NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2006. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/ 2006. (02. 02.) számú Kari Tanács határozata

A Kari Tanács 2005/2006. tanév II. félévi üléstervét, kiegészítések után az alábbiak szerint elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                          10 igen

 

 

2./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács javasolja a Kecskeméti Főiskola Szenátusának a Kar Környezettudományi Intézetéhez főiskolai docens pályázat kiírását.

A javaslatot a Kari Tanács az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

3./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2005. évi humánpolitikai terv értékelését, ellenszavazat nélkül elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

4./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2006. évi humánpolitikai terv előterjesztését elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

5./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2005. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

6./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2006. évi tudományos kutatás-fejlesztési terv előterjesztését az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     10 igen, 2 tartózkodás

 

 

7./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2004/2005. évi oktatásfejlesztési terv értékelését az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

8./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2005/2006. évi oktatásfejlesztési terv előterjesztését az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

9./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezettudományi Intézet munkájának beszámolóját, az ICP optikai emissziós spektrométer akkreditációjára tett javaslattal elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

10./2006. (03. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök (BSc) Távoktatási tagozat szakindítási kérelmét, a Főiskola Szenátushoz előterjesztésként az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen, 1 nem

 

11./2006. (04. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2006. évi Záróvizsga Bizottság elnökeire tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     (mellékelve)

 

12./2006. (04. 20.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács négy egyetemi tanári pályázat kiírására tett javaslatot a Kecskeméti Főiskola Szenátusának, az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen

 

13./2006. (04. 20.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács a KFK szervezeti felépítésének (organogram) módosítására tett írásos előterjesztést az alábbiak szerint fogadta el:

1. Agrárökonómiai Tanszék megnevezés helyett Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék,

2. Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszék megnevezés helyett Dísznövénytermesztési Tanszék,

3. Szőlőtermesztési Tanszék és a Termékfeldolgozó és Áruforgalmazó Tanszék összevonása miatt az új szervezeti egység neve Szőlőtermesztési és Élelmiszertechnológiai Tanszék,

4. A Tanulmányi Csoport és a Továbbképzési Csoport összevonása miatt az új szervezeti egység neve Tanulmányi és Továbbképzési Csoport.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen

 

14./2006. (04. 20.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács a Minőségirányítási Bizottság 2005. év tevékenységéről készült beszámolóját az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen

 

15./2006. (05. 25.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanácshoz benyújtott tantervi módosításhoz Prof. Dr. Buzás István javaslatot terjesztett elő:

A Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak 5. félévében az állattenyésztés tantárgy óraszámát heti 2 tanóráról 3 tanórára javasolja emelni.

A Kari Tanács a javaslatot az alábbi szavazati eredmény alapján elutasította.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          10 fő

Szavazás eredménye:                         1 igen

                                                                       6 nem

Tartózkodott:                                     3 fő

 

16./2006. (05. 25.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az előterjesztésben benyújtott tantervi módosítást az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

17./2006. (05. 25.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          10 fő

Szavazás eredménye:                           9 igen

Tartózkodott:                                       1 fő

 

18./2006. (05. 25,) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2006. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

19. /2006. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2006. évi Kertépítő és Zöldfelület-fenntartó Szakmérnök Záróvizsga Bizottság elnökére Dr. Schmidt Gáborra tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                                     14 igen

 

20./2006. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács megtárgyalta a Kertészeti Főiskolai Kar oktatási szervezeti egységek integrációjára tett javaslatot, a Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet, a Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet, a Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet kialakítását, a Környezettudományi Intézet változatlanul hagyása mellett. A fenti előterjesztést a Kari Tanács az alábbiak szerint elfogadta, és javasolja a Főiskolai Szenátusnak elfogadásra.

 Szavazati jogú Kari Tanács tag:        15 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                         14 igen

 

21./2006. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanácsnak az előterjesztésben benyújtott, Kertészmérnöki BSc szak nappali tagozat fizika tantárgy vizsgáját, gyakorlati jegyről kollokviumra javasolja változtatni. A Kari Tanács tantervi módosítást az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                         14 igen

 

22./2006. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az előterjesztésben, a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak nappali tagozat óraterhelésének, és a kredit megszerzésének egyenletesebb elosztása-miatt tett tantervmódosítást az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                         14 igen

 

 

23./2006. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanácsnak az előterjesztésben benyújtott, Kertészmérnöki BSc szak levelező tagozat, a nappali tagozat tantervével megegyezően átdolgozásra kerülő változatát, a Kari Tanács az alábbiak szerint fogadta el:

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                         14 igen

 

24. /2006. (09. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2006/07. I. félévi Kari Tanács munkatervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag          :           15 fő

Szavazatát leadta:                                          13 fő

Szavazás eredménye:                                   13 igen

 

25. /2006. (09. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Hoyk Edit főiskolai docensi pályázatát elfogadásra, és docensi kinevezését javasolja a Főiskola Szenátusának.

Szavazati jogú Kari Tanács tag          :           15 fő

Szavazatát leadta:                                          13 fő

Érvényes szavazat:                             12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

26. /2006. (09. 14.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács a 2006. évi november 13-án tartandó Záróvizsga Vizsgabizottság elnökeire tett javaslatot alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag          :           15 fő

Szavazatát leadta:                                          13 fő

Szavazás eredménye:

Dr. Balázs Sándor egyetemi tanár                             13 igen

Dr. Hodossi Sándor egyetemi tanár                          13 igen

Dr. Surányi Dezső      MTA doktora                                    13 igen

 

27. /2006. (09. 14.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács elfogadta a 2006. szeptember 1.-től működő Intézeteknél Intézeti Csoportok létrehozását.

Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet

            Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Csoport

            Zöldség-, Gomba- és Gyógynövénytermesztési Csoport

 

Környezettudományi Intézet

            Intézeti Csoportok nem jöttek létre

 

Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet

            Gyümölcstermesztési Csoport

            Szőlőtermesztési és Élelmiszertechnológiai Csoport

 

Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

            Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Csoport

            Műszaki Csoport

Szavazati jogú Kari Tanács tag          :           15 fő

Szavazatát leadta:                                          13 fő

Szavazás eredménye:                                   13 igen

 

28/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2005/2006. tanév oktatásfejlesztési tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

29/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kar 2006/2007. tanév oktatásfejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

30/2006 (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az- Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására készült előterjesztést, az alábbiak szerint javasolja a Szenátusnak elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen, 1 tartózkodás

 

31/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Hulladékgazdálkodási technológus akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására készült előterjesztést, az alábbiak szerint javasolja a Szenátusnak elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

32/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Mezőgazdasági menedzserasszisztens akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására készült előterjesztést, az alábbiak szerint javasolja a Szenátusnak elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

33/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki BSc szak 8 féléves levelező tagozatának tanterv módosítására benyújtott előterjesztést az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

34/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak 7 féléves levelező tagozatának tantervét kiegészítésékkel elfogadta, és javasolja a Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

35/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki BSc szak 7 féléves levelező tagozatának

tantervét kiegészítésékkel elfogadta, és javasolja a Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

36/2006. (10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak 7 féléves levelező tagozatának tantervét kiegészítésékkel elfogadta, és javasolja a Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

37/2006.(10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2007. évi vetés- és pénzügyi tervét, kisebb módosítással az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          13 fő

Szavazás eredménye:                                     9 igen, 4 tartózkodás

 

38/2006.(10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a III. emeleti előadóterem elnevezésére Járfás József és Dr. Járfás József javaslat történt. A Kari Tanács Dr. Járfás József névre tett előterjesztés fogadta el az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                                          13 fő

Szavazás eredménye:                                     8 igen, 5 nem

 

39/2006.(10. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Professor Emeritus címre Prof. Dr. Cserni Imre egyetemi tanárt javasolja, egyhangú 13 igen szavazattal.

 

40/2006.(11.30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács a Címzetes főiskolai tanár cím adományozásával az alábbiak szerint egyetért, és javasolja a Főiskolai Szenátusnak elfogadásra.

Dely Géza                             

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 fő igen

 

Dr. Katus Zoltán                 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                       9 fő igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazat

 

Kocsis Pál                 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 fő igen

 

Kozma Gyula                                  

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 fő igen

 

Török János                         

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 fő igen

 

41/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács Prof. Dr. Surányi Dezső egyetemi tanárnak Főiskolai Magántanár cím adományozásával az alábbiak szerint egyetért, és javasolja a szenátusnak elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                         12 fő

Szavazás eredménye:                                    12 fő igen 

 

42/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

 

A Kari Tanács Csoma Erzsébet testnevelő tanárt a Kecskeméti Főiskoláért emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta, és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     10 fő igen, 2 nem,

 

43/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács Dr. Kovács András főiskolai docenst Nagyváthy János díj adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta, és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen

                                                            1 érvénytelen szavazat

44/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgára cím adományozására tett javaslatot, Prof. Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár személyében az alábbiak szerint elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen, 1 nem

 

45/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Aranygyűrűje kitűntetés adományozására javasolt Dr. Koltai Zoltán főiskolai docensszemélyében az alábbiak szerint elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen, 1 nem

 

46/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács, Dr. Horváth Zoltán tudományos főmunkatársnak a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot, az alábbiak szerint elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 fő igen 

 

47/2006.(11. 30.) számú Kari Tanácsi határozata

A Kari Tanács a Kari fejlesztési koncepciót az alábbiak szerint elfogadta, és javasolja a Főiskolai Szenátus elé elfogadásra

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    15 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 fő igen 

Főmenü