NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2005. ÉVI TFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2005. (I.27.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által a Neveléstudományi Tanszékre pedagógia tárgykörére kiírt docensi álláshelyre Dr. Zakar András nyújtotta be pályázatát. A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal fogadta el a kinevezését.

 

2/2005. (I.27.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által a Neveléstudományi Tanszékre pszichológia tárgykörére kiírt docensi álláshelyre Dr. Réz Ferenc nyújtotta be pályázatát. A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 2 igen, 11 nem, 1 érvénytelen szavazattal nem fogadta el a kinevezését.

 

3/2005-1. (I.27.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Gazdálkodási Bizottság éves beszámolóját.

 

3/2005-2. (I.27.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kari Tanulmányi Bizottság éves beszámolóját.

 

4/2005-2. (I.27.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Ösztönzési Szabályzat további módosítását és újratárgyalását a következő Tanácsülésen.

 

5/2005. (I.27.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által a Természettudományi Tanszékre kiírt docensi álláshelyre Dr. Tánczos-Szabó László nyújtotta be pályázatát. A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal fogadta el a kinevezését.

 

6/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Minőségügyi Bizottság éves beszámolóját.

 

1-7/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az óvodapedagógus szak szakindítási anyagát, és azt a Főiskolai Tanács elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

2-7/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a tanító szak szakindítási anyagát, és azt a Főiskolai Tanács elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

8/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2004. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

9/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar humánpolitikai tervét a 2005. évre.

 

10/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta az Ösztönzési szabályzat módosításait. A szabályzat új elnevezése: Az anyagi ösztönzési rendszer szabályozása.

 

11/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2004. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

12/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervét a 2005. évre

 

13/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2004. évi oktatási tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

14/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar időarányos oktatási tervét a 2005. évre.

 

15/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar az Idegennyelvi Intézetre pályázatot hirdessen adjunktusi munkakör ellátására.

 

16/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 1 nem 0 érvénytelen szavazattal elfogadta, hogy a Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre Dr. Makai Éva főiskolai tanárt terjeszti fel a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé, és azt elfogadásra javasolja.

 

17/2005. (III.21.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem 0 érvénytelen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésre Kopernciczkyné dr. Torma Mária főiskolai docesnt terjeszti fel a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé és a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

 

18/2005. (III.21.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem 1 érvénytelen szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem kitüntetésre dr. Makai Katalin főiskolai docesnt terjeszti fel a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé és a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

 

19/2005. (III.10.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Záróvizsgabizottság elnökeinek névsorát.

 

20/2005. (III.23.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem 0 érvénytelen szavazattal elfogadta, hogy a 17/2005. KT határozatát visszavonja.

 

21/2005. (IV.6.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar által az Idegennyelvi Intézetére kiírt adjunktusi álláshelyre Dr. Pallagi Mária nyújtotta be pályázatát. A Tanítóképző Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal fogadta el a kinevezését.

 

22/2005. (IV.6.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékére pályázatot hirdessen főiskolai tanári munkakör ellátására.

 

22/2005. (IV.6.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékére pályázatot hirdessen főiskolai tanári munkakör ellátására.

 

23/2005. (IV.6.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tűzzománc felsőfokú szakképzés létesítésére irányuló kérelmet és azt a Főiskolai Tanács elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

 

24/2005. (IV.6.) KT határozata:

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Felvételi Felülvizsgáló Bizottság tagjainak névsorát.

 

25/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal elfogadta, hogy címzetes főiskolai tanári címre Dr. Havas Pétert terjeszti fel a Kecskeméti Főiskola Tanácsa elé, és azt elfogadásra javasolja.

 

26/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2004. évi gazdasági beszámolóját.

 

27/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2005. évi gazdasági költségvetési beszámolóját.

 

28/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló szabályzat módosítását.

 

29/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló szabályzat módosítását.

 

30/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tőrös Olga Sportösztöndíj kiírását a Kar hallgatói részére.

 

31/2005. (V.19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a szabadon választható kurzusok listáját.

 

32/2005. (IX.15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2005. év oktatásfejlesztési beszámolóját és időarányos értékelését.

 

33/2005. (IX.15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2005/2006. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

34/2005. (IX.15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Magyar Akkreditációs Bizottság részére beadandó anyag két tantárgyelemének névmódosítását. A tanítás tanulás elmélete helyett, (PE-211) Óvodapedagógia, a Tervező munka az óvodában helyett, (PE-241) Az óvodapedagógia időszerű kérdései.

 

35/2005. (X.13.) KT határozata:

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az előterjesztést a jelentés további átdolgozását a MIR Bizottság iránymutatásainak megfelelően.

 

36/2005. (X.13.) KT határozata:

A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az elhangzott módosító javaslatokkal a felvételi tájékoztatóba küldendő szöveget elfogadta.

 

37/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Szászné dr. Virányi Katalin főiskolai docenst a Brunszvik Teréz díjra terjeszti fel és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

38/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Ádám Ferencné főiskolai docenst az Apáczai Csere János díjra terjeszti fel és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

39/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa listás szavazás eredményeként 4 igen, 3 nem, 2 érvénytelen szavazattal Csenki Klárát, a Tanulmányi Osztály vezetőjét terjeszti fel a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűjére.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

40/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Dr. Hans-Joachim Fischert a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanári címére terjeszti fel és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

41/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Bálint Mihályt a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanári címére terjeszti fel és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

42/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Szászné dr. Virányi Katalin főiskolai docenst a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre terjeszti fel és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

43/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal Dr. Janurik Tamás főiskolai tanárt Rektori Dicséretre terjeszti fel.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

44/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal Dr. Kuti István főiskolai docenst Rektori Dicséretre terjeszti fel.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

45/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 6 igen, 3 nem, 0 érvénytelen szavazattal Tóth József igazgatási ügyintézőt Rektori Dicséretre terjeszti fel.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

46/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Dr. Hegedűs Gábor főigazgatói beszámolóját.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

47/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta aZáróvizsga Bizottsági elnökök névsorát.

A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

1-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Fegyelmi Bizottság éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

2-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a Diákjóléti Bizottság éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

3-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a TMDK  éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

4-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Oktatásfejlesztési Bizottság éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

5-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Allokációs és Kredit Bizottság éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

6-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tudományos Bizottság éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

7-48/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kiadói és Jegyzetellátó Tanács éves beszámolóját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

49/2005. (XI.24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa Tanács 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Szabadon választott kurzusok listáját. A 14 órára összehívott Kari Tanács határozatképtelen volt. A 1415-re összehívott Kari Tanácson 9 szavazati jogú tanácstag vett részt.

 

50/2005. (XII.22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Prof. Dr. Johann Fürstnek a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanári címére terjeszti fel és azt a Főiskolai Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Főmenü