NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2004. ÉVI TFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 15 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Róbert Gábor főiskolai docenst terjeszti fel a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

 

2/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a megállapodás-tervezetet a Rendezvényház Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht. és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara között.

 

3/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a megállapodás-tervezetet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara között.

 

4/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az „Ösztönzési rendszer szabályozása című” kari szabályzatot.

 

5/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Hallgatói juttatásokról és a hallgatók által fizetendő térítésekről szóló főiskolai szabályzathoz kapcsolódó kari mellékletet.

 

6/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a kari Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítását.

 

7/2004. (II.12.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta

a kar Gazdálkodási Bizottságával 2004. február 11-i megbeszélésén egyeztetett javaslatát, hogy a tanulmányi hivatal dolgozóit az elvégzett munka ellenértékeként a költségtérítéses hallgatók költségtérésének bevételének 2,8 %-ával finanszírozza. A 2,8 % magában foglalja a járulékokat. Az elosztásért a dolgozók között a Tanulmányi Hivatal vezetője felel.

Az ellenőrzés végzi a kar gazdálkodási tanácsadója.

A jóváhagyás joga az elosztás után a kari főigazgatóé.

A vizsgaidőszakban a Tanulmányi Hivatal legalább egy munkatársával szombatonként ügyeletet tart.

Az ügyeletért külön juttatást nem jár.

 

8/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által kiírt Idegen Nyelvi Intézet intézetvezetői álláshelyre Lipócziné dr. Csabai Sarolta adta be pályázatát. A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal elfogadta a jelölt kinevezését.

 

9/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Szabó Pál főiskolai docenst terjeszti fel a Magyar Felsőoktatásért kitüntetésre és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

 

10/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal elfogadta, hogy Oroszné Tornyai Lilla főiskolai docens a Kari Tanács kitüntetését kapja meg.

 

11/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a kar Minőségügyi Bizottságának beszámolóját a 2003-as év tevékenységéről.

 

12/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a kar Minőségügyi Bizottságának a 2003/2004-es tanév II. félévére vonatkozó munkatervét.

 

13/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 5 igen, 0 nem, 8 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a Kar 2004-es év Humánpolitikai tervét.

 

14/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2004-es év Oktatási tervét.

 

15/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2003-as év Tudományos, kutatási és művészeti tevékenységéről a beszámolót.

 

16/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2004-es év Tudományos, kutatási és művészeti tervét.

 

17/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Magyar Akkreditációs Bizottságnak küldendő éves jelentést.

 

18/2004. (III.04.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Záróvizsga Bizottsági elnökök névsorát.

 

19/2004. (III.11.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2003-as év humánpolitikai tevékenységéről a beszámolót.

 

20/2004. (III.11.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2004-es évre a Kar Humánpolitikai tervét.

 

21/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2003-es év költségvetési beszámolóját.

 

22/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2004-es év költségvetési tervezetét.

 

23/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Továbbképzési és Vizsgaközpont ügyrendjét.

 

24/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Informatikai és adatvédelmi szabályzatát.

 

25/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Iratkezelési rend szabályzatát.

 

26/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök névsorának módosítását.

 

27/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Differenciált nevelés-egyéni fejlesztés pedagógus-szakvizsga programját és azt a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

28/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Az Erdei Iskola pedagógus-szakvizsga programját és azt a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

29/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Új utak az anyanyelvi nevelésben az alsó tagozaton pedagógus-szakvizsga programját és azt a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

30/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Dekoratőr, általános látványtervező felsőfokú szakképzés programját és azt a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

31/2004. (V.20) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Felvételi Felülvizsgáló Bizottság névsorát.

 

32/2004. (VI.24) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezetői pályázat kiírását.

 

33/2004. (VI.24) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtott 4 adjunktusi pályázat meghirdetését.

 

35/2004. (VI.24) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását.

 

36/2004. (VI.24) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Melléklet a hallgatói juttatásokról és a hallgatók által fizetendő térítésekről szóló főiskolai szabályzathoz módosítását.

 

37/2004. (VI.24) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tanítói kompetencia tanároknak pedagógus-szakvizsga programját és azt a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

38/2004. (VI.24) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Szabadon választható kurzusok listáját a 2004/2005-ös tanév első félévére.

 

39/2004. (VIII. 25.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékére pályázatot hirdessen docensi munkakör ellátására.

 

40/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által docensi álláshelyre Dr. Steklács János adta be pályázatát. A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem 0 érvénytelen szavazattal elfogadta a jelölt kinevezését.

 

41/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem 0 érvényes szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskoláért dr. Makai Katalin főiskolai docesnt terjeszti fel a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé és a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

 

42/2004. (X.28.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a tanító (nemzetiségi szakirányokkal) alapszak képzési és kimeneti követelményeit, és ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

43/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Magyar Akkreditációs Bizottságnak küldendő éves jelentést.

 

44-1/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Tudományos Bizottság éves beszámolóját.

 

44-2/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Oktatási és Szakfejlesztési Bizottság éves beszámolóját.

 

44-3/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Tudományos és Művészeti Diákköri Bizottság éves beszámolóját.

 

44-4/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Kiadói Tanács éves beszámolóját.

 

45/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar a Természettudományi Tanszékére pályázatot hirdessen docensi munkakör ellátására.

 

46/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar a Természettudományi Tanszékére pályázatot hirdessen tanársegédi munkakör ellátására.

 

47/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Továbbképzési és Vizsgaközpont éves beszámolóját.

 

48/2004. (X.28.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tanítói kompetencia tanároknak pedagógus-szakvizsga programját és azt a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

49/2004. (X.28.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) alapszak képzési és kimeneti követelményeit, és ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

50/2004. (X.28.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) alapszak képzési és kimeneti követelményeit, és ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

51/2004. (XI.2.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megerősítette a 43/2004 KT határozatot, és elfogadta a Magyar Akkreditációs Bizottságnak küldendő 2003/2004-es évi jelentést a módosításokkal együtt.

 

52-1/2004. (XI. 18.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar a Neveléstudományi Tanszékére pályázatot hirdessen főiskolai docensi álláshelyre a pedagógia körébe tartozó tantárgyak oktatására és tanszéki feladatok ellátására.

 

52-2/2004. (XI. 18.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar a Neveléstudományi Tanszékére pályázatot hirdessen főiskolai docensi álláshelyre a pszichológia körébe tartozó tantárgyak oktatására és tanszéki feladatok ellátására.

 

53/2004. (XI. 18.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal elfogadta Dr. Bódóczky Lászlóné főiskolai docenst terjeszti fel a Kecskemét Aranygyűrűjére és ezt elfogadásra javasolja.

 

54/2004. (XI. 18.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartozkodás szavazattal kezdeményezi az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés indítását és azt a Főiskolai Tanács elé terjeszti, és elfogadásra javasolja.

 

55/2004. (XII.16.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékre kiírt tanszékvezetői álláshelyre Dr. Kozmács István főiskolai docens és Dr. Steklács János főiskolai docens nyújtotta be pályázatát. A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 11 igen, 3 nem szavazattal Dr. Steklács János főiskolai docenst választotta, és fogadta el a kinevezését.

 

56/2004. (XII.16.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által a Természettudományi Tanszékre kiírt tanársegédi álláshelyre Lesku Katalin nyújtotta be pályázatát. A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem szavazattal fogadta el a kinevezését.

 

57/2004. (XII.16.) KT határozata:

A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzatát.

 

58/2004. (XII.16.) KT határozata:

A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem 4 tartózkodás szavazattal elfogadta a hallgatók által befizetett térítési díjak felhasználásának területeit és arányait.

Főmenü