NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2007. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2007.(02. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács 2006/2007. tanév II. félévi üléstervét, kiegészítésekkel, az alábbiak szerint elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

2/2007.(02. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főigazgatói Hivatal nevének Dékáni Hivatal névre történő változtatására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

3/2007.(02. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészeti Főiskolai Kar 2007 – 2010 évi időszakara vonatkozó cselekvési tervre tett javaslatot a Kari Tanács az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

4/2007.(02. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács, a Kecskeméti Főiskola oktatás-fejlesztési stratégiájának kari vonatkozásaira tett előterjesztés, az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

5/2007.(02. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács, a Kecskeméti Főiskola kutatás-fejlesztési stratégiájának kari vonatkozásaira tett előterjesztés, az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

6/2007.(03. 06.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kitüntetések adományozásával az alábbiak szerint egyetért, és javasolja a Főiskolai Szenátusnak elfogadásra.

Pedagógus Szolgálatért Emlékérem           Dr. Buchalla Botond főiskolai tanárnak

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett       Dr. Nagyné Dr. Fehér Irén főiskolai tanárnak

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

7/2007.(03.06.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészeti Főiskolai Kar 2006. évi humánpolitikai tervének értékelését,

alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       10 fő

Szavazás eredménye:                              10 igen

 

8/2007.(03.06.)számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészeti Főiskolai Kar 2007. évi humánpolitikai tervének előterjesztését,

az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       11 fő

Szavazás eredménye:                              11 igen

 

9/2007.(03.06.)számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészeti Főiskolai Kar 2006. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervének értékelését, az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       11 fő

Szavazás eredménye:                              11 igen

 

10/2007.(03.06.)számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészeti Főiskolai Kar 2007. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervének előterjesztését, az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       11 fő

Szavazás eredménye:                              11 igen

 

11/2007.(03.06.)számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészeti Főiskolai Kar organogramjának előterjesztését, az egyéb szervezeti egységekhez tartozó „Rendszergazda„ megnevezést „Rendszergazda és Oktatástechnikai Csoport” névre változtatva, az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       11 fő

Szavazás eredménye:                 11 igen

 

12/2007.(03.06.)számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Délalföld Fenntartható Környezetéért Alapítvánnyal, a szárazságtűrő növények ipari célú termesztése témában történő együttműködési megállapodást, az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő

Szavazatát leadta:                       11 fő

Szavazás eredménye:                 11 igen

 

13/ 2007. (IV. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Záróvizsga Bizottság elnökeire tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                                     10 igen

 

14/ 2007. (IV. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak (BSc) indítási kérelemre tett előterjesztés javított változatát javasolja a szenátus elé terjeszteni, az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                                     10 igen

 

15/ 2007. (IV. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2006. évi gazdálkodásáról készült előterjesztéssel az alábbiak szerint egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

16/ 2007. (IV. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2007. évi költségvetésével az alábbiak szerint egyetért.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                                     10 igen

 

17/ 2007. (IV. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a három alapképzési szak nappali tagozat 2006/2007. évben indított Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak, Kertészmérnöki BSc szak tantervmódosítását az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                                     10 igen

 

18/ 2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az intézetigazgatói pályázatokat az alábbiak szerint véleményezte, és javasolja a Szenátusnak elfogadásra:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:     15 fő

Szavazatát leadta:                            13 fő

 

Dr. Hoyk Edit főiskolai docens                                        Környezettudományi Intézet

Szavazás eredménye: 13 igen

 

Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár                                 Dísznövény- és Zöldségtermesztési

Szavazás eredménye: 13 igen                                           Intézet

 

 

Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár                           Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet

Szavazás eredménye: 13 igen

 

Prof. Dr. Sztachó - Pekáry István főiskolai tanár             Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési

Szavazás eredménye: 13 igen                                           Intézet

 

19/ 2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár egyetemi tanári pályázatát az alábbiak szerint elfogadta, és javasolja a Szenátus elé terjeszteni:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

20/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézetben 1 főMűszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetnél 2 fő egyetemi tanári pályázat kiírását elfogadta, és javasolja a szenátus elé terjeszteni az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

21/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács támogatja a Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium akkreditálásának előkészítéséhez kapcsolódó szervezeti módosításokat, javasolja a szenátus elé terjeszteni az alábbiak szerint:

Főiskola Szervezeti Működési Szabályzatának kiegészítését kezdeményezi „Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium„megnevezéssel, szervezeti egység létrehozására. Az új szervezeti egység a Kertészeti Főiskola Kar részeként gyakorlati oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységeket végez. Szakmai munkáját a Kertészeti Főiskolai Kar dékánja irányítja.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

22/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola és az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete áltál közösen működtetett „Kihelyezett tanszék” alapításának előterjesztését támogatja, Térségfejlesztési és Alkalmazott Térinformatikai Tanszék elnevezéssel, és javasolja a szenátus elé terjeszteni az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

23/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Szőlész – borász mérnök alapképzési szak (BSc) szakalapítási kérelem céljából létrehozott konzorciumban való részvételt az alábbiak szerint támogatta, és javasolja a szenátus elé terjeszteni:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

24/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc, a Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakok nappali tagozatos tantervek módosítására tett előterjesztést, az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

25/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az alapképzési BSc szakok nappali tagozat (6+1 félév) mintatantervének előterjesztését, az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

26/2007. (V. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az alapképzési BSc szakok levelező tagozat (6+1 félév) mintatantervének előterjesztését, az alábbiak szerint elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

27/ 2007. (VI. 07.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézetnél 1 fő főiskolai tanári pályázat kiírásával egyetért, és javasolja a Szenátus elé terjeszteni az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              13 fő

Szavazás eredménye:                         13 igen

 

28/ 2007. (VI. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 21/2007. (V. 23.) számú határozatában elfogadta a Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium KAR szervezeti egységeként, jelen határozattal a Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium a Környezettudományi Intézet részlegeként módosítással fogadta el, az alábbiak szerint.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         15 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

29/2007. (09. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2007/2008. tanév I. félévi Kari Tanács munkatervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     14 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                                   14 igen

 

30/2007. (09. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki BSc szak nappali tagozat tantervének módosításával egyetért az alábbiak szerint.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     14 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                         14 igen

 

31/2007.(09.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak szakindítási kérelmének véleményezését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     14 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                         14 igen

 

32/2007. (09. 13.) számú Kari Tanács határozat

A Kari Tanács a 2007. évi november 12-én tartandó Záróvizsga vizsgabizottság elnökeire tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     14 fő

Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:

Dr. Balázs Sándor      egyetemi tanár            14 igen

Dr. Surányi Dezső      MTA doktora                        14 igen

 

 

33/2007. (10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2007. évi november 12-én tartandó Záróvizsga vizsgabizottság elnökére tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:

Dr. Kerényi Zoltán                                        12 igen

c. egyetemi docens

 

33/2007. (10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2007. évi november 12-én tartandó Záróvizsga vizsgabizottság elnökére tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:

Dr. Kerényi Zoltán                                        12 igen

c. egyetemi docens

 

34/2007.(10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2006-2007. tanév oktatásfejlesztési tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

35/2007. (10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2007-2008. tanév oktatásfejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

36/2007. (10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2008. évi vetés- és pénzügyi tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadta el:

  • szakképzési alap sorból konténeres gázolaj kút törlése,
  • vegyszer és gázolaj fogyasztás felvétele a működtetés egyéb főbb adataihoz,
  • februárban új terv előterjesztése.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

34/2007.(10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2006-2007. tanév oktatásfejlesztési tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

35/2007. (10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2007-2008. tanév oktatásfejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

36/2007. (10. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2008. évi vetés- és pénzügyi tervét kiegészítésekkel, valamint februárban új terv előterjesztése mellett az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag                     12 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                   12 igen

 

37/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki BSc tantervek módosítását az alábbi két kiegészítéssel megszavazta és javasolja a Főiskolai Szenátusnak elfogadásra.

 

  • Lábjegyzetbe kerül: A Dísznövény-, Gyümölcs-, Szőlő- és Zöldségtermesztés III-V-ig B típusú tantárgyakat az intézet által meghirdetett bármely félévben felveheti a hallgató.
  • Minőségirányítás alapjai tantárgy átkerül a második félévből az elsőbe.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    14 fő

Szavazatát leadta:                                         14 fő

Szavazás eredménye:                                                14 igen

 

38/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Címzetes főiskolai tanári cím adományozásával az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Szenátusnak elfogadásra.

 

Dr. Kerényi Zoltán               Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     14 fő

Szavazatát leadta:                                         14 fő

Szavazás eredménye:                                    14 igen

 

Lévai Ferenc                         Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    14 fő

Szavazatát leadta:                                         14 fő

Szavazás eredménye:                                     14 igen

 

Vajda Tibor                          Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     14 fő

Szavazatát leadta:                                         14 fő

Szavazás eredménye:                                    14 igen

 

39/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Címzetes főiskolai docensi cím adományozásával az alábbiak szerint egyetért és javasolja a Főiskolai Szenátusnak elfogadásra.

Viszmegné Vizin Mária       Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     14 fő

Szavazatát leadta:                                         14 fő

Szavazás eredménye:                                    14 igen

 

40/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Bukodi Gedeonné                Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    14 fő

főiskolai docens                     Szavazatát leadta:                                          14 fő

Szavazás eredménye:                                     14 igen

 

41/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

 

Bóna Tibor                           Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    14 fő

csoportvezető                        Szavazatát leadta:                                          13 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen, 1 nem

 

42/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

 

Varga Attila                          Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  14 fő

műszaki oktató                       Szavazatát leadta:                                       14 fő

Szavazás eredménye:                                  13 igen, 1 tartózkodás

 

43/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Nagyváthy János díj adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

 

Dr. Koltay Zoltán                 Szavazati jogú Kari Tanács tag:                   14 fő

főiskolai docens                     Szavazatát leadta:                                        14 fő

Szavazás eredménye:                                   14 igen

 

44/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgári cím adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

 

Dr. Schmidt Gábor               Szavazati jogú Kari Tanács tag:                 14 fő

tanszékvezető                          Szavazatát leadta:                                      14 fő

egyetemi tanár                         Szavazás eredménye:                                             14 igen

 

45/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Aranygyűrűje kitűntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

 

Dr. Horváth Istvánné           Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  14 fő

kollégiumi nevelőtanár           Szavazatát leadta:                                       14 fő

Szavazás eredménye:                                  13 igen,

                                                      1 tartózkodás

 

46/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért Emlékérem kitűntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

 

Lakatos Istvánné                  Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  14 fő

előadó                                                Szavazatát leadta:                                       14 fő

Szavazás eredménye:                                  13 igen, 1 tartózkodás

 

47/2007. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kari fejlesztési koncepciót az alábbiak szerint fogadta el.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                    14 fő

Szavazatát leadta:                                         14 fő

Szavazás eredménye:                                    14 igen

Főmenü