NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2007. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2007. (I. 11.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola a Szenátus 11 igen, 5 nem, 3 tartózkodás megoszlású (1 szavazati jogú a szavazásban nem vett részt) állásfoglalása alapján a 2007. évi Felvételi Tájékoztatóban a Magyar Rektori Konferencia elnöksége által ajánlott 105 ezer forintos irányadó éves összeget fogadja el a képzési hozzájárulás tényleges összegeként.

 

2/2007.(I. 24.) határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007-2010 közötti időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervét.

 

3/2007.(I. 24.) határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a vidékfejlesztési menedzser-asszisztens FSZ képzés létesítése céljából a Kecskeméti Főiskola, a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány és a Magyar Tartalomipari Szövetség között konzorcium létrehozását.

 

4/2007.(I. 24.) határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kecskeméti Tudásközpont létrehozása érdekében alakuló konzorciumban –melynek tagjai Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Kreatív Tudásközpont Alapítvány - a Kecskeméti Főiskola részvételét.

 

5/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola 2005/2006. évi oktatásfejlesztési tervének teljesítéséről szóló beszámolót.

 

6/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola 2007-2010 évekre szóló oktatásfejlesztési stratégiáját.

 

7/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola 2006/2007. évre szóló oktatásfejlesztési tervét.

 

8-1/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az SzMSz módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, az ülésen elhangzott szóbeli módosítással együtt, mely szerint az oktatási rektorhelyettes az Oktatási Iroda munkatársai felett gyakorolja a munkáltatói jogot. 

Aki támogatja azt a módosítást, hogy a kar vezetésének elnevezése főigazgatóról dékánra, főigazgató-helyettesről dékán-helyettesre, és a főigazgató hivatal dékáni hivatalra változzon? 

(11 igen, 2 tartózkodás)

 

8-2/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta az SzMSz azon, szóban előterjesztett módosítását, mely szerint 2007. február 2-i hatállyal a kar vezetőinek elnevezése főigazgatóról dékánra, főigazgató-helyettesről dékán-helyettesre, a főigazgatói hivatal elnevezés pedig dékáni hivatalra változik.

 

9/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítéssel együtt, mely szerint az oktatási rektorhelyettes munkáltatói jogot gyakorol az Oktatási Iroda vezetője mellett az iroda munkatársai fölött is.

 

10/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola 2007. évre szóló Közbeszerzési Tervét.

 

11/2007.(II. 1.) határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola és a bajai Bereczki Máté Szakiskola között, mezőgazdasági menedzser-asszisztens FSZ szak indítása érdekében létrejövő együttműködési megállapodást, az alábbi szóbeli kiegészítéssel együtt:

(14.) Egyéb megállapodások, új, 2. számú bekezdés)

- A képzést akkor lehet indítani, ha legalább 25 fő felvehető jelentkező van.

 

12/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évi költségvetéséről szóló írásos beszámolót, az előterjesztésnek megfelelően.


13/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évre szóló költségvetését, az írásos előterjesztésnek megfelelően


14/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Hallgatói követelményrendszer részét képező I. A felvételi eljárás rendjéről szóló szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


15-1/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus a jelenlévő 18 szavazati jogú tagja közül 8 igen szavazattal nem fogadta el a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 10.§ (7) bekezdésének módosítására vonatkozó szóbeli módosító javaslatot, - miszerint egy félévben maximálisan 40 kredit vehető fel - így az eredeti előterjesztés szerinti szöveg változatlanul marad:

            (7) Egy félévben maximálisan 50 kredit vehető fel.


15-2/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal támogatta azt a szóbeli módosító javaslatotmiszerint a Felvételi és Vizsgaszabályzat 17.§ (3) a) pontjában szereplő, korrektúrával jelzett új szövegrész legyen törölve.


15-3/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elfogadta a Hallgatói követelményrendszer III. részét képező Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosítását a közbenső határozatokkal és az ülésen az előterjesztő által befogadott szóbeli módosító javaslatokkal együtt.


16/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az SzMSz módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


17/2007.(III. 29.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a kari funkcionális szervezeti egységek elnevezésének módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

            A hallgatók tanulmányi ügyeivel foglalkozó kari szervezeti egység elnevezése:

                        Tanulmányi Hivatal

                                   - a Tanítóképző Főiskolai Karon és a

                                   - GAMF Karon


18/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 1. sz. melléklet 3.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott „Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt” kitüntetésre javasolta: Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai tanárt, rektort 16 szavazatból 10 igen szavazattal, 3 nem, 1 tartózkodás és 2 érvénytelen szavazat mellett.

 

19/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 1. sz. melléklet 4.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott „Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt” kitüntetésre javasolta Dr. Janurik Tamás főiskolai tanárt (Tanítóképző Főiskolai Kar) 17 szavazatból 11 igen szavazattal, 4 nem, 1 tartózkodás és 1 érvénytelen szavazat mellett.

 

20/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999.(VI. 25.) OM rendelet 7.§-ában meghatározott „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetésre a karok előterjesztései alapján az alábbi jelölteket terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez:

Fazekasné dr. Berta Mária főiskolai docenst (GAMF Kar) 17 szavazatból 15 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

Dr. Nagyné Dr. Fehér Irén főiskolai tanárt (KFK) 17 szavazatból 9 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

Sztrinkóné Dr. Nagy Irén főiskolai docenst (TFK) 17 szavazatból 8 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

 

21/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999.(VI. 25.) OM rendelet 12.§-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésre javasolta az alábbi jelölteket:

Dr. Buchalla Botond főiskolai tanárt (KFK) 17 szavazatból 16 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

Nagyné Cséky Zsuzsanna főiskolai docenst (GAMF Kar) 17 szavazatból 17 igen szavazattal.

 

22/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999.(VI. 25.) OM rendelet 13.§-ában meghatározott „Trefort Ágoston-díj” kitüntetésre javasolta Földesi Gabriella gazdasági főigazgató-helyettest 17 szavazatból 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett.

 

23/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 91/2003.(VII. 31.) FVM rendelet 2.§-ában meghatározott „Nagyváthy János-díj” kitüntetésre javasolta Dr. Kovács András főiskolai docenst (KFK) 17 szavazatból 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett.

 

24/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - 1 érvénytelen szavazat mellett - a Kecskeméti Főiskoláért emlékérem kitüntetésben az alábbi személyeket részesítette:

Bányi Tivadarné 16 igen,

Csoma Erzsébet 15 igen, 1 tartózkodás,

Dr. Madarász László 16 igen,

Dr. Steklács János 15 igen, 1 tartózkodás.

 

25-1/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, megszavazta Dely Géza számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.  

 

25-2/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően -15 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett, megszavazta Dr. Katus Zoltánszámára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

25-3/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően -16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, megszavazta Kocsis Pál számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

25-4/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően -16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, megszavazta Kozma Gyula számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

25-5/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően -16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, megszavazta Török János számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

26/2007.(III. 29.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 17 igen szavazattal megszavazta Prof. Dr. Surányi Dezső számára a főiskolai magántanári cím odaítélését.

 

27/2007. (IV. 26.) határozat

A Szenátus18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évi humánpolitikai tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámolót, az előterjesztésnek megfelelően.


28/2007. (IV. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007-2010 közötti időszakra vonatkozó humánpolitikai stratégiáját, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


29/2007. (IV. 26.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évre szóló humánpolitikai tervét, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


30/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve teljesülésének értékeléséről szóló írásos beszámolót, az előterjesztő által javasolt szóbeli  kiegészítésekkel együtt. 


31/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően, a Tudományos Tanács által tett és az előterjesztő által befogadott, szóbeli  kiegészítéssel együtt.


32/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006. évi minőségirányítási tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámolót.


33/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007-2010. évre szóló minőségirányítási stratégiáját, az írásos előterjesztésnek megfelelően. 


34/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évre szóló minőségirányítási tervét, az írásos előterjesztésnek megfelelően, a nevesített igazgatási előadó nevének feltüntetése nélkül.


35/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a KF Kertészeti Főiskolai Kara által előterjesztett környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak indítását, - az írásos előterjesztésnek megfelelően – és az előterjesztésnek a  MFAB-hoz történő benyújtását


36/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer IV. részét képező Térítési és juttatási szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


37/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az SzMSz 31.§ (5) a) pontjának módosítását, mely szerint 2007. április 27-től kezdődően a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság feladatait az alábbi szervezetben látja el:

            a) Gazdasági Főigazgatóság

                        - Munka- és Bérügyi Csoport

                        - Pénzügyi és Kontrolling Csoport

                        - Számviteli Csoport.


38/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Ügyrendjének módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


39/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola számviteli politikájának módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


40/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Házipénztár kezelési szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


41/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Aranygyűrűről döntő ad hoc bizottság összetételére vonatkozó szóbeli javaslatot, mely szerint a bizottság tagjai: a három kar dékánja, a gazdasági-műszaki főigazgató, valamint a rektor.


42/2007.(IV. 26.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a Kecskeméti Főiskola Oktatási Irodája vezetőjének Alter Róbert főiskolai docenst választotta meg. 


43/2007.(IV. 26.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 20 jelen lévő szavazati jogú tagja a rektori pályázatok véleményezése során az alábbi rangsort alakította ki:

      Dr. Danyi József főiskolai tanár (GAMF Kar) 17 igen szavazat

      Dr. Vajnai Tibor főiskolai tanár (GAMF Kar) 7 igen szavazat

      Dr. Belina Károly főiskolai tanár (GAMF Kar) 5 igen szavazat

      Dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár (Tanítóképző Főiskolai Kar) 3 igen szavazat

A rangsor alapján a Szenátus Dr. Danyi József főiskolai tanár pályázatát terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a pályázati anyagnak a miniszterelnökhöz továbbítása – a rektori megbízás kiadása – érdekében.


44/2007. (VI. 14.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye ismeretében az alábbiak szerint alakította ki véleményét a pályázók egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatban: 

Prof. Dr. Belina Károly főiskolai tanár (GAMF Kar, Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézet)
17 szavazatból 16 igen szavazattal támogatja,  

Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár (Kertészeti Főiskolai Kar, Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet)
17 szavazatból 14 igen szavazattal támogatja. 

 

45/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 15 igen szavazattal javasolta a rektornak, hogy a Tanítóképző Főiskolai Kar dékáni feladatainak az ellátása érdekében a 2007. augusztus 1-től 2011. július 31-ig terjedő időtartamra – figyelemmel a Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsának javaslatára is - Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár számára adjon vezetői megbízást.  

 

46-1/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 16 igen szavazattal támogatta Dr. Ferenczy Tibor főiskolai tanár megbízását a GAMF Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-2/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 16 igen szavazattal támogatta Dr. Klebniczki József főiskolai tanár megbízását a GAMF Kar Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-3//2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 16 igen szavazattal támogatta Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai tanár megbízását a Kertészeti Főiskolai Kar Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-4/2007.(VI.14.)

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 14 igen szavazattal támogatta Dr. Hoyk Edit főiskolai docens megbízását a Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-5/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 16 igen szavazattal támogatta Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár megbízását a Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-6/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal támogatta Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár megbízását a Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-7/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 11 igen szavazattal támogatta Dr. Sztrinkóné Dr. Nagy Irén főiskolai docens megbízását a Tanítóképző Főiskolai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

 

46-8/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 16 igen szavazattal támogatta Dr. Steklács János főiskolai docens megbízását a Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.

Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár 6 igen szavazatot kapott.

 

46-9/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja a Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Intézetének intézetigazgatói pályázatára benyújtott pályázatok közül 7 igen szavazattal támogatta Smuta Attila főiskolai docens pályázatát, 3 igen szavazattal támogatta Strohner József pályázatát.

 

46-10/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 15 igen szavazattal támogatta Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár megbízását a Tanítóképző Főiskolai Kar Környezeti és Testi Nevelési Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére.


47/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a KF és az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete között az együttműködési megállapodást kihelyezett tanszék létesítése érdekében – az írásos előterjesztésnek megfelelően – az alábbi szóbeli módosító javaslattal együtt:

- a IV. fejezet 6. pontja kikerül a megállapodás szövegéből.


48/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a GAMF Karra 4 évre szóló dékáni pályázat kiírását.


49/2007. (VI. 14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta:

- A Kertészeti Főiskolai Karra

v     1 fő részére egyetemi tanári pályázat kiírását a Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézetbe, valamint

v     2 fő részére egyetemi tanári pályázat kiírását a Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe;

 

- A GAMF Karra

v     1 fő részére a Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetbe,

v     1 fő részére a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetbe,

v     2 fő részére a Kalmár Sándor Informatikai Intézetbe,

v     1 fő részére a Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézetbe főiskolai tanári pályázat kiírását.


50/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az SzMSz módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, az ülésen tett és az előterjesztő által befogadott szóbeli módosító javaslatokkal együtt.

 

51/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskolára két rektorhelyettesi pályázat kiírását a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott rendelkezések  szerint, vagyis  pályázat kerül meghirdetésre

- általános rektorhelyettesi és

- tudományos rektorhelyettesi megbízás ellátása érdekében.

 

52/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, az előterjesztésnek megfelelően, egyhangúan jóváhagyta az FHÖK Alapszabályát.

 

53/2007. (VI. 14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Foglalkoztatási követelményrendszer módosítását, az ülésen elhangzott alábbi szóbeli javaslat befogadásával együtt:

- a főiskolai docensek esetében – 6. § (1) - a „rendelkezzék megfelelő szakmai gyakorlattal” szöveg törölve a felsorolásból.


54/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


55/2007.(VI. 14.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett, elfogadta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét képező Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.


56/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletét képező Gyűjtőköri szabályzat módosítását, az írásos előterjesztés szerint, a 2.§ (1) bekezdésre vonatkozó szóbeli módosító javaslattal együtt.


57/2007.(VI. 14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjéről szóló szabályzat módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


58/2007.(VI. 14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Önköltség-számítási szabályzatát, az írásos előterjesztésnek megfelelően.


59/2007.(VI.14.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12. §-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésre javasolta

Szappanos István főiskolai docenst (Tanítóképző Főiskolai Kar)

17 szavazatból 17 igen szavazattal.

 

60-1/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Díszpolgára kitüntetést 17 igen szavazattal, egyhangúan,  a Tanítóképző Főiskolai Kar javaslatára Marie-France Malhios részére adományozta.

 

60-2/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Díszpolgára kitüntetést 17 igen szavazattal, egyhangúan,  a Tanítóképző Főiskolai Kar javaslatára Christoph Schwartz részére adományozta.


61/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan azt a véleményt alakította ki, hogy támogatja a Gazdasági Tanács felé az írásos előterjesztésben szereplő, a Kertészeti Főiskolai Kar kezelésében lévő ingatlanok, úgymint

- a Kecskemét -20498/4 hrsz-on található lakótelek,

- a Kecskemét -01625/2 hrsz-on található gyep-szántó és út,

- a Balatonfenyves – 167 hrsz-on található beépítetlen terület,

- a Soltvadkert – 2922 hrsz-on található üdülőépület és udvar

 értékesítését.


62/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007/2008-as tanévre szóló rendezvénytervét azzal a módosító javaslattal együtt, hogy a központi tanévnyitó a Tanítóképző Főiskolai Kar tanévnyitójával egyidejűleg, 2007. szeptember 3-án 9. órakor kerül megrendezésre, a Kertészeti Főiskolai Karon.


63/2007.(VI.14.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola konzorciumban való részvételét szőlész-borász BSc szak létesítése érdekében. 

 

64/2007.(VII. 26.) Szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2007/2008-as tanévre vonatkozóan, a Köztársasági Ösztöndíj adományozása érdekében az oktatási és kulturális miniszterhez benyújtandó, a Kecskeméti Főiskola által összeállított intézményi rangsort, az alábbiak szerint:

Sorsz.

NÉV

Saját

összpontszám

Korrigált

Kreditindex

1.

Földvári Norbert (GAMF Kar)

33

5,00

2.

Varga Katalin (GAMF Kar)

33

4,63

3.

Gulyás László (GAMF Kar)

27

4,58

4.

Túri Bettina (TFK)

24

5,37

5.

Karakó Tibor (GAMF Kar)

22

4,66

6.

Kökény Ágnes (TFK)

22

4,58

7.

Szabó Ágnes (TFK)

20

5,95

8.

Pásztor Renáta (TFK)

20

5,75

9.

Vili Mariann Márta (TFK)

20

5,00

10.

Kerekes Ágnes (TFK)

20

4,78

11.

Kőrösi Éva (TFK)

17

4,52

12.

Bede Fatime Vivien (TFK)

16

5,85

13.

Urbán Orsolya (TFK)

16

5,13

14.

Donka Csaba (GAMF Kar)

16

4,56

15.

Fokti Laura (TFK)

15

5,02

16.

Gergely Györgyi (TFK)

11

5,12

17.

Dömötör Zénó (GAMF Kar)

11

4,58

 

65/2007.(VII. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Dr. Végh Attila főiskolai adjunktusnak a GAMF Kar Természet és Műszaki Alaptudományi Intézetébe a docensi munkakörbe történő kinevezését.


66/2007.(VII. 26.)határozat

A Szenátus a Professor Emeritus címhez járó juttatásról – 2007. szeptember 1-től 2008. augusztus 31-ig terjedő időtartamra vonatkozóan - az alábbi döntést hozta:

v     Dr. Szabó András (GAMF Kar) 15 szavazatból - 2 érvénytelen szavazat mellett-

11 igen, 2 tartózkodás;   

v     Prof. Dr. Cserni Imre (Kertészeti Főiskolai Kar) 15 szavazatból - 2 érvénytelen szavazat mellett- 11 igen, 2 tartózkodás.  

 

67/2007.(VII.26.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 15 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12.§-ában meghatározott Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre javasolta

Dr. Csertő Aranka főiskolai docenst (Tanítóképző Főiskolai Kar)

15 szavazatból 15 igen szavazattal.  

 

68/2007.(VII.26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola gyakorló intézményeiből fenntartói döntéssel 2007. augusztus 1-től létrejött Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosítását, az írásos előterjesztés és az ülésen az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítések szerint.


69/2007.(VII.26.) határozat

A Szenátus 15 jelen lévő tagja közül 8 igen szavazattal, 4 nem és 3 tartózkodás mellett, úgy határozott, hogy a KFK által meghirdetendő főiskolai tanári pályázat (Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet) meghirdetéséről szóló napirend egy későbbi időpontban ismételten kerüljön a Szenátus elé

 

70/2007. (VII. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag azt a véleményt alakította ki, hogy támogatja a Gazdasági Tanács felé a homokbányai ingatlanok hasznosításával kapcsolatos írásos előterjesztést, eszerint:  

  1. A Szenátus támogatja a homokbányai ingatlanok hat körzetének hasznosítására tett előterjesztést, és javasolja a Gazdasági Tanács számára annak jóváhagyását.
  1. A Szenátus egyetért azzal, hogy készüljön előterjesztés a Gazdasági Tanács részére a második lépcsőben értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában.
  1. A Szenátus támogatja azt a kezdeményezést, miszerint Rektor úr az írásos előterjesztés 6. pontja értelmében kezdeményezzen megbeszélést Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterével a részletes rendezési terv, valamint a közös hasznosításra kijelölt ingatlanok tárgykörében.


71/2007.(VII. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta – a szóbeli előterjesztésben szereplő feladatok ellátása érdekében - a GAMF Karon Kari Rendszergazda és Oktatástechnikai Csoport létrehozását, 2007. augusztus 1-től kezdődően.  

 

72/2007.(VIII. 30.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal – a Kari Tanács és a Tudományos Tanács javaslata alapján – egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara által készített írásos előterjesztést ipari termék- és formatervezői mérnöki alapszak (BSc) indítása érdekében

 

73/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás ellenében, a Főiskola Rektori Hivatalának és Gazdasági-Műszaki Főigazgatóságának a GAMF Karra történő költöztetéséről és azzal egyidejűleg a Kecskeméti Főiskola székhelyének megváltoztatásáról szóló írásos előterjesztést a 2007. október 4-i ülésen elfogadta. A Szenátus jelen határozatával felhatalmazza a Főiskola rektorát, hogy az oktatási és kulturális miniszternél kezdeményezze a Főiskola székhely változására vonatkozóan az alapító okirat módosítását. A Főiskola Szenátusa jelen határozatával elfogadta a központi szervezeti egységek átköltözését a határozat elfogadását követően készülő ütemterv szerint


74/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar előterjesztését környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak indítása érdekében.


75/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a rektor – 2008. március 16-tól kezdődően 4 éves időtartamra – a Kecskeméti Főiskolára meghirdesse a főtitkári pályázatot.


76/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövény-és Zöldségtermesztési Intézetébe főiskolai tanári pályázat kiírását.


77/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar részvételét a Jedlik Ányos pályázat beadása érdekében létrehozandó konzorciumban. A pályázat tervezett címe: Kétkomponensű szinergista biokontroll készítmények előállítása a zöldség és gombatermesztésben különösen nagy károkat okozó mikrobák ellen.  


78/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta – a szóbeli előterjesztés alapján - a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar részvételét a Jedlik Ányos pályázat beadása érdekében létrehozandó konzorciumban. A pályázat munkacíme: Biztonságtechnikai szempontból kritikus gépjármű alkatrészek műanyagból történő gyártástechnológiájának fejlesztése


79/2007. (X. 4.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta – az írásos előterjesztés alapján – a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara és a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium (Tamási) között agrárkereskedelmi-, hulladékgazdálkodó technológus-és mezőgazdasági menedzserasszisztens FSZ képzések indítása érdekében együttműködési megállapodás megkötését.


80/2007. (X. 25.) határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola GAMF Karára kiírt, és Dr. Kodácsy János főiskolai tanár által beadott dékáni pályázatról – a GAMF Kar Kari Tanácsa és a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően - az alábbiak szerint alakította ki véleményét:
leadott szavazatok száma: 18, melyből az „igen” szavazatok száma 16.

 

81-1/2007. (X. 25.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag, az SzMSz 63.§ (1) bekezdését – az ülésen elhangzott szóbeli javaslatokkal együtt - az alábbiak szerint fogadta el:

„A testület feladata: a Főiskola alaptevékenységének figyelemmel kisérése, és a munkaerő-piaci igények ismeretének birtokában javaslatokkal elősegíteni, hogy a Kecskeméti Főiskola még jobban megfeleljen a küldetésnyilatkozatában foglaltaknak.”

 

81-2/2007.(X. 25.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat írásos módosítását az ülésen elhangzott, illetve befogadott alábbi szóbeli kiegészítő módosításokkal együtt:

-33. § (1) a) a FEUVE szabályzat az SZMSZ megfelelő számú (39.) melléklete;

- 60. § (4) f) Kari Hallgató Önkormányzat helyett Kari Hallgatói Képviselet;

- 60. § (4) n)(beemelésre kerül) A Bizottság az elnökét tagjai közül választja.


82/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési terve (2007-2010) módosítását.


83/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal azt a véleményt alakította ki, hogy támogatja a Kecskeméti Főiskola részvételét a TIOP 1.3.1. pályázatban az alábbiak szerint: 

  1. A Szenátus támogatja, hogy a TIOP 1.3.1. pályázat keretében a megpályázandó feladatok, úgymint

-         szaktantermek kialakítása, laboratóriumok fejlesztése,

-         a Könyvtár és Információs Szolgáltató Központ és Médiacentrum kialakítása,

-         Hallgatói Információs és Oktató-Kutatói Központ kialakítása a homokbányai 105-ös épületben,

-         info-kommunikációs fejlesztések,

a fenntartó, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kezdeményezett módosítása során a Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési Tervébe (2007-2010) bekerüljenek.

  1. A Szenátus felhatalmazza a Kecskeméti Főiskola rektorát – a Főiskola képviseletében – a TIOP 1.3.1. pályázat aláírására.
  2. A Szenátus egyetért azzal, hogy a Főiskola a TIOP 1.3.1. pályázat kiírásában szereplő létszámú és összetételű projekt-menedzsmentet hoz létre, melyet feltüntet a Főiskola szervezeti felépítését tükröző szervezeti ábrán (oragnogram)
  3. A Szenátus egyetért azzal az előterjesztéssel, miszerint a homokbányai 19 ha ingatlan értékesítéséből befolyó, laboratóriumi rekonstrukciók, gép, műszer, eszközbeszerzések, építési tervek készíttetésére betervezett 250 MFt egy meghatározott hányada biztosítja a TIOP 1.3.1 pályázathoz szükséges intézményi önrészt.


84/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánhelyettesi pályázatára Brindza Attila által beadott pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

A leadott 18 szavazatból 16 igen, 2 érvénytelen szavazat.

 

85/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Kollégiumának vezetésére kiírt belső pályázatára Horváth Kázmér pályázatáról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

A leadott 18 szavazatból 18 igen szavazat.

Dr. Danyi József: Köszönöm, a két érintettnek pedig gratulálunk!

 

86/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a KF Szervezeti és Működési Szabályzata 55.§ (2) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.


87/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a KF szervezeti felépítésének (Organogram) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.


88/2007.(XII.6.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12. §-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésre javasolta az alábbi jelölteket:

 

Koperniczkyné dr. Torma Mária főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar)

18 érvényes szavazat, 17 igen, 1 tartózkodás

 

Varga Attila műszaki szakoktató (Kertészeti Főiskolai Kar)

18 érvényes szavazat, 18 igen

 

Vida József főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar)

17 érvényes szavazat, 17 igen.


89/2007,.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az ingatlanértékesítés árbevételének felhasználásáról szól, az ingatlanértékesítés első lépcsőjéből befolyó vételár felhasználására vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint:

 

Sor-szám

Fejlesztés tárgya

Tervezett bruttó össszeg 
(MFt)

Tervezett bruttó részössszeg 
(MFt)

1.

 

Kecskeméti Főiskola energetikai rekonstrukció

 

380

 

1.1.

 

KF KFK fűtési és vízhálózat

 

 

160

1.2.

 

KF TFK fűtési és vízhálózat

 

 

160

1.3.

 

Homokbánya

 

 

50

1.4.

 

KF KFK világítás rekonstrukció

 

 

10

2.

 

Kecskeméti Főiskola oktatási infrastruktúra fejlesztése

 

1 120

 

2.1.

 

Három nagyelőadó felújítása (GAMF Kar 2, KFK 1)

 

450

 

2.2.

 

Épület felújítások

 

220

 

2.2.1.

 

KF TFK Pedagógiai Szakkönyvtár rekonstrukció

 

 

120

2.2.2.

 

KF KFK Kertészeti Szakkönyvtár rekonstrukció

 

 

20

2.2.3.

 

KF TFK művészeti oktatás épület rekonstrukció

 

 

60

2.2.4.

 

KF TFK sportlétesítmények rekonstrukció

 

 

20

2.3.

 

Kecskeméti Főiskola Informatikai és Médiacentrum kialakítása

 

200

 

 

 

KF GAMF Kar tornaterem átalakítása informatikai szolgáltató centrummá

 

 

50

 

 

KF GAMF Kar tornaterem építés

 

 

150

2.4.

 

Kecskeméti Főiskola laboratóriumi rekonstrukciók, gép, műszer, eszközbeszerzések, építési tervek készíttetése

 

250

 

Mindösszesen

1 500

 

  

90-1/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal jóváhagyta az óvodapedagógus BA szak tantervének módosítását.


90-2/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal jóváhagyta a tanító BA szak tantervének módosítását.


90-3/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal jóváhagyta a kertészmérnöki BSc szak tantervének módosítását.


91/2007.(XII.6.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a „Tanítói kompetencia tanároknak” című 120 órás szakirányú továbbképzési program indításáról szóló előterjesztést

Főmenü