NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2009. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2009. (02. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar Tanácsának 2008/2009. tanév II. félévi üléstervét az alábbi módosításokkal fogadta el.

2009. március 12. időpont 2009. március 19-re módosul.

2009. április 16-i Kari Tanács ülésen a 2. napirendi pont Javaslat Záróvizsga és Felvételi Vizsgabizottság elnökeire Javaslat Záróvizsga Bizottság elnökeire módosul.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

2/2009. (02. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a főiskolai docensi pályázat kiírását egyhangúlag elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

3/2009. (02. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Belső auditértékelését egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     15 fő

Szavazatát leadta:                                          12 fő

Szavazás eredménye:                                     12 igen

 

4/2009. (03. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2008. évi humánpolitikai tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el.

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

5/2009. (03. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi humánpolitikai tervének előterjesztését az alábbiak szerint fogadta el

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

6/2009. (03. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi módosított oktatásfejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                         11 igen

 

7/2009. (03. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2008. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

 

8/2009. (03. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervének előterjesztését az alábbiak szerint fogadta el

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

9/2009. (03. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

10/2009. (04. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar Záróvizsga Bizottság elnökeire tett előterjesztést az alábbiak szerint fogadta el.

Dr. Kovács András  főiskolai tanár                                  

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  10 fő

Szavazatát leadta:                                       10 fő

Szavazás eredménye:                                  10 igen

Dr. Nagyné dr. Fehér Irén főiskolai tanár                      

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  10 fő

Szavazatát leadta:                                       10 fő

Szavazás eredménye:                                  10 igen

Prof. Dr. Soltész Miklós  egyetemi tanár      MTA doktora            

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  10 fő

Szavazatát leadta:                                       10 fő

Szavazás eredménye:                                  10 igen

Dr. Szőke Lajos        főiskolai tanár                                             

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  10 fő

Szavazatát leadta:                                       10 fő

Szavazás eredménye:                                  10 igen

Turiné dr. Farkas Zsuzsa    főiskolai docens                   

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  10 fő

Szavazatát leadta:                                       10 fő

Szavazás eredménye:                                  10 igen

 

11/2009. (04. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar Ügyrendjét az ülésen elhangzott szóbeli módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

 

8. § Területi Szaktanácsadási Központ

(1)       A Területi Szaktanácsadási Központ a Kar önálló szervezeti egysége.

15. § Bizottságok

(1)

a)                  A Diákjóléti Bizottság feladata a hallgatók szociális ügyeinek véleményezése, elbírálása, az ösztöndíj és a hallgatói jegyzet támogatás mértékének megállapítása.

2. § Az intézetek

(3)     Intézeti Tanácsot kell létrehozni azokban az intézetekben, amelyeknek oktatói-kutatói létszáma a 15 főt meghaladja.

10. § A kar vezetői

(3)     A kar vezetésében részt vesznek:

a)                  az oktatási dékán-helyettes,

 

13. § Dékáni értekezlet

(4) Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melyet a közkincsen Kari Intraneten hozzáférhetővé kell tenni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                                     10 igen

 

12/2009. (04. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2007-2008 tanévtől indult szakok aktuális oktatási feladatainak előkészítésételfogadta az alábbi kiegészítéssel:

A Környezetgazdálkodási BSc szak tantervében végzett módosításokat javasolja a Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

13/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2007-2008 tanévtől felmenőrendszerben indult Kertészmérnöki BSc szak tantervének véglegesítést elfogadta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                         11 igen

 

14/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2007-2008 tanévtől felmenőrendszerben indult Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc tantervének véglegesítését elfogadta az alábbiak szerint:

 

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                         11 igen

 

15/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2007-2008 tanévtől felmenőrendszerben indult gazdasági és Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc tantervének véglegesítését elfogadta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         11 fő

Szavazatát leadta:                              11 fő

Szavazás eredménye:                         11 igen

 

16/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar Záróvizsga Bizottság elnökére tett előterjesztést az alábbiak szerint fogadta el.

Jószainé dr. Párkányi Ildikó           egyetemi docens                   

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                  11 fő

Szavazatát leadta:                                       11 fő

Szavazás eredménye:                                  11 igen

 

17/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Nótári Márta főiskolai adjunktus a KF Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézetéhez benyújtott pályázatát főiskolai docensi munkakör betöltésére az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     11 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                       9 igen

 

18/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Németh Krisztina főiskolai docens pályázatát, melyet a KF Kertészeti Főiskolai Kar a Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet intézetigazgató álláshelyre benyújtott be egyhangúlag elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     11 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

19/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács KF Kertészeti Főiskolai Kar megújító audit értékelését elfogadta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     11 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

20/2009. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács KF Kertészeti Főiskolai Kar Tangazdaság vetés- és pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadta:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:                     11 fő

Szavazatát leadta:                                          11 fő

Szavazás eredménye:                                     11 igen

 

21/2009. (09. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács 2009/2010. tanév I. félévi munkatervét elfogadta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

22/2009. (09. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Szőlőtermesztő és borász menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítését és a szak indítását egyhangúlag támogatta és javasolja a szenátus elé terjeszteni:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

23/2009. (09. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Filius István nagyelőadó terem elnevezésére tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                         10 ige

 

24/2009. (09. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság tevékenységének időarányos megvalósításáról történt beszámolót - azzal a kiegészítéssel, hogy legközelebb legyen a TÜSZ rendszerrel összhangban - egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

25/2009. (09. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezettudományi Intézethez főiskolai tanári pályázat kiírását egyhangúlag elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         10 fő

Szavazatát leadta:                              10 fő

Szavazás eredménye:                         10 igen

 

26/2009. (10. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezettudományi Intézet Talaj- és Növényvizsgáló laboratórium szakmai és pénzügyi beszámolója az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

27/2009. (10. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár              dísznövénytermesztési szakirány     

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

Turiné dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens  dísznövénytermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                         12 igen

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

Dr. Csatári Bálint címzetes főiskolai tanár gazdasági és vidékfejlesztési szak, menedzser                         szakirány

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

Prof. Dr. Fekete József egyetemi tanár       környezetgazdálkodási szak

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár  ökológiai és szőlőtermesztési szakirány             

Szavazás eredménye:                         12 igen

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

Dr. Balázs Sándor egyetemi tanár, akadémikus,    zöldségtermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                         12 igen

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár , zöldségtermesztési szakirány                       

Szavazás eredménye:                         12 igen

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

28/2009. (10. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kar felvételi stratégiáját az alábbiak szerint fogadta el:

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

29/2009. (10. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az üzemi gyakorlatok rendjét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

30/2009. (10. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

Kari kitüntetési szabályzat módosítását az alábbi kiegészítésekkel elfogadta.

1.§ 2) …, a dékán belátása szerint a kar bármely polgárát ezen dicséretben részesíthet.

1.§ 4) …pénzjutalmat a kari DJB biztosítja.

Díszpolgári oklevél szövege:

Mi a Kecskeméti Főiskola…, a főiskolai Kar Tanácsa folyó év hó napján…

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

31/2009. (10. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2010. évi vetés- és pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:         12 fő

Szavazatát leadta:                              12 fő

Szavazás eredménye:                         12 igen

 

32/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki szak zöldfelület-gazdálkodási szakirány tantervét egyhangúlag támogatta.           

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

33/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Prof. Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár záróvizsga bizottság elnökének személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

34/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kari stabilizációs koncepciót egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

35/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelősök beszámolóját az agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

36/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelősök beszámolóját a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakon végzett éves munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

37/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelősök beszámolóját a hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

38/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelősök beszámolóját a kertészmérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

39/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelősök beszámolóját a környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

40/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kertészmérnöki (BSc) szak fejlesztését egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

41/2009. (11. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács megtárgyalta a Karrier Tanácsadó és Hallgatói Szolgáltató Központ létrehozását és működtetését, melyet egyhangúlag támogatott.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    10 fő

Szavazatát leadta                                           10 fő

Szavazás eredmény                                       10 igen

 

42/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

  1. A Kari Tanács a Kertészmérnöki MSc szak levelező tagozat óra- és vizsgatervét a kreditekkel egyhangúlag elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

 

43/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács 2010. január 12-én tartandó záróvizsgán záróvizsga bizottság elnökének személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

 

44/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgári cím adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Dr. Tóth Magdolna  egyetemi tanár           

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

 

45/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Aranygyűrűje kitűntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Prof. Dr. Ferencz Árpád     főiskolai tanár

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

 

46/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért Emlékérem kitűntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szabó Sándor szakmunkás              

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

 

47/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Nagy Győzőné főiskolai docens                  

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       11 igen

                                                                         1 nem

 

48/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár   

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

 

49/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Nagyváthy János díj adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár                   

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       11 igen

                                                                         1 nem

 

50/2009. (12. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta és javasolja a Főiskolai Szenátus elé terjeszteni.

Nagy Rózsa    gazdasági ügyintéző              

Szavazati jogú Kari Tanács Tag                    12 fő

Szavazatát leadta                                           12 fő

Szavazás eredmény                                       12 igen

Főmenü