NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2008. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűről döntő ötfős ad hoc bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, mely szerint a bizottság tagjai: a 3 kar dékánja, a gazdasági-műszaki főigazgató és a rektor.

 

2/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola oktatásfejlesztési stratégiájának (2007-2010) módosítására és a felnőttképzési stratégia beépítésére vonatkozó írásos előterjesztést.

 

3/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2006/2007. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését az írásos előterjesztés szerint.

 

4/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007/2008. évi oktatásfejlesztési tervét az írásos előterjesztés szerint.

 

5-1/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar kertészmérnöki szak (BSc) tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést.

 

5-2/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak (BSc) tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést.

 

5-3/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar környezetgazdálkodási agrármérnöki szak (BSc) tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést.

 

6/2008. (II. 28.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a főiskola TIOP-1.3.1. intézkedésre benyújtandó pályázatát (Műszaki-természettudományi tudásbázis infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán) megtárgyalta

A pályázatban a főiskola saját bevételei terhére 139 M Ft önrész teljesítésre vállal kötelezettséget, a teljes megpályázott összeg 2.780 M Ft.

Az elnyert támogatást és az önrész összegét a főiskola az oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére fordítja az alábbiak szerint: 

I.                    Szaktantermek, laboratóriumok fejlesztése

II.                 Infotér kialakítása

III.               Info-kommunikációs technológiai fejlesztések

IV.               Tudósház építése.

 

A Szenátus 16 igen szavazattal támogatta a főiskola projektjavaslatát, és elfogadta az önrész összegét (Ftv. 20. § (1); 25. § (8) a)).

 

7/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola informatikai stratégiájára (2007-2011) vonatkozó írásos előterjesztést.

 

8/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer I. felvételi szabályzat módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Foglalkoztatási követelményrendszer módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

10/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló szabályzat módosítását azzal az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli kiegészítéssel, hogy a 8. § (4) bekezdés: „A bevételi kötelezettségvállalásról és annak teljesüléséről a dékánok, illetve a központi szervezeti egységek vezetői tájékoztatást kapnak.”-ra módosul.

 

11-1/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus jelenlévő 16 szavazati jogú tagja Dr. Kuti István általános rektorhelyettesi pályázatára vonatkozóan az alábbi módon alakította ki véleményét:

a leadott 16 szavazatból 15 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

11-2/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus jelenlévő 16 szavazati jogú tagja Dr. Soltész Miklós tudományos rektorhelyettesi pályázatára vonatkozóan az alábbi módon alakította ki véleményét:

a leadott 16 szavazatból 15 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

12-1/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a GAMF Kar Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetének intézetigazgatói álláshelyére Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár pályázatát az alábbi módon véleményezte:

            15 leadott szavazatból 13 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

12-2/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézetének intézetigazgatói álláshelyére Dr. Vajnai Tibor főiskolai tanár pályázatát az alábbi módon véleményezte:

            16 leadott szavazatból 15 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

13-1/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán általános rendszergazda (55 481 01 0000 00 00) felsőfokú szakképzés indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13-2/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán gépipari mérnökasszisztens (55 810 01 0010 55 05) felsőfokú szakképzés indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13-3/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán Web-programozó (55 481 04 0000 00 00) felsőfokú szakképzés indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13-4/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán kereskedelmi menedzserasszisztens (55 345 02 0000 00 00), elágazás megnevezése: logisztikai műszaki menedzserasszisztens (55 345 02 0010 55 01) felsőfokú szakképzés indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag döntött a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karára dékáni pályázat kiírásáról.

 

15/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag döntött a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Intézet és a Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet vezetésére intézetigazgatói pályázatok kiírásáról.

 

16/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag döntött a Kecskeméti Főiskola Felnőttképzési Koordináló Központ vezetésére pályázat kiírásáról.

 

17/2008. (II. 28.) határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatta  

-         a GAMF Kar Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet matematika szakcsoportjába 1 fő főiskolai docensi pályázat kiírását,

-         a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet informatikai szakcsoportjába 1 fő főiskolai docensi pályázat kiírását,

-         a Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézetbe 1 fő főiskolai docensi pályázat kiírását,

-         a Tanítóképző Főiskolai Karon 2 fő főiskolai tanári pályázat kiírását,

-         a Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézetébe 1 fő főiskolai docensi pályázat kiírását,

-         a Tanítóképző Főiskolai Kar Környezeti és Testi Nevelési Intézetbe 1 fő főiskolai docensi pályázat kiírását.

 

18/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi tudományos kutatás-fejlesztési terv végrehajtásának értékelését az írásos előterjesztés szerint.

 

19/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét az írásos előterjesztés szerint.

 

20/2008 (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi minőségirányítási terv végrehajtásának értékelését az írásos előterjesztés szerint.  

 

21/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi minőségirányítási tervét az írásos előterjesztés szerint.

 

22/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi humánpolitikai terv teljesülésének értékelését az írásos előterjesztés szerint.

 

23/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi humánpolitikai tervet az írásos előterjesztés szerint.

 

24/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi költségvetés beszámolóját az írásos előterjesztés szerint.

 

25/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi költségvetését az írásos előterjesztés szerint.

 

26/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi közbeszerzési tervét az írásos előterjesztés szerint.

 

27/2008. (III. 27.) határozat

A Szenátus jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola főtitkári álláshelyére Szabóné Kiss Márta főtitkári pályázatát az alábbi módon véleményezte: 

                  16 leadott szavazatból 15 igen szavazattal támogatta a pályázót. 

A Szenátus jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola főtitkári álláshelyére Szollár Lajos főtitkári pályázatát az alábbi módon véleményezte: 

16 leadott szavazatból 3 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

28-1/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a vidékfejlesztő menedzserszakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

28-2/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a zöldfelület-gazdálkodószakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

28-3/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a zöldséghajtató és gombatermesztő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

28-4/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

28-5/2008. (III. 27.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán az integrált gyümölcstermesztési szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

28-6/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a kertészeti termékmenedzser szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

28-7/2008. (III. 27.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a szőlőtermesztő és borászszakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

 

29-1/2008. (III. 27.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a mérnök-informatikus alapszak módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

29-2/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a műszaki menedzser alapszak módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

30/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán a csecsemő- és gyermeknevelő felsőfokú szakképzés indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

31/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Professor Emeritus címre Dr. Janurik Tamás személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatta a pályázót.

 

32/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására Bukodi Gedeonné személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 8 igen szavazattal támogatta a pályázót. 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására Dr. Pintér István személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 12 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

33/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Nagyváthy János-díj adományozására Dr. Koltay Zoltán személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 15 igen szavazattal támogatta a pályázót. 

 

34/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem díj adományozására Bóna Tibor személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 13 igen szavazattal támogatta a pályázót. 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem díj adományozására Németh Rózsa személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 14 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

35/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Címzetes főiskolai tanár cím adományozására Lévai Ferenc személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 13 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a pályázót. 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Címzetes főiskolai tanár cím adományozására Dr. Kerényi Zoltán személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 13 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a pályázót.

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Címzetes főiskolai tanár cím adományozására Vajda Tibor személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 13 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatta a pályázót.

 

36/2008. (III. 27.) határozat 

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Címzetes főiskolai docens cím adományozására Viszmegné Vizin Mária személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 15 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

37/2008. (IV. 14.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta az Eötvös József Főiskola, a Kecskeméti Főiskola, a Szolnoki Főiskola, valamint a Tessedik Sámuel Főiskola részvételével a „Stratégiai Szövetség létrehozására irányuló Együttműködési Megállapodás” létrejöttét.

 

38/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói követelményrendszer II. A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje c. szabályzat módosítását az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslattal, mely szerint a 6.§ (5) bekezdése az alábbira rövidül:

      „A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató kérheti az átvételét államilag támogatott képzésre.” 

 

39/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.  

 

40/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.  

 

41/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Önkormányzata Alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását. 

 

42/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési szabályzat módosítását és a 40. számú mellékletet az írásos előterjesztés szerint.  

 

43/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Alapító okiratának módosítását, a 10. pontban a csoportok számának 11-ről 12-re, valamint a csoportlétszám 300-ról 330 főre törtnő növelését.  

 

44/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus jelenlévő 19 szavazati jogú tagja Dr. Boza Pál főiskolai tanári pályázatát a Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetbe az alábbi módon véleményezte:

                  19 leadott szavazatból 18 igen, 1 nem szavazattal támogatta a pályázót.

 

A Szenátus jelenlévő 19 szavazati jogú tagja Dr. Fábián Csaba főiskolai tanári pályázatát a Kalmár Sándor Informatikai Intézetbe az alábbi módon véleményezte: 

19 leadott szavazatból 17 igen, 2 nem szavazattal támogatta a pályázót.

 

A Szenátus jelenlévő 19 szavazati jogú tagja Dr. Bercsey Tibor főiskolai tanári pályázatát a Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézetbe az alábbi módon véleményezte: 

19 leadott szavazatból 17 igen, 2 nem szavazattal támogatta a pályázót.

 

A Szenátus jelenlévő 19 szavazati jogú tagja Dr. Kovács András főiskolai tanári pályázatát a Dísznövény és Zöldségtermesztési Intézetbe az alábbi módon véleményezte: 

19 leadott szavazatból 19 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

45/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus jelenlévő 19 szavazati jogú tagja a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre Dr. Pap István főiskolai docenst (GAMF Kar) a 19 leadott szavazatból 19 igen szavazattal támogatta.

 

46/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus jelenlévő 19 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem kitüntetésben részesítette:

Kégel Tamást (TFK)

19 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, 

Dr. Gliedné Farkas Katalint (TFK)

19 leadott szavazatból 19 igen szavazattal.

 

47/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézet Mechanikai Technológiai Szakcsoportjába 1 fő, a Kalmár Sándor Informatikai Intézet Elektrotechnika és Kibernetika Szakcsoportjába 1 fő, valamint a Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet Gépszerkezettani és Terméktervező Szakcsoportjába 1 fő részére főiskolai tanári álláshely meghirdetéséről. 

 

48/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézete Gépszerkezettani és Terméktervező Szakcsoportjába 1 fő részére főiskolai docensi pályázat kiírásáról. 

 

49/2008. (V. 29.) határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztés szerint.  

 

50/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

51/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karára kiírt, és Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár által beadott dékáni pályázatról a Kertészeti Főiskolai Kar Kari Tanácsa és a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően - az alábbiak szerint alakította ki véleményét:
leadott szavazatok száma: 15, melyből az igen szavazatok száma 15.

 

52/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus a főiskolai docensi pályázatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

-         Dr. Hegedűs Gábor főiskolai adjunktusra (GAMF Kar) a leadott 15 érvényes szavazatból 15 igen,

-         Dr. Johanyák Csaba Zsolt főiskolai adjunktusra (GAMF Kar) a 15 leadott érvényes szavazatból 15 igen,

-         Balázsné dr. Szabó Ildikó főiskolai adjunktusra (TFK) a leadott 15 érvényes szavazatból 14 igen,

-         Dr. Horváth Györgyire a leadott 15 érvényes szavazatból 3 igen,

-         Dr. Németh Krisztina főiskolai adjunktusra (KFK) a leadott 15 érvényes szavazatból 15 igen szavazat.

 

53-1/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 jelenlévő szavazati jogú tagja a Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Intézetének intézetigazgatói pályázatára benyújtott pályázatok közül 12 igen szavazattal támogatta Smuta Attila főiskolai docens pályázatát, 6 igen szavazattal támogatta Strohner József pályázatát.  

 

53-2/2008.(VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 jelenlévő szavazati jogú tagja 9 igen szavazattal támogatta Dr. Sztrinkóné Dr. Nagy Irén főiskolai docens megbízását a Tanítóképző Főiskolai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet intézetigazgatói állásának betöltésére

 

54/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 jelenlévő szavazati jogú tagja a Felnőttképzési Koordináló Központ központvezetői pályázatára benyújtott pályázatok közül Balázsné dr. Szabó Ildikó főiskolai adjunktus pályázatát 7 igen szavazattal, Görbe Ágnes tanulmányi előadó pályázatát 2 igen szavazattal, Pásztor Attila műszaki tanár pályázatát 2 igen szavazattal támogatta.

 

55/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kertészeti Főiskolai Kar kertészmérnök BSc szak – általános kertész szakirány – levelező tagozat mintatantervének módosítását.

 

56/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal – a GAMF Kar Kari Tanácsa javaslata alapján - egyhangúlag támogatta a mérnök informatikus, az anyagmérnök, a gépészmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, illetve a műszaki menedzser szak tantervének módosítását az alábbiak szerint: a hallgatóknak külső szakmai gyakorlati helyen, az intézményben,  vagy gyakorlati képzésre alkalmas szervezetnél – a Kecskeméti GAMF Kar és a gyakorlóhely között létrejött megállapodás alapján – 6 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

 

57/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Karra dékánhelyettesi pályázat kiírását.

 

58/2008. (VI. 26.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 15 jelen lévő szavazati jogú tagja 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a KETISZK Kft. megalapításában.

 

59/2008. (VI. 26.) határozat

A Szenátus 15 jelen lévő szavazati jogú tagja a Professor Emeritus címhez járó juttatásról - 2008. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig terjedő időtartamra vonatkozóan - az alábbi döntést hozta:

Dr. Szabó András (GAMF Kar) 15 érvényes szavazatból 14 igen, 1 tartózkodás;

Prof. Dr. Cserni Imre (Kertészeti Főiskolai Kar) 15 érvényes szavazatból 14 igen, 1 tartózkodás.

Dr. Janurik Tamás (Tanítóképző Főiskolai Kar) 15 érvényes szavazatból 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás.

 

60/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2008/2009-es tanévre vonatkozóan a Köztársasági Ösztöndíj adományozása érdekében az oktatási és kulturális miniszterhez benyújtandó, a Kecskeméti Főiskola által összeállított intézményi rangsort, az alábbiak szerint:

Ssz

Név

Hallgatói azonosító

Kar

Pontszám

Összesített

korrigált

kreditindex

1.

Horváth Zsófia

74376745201

KF-KFK

33

5,40

2.

Rendetzki Georgina

78927311239

KF-TFK

33

5,20

3.

Kőszegi Irén Rita

79686617365

KF-KFK

28

6,40

4.

Oriskó Kitti

79341046832

KF-TFK

28

4,76

5.

Varga Katalin

77682807125

KF-GAMF

27

4,67

6.

Dömötör Zénó István

72123946737

KF-GAMF

27

4,20

7.

Szabó Ágnes

72125114022

KF-TFK

26

5,09

8.

Pásztor Renáta

75932558429

KF-TFK

26

4,77

9.

Deli Tímea

72324937872

KF-TFK

25

5,43

10.

Kövesdi Gabriella

77227549648

KF-TFK

25

4,59

11.

Karakó Tibor

72938827251

KF-GAMF

21

5,07

12.

Földvári Norbert

72124045860

KF-GAMF

20

5,00

13.

Mécs Miklós István

72125642919

KF-GAMF

19

5,37

14.

Buzsik Béla Róbert

72123798572

KF-GAMF

19

4,17

15.

Varga Attila

76844801587

KF-GAMF

17

5,67

16.

Földesi Ildikó

71920704741

KF-GAMF

16

5,67

17.

Kajla Barna

73096550558

KF-GAMF

16

5,57

18.

Pádár Tamás

74363650880

KF-GAMF

16

4,53

19.

Sziákisz Varvarica

71651416298

KF-KFK

14

5,53

 

61-1/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 1 igen szavazattal nem támogatta az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslatot, mely szerint „ A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyetért azzal, hogy a Kreatív Innovációs Központ Kecskemét projekt a homokbányai laktanya területén valósuljon meg, ehhez a főiskola kezelésében lévő 4,1 hektár bérbeadásával járul hozzá, amely a későbbiek során igény szerint tovább bővíthető 25,68 hektárra.”

 

61-2/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 1 igen szavazattal nem támogatta azt a módosító javaslatot, mely szerint: „A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyetért azzal, hogy a Kreatív Innovációs Központ Kecskemét projekt a homokbányai laktanya területén valósuljon meg, melyhez a Főiskola kezelésében lévő homokbányai ingatlanból maximum 25,68 ha terület tartós bérbeadásával járul hozzá.”

 

61-3/2008. (VII. 25.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy a Kreatív Innovációs Központ Kecskemét projekt a homokbányai laktanya területén valósuljon meg, melyhez a főiskola kezelésében lévő homokbányai ingatlanból 25,68 ha terület tartós bérbeadásával járul hozzá.

 

62-1/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Zöldfelület-gazdálkodó szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést és a szakirányú továbbképzési szak indítását.

 

62-2/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Vidékfejlesztő menedzser szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést és a szakirányú továbbképzési szak indítását.

 

63/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar által előterjesztett vizuális kultúra BA szak indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

64/2008. (VII. 25.) határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008/2009-es tanévének Rendezvénytervét az alábbiak szerint:

 

Ünnepség

 

A rendezvény szervezője

 

Központi tanévnyitó ünnepség

(szeptember 8. 10.00 óra)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Október 23-i ünnepség

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

 

Tudomány Napja (november 6.)

 

Kertészeti Főiskolai Kar

 

Magyar Kultúra Napja (2009. január)

 

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Főiskolai Bál (2009. február)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Március 15-i ünnepség

 

GAMF Kar

 

Pedagógus Nap *(június 5.)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Diplomaátadó Tanévzáró ünnepség

(2009. július 4.)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

65/2008. (IX. 4.) Szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

 

1)      A Szenátus hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve a Kormány, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, állami vagyon ingyenes átruházása jogcímén, az 1045/2008. (VII.14.) Korm. határozatban nevesített „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” projekt megvalósítása céljára, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adja a Kecskemét-homokbányai ingatlan-együttes e célra kijelölt 25,68 ha nagyságú területéből, a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő, a határozat mellékletében felsorolt ingatlanokat.

 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, a hozzájárulással kapcsolatos valamennyi további jognyilatkozat megtételére, a fenntartó és a tulajdonosi joggyakorló előtt.

 

2)      A Szenátus úgy dönt, hogy a Kecskeméti Főiskola részt vesz az 1045/2008. (VII. 14.) Korm. határozatban nevesített „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” projekt megvalósítása érdekében, 5 millió Ft alaptőkével és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonával létrejövő projekttársaság alapításában, saját bevétele terhére, saját tulajdonban lévő, 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerezve ezzel.

 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort az előkészítési munkálatok megkezdésére, és felkéri, hogy az alapítókkal történt egyeztetéseket követően, a cég alapításával kapcsolatos döntéseket terjessze ismét a Szenátus elé.  

 

3)      A Szenátus az 1) pontban meghatározott hozzájárulás feltételeként a 2) pont szerinti projekttársaságban való részvételt és a projekt Kormány általi támogatását határozza meg. Erre tekintettel az 1) pont szerinti hozzájáruló nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben, ha a Kecskeméti Főiskola a projekttársaságban nem vesz részt, vagy a projektet a Kormány nem támogatja.

 

4)      A Szenátus az alábbira módosítja a 61-3/2008. (VII. 25.) Szenátusi határozatot:

„A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyetért azzal, hogy az 1045/2008. (VII.14.) Korm. határozatban nevesített „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” projekt, a Kecskemét-homokbányai laktanya e célra kijelölt 25,68 ha nagyságú területén valósuljon meg.”

 

Melléklet a 65/2008. (IX. 4.) Szenátusi határozathoz

 

A „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” projekt megvalósítása céljára, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adható ingatlanok jegyzéke:

 

 

Sorszám

Hrsz.

Művelési ág

Terület

(ha,m2)

Teher

1

Kecskeméti 21887

kivett (udvar épület)

1,1892

-

2

Kecskeméti 21888

kivett (út)

1458

-

3

Kecskeméti 21889

kivett (épület és udvar)

1,3246

-

4

Kecskeméti 21890

kivett (út)

1419

-

5

Kecskeméti 21891

kivett (4 épület és udvar)

1,3443

-

6

Kecskeméti 21913

kivett (beépítetlen terület)

1069

-

7

Kecskeméti 21914

kivett (építési terület)

1,0731

-

8

Kecskeméti 21915

kivett (udvar épület, 4 épület)

9566

-

9

Kecskeméti 21916

kivett (beépítetlen terület)

8323

-

10

Kecskeméti 21917

kivett (beépítetlen terület)

3084

-

11

Kecskeméti 21918

kivett (beépítetlen terület)

6019

-

12

Kecskeméti 21922

kivett (út)

7106

-

13

Kecskeméti 21923

kivett (beépítetlen terület)

8831

-

14

Kecskeméti 21924

kivett (út)

1627

-

15

Kecskeméti 21925

kivett (beépítetlen terület)

9354

-

16

Kecskeméti 21926

kivett (út)

1646

-

17

Kecskeméti 21927

kivett (építési terület)

1,0293

-

18

Kecskeméti 21928

kivett (út)

2404

-

19

Kecskeméti 21929

kivett (beépítetlen terület)

8850

-

20

Kecskeméti 21930

kivett (út)

7931

-

21

Kecskeméti 21932

kivett (udvar épület)

6022

-

22

Kecskeméti 21933

kivett (út)

1491

-

23

Kecskeméti 21934/1

kivett (udvar épület, 1 épület)

3329

-

24

Kecskeméti 21934/2

kivett (udvar épület, 3 épület)

1,2521

-

25

Kecskeméti 21936

kivett (udvar épület, 7 épület)

1,6908

-

26

Kecskeméti 21937

kivett (gázfogadó)

530

-

27

Kecskeméti 21938

kivett (közterület)

6520

-

28

Kecskeméti 21940

kivett (közterület)

3587

-

29

Kecskeméti 21941/1

kivett (udvar, egyéb épület)

7200

-

30

Kecskeméti 21941/2

kivett (udvar, egyéb épület)

1,1835

-

Összesen:

20,8235

 

 

66/2008. (IX. 4.) Szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Nemzeti Technológiai Program keretében benyújtandó pályázat érdekében létre jövő  konzorciumban.

 

67/2008. (X. 16.) Szenátusi határozat 

A Szenátus a „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” Zrt. alapszabályának tervezetét, 17 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi kiegészítésekkel elfogadta: 

-         A társaság székhelye mellett szükséges a központi ügyintézés helyének megjelölése is. 

-         Az alapszabály II.2. pontjában, a Kecskeméti Főiskola alapító megnevezése után, a Szenátus kéri az alábbi szöveges kiegészítés feltüntetését. 

A Kecskeméti Főiskola nyilatkozik, hogy a Társaság alapításában a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 121. §-a alapján, saját bevételéből vesz részt, vagyoni hozzájárulásának nem része állami vagyon. 

-         A TEÁOR-t ilyen részletezettséggel nem célszerű felsorolni, elegendő lenne a főtevékenység megjelölése. 

-         Az elővásárlási jog szabályozása sem a Gt. 190. §-nak, sem a 203. §-nak nem felel meg. 

-         A VI.3. pontban, az igazgatóság első elnökét törölni kell, mivel az igazgatóság elnökét a VI.6.2. pont szerint az igazgatóság tagjai választják meg maguk közül. 

-         Az igazgatóságban a három fő kevés a havi rendszeres ülésezéshez. Az ülések megszervezése lehetetlenné válhat.

 

68/2008. (X. 16.) Szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal támogatta az egyetemi tanári pályázatok kiírását a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 

-          Kalmár Sándor Informatikai Intézetének Informatikai Szakcsoportjába 1 fő,

-          Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet Gépszerkezettani és Terméktervező Szakcsoportjába 1 fő részére. 

 

69/2008. (X. 16.) Szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés indítását.

 

70//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátus 19 jelen lévő szavazati jogú tagja 19 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosításához a beterjesztett formában nem járul hozzá. 

A testület egyben felhatalmazta a főiskola rektorát Pósfayné Bakota Éva ügyvezetővel történő egyeztető tárgyalások folytatására.

 

71//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 19 jelen lévő szavazati jogú tagja 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Két tannyelvű (angol,német) baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzési szak tantervét, és ezáltal a szakirányú továbbképzési szaknak a Tanítóképző Főiskolai Karon történő indítását.

 

72//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Tanítóképző Főiskolai Karon lovasoktató felsőfokú szakképzés alapítása érdekében létrehozandó konzorciumban.

 

73//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 19 igen szavazattal elfogadta az Okleveles korai inkluzív nyelvfejlesztő MA szak tantervét, ezzel támogatta az MA szak Tanítóképző Főiskolai Karon való indítását.

 

74//2008. (X. 30.) szenátusi határozat

 A Szenátus a GAMF Kar Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézetébe kiírt főiskolai docensi pályázatra Dr. Urbán István tudományos munkatárs pályázatát az alábbi módon támogatta: 

20 szavazatból 20 érvényes szavazat, 20 igen.

 

75//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus a Kertészeti Főiskolai Kar dékánhelyettesi pályázatára Dr. Kovács András főiskolai tanár által benyújtott pályázatot az alábbiak szerint véleményezte: 

20 szavazat, 19 igen

 

76//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus jelen lévő 20 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába 2008. november 1-jével Dr. Szórádi Sándort az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:  

Az összes leadott szavazatok száma: 20 

Az érvényes szavazatok száma: 20, melyből 

az igen szavazatok száma: 18, a nem szavazatok száma: 1, tartózkodás: 1.

 

77//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Hallgatói követelményrendszer I. Felvételi szabályzat módosítását.

 

78//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közbeszerzési szabályzatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

79//2008. (X. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 19 igen szavazattal támogatta docensi pályázatok kiírását az alábbiak szerint:

GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet Elektrotechnika és Kibernetika Szakcsoportba 1 fő részére,

GAMF Kar Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézet Mechanikai Technológiai Szakcsoportba 1 fő részére.

 

80/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011-ig szóló Esélyegyenlőségi tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

81/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ 1.§ (11) bekezdésének, a 29.§ (1) e) pontjának, valamint a 33/A §. beemelésével történő módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

82/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal támogatta a GAMF Karon gépészmérnöki alapszakon gépjárműgyártás szakirány létrehozását a Kari Tanács által megfogalmazott határozatnak megfelelően azzal, hogy a konkrét tematika a Daimler AG, valamint az Albstadt-Sigmaringeni Főiskola képviselőivel való egyeztetés után kerül megtárgyalásra, a kar általi elfogadás után a Szenátus elé jóváhagyásra.

 

83/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a TÁMOP 4.2.3/08/1 pályázat benyújtása érdekében létrejövő konzorciumban.

 

84/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus a GAMF Kar Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetébe kiírt főiskolai tanári álláshely betöltésére Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár által benyújtott pályázatot titkos szavazással az alábbi módon támogatta:

      15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazat.

 

85-1/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 jelenlévő tagja a leadott 15 érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta Dr. Kuti István főiskolai docens felterjesztését az oktatási és kulturális miniszter által adományozható Brunszvik Teréz-díjra.

 

85-2/2008. (XI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 jelenlévő tagja a leadott 15 érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár felterjesztését az oktatási és kulturális miniszter által adományozható Apáczai Csere János-díjra.

 

86/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Fenntartható fejlődési stratégiáját (2008-2012).

 

87/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szellemitulajdon-kezelési szabályzatának módosításait az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

88/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola Oktatási Irodájának központosított átszervezésére vonatkozó előterjesztést.

 

89/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását olyan formában, hogy az írásos előterjesztés 2. és 3. pontja nem része az előterjesztésnek, csak az Oktatási Iroda központosított átszervezése, melynek hatályba lépése 2009. január 1.

 

90/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Szenátus 2008. december 18-i ülésén megtárgyalta a Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési tervét kiegészítő előterjesztést és a jelenlévő 18 szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

A Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési tervének 2.13.6 pontjaként táblázatban rögzíti a fejlesztések részleges forrásául igénybe vehető ingatlanok listáját. 

A Szenátus előírja, hogy konkrét hasznosítás kezdeményezésekor külön, önálló előterjesztést tegyen a rektor a Gazdasági Tanács és a Szenátus felé.

 

91/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban történő indítását a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karon.

 

92/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűjéről döntő 5 fős ad hoc bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, mely szerint a bizottság tagjai: a három kar dékánja, a gazdasági-műszaki főigazgató és a rektor.

 

93-1/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésre Dr. Viola Miklós főiskolai docenst (KFK) 17 igen szavazattal támogatta.

 

93-2/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre

-          Dr. Sárközy Istvánnét (GAMF Kar) 16 igen szavazattal,

-          Dr. Gólya Elek főiskolai docenst (KFK) 17 igen szavazattal támogatta.

 

93-3/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevelére

-          Dr. Hári József főiskolai docenst (TFK) 18 igen szavazattal,

-          Laczkóné Pálfi Alojzia főiskolai docenst (TFK) 18 igen szavazattal,

-          Szabó Pál főiskolai docenst (TFK) 18 igen szavazattal támogatta.

 

93-4/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Nagyváthy János-díjra Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanárt (KFK) 17 igen szavazattal támogatta.

 

94-1/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékéremre

-          Gáspár Tiborné előadót (KFK) 17 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással,

-          Oroszné Tornyai Lilla főiskolai docenst (TFK) 17 érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.

 

94-2/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja Címzetes Főiskolai Tanár címre Dr. Vajna Tamásné dr. Madarassy Anikót 16 igen, 2 nem szavazattal támogatta.

 

94-3/2008. (XII. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja Címzetes Főiskolai Docens címre

-          Birkás Menyhértet 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta.

-          Daám Zoltánt 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta.

Főmenü