NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2009. ÉVI TFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2009. (02. 19.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés szakindítási kérelmét és azt a Szenátusnak is elfogadásra javasolja.

 

2/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal Ádám Ferencné főiskolai docenst terjeszti fel Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettre, és azt a Szenátusának elfogadásra javasolja.

 

3/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal dr. Smuta Attila DLA főiskolai docenst terjeszti fel Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettre, és azt a Szenátusának elfogadásra javasolja.

 

4/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal dr. Steklács János főiskolai docenst terjeszti fel Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettre, és azt a Szenátusának elfogadásra javasolja.

 

5/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsának döntése alapján, 11 igen szavazattal a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának aranygyűrűjét Csenki Klára tanulmányi előadó kapja.

 

6/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta dr. W. Mikó Magdolna főiskolai tanár felterjesztését a Professzor Emeritus címre, és azt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

7/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta dr. Kővári Lídia r. őrnagy felterjesztését a Címzetes Főiskolai Docens címre, és azt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

8/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2008. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

9/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2009. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

10/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2008. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

11/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar humánpolitikai tervét a 2009. évre.

 

12/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2008. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

13/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar humánpolitikai tervét a 2009. évre.

 

14/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a szakfelelősök beszámolóját (tanító, óvodapedagógus).

 

15/2009. (03. 12.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a Múzeumpedagógia tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét a következőképpen támogatta 11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat, s ezzel a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

16/2009. (05. 14.) KT határozata:

A Kari Tanács 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 2008. évi bizottsági beszámolókat (Fegyelmi Bizottság, Diákjóléti Bizottság, Minőségirányítási Bizottság, TMDK Bizottság, Oktatási Bizottság, Tanulmányi Bizottság, Pályázati Bizottság, Közkapcsolati Bizottság).

 

17/2009. (05. 14.) KT határozata:

A Kari Tanács 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta Brindza Attila 2008. évi dékánhelyettesi beszámolóját.

 

18/2009. (05. 14.) KT határozata:

A Kari Tanács 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Továbbképzési-és Vizsgaközpont vezetőjének 2008. évi beszámolóját.

 

19/2009. (05. 14.) KT határozata:

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a záróvizsga elnökök névsorának javaslatát.

 

20/2009. (05. 14.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a kiírt két főiskolai tanári pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

Az első esetben a szavazásban részt vett 8 fő. 8 szavazat érkezett be. Dr. Steklács János főiskolai docens szavazatainak száma 8 igen. Dr. Szegfű Mária dr. Laczkó Mária nem kapott „igen” szavazatot.

A második szavazáson 7 fő vett részt. 7 szavazat érkezett be. Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva főiskolai docens szavazatainak száma 7 igen.

 

21/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta dr. Hegedűs Gábor 2008. évi dékáni beszámolóját.

 

22/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a Modern Nyelvek Intézete vezetésére kiírt intézetigazgatói pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét. A szavazásban részt vett 11 fő. 10 szavazat érkezett be. Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva főiskolai docens szavazatainak száma 10 igen.

 

23/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a Humán Tudományok Intézete vezetésére kiírt intézetigazgatói pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét. A szavazásban részt vett 11 fő. 11 szavazat érkezett be. Dr. Steklács János főiskolai docens szavazatainak száma 11 igen.

 

24/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa javasolja a Szenátusnak 1 fő főiskolai tanári pályázat kiírását a Tanítóképző Főiskolai Karra. A pályázatot a Modern Nyelvek Intézetbe kérjük kiírni.

 

25/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Kiadói és Jegyzetellátói Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

26/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a Gyakorlati Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

27/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Gazdálkodási Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

28/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az Allokációs és Kredit Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

29/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Tudományos Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

30/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a Humánpolitikai Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

31/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Beruházási Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

32/2009. (06. 30.) KT határozata:

A Kari Tanács 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Felnőttképzési Bizottság 2008. évi beszámolóját.

 

33/2009. (09. 22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a Humán Tudományok Intézetébe kiírt főiskolai docensi pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban részt vett 9 fő. 9 érvényes szavazat érkezett be. Dr. Bárdos József tudományos munkatárs szavazatainak száma 9 igen. Dr. Maczák Ibolya 1 igen szavazatot kapott.

 

34/2009. (09. 22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja a Szenátusnak 1 fő főiskolai docensi pályázat (pszichológia szak – PhD fokozat) kiírását a Tanítóképző Főiskolai Karra. A pályázatot a Humán Tudományok Intézetébe javasolja kiírni.

 

35/2009. (09. 22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja a Szenátusnak 1 fő főiskolai docensi pályázat (testnevelés szak – PhD fokozat) kiírását a Tanítóképző Főiskolai Karra. A pályázatot a Környezeti és Testi Nevelési Intézetbe javasolja kiírni.

 

36/2009. (09. 22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta 1 fő főiskolai adjunktusi pályázat (pedagógia szak – PhD fokozat) kiírását a Tanítóképző Főiskolai Karra. A pályázatot a Humán Tudományok Intézetébe írják ki.

 

37/2009. (09. 22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, a 2. pont módosításával elfogadta PhD beiskolázáshoz a Kar tanulmányi szerződésének tervezetét.

A 2. pont módosítását 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal fogadták el.

 

38/2009. (09. 22.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a konzorciumban (TÁMOP 5.4.4.) és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

39/2009. (11. 23.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Karrier Tanácsadó és Hallgatói Szolgáltató Központ létrehozását.

 

40/2009. (11. 23.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés hálótervének módosítását.

 

41/2009. (11. 23.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta alábbi pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések létesítési ill. indítási kérelmét és azt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

- Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

- Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

- Nyelv-és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

42/2009. (11. 23.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. és a Kecskeméti Főiskola közötti együttműködési szerződést és azt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

42/2009. (11. 23.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a záróvizsga elnökök névsorának javaslatát.

Főmenü