NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2004. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2004. ( I.23) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kari főigazgatói pályázat 2004. augusztus 1-től 2008. július 31-ig, 4 évre történő kiírásával az alábbiak szerint egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

2/2004. ( I.23 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság Ügyrendjét elfogadta, ösztönzési szabályzatát későbbi időpontban tárgyalja.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

3/2004. (03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az állami és főiskolai kitüntetésekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Dr. Koltay Zoltán főiskolai docens  12 igen

Nagyváthy János Díj

Dr. Lévai Péter

tanszékvezető, főiskolai tanár          12 igen

Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem

Lakatos Istvánné csoportvezető                11 igen       1 nem

 

4/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a címzetes főiskolai tanári cím adományozására tett javaslatokkal az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatást leadta:                                    12 fő

Szavazás eredménye:

Dr. Csikai Miklós                                     12 igen

elnök-vezérigazgató

Dr. Totth Gedeon                                     12 igen

igazgatói-tanácsadó

Dr. Bittsánszky János                     12 igen

       vezérigazgató

 

5/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök Szak Szakfelelősére tett javaslattal Dr. Lévai Péter tanszékvezető, főiskolai tanár személyében az alábbiak szerint egyetértett.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen

 

6/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar Minőségirányítási Bizottság összetételére és a kari folyamatgazdákra tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta. ( mellékelve )

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

7/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2003/2004 tanév II. félévi üléstervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

8/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar 2002/2003-as tanévről készített éves MAB jelentést az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen       1 tartózkodás

 

9/2004. ( 03. 11 )  számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar Tanterv módosítását elfogadta.

Szavazati jogú Kari tanács tag:                 15 fő

Szavazatát leadta:                                    11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

10/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2003.évi Oktatásfejlesztési tervének értékelését és a 2004.évi Oktatásfejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

11/2004. ( 03. 11  ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2003. évi Humánpolitikai tervének értékelését elfogadta a 2004. évi Humánpolitika tervet levette  napirendről, melyet  az áprilisi Kari Tanácsülésen tárgyalja  újra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

12/2004. ( 03. 11 ) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2003. évi Tudományos kutatási-fejlesztési tervének értékelését és a 2004. évi Tudományos kutatási-fejlesztési tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

13/2004. (05. 06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Záró-és Felvételi Vizsgabizottságok elnökeire tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

14/2004. (05. 06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kar Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgári cím adományozására tett javaslatot, Dr. Botos Ernő Péter az SZBKI igazgatója személyében egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

 15/2004. (05.06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar által adományozható kitüntetésekre tett javaslatokat az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                      

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Aranygyűrűje kitüntetés 

Kégel Tamás                                    7 igen

Dr. Sztachó-Pekáry István               4 igen

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért Emlékérem

Dr. Buchalla Botond                        8 igen

Pásztiné dr. Vincze Mária                3 igen

 

15/2004. (05.06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Professzor Emeritus cím alapításával az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanácsülés elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

16/2004. (05.06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács egyetértett az alábbi szakalapítási konzorciumban való részvétellel:

  1. Kertészmérnök Szak

  2. Környezetgazdálkodási Mérnök Szak

  3. Gazdasági és Vidékfejlesztési Mérnök Szak

  4. Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök Szak

Szavazati jogú kari tanács tag:                  15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

17/2004. (05.06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Mezőgazdasági Környezetgazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szak Tantervi módosításával egyetértett.

Szavazati jogú Kari tanács tag:                15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

18/2004. (05.06) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2004. évi Humánpolitikai Tervét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

 

19/2004. (05.27.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta Dr. Lévai Péter tanszékvezető, főiskolai tanár Kari főigazgatói pályázatát 4 év időtartamra.

A Kari Tanács javasolja Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektor úrnak,

Dr. Lévai Péter tanszékvezető, főiskolai tanár 2004. augusztus 1 – 2008. július 31-ig, 4 évre szóló Kari főigazgatói kinevezését.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

20/2004. (05.27.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az SZMSZ 12. § 4. bekezdésének értelmében a Kertgépesítési Tanszékre Dr. Szatachó-Pekáry István főiskolai tanár, az Agrárökonómiai Tanszékre Dr. Nagyné dr. Fehér Irén főiskolai tanár 2004. április 1 – 2009. március 31-ig, 5 év időtartamra szóló tanszékvezetői kinevezésével egyetértett.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta.                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

21/2004. (05.27.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Bácsalmási kihelyezett Kertészmérnök alapképzési szak levelező tagozatának Együttműködési Megállapodásaira tett javaslattal, amely létrejött egyrészről

a.)  Bácsalmás Város Önkormányzata

b.)  Bácsalmási Agráripari Részvénytársaság

c.)   Báics Ernő kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök

másrészről a

Kecskeméti Főiskola

között az alábbiak szerint egyetértett.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     10 fő

Szavazás eredménye:                       10 igen

 

 

22/2004. (06.24.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tanterv módosítást a Kertészmérnök Szak nappali tagozat „B” típusú tantárgyaira, szakirányonként az alábbiak szerint elfogadta.

Szavazati jogú Kari tanács tag:                 15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

23/2004. (08.30.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök szak BSc szakindítási kérelmét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

24/2004. (08.30.) számú Kari Tanácsi határozat      

A Kari Tanács egyhangúlag egyetértett a kari oktatási és tudományos főigazgató-helyettesi pályázatok  kiírásával.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     11 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen

 

25/2004. (09.23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az SZMSZ 12. § 4. bekezdésének értelmében a Termékfeldolgozó és Áruforgalmazó Tanszékre Dr. Buchalla Botond főiskolai tanár 2004. október 1- 2009. szeptember 30-ig, 5 év időtartamra szóló tanszékvezetői kinevezésével egyetértett.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:                       11 igen       1 érvénytelen

 

26/2004. (09.23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Záróvizsga Bizottság elnökére tett javaslatot az alábbiak szerint

fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:

Gyümölcs-és Szőlőtermesztő szakirány

Dr. Surányi Dezső

MTA doktora                                  12 igen

Dísznövény-és Zöldségtermesztő szakirány

Dr.Hodossi Sándor

egyetemi tanár                                 12 igen

Dr. Cselőtei Lászó akadémikus                 12 igen

 

27/2004. (09.23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kari bizottságok elnökeire tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:

Tanulmányi Bizottság Elnöke

Dr. Kovács András

oktatási főigazgató-helyettes            12 igen

Kredit Bizottság

Elnök:          Dr. Kovács András

Titkár:         Noel Gáborné

Szakfelelős: Dr. Lévai Péter            12 igen

 

28/2004. (09.23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Agrárökonómiai Tanszékre főiskolai docensi pályázat kiírásával egyetértett.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen

 

29/2004. (09.23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2004/2005 I. félévi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadta el.

 

A 2004. október 28-i Kari Tanácsülés napirendjének kiegészítése

-         A Kar éves MAB jelentése

-         Az Agrárökonómiai Tanszék névváltoztatása

-         Környezetgazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szak Tantervének módosítása

 

A 2004. december 2-i Kari Tanácsülés napirendjének kiegészítése

-         TVSZ módosítása

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     12 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen

 

30/2004. (10.28.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar 2003/2004. éves MAB jelentését egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                15 fő

Szavazatát leadta:                                               12 fő

Szavazás eredménye:                                 12 igen

 

31/2004. (10.28.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök szak tantervét elfogadta azzal a kitétellel, hogy szakirányonként minden tantárgynak önálló számot kell adni, és a Menedzsment szakirány mintatantervét a 2003/2004. tanév őszi félévétől felmenő rendszerben el kell készíteni és a következő Kari Tanácsülés elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                15 fő

Szavazatát leadta:                                               12 fő

Szavazás eredménye:                                 11 igen       1 tartózkodás

 

32/2004. (10.28.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács az Agrárökonómiai Tanszék névváltoztatását elfogadta. A Tanszék új neve: Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                15 fő

Szavazatát leadta:                                               12 fő

Szavazás eredménye:                                 11 igen       1 tartózkodás

 

33/2004. (10.28.) számú Kari Tanácsi határoza

A Kari Tanács a Tangazdaság 2005. évi vetés-és pénzügyi tervét az alábbiak

szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                15 fő

Szavazatát leadta:                                               12 fő

Szavazás eredménye:                                 12 igen

 

34/2004. (10.28.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök Szak létesítésére vonatkozó Támogatási Nyilatkozatot elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag.                15 fő

Szavazatát leadta.                                               12 fő

Szavazás eredménye:                                 12 igen

 

35/2004. (10.28.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök Szak létesítésére vonatkozó Támogatási Nyilatkozatot elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                15 fő

Szavazatát leadta:                                               12 fő

Szavazás eredménye:                                 12 igen

 

36/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kari főigazgató-helyettesi pályázatokat az alábbiak szerint fogadta el

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:

Oktatási főigazgató-helyettes

Dr. Kovács András

tanszékvezető, főiskolai docens                 11 igen       2 érvénytelen

Tudományos és Kutatási főigazgató-helyettes

Dr. Nagyné dr. Fehér Irén

tanszékvezető, főiskolai tanár          12 igen       1 nem

 

37/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgári cím

adományozására tett javaslatot, Dr. Hodossi Sándor egyetemi tanár személyében egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

38/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje kitüntetésre történő felterjesztéssel Dr. Buchalla Botond tanszékvezető, főiskolai tanár személyében egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:    15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen       1 érvénytelen

 

39/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Aranygyűrűje

kitüntetés adományozásával Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István tanszékvezető, főiskolai tanár személyében az alábbiak szerint egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazása eredménye:                     13 igen

 

40/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari tanács a címzetes főiskolai tanári cím adományozásával az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Tanács elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                 15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:

Bátayné Dr. Mácsai Anikó                     13 igen

ügyvéd

Prof. Dr. Várallyay György                    13 igen

akadémikus

 

41/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Minőségirányítási Bizottság összetételével és a minőségügyi eljárás folyamatgazdáival egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:   15 fő

Szavazatát leadta:                                      13 fő

Szavazás eredménye:                                13 igen

 

42/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat 

A Kari Tanács a Főiskolai Kar Felvételi Szabályzatát elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

43/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar PhD tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                      13 igen

 

44/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök Szak tanterv módosításával egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta:                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       13 igen

 

45/2004.(12.02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar fejlesztési koncepciójáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:       15 fő

Szavazatát leadta.                                     13 fő

Szavazás eredménye:                       12 igen       1 tartózkodás

Főmenü