NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2005. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2005. (II. 10.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2004. december 9-i ülésén született határozatokat. 

 

2-1/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság azon javaslatát, miszerint a Felnőttképzési Koordináló Központ vezetője 3 évre szóló vezetői megbízást kapjon.

 

2-2/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Felnőttképzési Koordináló Központ vezetésére meghirdetett, az Oktatási Közlöny 2004. évi 30. számában megjelent pályázati felhívásra Koperniczkyné dr. Torma Mária főiskolai docens által benyújtott pályázatot az alábbiak szerint véleményezte:

- jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagok száma: 16 fő

- leadott szavazatok száma: 16, ebből érvénytelen szavazatok száma: 1

- az érvényes szavazatok megoszlása: 14 igen szavazat, 1 nem szavazat

 

3-1/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Kollégiumi felújítások PPP konstrukcióban – PPP programok helyzete főiskolánkon című napirenden belül az 1. számú határozati javaslatnak  az alábbi kiegészítését:

A program megvalósításához szükséges saját forrásnak a Minisztérium által erre a célra kijelölt, és 2002. július 02-ával az intézmény vagyonkezelésébe adott Kecskemét-Homokbányai ingatlan-együttes hasznosításából – elsődlegesen értékesítéséből – származó bevétel minősül.

 

3-2/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat, és 6 tartózkodás mellett, a Kollégiumi felújítások PPP konstrukcióban – PPP programok helyzete főiskolánkon című napirenden belül a módosított 1. számú határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:

 

„A Főiskolai Tanács úgy határozott, hogy a Kecskeméti Főiskola jelen fázisban mindhárom kollégiumi fejlesztési tárgyú PPP programban – a homokbányai 101-es kollégium megépítése, KFK kollégium és TFK kollégium rekonstrukciója – részt kíván venni. „

A program megvalósításához szükséges saját forrásnak a Minisztérium által erre a célra kijelölt, és 2002. július 02-ával az intézmény vagyonkezelésébe adott Kecskemét-Homokbányai ingatlan-együttes hasznosításából – elsődlegesen értékesítéséből – származó bevétel minősül.

 

3-3/1/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 9 igen szavazattal, 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Kollégiumi felújítások PPP konstrukcióban – PPP programok helyzete főiskolánkon című napirenden belül a 2. számú határozati javaslat „A” alternatíváját.

„A Főiskolai Tanács javasolja, hogy mindhárom kollégiumi program együttesen kerüljön közbeszerzési meghirdetésre. „

 

3-3/2/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 0 igen szavazattal, 10 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett - 3 fő nem vett részt a szavazási eljárásban - elutasította a Kollégiumi felújítások PPP konstrukcióban – PPP programok helyzete főiskolánkon című napirenden belül a 2. számú határozati javaslat „B” alternatíváját.

„A Főiskolai Tanács javasolja, hogy első lépésként a homokbányai 101-es kollégium megvalósítása kerüljön közbeszerzési meghirdetésre, majd ennek tapasztalatai alapján folytatódjék a program. „

 

3-3/3/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 5 igen szavazattal, 9 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett - 1 fő nem vett részt a szavazási eljárásban – elutasította a Kollégiumi felújítások PPP konstrukcióban – PPP programok helyzete főiskolánkon című napirenden belül a 2. számú határozati javaslat „C” alternatíváját.

„A Főiskolai Tanács javasolja, hogy első lépésként a két meglévő kari kollégium rekonstrukciója kerüljön közbeszerzési meghirdetésre, majd ennek tapasztalatai alapján folytatódjék a program.”

 

4/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem vett részt a szavazási eljárásban) az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosítását.

 

5/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a Munkavédelmi szabályzat módosítását.  

 

6/2005. (II. 10.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét az „Oktatási, Tehetséggondozási és Kutatási Hálózat (OTKH)” című pályázat benyújtására létrejött konzorciumban.

 

7/2005.(III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette a Főiskolai Tanács 2005. február 10-i ülésén született határozatokat.

 

8/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által  előterjesztett anyagmérnöki alapszak (BSc) szakindítási kérelmét.

 

9/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara által előterjesztett tanító alapszak (BA) szakindítási kérelmét.

 

10/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara által előterjesztett óvodapedagógus alapszak (BA) szakindítási kérelmét.

 

11/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara által előterjesztett környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak (BSc) szakindítási kérelmét

 

12/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács jelen lévő 13 szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 7. §-ában meghatározott „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetésre a karok előterjesztései alapján az alábbi jelölteket terjeszti fel az oktatási miniszterhez:

Alter Róbert főiskolai docens (GAMF Kar) 13 igen szavazat

            Dr. Viola Miklós főiskolai docens (Kertészeti Főiskolai Kar) 13 igen szavazat

 

13/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 jelen lévő szavazati jogú tagja a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet 2. §-ában meghatározott „Nagyváthy János-díj” kitüntetésre javasolta Dr. Horváth István Tangazdaság igazgatót (Kertészeti Főiskolai Kar) 12 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

 

14/2005. (III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12. §-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésre javasolta Dr. Makai Éva főiskolai tanár (Tanítóképző Főiskolai Kar) felterjesztését 12 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

 

15/2005.(III. 24.) FT határozatati jogú tagja a „Kecskeméti Főiskoláért emlékérem” című kitüntetésben az alábbi személyeket részesítette:

-         Pásztiné dr. Vincze Mária főiskolai docens (Kertészeti Főiskolai Kar) 13 igen szavazattal,

-         Szabó József gépkocsivezető (központi egységek) 13 igen szavazattal,

-         Dr. Lajtai Iván főiskolai docens (GAMF Kar) 13 igen szavazattal,

-         Dr. Makai Katalin főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar) 13 igen szavazattal.

 

16/2005.(III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács – a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megszavazta Dr. Várallyai György akadémikus és Bátayné dr. Mácsai Anikó ügyvéd számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

17/2005.(III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az önkormányzati bérlakások bérlőkijelölési jogának gyakorlásáról szóló szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

18/2005.(III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Lakásépítési Alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, mely szerint a kölcsön keretösszege 300.000.-Ft-ról 500.000.-Ft-ra módosul.

 

19/2005.(III. 24.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét aFelnőttképzési Bázisközpontok és Hálózat fejlesztésének támogatása című pályázathoz létrehozandó konzorciumban.

 

20/2005.(IV.21.)FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal egyhangúan megerősítette a 2005. március 24-i ülésen született határozatokat

 

21-1/2005.(IV.21.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsának jelenlévő 14 szavazati jogú tagja – a MAB nem támogató véleménye ismeretében – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta Dr. Farkas Károly tudományos főmunkatárs (GAMF Kar) főiskolai tanári kinevezését

 

21-2/2005.(IV.21.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsának jelenlévő 14 szavazati jogú tagja nyílt szavazás keretében 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kecskeméti Főiskola megtámadja a Dr. Farkas Károly tudományos főmunkatárs (GAMF Kar) főiskolai tanári kinevezését nem támogató MAB határozatot.

 

22/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004. évi humánpolitikai tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámolót.

 

23/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005. évre szóló humánpolitikai tervét.

 

24/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

25/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005. évre szóló tudományos kutatás-fejlesztési tervét az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt, mely szerint minden pontban felelősök és határidő kerül megjelölésre.

 

26/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004. évi minőségirányítási terve végrehajtásának értékeléséről szóló írásos beszámolót.

 

27/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005. évre szóló minőségirányítási tervét

 

28/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004. évi költségvetési beszámolóját.

 

29/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kecskeméti Főiskola 2005. évi költségvetését 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett  az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.


30/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara által előterjesztett gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szak szakindítási kérelmének benyújtását.

 

31/2005.(IV.21.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (Zenepedagógia szakirányú továbbképzés) indításáról szóló írásos előterjesztést

 

32/2005.(IV.21.)FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (Drámapedagógia szakirányú továbbképzés) indításáról szóló írásos előterjesztést

 

33/2005. (IV. 21.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar írásos előterjesztését a tűzzománcműves felsőfokú szakképzési program létesítésére vonatkozóan

 

34/2005.(IV.21.)FT határozat

A Főiskola Tanács 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Alapító Okiratának kiegészítését az írásos előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint:

            11. pont a) az iskola alaptevékenységei:

- iskolai könyvtári tevékenységet folytat, mely során biztosítja a tanulók és szüleik, illetve a hallgatók könyv- és könyvtárhasználatát.

 

35/2005 (V.9.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara által előterjesztett informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszak (BSc) szakindítási kérelmét.  

 

36/2005 (V.9.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett műszaki menedzser alapszak (BSc) szakindítási kérelmét.

 

37-1/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2005. április 21-i ülésén született határozatokat. 

 

37-2/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2005. május 9-i ülésén született határozatokat. 

 

38/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat, és 1 tartózkodás mellett, a Beszámoló a homokbányai ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások jelenlegi állásáról című napirenden belül a határozati javaslatokat – a szóban elhangzott, az előterjesztő által befogadott kiegészítésekkel – az alábbiak szerint fogadta el:  

1.            A Főiskolai Tanács egyetért a folyamatban lévő tárgyalások alapelveivel, melyeket az alábbiakban rögzít:

-        A Kecskeméti Főiskola együttműködik Kecskemét Megyei Jogú Várossal annak érdekében, hogy a Homokbányán az arra alkalmas ingatlanokból lakásokat lehessen kialakítani.

-        A Főiskolai Tanács szükségesnek látja, hogy az ingatlanátadások ne egy csomagban, hanem ütemezve történjenek.

-        A tárgyalások során a felek kölcsönösen vessék össze az egymás irányában fennálló tartozásaikat, követeléseiket, kitérve a közművek helyzetének rendezésére is.

-        A Kecskeméti Főiskola korlátozott mértékben elfogad további bérlőkijelölésre vonatkozó jogokat is, ugyanakkor az ingatlanok átadása kapcsán elvárja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város támogassa a Főiskola fejlesztési, beruházási terveit.

-        A tárgyalások terjedjenek ki a homokbányai ingatlan együttes jövőbeni hasznosításának módjára, feladataira. 

Fentiek alapján a beterjesztett „megállapodás tervezet” jelenlegi formájában és tartalmában nem kielégítő, ezért az arról folyó tárgyalásokat folytatni kell. 

2.            A Főiskolai Tanács szükségesnek tartja az érdemi tárgyalásokat a homokbányai ingatlanokról, melyhez a tárgyaló felek nevezzék meg hivatalos képviselőiket. Javasolja, hogy a Kecskeméti Főiskola tárgyaló delegációja az alábbi összetételű legyen:

-        Vezető: Molnár János gazdasági főigazgató

-        Tagok: Dr. Kovács Zoltán jogi képviselő

-        Maróti János a gazdasági főigazgató műszaki helyettese

-        A gyakorló intézményeket érintő kérdésekben az intézmények vezetői. 

 

39/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a GAMF Kar Kari Tanácsának, valamint a Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsának javaslata alapján készített írásos előterjesztéssel, amely szerint a Kecskeméti Főiskola a 2006. évre öt főiskolai tanári álláshelyet hirdet meg:

-        a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékére;

-        a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet Elektrotechnika és Kibernetika Tanszékére;

-        a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet Informatika Tanszékére;

-        a Tanítóképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékére;

-        a Tanítóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékére. 

 

40-1/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Király László György számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését. 

 

40-2/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Turi György számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését. 

 

40-3/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Tanítóképző Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Havas Péter számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését. 

 

41/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Diákigazolvány szabályzatát.

 

42/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központjának vezetésére igazgatói pályázat kiírását, és a pályázati felhívásnak az Oktatási Közlönyben való megjelentetését.  

 

443/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar elavult fűtési rendszere megújításának javasolt módját. A Főiskolai Tanács a tervezés és kivitelezés pályáztatása előtt – az előterjesztés mellékletében szereplő munkaterv 12. pontja alapján – tájékoztatást kér a fejlesztési folyamat állásáról. 

 

44/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Jedlik Ányos pályázat benyújtása érdekében létrejövő konzorciumban. 

 

45/2005. (VI. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az írásos előterjesztésnek megfelelően - egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt „Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében kiírt pályázat benyújtása érdekében létrejövő konzorciumban.

 

46/2005.(IX. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Főiskolai Tanács 2005. június 2-i ülésén született határozatokat.

 

47/2005. (IX. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara által előterjesztett műszaki szakoktató alapszak (BSc) szakindítási kérelmét.

 

48/2005. (IX. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara által előterjesztett gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (BSc) szakindítási kérelmét.

 

49-1/2005.(IX. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács – a GAMF Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megszavazta Dr. Nagy Zoltán számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

49-2/2005.(IX. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács – a GAMF Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megszavazta Dr. Petru Berce professzor számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

50/2005.(IX. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta az NKTH Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások (GAK2005) pályázat keretében a „Falugazdaságok versenyképességének javítása megújuló nyersanyagbázison” című pályázat benyújtása érdekében, a Kecskeméti Főiskola konzorciumban való részvételét.

 

51/2005.(IX. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005/2006. tanévi rendezvénytervét azzal a szóbeli javaslattal együtt, hogy a következő tanévre vonatkozó rendezvényterv még a jelen tanév lezárása előtt kerüljön Főiskolai Tanácsülésen előterjesztésre.

 

52/2005. (X. 20.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2005. szeptember 22-i ülésén született határozatokat.

 

53/2005. (X. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az Oktatási Közlöny 2005. évi 23. számában megjelent, a Könyvtár és Információs Központ vezetésére kiírt pályázati felhívásra Némethné Falusi Erzsébet könyvtárigazgató által beadott pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:  

A leadott összes szavazat száma:                     16 db

Ebből érvénytelen:                                             3 db

Az érvényes szavazatok megoszlása:    10 db „igen” és 3 db „nem” szavazat.

 

54/2005. (X. 20.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a szóbeli előterjesztésnek megfelelőn - hozzájárult az „Asbóth Oszkár Program 2005” keretében a Kecskeméti Főiskola pályázati konzorciumban való részvételéhez.

 

Nánásiné dr. Tóth Éva
főtitkár
Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István
főiskolai rektor

Főmenü