazattal, 12 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett, nem fogadta el az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című előterjesztéshez az alábbi szóbeli javaslatot:

(3. A karok költségvetésének számítási elvei:

I. esetben)

 

-         a számított összes hallgatói létszám alapján 50 %, 

-         az összes alkalmazotti létszám alapján 25 %,

-         és a 2003. évi költségvetés alapján 25 %.

 

60-3/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés alábbi pontját:

(3. A karok költségvetésének számítási elvei:

I. esetben)

- 25% a számított összes hallgatói létszám alapján,

- 25% az összes alkalmazotti létszám alapján,

- a 2003. évi költségvetés alapján 50%.

 

60-4/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés alábbi pontját, az előterjesztésnek megfelelően:

 

C (fenntartási támogatás)

I/1. verzió: a 2003. évi elfogadott költségvetés alapján

 

60-5/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 1 igen szavazattal, nem fogadta el az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés alábbi pontját:

 

C (fenntartási támogatás)

I/2. verzió: a normatív támogatás alapján számított 2003. évi költségvetés

 

60-6/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 2 igen szavazattal, nem fogadta el az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés II/1. verzióját.

 

60-7/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés II/2. verzióját.

 

60-8/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal - 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés alábbi pontját:

(C’ felosztásánál is megjelenik az I. esetnél ismertetett) I/1. verzió.

 

60-9/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 0 igen szavazattal, nem fogadta el az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés alábbi pontját:

 

(C’ felosztásánál is megjelenik az I. esetnél ismertetett) I/2. verzió.

 

60-10/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 4 igen szavazattal nem fogadta el, – annak ellenére, hogy a gazdálkodási szabályzatban így van rögzítve – hogy a központi szervezetek költségvetése a KF költségvetésének 10%-a legyen.  Annak fönntartásával, hogy az elvonások arányosan a központi egységekre is jussanak, és a központi egységek is készítsenek takarékossági intézkedési tervet.

 

60-11/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy a központi szervezetek költségvetése a KF költségvetésének 8%-a legyen.  Annak fönntartásával, hogy az elvonások arányosan a központi egységekre is jussanak, és a központi egységek is készítsenek takarékossági intézkedési tervet.

 

60-12/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 1 igen szavazattal, nem fogadta el az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés 5. pontjában -„Tartalék alap képzése”- a tartalék javasolt mértékeként a 0%-ot. 

 

60-13/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés 5. pontjához -„Tartalék alap képzése”- a tartalék javasolt mértékeként az 5 %-ot. 

 

60-14/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 0 igen szavazattal, nem fogadta el az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés 5. pontjában -„Tartalék alap képzése”- a tartalék javasolt mértékeként a 8 %-ot. 

 

60-13/1/2003.(XII. 4.) FT határozat (megismételt)

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztés 5. pontjában -„Tartalék alap képzése”- a tartalék javasolt mértékeként az 5 %-ot. 

 

60-15/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, egyetértett azzal a szóbeli előterjesztéssel, hogy a Kecskeméti Főiskolán 2004-től a számítógépek beszerzése után hálózatfejlesztési járulékot kell fizetni.

 

60-16/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta az Allokációs Bizottság által készített „Javaslat a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési alapelveire” című írásos előterjesztést, a közbenső határozatokkal elfogadott módosításokkal együtt.

 

61/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúan egyetértett – a szóbeli előterjesztésnek megfelelően - az Aranygyűrű kitüntetésre javaslatot tévő ad hoc bizottság összetételével.

Az ad hoc bizottság tagjai: a főiskolai rektor, a három kar főigazgatója és a gazdasági főigazgató. 

  

62-1/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - az SzMSz 1.§ (7) és (8) bekezdésének változtatásait.

 

(7) A Főiskola önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv…

(8) A Kecskeméti Főiskola gyakorló intézményeket (óvodát és iskolát) tart fenn. A gyakorló intézmények, melyeknek nevét és székhelyét a 10.§ (4) tartalmazza, alapító okirat alapján működnek.

  

62-2/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az SzMSz 7.§ (1) f) pontjának módosításához készített írásos előterjesztést az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

((1) A Főiskolán dolgozó kutató joga, hogy )

f) hazai, vagy nemzetközi szervezetekhez a Kecskeméti Főiskola nevében – a Kötelezettségvállalásról és az utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően – pályázatot nyújtson be,

 

62-3/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően – az SzMSz 9/A.§ (4) változtatását.

(4) Felülbírálati eljárást valamennyi, a főiskolával hallgatói jogviszonyban lévő személy kezdeményezhet, oktatási formában való részvételtől nélkül függetlenül.

 

62-4/2003. (XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az SzMSz 10.§ (4)-re vonatkozó írásos előterjesztést.

(4) A főiskola fenntartásában működő gyakorló intézmények:

a) Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola (székhelye: Kecskemét, Budai u.7.)

b) Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Gyakorló Óvoda (székhelye: Kecskemét, Kaszap u.6-14, telephelyek: Kaszap u.6-14, Bocskai u.19. Őz u.8.)

Az utána következő bekezdések számozása változik.

 

62-5/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta - az írásos előterjesztésnek megfelelően – a 11.§ (1) bekezdésében javasolt változtatást.

…Feladatuk a hallgatók oktatása, valamint a tudományos tevékenység, szervezése szaktanácsadás és egyéb szakmai szolgáltatás.más szervezeti egységekkel együttműködve

 

62-6/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett, nem támogatta az SzMSz 12.§ (3) a) pontjának változtatásához tett szóbeli javaslatot. (marad az eredeti szöveg)

 

62-7/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta - az írásos előterjesztésnek megfelelően – a 12.§ változtatásait.

(1)   d) A kollégiumok szakmai felügyeletét az oktatási rektorhelyettes látja el., a kari főigazgatókkal együttműködve.

(2) c) …Szakmai felügyeletét a főiskolai rektor, vagy tudományos ügyekkel foglalkozó rektorhelyettes látja el.

(6) Testnevelési Intézet és Sport Központ

a) Feladata megfelelő szakmai, személyi, tárgyi feltételek biztosítása valamennyi kar hallgatóinak az egészséges életmód kialakításához, a mozgás által történő specifikus oktatási és képzési feladatok elsajátításához. Továbbá kutatási feladatok végzése a már korábban intézményi szinten megkezdett témák folytatásával, illetve újabb egyéni és kollektív kutatási programok felvállalásával.

b) A Központ testnevelési és sport tevékenységével kapcsolatos szakmai felügyeletéeaz a munkáltatói jogokat gyakorló oktatási rektorhelyettes látja el.

c) A Központot alkotó egységek: a Testnevelési Tanszék és a Testnevelési Csoportok

A Központ munkájába a tömegsport, a rekreáció és a versenysport tekintetében bekapcsolódik a TFK Testnevelési Tanszéke.

 

62-8/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta - az írásos előterjesztésnek megfelelően – az SzMSz 13.§ (1) változtatását.

      13.§ (1) d) A főiskola egészét érintő oktatásszervezési és oktatási statisztikai, valamint az intézményi szinten koordinált adatszolgáltatási feladatok ellátása,

      g) a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának a biztosítása.

 

62-9/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett, nem támogatta az SzMSz 15.§ (2) bekezdésében javasolt írásos előterjesztést. (marad az eredeti szöveg)

(2) A főiskolai rektornak a Főiskolai Tanács – nyilvános pályázat alapján – azt a személyt terjeszti fel, aki …

(3) A főiskolai rektor megbízatása legfeljebb négy évre szól. A főiskola rektor - pályázat alapján, megszakítás nélkül - egy ízben, legfeljebb négy évre ismét megbízható. Újabb megbízatásra csak egy ciklus kihagyása után, új pályázat alapján kerülhet sor.

 

62-10/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, - az írásos előterjesztésnek megfelelően - elfogadta az SzMSz 15/A.§ módosítását.

(2) (A Rektori Tanács tagjai)

      -

      -

      - a gazdasági főigazgató helyettesei,

      -

 

62-11/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett, nem fogadta el a 15/B.§ (Rektori kabinet) beemelését az SzMSz-be.

 

62-12/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 5 igen szavazat, 4 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett – 1 fő nem vett részt a szavazási eljárásban – nem fogadta el, hogy az SzMSz 16.§ (2) a) pontja – a Főiskolai Tanács összetétele a választott szavazati jogú tagok vonatkozásában – módosuljon.

 

62-13/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a 16.§ (2) b) pontjához tett módosító javaslatot.

      (2) b) (Tanácskozási jogú állandó meghívottként:)

            -

            -a gazdasági főigazgató helyettesei,

            -

            -

            - a gyakorló általános iskola igazgatója és a gyakorló óvoda vezetője,

            -

 

62-14/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - az SzMSz 17.§ módosításait.

      (1) h) a főtitkár és a gazdasági főigazgató kinevezésének véleményezése,

      (2) a) a fFőiskolai költségvetésérőli javaslatokról és a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásárólnak elveiről,

 

62-15/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 7 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett, nem fogadta el az SzMSz 18.§ (4) bekezdésének módosítására vonatkozó írásos előterjesztést. (marad az eredeti szöveg)

 

62-16/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - az SzMSz  18/A.§-ban javasolt módosításokat.

(4)   A Tanács határozatait nyílt, vagy titkos szavazással hozza. A Tanács általában nyílt,an szavaz, de  személyi kérdésekben mindig titkosan szavazással dönt az előterjesztésekről.

(5)   Név szerinti nyílt szavazást – kivéve a (4) bekezdésben rögzített személyi kérdéseket – vagy titkos szavazást rendelhet el a Tanács, ha a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább egyharmada ezt nyílt szavazásisal kéri eljárásban indítványozza.

(6)   Az előterjesztésekről a Főiskolai Tanács tagjai nyílt szavazás esetén „igen”, „nem”, „tartózkodom”, nyilatkozattal szavaznakAz általános szabály alól kivételt képeznek a míg titkos szavazási eljárás keretében elbírálandó személyi ügyek, amikor is nincs lehetőség a „tartózkodom” nyilatkozat megtételére esetén „igen”, „nem” nyilatkozattal szavaznak.

(7)   A titkos szavazás szavazólapon történik. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendők (szavazócéduláklapok, urna) előkészítése a főtitkár feladata.

(8)   A titkos szavazás formái:

a)      Egyenkénti szavazási eljárás, amikor egy szavazócédulánlapon csak egy név szerepelhet.

b)      JelölőLlistás szavazási eljárás, amelynek alkalmazása során mindegyik nevet fel kell tüntetni ugyanazon a szavazócédulánlapon.

(9)   Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, amelyen

 a) egyenkénti szavazási eljárás alkalmazása során az alábbi adatok szerepelnek:

-        a szavazás dátuma

-        a szavazás témájának a megjelölése,

-        az adott személy(ek) neve, aki(k)ről a szavazás történik,

-        „igen” „nem” nyilatkozatok,

-       a Kecskeméti Főiskola bélyegzője.

 

a)Jelölőlistás szavazási eljárás alkalmazása során az alábbi adatok szerepelnek:

-a szavazás dátuma,

-a szavazás témájának megjelölése,

-az adott személyek neve, akikről a szavazás történik,

-a személyek neve mellett szereplő négyzet,

-a Kecskeméti Főiskola bélyegzője.

(10)            A szavazat érvényes, ha a szavazócédulánlapon

a)      egyenkénti szavazási eljárás során szereplő személy(ek) neve mellett az „igen”, „nem” nyilatkozatok közül pontosanvalamelyike egy van egyértelműen megjelölésre került.veKét, vagy több jelölt esetén akkor érvényes a szavazat, ha egy személynél az „igen”, a többi személynél a „nem” nyilatkozat van megjelölve.

b)a)Jelölőlistás szavazási eljárás során pontosan egy név van egyérteműen megjelölve.

(11)           Listás szavazás során, Aamennyiben az első fordulóban senki sem kapja meg a szükséges számú szavazatot, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között a szavazási eljárást meg kell ismételni.

(14)  A szavazási eljárást követően a szavazólapokatcédulákat 24 órán belül meg kell semmisíteni.

 

62-17/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 4 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, nem fogadta el az SzMSz 18/B.§ (3) bekezdéshez a Tanítóképző Főiskolai Kar által indítványozott, az ülésen elhangzott módosító javaslatot.

 

62-18/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - az SzMSz 18/B.§ módosítását.

 

(2) Az SzMSz elfogadásához és módosításához az összes szavazati joggal rendelkező tanácstag több mint felének igen szavazat szükséges.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben az előterjesztés alternatív határozati javaslatokat tartalmaz, úgy a legtöbb „igen” szavazatot kapott előterjesztést kell elfogadottnak tekinteni, feltéve, hogy az adott alternatívát a jelenlévő – SZMSZ módosítás esetén az összes – szavazati joggal rendelkező tag több, mint az egyharmada támogatta. Szavazategyenlőség esetén a legtöbb azonos számú „igen” szavazatot kapott alternatíváról ismételt szavazást kell tartani.

 

- a (4) bekezdéstől a számozás változik

 

(5) Az egyéni titkos szavazási eljárás során a szavazás eredményességéhez – az Ftv.-nek megfelelően – a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagok szavazatainak a több, mint fele szükséges, kivéve azokat az (7) bb) pontjában rögzített eseteket, amikor a hivatkozott törvény minősített többséget (kétharmados többséget) ír elő.

 

(6) Listás titkos szavazás esetén a legtöbb „igen” szavazatot kapott jelöltet kell elfogadottnak tekinteni, feltéve, hogy a jelöltet a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több, mint az egyharmada támogatta.

 

(7) ab) főiskolai rektori pályázat (első/második ciklus)

 

62-19/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - az SzMSz 18/C.§-ra vonatkozó módosító javaslatot.

 

(2) Bármilyen kérdés tárgyalását követő szavazási eljárásban csakis a közvetlenül a szavazást követően után közvetlenül lehet a szavazati jogú tanácstagok közül bárkinek is észrevétellel élnie.

 

62-20/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta - az írásos előterjesztésnek megfelelően – az SzMSz 19.§ -ának módosítását az ülésen elhangzott, szóbeli előterjesztésekkel együtt. (a Tudományos Bizottság marad a bizottságok sorában, és az Idegen Nyelvi Bizottság feladata pontosítva lett)

 

(1)  A Főiskolai Tanács bizottságai:

a)      Főiskolai Tanulmányi Bizottság

b)      Főiskolai Tudományos Bizottság

c)      Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács

d)a)Főiskolai Külkapcsolatok Bizottsága

e)d)           Főiskolai Testnevelési és Sportbizottság

f)a)Főiskolai Könyvtárbizottság

g)a)Főiskolai Beiskolázási Bizottság

h)e)           Főiskolai Oktatás-integrációs Bizottság

i)f)    Főiskolai Informatikai Bizottság

j)g)  Főiskolai Jogharmonizációs Bizottság

kh) Főiskolai Gazdálkodási Bizottság

l) Főiskolai Művészeti Bizottság

hi) Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság

nj) Főiskolai Humánpolitikai Bizottság

ok) Főiskolai Munka- és Tűzvédelmi Bizottság

pl) Főiskolai Szociális és Lakásbizottság

qm) Főiskolai Közbeszerzési Bizottság

rn) Főiskolai Kollégiumi Bizottság

so) Főiskolai Diákjóléti Bizottság

tp) Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

            q) Főiskolai Idegen Nyelvi Bizottság

            r) Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság

            s) Főiskolai Vagyongazdálkodási és Eszközfejlesztési Bizottság

 

 (2) A bizottságok működésének általános szabályai

a) Az egyes bizottságokba a tagokat a főiskolai rektor felkérése alapján az adott szervezeti egység vezetője delegálja.

            b) A bizottság az alakuló ülésén tagjai közül megválasztja a bizottság elnökét.

            c) A bizottság tagjainak névsorát az alakuló ülést követő legközelebbi Főiskolai Tanácsülésen be kell jelenteni.

            d) A Főiskolai Tanács ülésén történt bejelentést követően a bizottság tagjai számára a megbízólevelet a főiskolai rektor adja ki.

            e) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, a bizottsági mandátum a mindenkori főiskolai rektor megbízatásának időtartamára szól.

            f) A bizottsági mandátum megszűnik:

                        - a határozott idő lejártával,

                        - a bizottsági tag lemondásával,

                        - a jelölő szervezet vezetője által kezdeményezett visszahívással.

            g) A bizottság tagja lemondását írásban köteles bejelenteni a főiskolai rektornak. A nyilatkozat kézhezvételét követően a rektor értesíti a delegáló szervezeti egység vezetőjét a lemondás tényéről, egyúttal felkéri új tag delegálására.

            h) A visszahívást a jelölő szervezeti egység vezetője a főiskolai rektornál kezdeményezi, és egyben javaslatot tesz új tag személyére. A visszahívásról szóló dokumentumot a főiskolai rektor bocsátja ki.

            i) A visszahívott bizottsági tag helyére jelölt új tag nevét a legközelebbi Főiskolai Tanácsülésen be kell jelenteni.

            j) A bizottság összehívására jogosult a bizottság elnöke, illetve a bizottság munkája fölött felügyeletet gyakorló személy.

            k) A bizottságok elnökeit a Főiskolai Tanács beszámoltathatja a bizottság által végzett tevékenységről. A Főiskolai Tanácsnak jogában áll az eredményes munkát felmutatni nem tudó bizottságot megszüntetni.

 

(3) Az egyes bizottságok működése és összetétele

a)      Főiskolai Tanulmányi Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Tanulmányi Bizottságának feladata a valamennyi karra érvényes, az oktatással, a tanulmányok folytatásával, oktatásszervezéssel, a hallgatói előmenetel monitorizálásával kapcsolatos szabályzatok megalkotása, időszakos, illetve szükség szerinti felülvizsgálata a mindenkori jogszabályoknak megfelelően.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

b)      Főiskolai Tudományos Bizottság

A Kecskeméti Főiskola Tudományos Bizottságának feladata a valamennyi karra érvényes, kutatással, fejlesztéssel, szaktanácsadással és minden egyéb tudományos tevékenységgel kapcsolatos szabályzatok megalkotása, időszakos, illetve szükség szerinti felülvizsgálata a mindenkori jogszabályoknak megfelelően.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: tudományos rektorhelyettes.

c)      Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács

Kecskeméti Főiskolai Tudományos Diákköri Tanácsának feladata a valamennyi karra érvényes, tudományos diákköri munkával kapcsolatos szabályzatok megalkotása, időszakos, illetve szükség szerinti felülvizsgálata a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. Tevékenységi körébe tartozik még a tudományos diákköri munka karok közötti koordinálása és a kapcsolattartás az Országos Diákköri Tanáccsal.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő oktató és a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét. Elnökét és titkárát elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: tudományos rektorhelyettes.

 

d)a)Főiskolai Külkapcsolatok Bizottsága

A Kecskeméti Főiskola Külkapcsolati Bizottságának feladata az intézményi szintű belföldi és nemzetközi kapcsolatok koordinálása.

Feladata a kiépült belföldi és a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, illetve a Főiskola stratégiai tervével összhangban új belföldi és külföldi kapcsolatok létrehozása.

Részt vesz a pályázatok kidolgozásában, végrehajtásában és lezárásában.

A Bizottság aktívan közreműködik a Kecskeméti Főiskola arculattervezésében (PR tevékenységében).

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: külügyi rektorhelyettes.

e)d)           Főiskolai Testnevelési és Sportbizottság

Kecskeméti Főiskolai Testnevelési és Sport Bizottságának feladata a hallgatók testnevelési és sport-tevékenységének, egészséges életmódra nevelésének biztosítását szolgáló integrált szervezeti egység létrehozásának előkészítésea annak létrejöttévele után a főiskolai sportélet és szabadidős tevékenység színvonalának ellenőrzése, stratégiai fejlesztésének meghatározása.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

f)a)Főiskolai Könyvtárbizottság

A Kecskeméti Főiskola Könyvtárbizottságának feladata az összehangolt könyvtárfejlesztési stratégia meghatározása, a könyvtári információs szolgáltatási rendszer összehangolása, különös tekintettel az informatikai fejlesztésekre. Feladata továbbá az egyes karok szakirodalmi információs igényeinek meghatározásához szakmai ajánlások megfogalmazása.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője.

A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: tudományos rektorhelyettes

g)a)Főiskolai Beiskolázási Bizottság

A Kecskeméti Főiskola Beiskolázási Bizottságának feladata a Főiskola beiskolázási stratégiájának kialakítása és figyelemmel kísérése, különös tekintettel az intézményfejlesztési tervben meghatározott, a szakok fejlesztésére, új szakok indítására vonatkozó feladatokra. A Bizottság szorosan együttműködik a Tanulmányi Bizottsággal és a Külkapcsolatok Bizottságával.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

h)e)Főiskolai Oktatás-integrációs Bizottság

A Kecskeméti Főiskola Oktatás-integrációs Bizottság feladata az intézményfejlesztési tervben meghatározott integrált képzési formák létrehozásának elősegítése, az interdiszciplináris szakok, kurzusok, tanfolyamok program-kidolgozási folyamatainak szorgalmazása.

A Bizottság figyelemmel kíséri az integrált képzést, karközi oktatást folytató szervezeti egységek létrehozását és munkájában támaszkodik tevékenységükre.

A Kecskeméti Főiskola Oktatás-integrációs Bizottságának feladata az intézményi oktatásban rejlő integrációs lehetőségek feltárása, javaslattétel a feltárt lehetőségek megvalósítására, a főiskolai oktatásfejlesztési dokumentumok véleményezése az FME-04 minőségügyi eljárás alapján.

A Bizottság feladata továbbá az integrált képzési formák létrehozásának elősegítése, valamint az interdiszciplináris szakok, kurzusok, tanfolyamok program-kidolgozási feladatainak szorgalmazása az intézményfejlesztési tervben meghatározott céloknak megfelelően. A Bizottság figyelemmel kíséri az integrált képzést, karközi oktatást folytató szervezeti egységek létrehozását és munkájában támaszkodik tevékenységükre.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

i)f)    Főiskolai Informatikai Bizottság

Főiskolai Informatikai Bbizottság a rektor mellett működő állandó bizottság, mely tanácsadó testületként javaslatokat fogalmaz meg a Főiskola rektorának, illetve javaslataival a Főiskolai Tanács számára döntés előkészítő munkát végez, meghatározott főiskolai szintű, illetve egyes kari szintű informatikai témákban.

A Bizottság tagjai: karonként 3–3, a karokon főállású munkaviszonyban álló dolgozó, a Kalmár Sándor Informatikai Intézet igazgatója,Kecskeméti Főiskola GAMF Kar műszaki informatikai szakának a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar kari főigazgatója által megbízott főállású szakfelelőse, a Kecskeméti Főiskola Hálózati és Rendszergazda Csoportjának a főiskolai rektor által megbízott főállású vezetője, a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Főigazgatósága által delegált főállású képviselője, a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzata által delegált, a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló hallgatói képviselője.

A Bizottság maga alkotja meg szervezeti és működési szabályzatát, aktuális éves munkarendjét, ütemtervét, választja tagjai közül elnökét.

Intézményi felügyelet: főiskolai rektor.

j)g)  Főiskolai Jogharmonizációs Bizottság

Feladata: A főiskolai SzMSz monitorizálása, az SzMSz módosítások előkészítése, a főiskolai SzMSz és a kari szintű SzMSz-ek szabályai  rendelkezései közötti összhang megteremtése, mely cél elérése érdekében a bizottság a Kkari Ttanácsok és a FfőiskolaiTtanács felé javaslattételi jogosítvánnyal rendelkezik. A bizottság gondozza azokat a főiskolai szintű szabályzatokat, amelyek előkészítése, módosítása nem tartozik más szakmai testület hatáskörébe. Felkérés alapján a bizottság véleményezheti a Főiskolai Tanács mellett működő szakmai testületek (szakmai és egyéb bizottságok) által elkészített szabályzattervezeteket is.

A Bizottság tagjai: karonként 1–1 fő, a főtitkár, az FHÖK részéről 1 fő és egy külső jogász.

Intézményi felügyelet: főiskolai rektor.

hk) Főiskolai Gazdálkodási Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Gazdálkodási Bizottságának feladata a Főiskolán folyó gazdálkodási döntések előkészítése. A bizottság javaslatokat és véleményeket készít az éves költségvetési tervről, beszámoló jelentésekről, a Főiskola központi kereteinek tervezetéről, illetve felhasználásának alakulásáról (beruházás, felújítás).

A Bizottság tagjai karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági főigazgató általános helyettese és a műszaki helyettese.

A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: gazdasági főigazgató.

l) Főiskolai Művészeti Bizottság

A Kecskeméti Főiskola Művészeti Bizottságának feladata a Főiskola művészeti életének segítése, az ezzel kapcsolatban álló képzési és szabadidős tevékenység színvonalának fejlesztése, a hatókörébe tartozó szabályzatok megalkotása, továbbá véleményének ismertetése olyan döntések előkészítésénél, ahol művészi szakértelemre van szükség.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője.

A Bizottság elnökét tagjai közül választja, maga határozza meg munkarendjét és éves ütemtervét.

Intézményi felügyelet: tudományos rektorhelyettes

im) Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság

A Főiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság feladatai:

- másodfokú fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlása,

- a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat évenkénti felülvizsgálata annak érdekében, hogy az alkalmas legyen a hatálya alá tartozó cselekményeket hatékonyan szabályozni.

A Bizottság összetétele: a kari főigazgatók javaslata alapján karonként két-két fő, és egy-egy póttag, valamint a Kari Hallgatói Önkormányzat elnökének javaslata alapján karonként egy-egy hallgatói tag és egy-egy hallgatói póttag.

A Bizottság elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: főtitkár

jn) Főiskolai Humánpolitikai Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Humánpolitikai Bizottságának feladata az emberi erőforrás hatékony felhasználásának elősegítése az egyéni és szervezeti célok egyidejű figyelembevételével. A Bizottság a főiskola stratégiai elképzelésének megfelelően személyügyi anyagokat készít elő és véleményez a Főiskola rektor vezetőjének, illetve megbízott képviselőjének. felkérése alapján.

A Bizottság határozatait titkos szavazással, többségi döntéssel hozza meg, melynek érvényességéhez a jelenlévő tagok szavazatainak legalább 51%-os többsége szükséges.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő. a Karok főigazgatói, valamint Karonként 1-1 fő.

A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: külügyi rektorhelyettes.

ko) Főiskolai Munka- és Tűzvédelmi Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Munka- és Tűzvédelmi Bizottságának feladata a jogszabályi előírások alapján a Főiskola szervezeti egységeire és munkavállalóira vonatkozó munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok előkészítése, véleményezése.

A Bizottság adott esetben a Főiskola vezetőjének felkérésre javaslatot, állásfoglalást készít.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője, valamint a munka-és tűzvédelmi főelőadó..

A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: gazdasági főigazgató

lp) Főiskolai Szociális- és Lakásbizottság

Kecskeméti Főiskolai Szociális és Lakásbizottságának feladata: a közalkalmazottak számára a törvényi szabályozás által biztosított juttatások rendszerének kidolgozása, azok érvényesítése, illetve a szociálisan rászorult munkavállalók segítése, támogatása.

A Bizottság a munkáltató felkérésére javaslatot tesz:

 a különböző szociális kérdésekben (szociális juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülés, szolgálati férőhely, munkaruha juttatása,Lakásépítési Alap felhasználásáról szóló szabályzat alapján - lakásépítési és vásárlási támogatás). odaítéléséről,

- a Kecskeméti Főiskola önkormányzati lakás bérlőkijelölési jogának gyakorlásáról szóló szabályzat alapján – a Főiskola vagyonát képező lakásbérleti joggal kapcsolatos igénylésekről,

- és állást foglal az önkormányzati bérlakások hasznosítása során felmerült vitás kérdésekben.

A Bizottság tagjai: karonként egy fő szakszervezeti képviselő, egy fő a Közalkalmazotti Tanács képviseletében és a munkáltató részéről egy fő.

A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: külügyi rektorhelyettes.

mq) Főiskolai Közbeszerzési Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Közbeszerzési Bizottságának feladata a közbeszerzések előkészítése, a Főiskola nyílt és zárt ajánlati felhívásainak véleményezése.

A Bizottság tagjai karonként egy-egy fő.

A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: gazdasági főigazgató

nr) Főiskolai Kollégiumi Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Kollégiumi Bizottságának feladata a Főiskolai Karokhoz tartozó kollégiumok képzési-nevelési céljainak harmonizálása, a kollégiumi ellátás színvonalának folyamatos ellenőrzése, a fejlesztési lehetőségek feltárása.

A Bizottság tagjai: a kollégiumigazgatók és karonként egykét-egykét fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat képviselői. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

os) Főiskolai Diákjóléti Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Diákjóléti Bizottságának feladata a karokon működő diákjóléti rendszerek alapelveinek egységesítése, a diákjogok érvényesülésének monitorizálása, a szolgáltatások minőségi fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat képviselői. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

pt) Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

Kecskeméti Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottsága javaslattevő, koordináló feladatokat ellátó testületként ajánlásokat készít a Főiskola vezetése számára az állami, főiskolai ünnepségek, kulturális események színvonalas megrendezése érdekében. Tevékenységével hozzájárul a Főiskola arculatteremtő törekvéseinek sikeréhez.

Éves munkatervét a karok által elkészített rendezvénytervek alapján állítja össze, amelyben feltünteti az adott évben megrendezésre kerülő ünnepségek, rendezvények időpontját, helyszínét, és a tervezett költségét.

A Bizottság tagjai: karonként két-két fő, valamint az intézményi Hallgatói Önkormányzat karonként egy-egy képviselője. A Bizottság az elnökét tagjai közül választja.

 

Intézményi felügyelet: külügyi rektorhelyettes

 

q) Főiskolai Idegen Nyelvi Bizottság

Az Idegen Nyelvi Bizottság feladata: a szakmai együttműködés az idegen nyelv és a szaknyelv oktatása, valamint az oktatás módszertanának fejlesztése területén, a Kecskeméti Főiskola hallgatói idegen nyelvi és idegen nyelven folyó oktatásának koordinálása, közösen használható tananyagok kidolgozása, innovatív kezdeményezések, pályázatok elkészítése, az adott szakterülethez kapcsolódóan közösen megoldandó, karonként azonos feladatokra vonatkozó javaslatok elkészítése.

 

A Bizottság tagjai: a TFK-ról és a GAMF Karról 2-2 oktató, a KFK-n folyó nyelvoktatás képviselője, és karonként 1-1 fő hallgató.

Az oktatási egységek az oktatókat úgy választják ki, hogy a kari nyelvvizsga-helyeket illetően a nyelvvizsga-felkészítő és vizsgáztató tanárokat egy személyben tudják képviselni. A Bizottság üléseire a napirenden szereplő témákhoz kapcsolódóan a bizottsági tagokon kívül más személyeket is meghívhat.

 

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

 

r) Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság

A Bizottság feladatát, összetételét, működését részletesen a jelen Szabályzat 9/A. § tartalmazza.

Intézményi felügyelet: főiskolai rektor.

 

s) Főiskolai Vagyongazdálkodási és Eszközfejlesztési Bizottság

A Bizottság feladata a Főiskolára bízott vagyonnal való gazdálkodás, az eszközfejlesztés stratégiai szintű tervezése, a stratégia megvalósításának felügyelete, illetve az e téren végzett munka rendszeres értékelése.

A Bizottság tagjai: a gazdasági főigazgató műszaki helyettese, az oktatási rektorhelyettes, és karonként 2-2 fő.

Intézményi felügyelet: főiskolai rektor.

 

62-21/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta - az írásos előterjesztésnek megfelelően – az SzMSz 21.§ (5) módosítását.

(5)         A gazdasági főigazgató munkáját helyettesek közreműködésével végzi, akiknek a feladat- és hatáskörét részletesen a Gazdasági Főigazgatóság ügyrendje határozza meg.

 

62-22/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően – az SzMSz 23.§ (2) i) pontjára vonatkozó módosító javaslatot.

 

      (2) (A Kari Tanács dönt:)

            i) a kar költségvetési kereteinek felosztásáról, a kar hatáskörébe utalt előirányzatokkal illetve a keretekkel való gazdálkodásról,

 

62-23/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításaként a Főiskolai Jogharmonizációs Bizottság által készített írásos előterjesztést, az ülésen elfogadott közbenső határozatokkal együtt.

 

63-1/2004.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, támogatta az oktatói-kutatói követelményrendszer 2. számú mellékletében szereplő tanóra kedvezmények megállapításához tett szóbeli módosító javaslatot.

(Tanóra-kedvezmények:)

Távoktatási tagozat vezető: 1 tanóra/hét + a hozzá közvetlenül oktatással, kutatással összefüggő tevékenység

 

63-2/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola oktatói és kutatói követelményrendszerének módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

64-1/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztésben a 11.§ (2)-hez készült két verzió közül a B verziót támogatta.

(2) A jelölőgyűlés akkor határozatképes, ha a választókör választójoggal rendelkező tagjainak legalább egyharmada jelen van.

 

64-2/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 2 igen szavazattal nem támogatta a szabályzat 12.§ -ához tett szóbeli módosító javaslatot, miszerint a szavazólapon az „igen” mellet a „nem”-et is fel kell tüntetni.

 

64-3/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló szabályzat módosítására tett írásos javaslatot, a közbenső határozattal együtt.

 

65/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 jelen lévő tagja 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Munkavédelmi szabályzat 7.§-ának módosítását, valamint az 1. számú mellékletet tartalmazó írásos előterjesztést.

 

66/2003. (XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jóváhagyta a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a homokbányai ingatlanokkal kapcsolatban kötött szerződés módosítására vonatkozó írásos előterjesztést

 

67/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jóváhagyta a felújítási pénzeszközök elosztási elveinekmegállapítása tárgyában, határidő módosításra vonatkozó írásos előterjesztést.

 

68/2003.(XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a KF Tanítóképző Főiskolai Karon folyó pedagógus szakvizsgák programjáról szóló írásos előterjesztést.

 

1. nyelv-és beszédfejlesztő szakirányú továbbképzés

(a képzés felelőse: Koperniczkyné dr. Torma Mária)

 

2. angol nyelvi műveltségterület szakirányú továbbképzés

(a képzés felelőse: dr. Újlakyné Szűcs Éva)

 

3. német nyelvi műveltségterület szakirányú továbbképzés

(a képzés felelőse: Lipócziné dr. Csabai Sarolta)

 

4. környezeti nevelés szakirányú továbbképzés

(a képzés felelőse: dr. Hári József)

 

5. informatika szakirányú továbbképzés

(a képzés felelőse: dr. Kuti István)

 

6. projektpedagógia szakirányú továbbképzés

(a képzés felelőse: dr. Hegedűs Gábor)

 

69/2003. (XII. 4.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jóváhagyta a KF Kertészeti Főiskolai Kara által benyújtott, a kertészeti termékminősítő felsőfokú szakképzési program létesítésére vonatkozó írásos előterjesztést.

 

 

Nánásiné dr. Tóth Éva

főtitkár

 

Dr. Sztachó-Pekáry István
főiskolai rektor

Főmenü