NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2006. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2006. (II. 09.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 20 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta - a Tanítóképző Főiskolai Kar írásos előterjesztése alapján – a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését Prof. Dr. Johann Fürst, a Krems-i Pedagógiai Akadémia igazgatója számára.

 

2/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében megerősítette a Főiskolai Tanács 2005. december 1-i és 2006. február 9-i ülésén született határozatokat.

  

3-1/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába az előterjesztett jelöltek közül Windheim Józsefet az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

            Az összes leadott szavazatok száma: 18

- az érvényes szavazatok száma:          17, melyből 

- az „igen” szavazatok száma: 17, a „nem” szavazatok száma: 0

 

3-2/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába az előterjesztett jelöltek közül Dr. Szendrő Pétert az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

            Az összes leadott szavazatok száma: 18

- az érvényes szavazatok száma:          18, melyből 

- az „igen” szavazatok száma: 17, a „nem” szavazatok száma: 1

 

3-3/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába az előterjesztett jelöltek közül Varga Józsefet az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

            Az összes leadott szavazatok száma: 18

- az érvényes szavazatok száma:          18, melyből 

- az „igen” szavazatok száma: 17, a „nem” szavazatok száma: 1

 

4/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta a KF aranygyűrűről döntő ötfős ad hoc bizottság létrehozását, amelynek tagjai – a szóbeli előterjesztésnek megfelelően – a GAMF Kar főigazgatója, Dr. Danyi József; a Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatója, Dr. Hegedűs Gábor; a Kertészeti Főiskolai Kar főigazgatója, Prof. Dr. Lévai Péter; a gazdasági főigazgató, Molnár János; és a főiskola rektora, Dr. Sztachó-Pekáry István.

 

5-1/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 7 igen szavazat mellett, nem támogatta az „Előterjesztés a megújítandó intézményfejlesztési tervbe javasolt beruházási feladatokról” elnevezésű napirend levételére vonatkozó szóbeli javaslatot.

 

5-2/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 5 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében – az írásos előterjesztésnek megfelelően - elfogadta a megújítandó intézményfejlesztési terv beruházási feladatait összefoglaló feladatjegyzéket.

A Főiskolai Tanács felkéri Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai rektort, hogy a feladatjegyzéket terjessze a hamarosan megalakuló Gazdasági Tanács elé, majd a Gazdasági Tanács állásfoglalása alapján kezdje meg a feladatok megvalósítási ütemtervének kimunkálását.

 

5-3/2006.(II. 23.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, támogatta, hogy a Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési Bizottsága tárgyalja meg és Maróti János vezetésével készítse elő - Dr. Danyi József kari főigazgató jelen tanácsülésen elhangzott javaslata alapján - a Kecskeméti Főiskola beruházási tervének aktualizálását és terjessze azt a Szenátus elé. 

 

6/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megerősítette a Főiskolai Tanács 2006. február 23-i ülésén született határozatokat.

 

7/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, az írásos előterjesztésnek megfelelően - az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt - elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

 

8/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Szenátus egyes tagjainak megválasztásáról szóló szabályzatot.

 

9/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar kertészmérnöki szak (BSc) távoktatási tagozatként történő indítására vonatkozó írásos előterjesztését.

 

10/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelen lévő 18 szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 7. §-ában meghatározott „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetésre a karok előterjesztései alapján az alábbi jelölteket terjeszti fel az oktatási miniszterhez: 

  Dr. Szegedi József főiskolai tanár (GAMF Kar)

18 érvényes szavazat, 18 igen

  Hraskó Istvánné dr. főiskolai docens (Kertészeti Főiskolai Kar)

16 érvényes szavazat, 13 igen, 3 nem

  Laczkóné Pálfi Alojzia főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar)

16 érvényes szavazat, 12 igen, 4 nem

 

11/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelen lévő 18 szavazati jogú tagja – a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - az alábbi szavazati aránnyal szavazta meg a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését:

 

  Erdei István                                       18 érvényes, 18 igen
  Gaborjákné dr. Vydareny Klára       18 érvényes, 18 igen
  Hegedűs Ágoston                               17 érvényes, 17 igen
  Molnár László                                    18 érvényes, 18 igen
  Zalántai Endre                                  18 érvényes, 18 igen
  Zentai Gabriella                                18 érvényes, 18 igen

  

12/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12. §-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésre javasolta az alábbi jelölteket:

  Dr. Szabó András főiskolai tanár (GAMF Kar)

18 érvényes szavazat, 17 igen, 1 nem

  Dr. Dibuz Erzsébet főiskolai docens (Kertészeti Főiskolai Kar)

18 érvényes szavazat, 18 igen

  Dr. Burián Miklós főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar)

17 érvényes szavazat, 16 igen, 1 nem

 

13/2006.(III.16.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet 2. §-ában meghatározott „Nagyváthy János-díj” kitüntetésre javasolta Dr. Kovács András főiskolai docenst (Kertészeti Főiskolai Kar) 17 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett 

 

14/2006. (IV. 06.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa az írásos előterjesztés alapján 17 igennel, egyhangúan megszavazta a Szenátus megválasztására létrehozandó Választási Bizottság tagjait.

A Választási Bizottság tagjai:

ˇ        a GAMF Karról: 
                             Dr. Pap István főiskolai docens, 
                             Kő Ferenc főiskolai docens, 
                            Patay Tibor főiskolai adjunktus, 
                            Radics Renáta tanszéki adminisztrátor.

ˇ        a Kertészeti Főiskolai Karról: 
                            Dr. Hoyk Edit főiskolai adjunktus, 
                            Lakatos Istvánné, 
                            Dr. Viola Miklós főiskolai docens, 
                            Virág Béla tanszéki mérnök.

ˇ        a Tanítóképző Főiskolai Karról:
                            Csenki Klára osztályvezető, 
                            Kazy Rita főigazgatói titkárnő, 
                            Ovárdics Andrea főiskolai tanársegéd, 
                            Szabó Pál főiskolai docens.

ˇ        a központ képviseletében:
                            Horváth Béla belső ellenőr.

 

15/2006. (IV. 06.) Szenátusi határozat

A Szenátus 17 jelen lévő szavazati jogú tagja a „Kecskeméti Főiskoláért emlékérem” kitüntetésben az alábbi személyeket részesítette:

-         Berente Terézia könyvtárvezető (központi egységek)

-         érvényes szavazat: 17, ebből „igen” 16, „nem” 1 szavazat;

          

-         Csenki Klára tanulmányi osztályvezető (Tanítóképző Főiskolai Kar)

-         érvényes szavazat: 17, ebből „igen” 17, „nem” 0 szavazat;

          

-         Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár (Kertészeti Főiskolai Kar)

-          érvényes szavazat: 17, ebből „igen” 17, „nem” 0 szavazat;

          

-         Dr. Hajdú Lajosné főiskolai adjunktus (GAMF Kar)

-         érvényes szavazat: 17, ebből „igen”15, „nem” 2 szavazat.

 

16/2006. (IV. 06.) Szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar előterjesztése alapján a Kecskeméti Főiskola részvételét a HEFOP 2006. 3.3.2. Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok című pályázat beadása érdekében létrehozandó konzorciumban.

 

17/2006. (IV. 06.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a GAMF Kar részvételét a Jedlik Ányos program keretében benyújtandó nagysebességű optikai adattárolási eljárás című pályázat benyújtása érdekében létrehozandó konzorciumban.

 

18-1/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a 2006. március 16-i ülésen hozott határozatokat.

 

18-2/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a 2006. április 6-i rendkívüli ülésen hozott határozatokat

 

19/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 jelen lévő szavazati jogú tagja Dr. Belina Károly főiskolai tanár tudományos rektorhelyettesi pályázatáról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

A leadott szavazatok száma: 14, ebből érvényes: 13, érvénytelen: 1

Az érvényes szavazatok megoszlása: 12 igen, 1 nem szavazat.

 

20/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 jelen lévő szavazati jogú tagja Nagy Istvánné, a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola igazgatói állására beadott pályázatáról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:  

A leadott szavazatok száma: 14, ebből érvényes: 14, az igen szavazatok száma: 14.

 

21/2006.(IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005. évi költségvetéséről szóló beszámolót, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

22/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül - az írásos előterjesztésnek megfelelően - elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évi költségvetését.

 

23/2006.(IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola 2005. évi humánpolitikai tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámolót.

 

24/2006.(IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évre szóló humánpolitikai tervét tartalmazó írásos előterjesztést.

 

25/2006.(IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005. évi tudományos - kutatási tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámolót. 

 

26/2006.(IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évre szóló tudományos - kutatási tervét tartalmazó írásos előterjesztést.  

 

27/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2005. évi minőségirányítási tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámolót.

 

28/2006. (IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évi minőségirányítási tervéről szóló írásos előterjesztést.

 

29/2006.(IV. 27.) Szenátusi határozat

A Szenátus megvitatta a homokbányai ingatlanok értékesítése tárgyában benyújtott előterjesztést és 15 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a tervezett ingatlanértékesítést.

 

30-1/2006.(V. 11.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a 15 jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagja által leadott 15 érvényes szavazatból 15 igen szavazattal, egyhangúan támogatta Dr. Zakar András főiskolai docens (TFK) főiskolai tanári kinevezését.

 

30-2/2006.(V. 11.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a 15 jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagja által leadott 15 érvényes szavazatból 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, támogatta Dr. Kozmács István főiskolai docens (TFK) főiskolai tanári kinevezését.

 

30-3/2006.(V. 11.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a 15 jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagja által leadott 14 érvényes szavazatból 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, támogatta Dr. Pintér István főiskolai docens (GAMF Kar) főiskolai tanári kinevezését. 

 

31/2006.(V. 11.) Szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Minőségirányítási Tanács beszámolóját a  2005-ben végzett tevékenységéről. 

 

32/2006.(V. 11.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa megvitatta a homokbányai ingatlanok értékesítése kapcsán tervezett bevétel felhasználásáról szóló előterjesztést. A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan jóváhagyja, hogy a várhatóan mintegy 1400 MFt bevételt az alábbi fejlesztési feladatok forrásaként kell hasznosítani:

 

  1. Energetikai fejlesztések, mintegy 400 MFt értékben.
  2. Épületrekonstrukció a Tanítóképző Főiskolai Karon, mintegy 500 MFt értékben.
  3. Előadótermek és könyvtári blokkok megújítása, illetve könyvtár céljára kiváltandó tornaterem megépítése, mintegy 500-700 MFt értékben.

 

33-1/2006. (VI. 8.) Szenátusi határozat

A Szenátus 9 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, megerősítette az április 27-i ülésen hozott határozatokat.

 

33-2/2006. (VI. 8.) Szenátusi határozat

A Szenátus 10 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, megerősítette a május 11-i ülésen hozott határozatokat.

 

34/2006.(VI. 8.) Szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskolán a 2007. évre vonatkozóan 5 egyetemi tanári és 1 főiskolai tanári pályázatnak az Oktatási Közlönyben történő meghirdetését, úgymint

- a Kertészeti Főiskolai Karon (4 egyetemi tanári pályázat)

  az Agrárökonómia és Vidékfejlesztési Tanszékre,
  a Dísznövény-termesztési és Kertfenntartási Tanszékre,
  a Kertgépesítési Tanszékre,
  a Környezettudományi Intézetbe;

-         a GAMF Karon  

  a Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszékre (1 egyetemi tanári pályázat),
  a Kalmár Sándor Informatikai Intézet Elektrotechnika és Kibernetika Tanszékre (1 főiskolai tanári pályázat).

 

35/2006.(VI. 8.) Szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola organogramját, az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosítással, miszerint  a nyilak nem kerülnek feltüntetésre a karoknál.

 

36/2006.(VI. 8.) Szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta - az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Kecskeméti Főiskola közötti együttműködési megállapodás létrejöttét.

 

37/2006.(VI. 8.) Szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a  Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosítását, azaz a 9.a) pont alábbi kiegészítését:

(a 9.) pont „Intézmény tevékenysége”,”a) alaptevékenységek” című rész alá bekerül a következő mondat)

„Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését látja el konzulens segítségével

 

38/2006.(VI. 29.) Szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a június 8-i ülésen hozott határozatokat.

 

39-1/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta azt az ülésen elhangzott szóbeli  javaslatot, mely szerint a Szenátus kötelezi a rektort, hogy 2006. október 31-ig - megfelelő konzultációkon történő egyeztetéseket követően - terjessze be az SzMSz-szel kapcsolatos módosító indítványokat a szenátus elé.

 

39-2/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslatot, így a 22.§ (3) bekezdése az alábbi szövegre módosul:

(3) A Könyvtár és Információs Központ élén az igazgató áll, akit – nyilvános pályázat útján, a Szenátus véleményezése alapján – a rektor bíz meg, határozott időre. Szakmai felügyeletét a tudományos ügyekkel foglalkozó rektor-helyettes látja el, együttműködve a karok főigazgatóival.

 

39-3/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan  elfogadta azt a szóbeli módosító javaslatot, hogy a 23.§ alatt szereplő Nyomda kikerüljön az SzMSz-ből és a Könyvtár és Információs Központ ügyrendjében szerepeljen.

 

39-4/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, elfogadta azt a szóbeli módosító javaslatot, mely szerint a 26.§ (6) bekezdése kiegészül, az alábbiak szerint:

    (6) A Központ munkája felett a szakmai felügyeletet a koordinációs-tudományos rektorhelyettes látja el, a karok főigazgatóival együttműködve.

 

39-5/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás és 2 nem szavazat ellenében, nem fogadta el a 43.§ (4) bekezdésére vonatkozó, az ülésen elhangzott módosító javaslatot, mely szerint – a korábbi SzMSz-nek megfelelően – a Szenátus tagjai írásos formában is kapják kézhez a szenátusi előterjesztéseket.

 

39-6/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az ülésen elhangzott módosító javaslatot, mely szerint az 56.§ (4) bekezdése a következőképpen módosul:

„Eredménytelen választás esetén…” helyett „Eredménytelen pályázati eljárás…”.

 

39-7/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, elfogadta az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslatot, mely szerint az 57.§ (1) h) pontja is átkerül az 57.§ (2) bekezdésébe, ennek megfelelően a Kari Tanács dönt:

d)   a kari létszám- és bérgazdálkodás elveiről, a képzési és utánpótlási elvek megállapításáról,

(a korábbi d) pont kettővel lejjebb kerül, és a pontok számozása értelemszerűen változik)

 

39-8/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az írásos előterjesztés alapján, az ülésen elhangzott és befogadott, valamint a megszavazott módosító javaslatokkal együtt.

 

40-1/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett, nem szavazta meg, hogy a Foglalkoztatási követelményrendszer 38.§ (4) bekezdésébe a „csak” szó bekerüljön.

 

40-2/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszerét az írásos előterjesztésnek, valamint az ülésen elhangzott és befogadott módosító javaslatoknak megfelelően.

 

41-1/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, megszavazta a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 25.§ (2) bekezdésének módosítására elhangzott szóbeli javaslatot. Eszerint „a következő munkanap 12. 00 óráig” szöveg változik a „következő munkanap 16.00 óráig”-ra.  

 

41-2/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének III. fejezetét képező Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot az írásos előterjesztésnek megfelelően, az ülésen az előterjesztő által tett módosító javaslatokkal, valamint az ülésen elhangzott és befogadott, illetve megszavazott módosításokkal együtt.

 

42/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének I. fejezetét képező, a Felvételi eljárás rendjéről szóló szabályzatot az írásos előterjesztésnek megfelelően, az ülésen az előterjesztő által tett szóbeli módosító javaslattal együtt.

 

43/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének V. fejezetét képező, A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje elnevezésű szabályzatot, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

44/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének VI. fejezetét képező, A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje elnevezésű szabályzatot, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

45/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének VII. fejezetét képező, A  hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások elnevezésű szabályzatot, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

46/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola képzési programját az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott kiegészítésekkel együtt.

 

47-1/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúan támogatta a GAMF Kar Kari Tanácsa által javasolt  intézetek létrehozását szeptember 1-jei hatállyal a következőképpen:

- a Matematika és Fizika Tanszék, valamint a Gépszerkezettani és Terméktervező Tanszék integrációjával Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet megalakítását,

- az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, az Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék, valamint az Informatika Tanszék integrációjával Kalmár Sándor Informatikai Intézet létrehozását,

- a Gépgyártástechnológia Tanszék, a Mechanikai Technológiai Tanszék és a Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszék összevonásával Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézet létrehozását,

- a Gazdaságtudományi Intézet, az Idegennyelvi Lektorátus és a Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoport integrációjával Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet létrehozását.

 

47-2/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Kari Tanácsa által javasolt intézetek létrehozását szeptember 1-jei hatállyal a következőképpen:

- a Gyümölcstermesztési Tanszék, valamint a Szőlőtermesztési és Élelmiszertechnológiai Tanszék integrációjával Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet létrehozását,

- a Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszék, valamint a Zöldség-, Gomba és Gyógynövénytermesztési Tanszék összevonásával Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet létrehozását,

- a Kertgépesítési Tanszék és az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék összevonásával Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet létrehozását,

- a Környezettudományi Intézet változatlan formában működik tovább.

 

47-3/2006.(VI. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa által javasolt  intézetek létrehozását szeptember 1-jei hatállyal a következőképpen:

- a Neveléstudományi Tanszék, a Társadalomtudományi Intézet és a Gyakorlati Képzési Kabinet összevonásával a Nevelés és Társadalomtudományi Intézet létrehozását,

- a Természettudományi Tanszék, a Testnevelési Tanszék és az ISZOK  összevonásával a Környezeti és Testi Nevelési Intézetlétrehozását,

- a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Idegennyelvi Intézet összevonásával a Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet létrehozását,

- a Zenei Tanszék és a Vizuális Nevelés Tanszék összevonásával a Művészeti Intézet létrehozását.

 

48/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúan megerősítette a 2006. június 29-i ülésen született határozatokat. 

 

49/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola szellemitulajdon-kezelési szabályzatát, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

50-1/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 5 igen szavazattal, nem fogadta el a Foglalkoztatási Követelményrendszer 28.§ (2)-hez az ülésen szóban elhangzott kiegészítést, mely szerint a Professor Emeritus cím az oktatói létszám 3 %-ának adományozható.

Aki az eredeti előterjesztést fogadja el az 5. pontban történt kiegészítéssel együtt, hogy „a juttatás forrása a Kecskeméti Főiskola központi költségvetése” az emelje fel céduláját!

Tehát az eredeti előterjesztést az előterjesztő által befogadott kiterjesztéssel.

 

50-2/2006. (X. 5.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta azt a szóbeli javaslatot, hogy a Foglalkoztatási Követelményrendszer 28.§ (5) bekezdése kiegészüljön az alábbi mondattal:

            „A juttatás forrása a Kecskeméti Főiskola központi költségvetése.”

Egyéb módosító javaslat? Ha nincs, akkor a módosítást egészében szavazzuk meg!

 

50-3/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Foglalkoztatási Követelményrendszer 28.§-ának módosítását, az ülésen elhangzott és megszavazott módosítással együtt.  

 

51/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006/2007-es tanévre szóló rendezvénytervét tartalmazó írásos előterjesztést, az alábbi kiegészítésekkel:

- a gólyabál, mint főiskolai rendezvény bekerül a rendezvénytervbe, melynek időpontja 2006. november 17.;

- a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Tanítóképző Főiskolai Kar mutatja be előadását.

 

52/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, alábbiak szerint alakította ki véleményét Dr. Hoyk Edit adjunktus (Kertészeti Főiskolai Kar) főiskolai docensi pályázatáról:

- a leadott szavazatok száma: 16, ebből érvényes szavazat 14, érvénytelen szavazat 2;

- az” igen” szavazatok száma: 14, a „nem” szavazatok száma: 0.  

 

53/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Tudományos Tanács létrehozását, a Karok főigazgatói által javasolt összetételnek megfelelően. Eszerint a Tudományos Tanács Tagjai:

- Dr. Klebniczki József főiskolai tanár, Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár (GAMF Kar),

- Borsné dr. Pető Judit főiskolai docens, Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár (KFK),

- Lipócziné dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár, Dr. Sztrinkóné Dr. Nagy Irén főiskolai docens (TFK).

 

54/2006.(X. 5.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan támogatta hogy a Kecskeméti Főiskola képviseletében a rektor – az írásos előterjesztésnek megfelelően – aláírja a Baross Gábor pályázat keretében benyújtandó konzorciumi megállapodásokat.

 

55/2006. (X. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a 2006. október 5-i ülésen született határozatokat.

 

56/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, felhatalmazza a rektort, hogy a Szegedi Tudományegyetem, a Tessedik Sámuel Főiskola és a Kecskeméti Főiskola között megkötendő Biopolisz együttműködési megállapodásról az említett intézmények vezetőivel folytatandó tárgyalások során a Szegedi Tudományegyetem által készített együttműködési megállapodás tervezet kiegészítését tartalmazó, a Szegedi Tudományegyetem rektorának címzett levélben foglalt véleményt képviselje, a levélben rögzített pontok kerüljenek be az együttműködési megállapodásba, és ezt követően terjessze ismét a Szenátus elé elfogadásra.

 

57/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta a KF Hallgatói követelményrendszere IV. fejezetét, a Térítési és juttatási szabályzatot, az írásos előterjesztésnek az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosításaival, valamint a 27.§-nak az alábbi, a (3) bekezdésbe bekerülő kiegészítésével együtt:

      (3) A 2006/2007-es tanév első félévében tantárgyanként az első két vizsga ingyenes, de a Hallgatói követelményrendszer III. fejezetének (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 23.§ (3), valamint 27.§ (3) bekezdésében szereplő vizsgaismétlési lehetőségek számításába beleértendő.

 

 58/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását.

(A 11. a) pont kiegészül az alábbi mondattal)

Sajátos nevelési…(diszlexia, diszgráfia, diszcalculia és egyéb részképesség zavarral, magatartási és tanulási zavarral küzdő) ...konzulens segítségével.

A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2006. október 1.  

 

59/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúan megszavazta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

(A 9. a) pont kiegészül az alábbiakkal)

Sajátos nevelési…(diszlexia és egyéb részképesség-zavarral küzdő) … segítségével.

A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2006. október 1. 

 

60-1/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta a Szervezeti és Működési Szabályzat 31. § (5) a) pontja alatt szereplő írásos előterjesztést.

((5) A Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság feladatait az alábbi szervezetben látja el: )

a) Gazdasági Igazgatóság

 -Bér-, Munkaügyi és Személyzeti Csoport

- Pénzügyi Csoport

- Számviteli Csoport

 

60-2/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 9 igen szavazattal, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül, nem szavazta meg a Szervezeti és Működési Szabályzat 31. § (5) b) pontja alatt szereplő írásos előterjesztést.

 

60-3/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az SzMSz 58.§ (6) h) pontjába az alábbi, szóban elhangzott módosító javaslatot:

            h) a Kar rendelkezésére álló keretek között felelős a kar gazdálkodásáért.

 

60-4/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az SzMSz módosítását az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítő javaslatokkal, valamint a 31.§ (5) és az 58.§ (6) bekezdésében megszavazott módosításokkal együtt.

 

61/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát, az alábbi, szóbeli módosító javaslatokkal együtt:

- (VII/3. gazdasági alelnök) 2. § f) kapcsolatot tart a hallgatók folyószámláit kezelő pénzintézetekkel

-                                              3. § b) az elnökkel együtt a KF HÖK elnökség keretei szabályszerű felhasználásáért

 

62-1/2006.(X. 26.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12. §-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésre javasolta az alábbi jelöltet:

Dr. Stribernyné Jakab Edit főiskolai docens (Tanítóképző Főiskola Kar) 16 érvényes szavazatból 16 igen szavazat.

 

62-2/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 16 jelen lévő tagja a leadott 16 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta Szappanos István főiskolai docens felterjesztését az oktatási és kulturális miniszter által adományozható Apáczai Csere János díjra.

 

63-1/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 16 jelen lévő tagja a leadott 16 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal Prof. Dr. Cserni Imre egyetemi tanár számára a Professor Emeritus címet adományozta.

 

63-2/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 16 jelen lévő tagja a leadott 16 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal Dr. Szabó András főiskolai tanár a Professor Emeritus címet adományozta.

 

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István: Köszönöm szépen.

(1 szavazati jogú tag elhagyta a termet, a jelenlévő szavazati jogúak száma 15 fő.)

 

64/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium ajánlása alapján elkészült, a 2007. július 1-2011. június 30. közötti időszakra szóló rektori megbízás elnyeréséhez a pályázati kiírás szövegét, és döntött annak az Oktatási Közlönyben történő megjelentetéséről.

 

65/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi költségvetési irányelveiről szóló írásos előterjesztést.

 

66/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően  - a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara által beterjesztett kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki és a gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szakok (levelező munkarend) tantervét.

 

67-1/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar előterjesztését – az írásos előterjesztésnek megfelelően  - a hulladékgazdálkodási technológus FSZ képzés  indításáról.

 

67-2/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar előterjesztését – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a mezőgazdasági menedzserasszisztens FSZ képzés indításáról.

 

67-3/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar előterjesztését – az írásos előterjesztésnek megfelelően - az  agrárkereskedelmi menedzserasszisztens FSZ képzés indításáról.

 

68/2006.(X. 26.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a zlíni Tomas Bata Egyetem (Csehország) és a Kecskeméti Főiskola között kialakítandó együttműködési megállapodásra vonatkozó írásos előterjesztést

 

69/2006. (XI. 23.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

70/2006. (XI. 23.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta a  Szabályzat a Szenátus egyes tagjainak megválasztásáról szóló szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

71/2006. (XI. 23.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta a Foglalkoztatási követelményrendszer  módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

72/2006.(XI. 23.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, felhatalmazta a rektort a Szegedi Tudományegyetem, a Tessedik Sámuel Főiskola és a Kecskeméti Főiskola között létrejövő, az írásos előterjesztésnek megfelelő tartalmú, együttműködési megállapodás aláírására.  

 

73-1/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, megszavazta a KF Foglalkoztatási Tervéhez az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslatot, mely szerint az oktatói státuszban lévő, de nem szakcsoportvezető csoportvezető is rendelkezzen tanóra-órakedvezménnyel.

 

73-2/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 3 igen szavazat mellett, nem fogadta el az ülésen elhangzott azon módosító javaslatot, mely szerint az oktatói státuszban lévő, de nem szakcsoportvezető csoportvezető 3 tanóra/hét órakedvezményt kapjon.

 

73-3/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 11 igen szavazattal, elfogadta az ülésen elhangzott azon módosító javaslatot, mely szerint az oktatói státuszban lévő, de nem szakcsoportvezető csoportvezető 2 tanóra/hét órakedvezményt kapjon.

 

73-4/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Foglalkoztatási Tervét az előterjesztő által befogadott, valamint azzal a szóban elhangzott, és megszavazott kiegészítéssel együtt, miszerint az oktatói státuszban lévő, de nem szakcsoportvezető csoportvezetőt 2 tanóra/hét órakedvezmény illeti meg.

 

74/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően, és az előterjesztő által befogadott szóbeli javaslatokkal pontosítva - a KF tudományos, művészeti,  kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját (2007-2010).

  

75/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatói megbízásának ellátására szóló pályázati kiírás szövegét – az írásos előterjesztésnek megfelelően, az előterjesztő által befogadott szóbeli javaslatokkal pontosítva - és annak az Oktatási Közlönyben történő megjelentetését.

 

76/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar

- a Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetébe 2 fő,

- a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetébe 1 fő,

- a Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe 2 fő,

- a Természet- és Műszaki Alaptudományok Intézetébe 2 fő részére

docensi pályázatok kiírását, azoknak az Oktatási Közlönyben való megjelentetését.

 

77-1/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan nem támogatta az SzMSz 32.§ (2) e) pontjához az ülésen tett szóbeli kiegészítő javaslatot („Az Informatikai Hálózati Csoporttal együttműködve.”)

 

77-2/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal - az írásbeli előterjesztés alapján, az előterjesztő által befogadott szóbeli kiegészítéssel együtt - egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának (32. §, 40. §, 58. § és 66.§) módosítását.

 

78/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan – az írásos előterjesztésnek megfelelően - elfogadta a Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítését tartalmazó organogram módosítását.

 

79/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskolának a „Korai nyelvoktatás” MA-szak létesítése érdekében létrejött konzorciumhoz történő csatlakozását, az írásos előterjesztésnek megfelelően, az előterjesztő által befogadott, az ülésen elhangzott szóbeli javaslattal együtt.

 

80-1/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett műanyagipari termelésirányító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról.

 

80-2/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett rendszergazda informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-3/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-4/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett műanyagfeldolgozó-szerszámtervező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-5/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett műanyagfeldolgozó technológus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-6/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett pneumatika-hidraulika szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-7/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett gyártásinformatika szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-8/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett célgéptervező gépészmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-9/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett anyagtechnológusi szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról

 

80-10/2006. (XII. 21.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által előterjesztett szoftverprojekt-menedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményét, tantervét és tantárgyi programját és ezzel egyhangúan döntött a szakirányú továbbképzési szak indításáról


 

Főmenü