NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2010. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar Tanácsának 2009/2010. tanév II. félévi üléstervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

2/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi oktatásfejlesztési terv teljesülésének értékelését az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

3/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi oktatásfejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

4/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi humánpolitikai tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

5/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi humánpolitikai tervét az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

6/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi tudományos kutatás - fejlesztési tervének értékelését az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

7/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervét az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                      11 igen

 

8/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 7. félévi gyakorlat értékelését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

                                                                      

9/2010. (02. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar belső audit értékelését az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        11 fő

Szavazatát leadta:                          11 fő

Szavazás eredménye:                     11 igen

 

10/2010. (03. 11.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens felsőfokú szakképzési szak levelező tagozat mintatantervét az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        12 fő

Szavazatát leadta:                          12 fő

Szavazás eredménye:                     12 igen

 

11/2010. (03. 11.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak Természetvédelmi és területfejlesztési szakirány nappali mintatantervét az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        12 fő

Szavazatát leadta:                          12 fő

Szavazás eredménye:                     12 igen

 

12/2010. (03. 11.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak Természetvédelmi és területfejlesztési szakirány levelező mintatantervét az alábbiak szerint fogadta el és javasolja a Szenátus elé elfogadásra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        12 fő

Szavazatát leadta:                          12 fő

Szavazás eredménye:                      12 igen

 

13/2010. (03. 11.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a belső audit értékelése II-t az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag:        12 fő

Szavazatát leadta:                          12 fő

Szavazás eredménye:                      12 igen

 

14/2010. (04. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki MSc szak felvételi bizottságok elnökeinek személyét az alábbiak szerint fogadta el. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

 

I. számú bizottság elnöke: Dr. Németh Krisztina főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

II. számú bizottság elnöke: Dr. Kovács András főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

III. számú bizottság elnöke: Turiné dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

IV. számú bizottság elnöke: Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

V. számú bizottság elnöke: Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

VI. számú bizottság elnöke: Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

 

15/2010. (04. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottságok elnökeinek személyét az alábbiak szerint fogadta el. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

 

I. Kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak:

Jószainé dr. Párkányi Ildikó egyetemi docens

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

II. Szőlőtermesztő és borász szakirányú továbbképzési szak:

Dr. Kocsis László tanszékvezető, egyetemi tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

III. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki: Dr. Csatári Bálint címzetes főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

IV. Környezetgazdálkodási agrármérnöki: Prof. Dr. Jolánkai Márton intézetigazgató,

   egyetemi tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

Kertészmérnöki szak

V. Dísznövénytermesztési szakirány: Turiné dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

VI. Gyümölcstermesztési szakirány: Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

VII. Szőlőtermesztési szakirány: Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

VIII. Zöldségtermesztési szakirány: Dr. Kovács András főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

16/2010. (04. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Horváth Zoltán tudományos főmunkatárs főiskolai tanári pályázatát, melyet a Környezettudományi Intézethez nyújtott be, az alábbiak szerint támogatja és javasolja a Szenátus elé elfogadásra. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                             13 igen

 

17/2010. (04. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság szervezeti átalakítását Kft-vé, a Kecskeméti Főiskola többségi tulajdonával (100 %) fogadta el az alábbiak szerint. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                                     12 igen

                       1 tartózkodás

 

18/2010 (04.15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2009. évi költségvetés teljesítésének értékelését az alábbiak szerint fogadta el. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

19/2010 (04.15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

20/2010 (04.15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar AGK Klaszterbe történő Belépési Szándéknyilatkozatát az alábbiak szerint fogadta el. Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:          13 fő.

Szavazás eredménye:                                     13 igen

 

21/2010 (04.15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gyümölcs és Szőlőtermesztési Intézet Szőlőtermesztési és Élelmiszertechnológiai Csoportjánál történt szervezeti változást az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta.

Az Élelmiszertechnológiai Csoport átkerül a Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Csoportjához. Ennek keretében egy fő oktató és egy fő laboráns a csoport munkatársai lesznek, ezzel egyidőben ugyancsak átkerül a termékfeldolgozó műhely is. A Kertészeti termékek feldolgozása tantárgy oktatása is ennek az intézeti csoportnak a keretében valósul meg.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:    13 fő.

Szavazás eredménye:                                                     13 igen

 

22/2010. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a PhD hallgatók tudományos munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


23/2010. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a felsőfokú szakképzési szakok és alapképzési szakok oktatási feladatainak koordinálását az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


24/2010. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kari organogram változtatását az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


25/2010. (05. 13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a tanácsterem Dr. Mészöly Gyuláról való elnevezését elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


26/2010. (05.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2009. évben rendelkezésre álló kari szakképzési hozzájárulás felhasználásról szóló javaslatot az alábbiak alapján fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                           11 igen


27/2010. (05.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a tanúsító audit értékelő beszámolóját az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                           11 igen


28/2010. (05.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégiummal létrejövő konzorciumi szerződést az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


29/2010. (05.13.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság vetés- és pénzügyi tervének időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen

 

30/2010. (07. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak tantervének módosítását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


31/2010. (07. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki BSc szak tantervének módosítását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                             11 igen


32/2010. (07. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak tantervének módosítását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


33/2010. (07. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                            11 igen


34/2010. (07. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                  11 igen

 

35/2010. (09. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2010/2011. tanév I. félévi munkatervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


36/2010. (09. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Prof. Dr. Buzás István főiskolai tanár – Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak

Szavazás eredménye:                                       13 igen

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár – Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak

Szavazás eredménye:                                       13 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár – Kertészmérnöki BSc szak, Zöldségtermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                       13 igen

Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár – Kertészmérnöki BSc szak, Szőlőtermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                       13 igen

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens - Kertészmérnöki BSc szak, Dísznövénytermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                       13 igen


37/2010. (09. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szak szakfelelősére tett javaslatot az alábbiak alapján fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Dr. Nótári Márta főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                              8 igen

                                                                      5 nem

38/2010. (09. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság tevékenységének időarányos megvalósításáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


39/2010. (09. 23.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Egyetemi tanári pályázat kiírását három fő részére (Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet 1 fő, Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2 fő) elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen

 

40/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Címzetes főiskolai tanári és Címzetes főiskolai docensi cím adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Dr. Simicskó István – címzetes főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                             12 igen

Baics Ernő Antal – címzetes főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                             13 igen

Somogyi József - címzetes főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                             12 igen


41/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


42/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                              13 igen


43/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


44/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


45/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


46/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Kertészmérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


47/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2011. évi vetés- és pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen


48/2010. (10. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Területi Szaktanácsadási Központ tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                             13 igen

 

49/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai és Kari kitüntetésekre tett javaslatokat az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Nagyváthy János Díj – Dr. Horváth Zoltán

Szavazás eredménye:                                       11 igen

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett – Dr. Szőke Lajos

Szavazás eredménye:                                       9 igen

Pedagógus Szolgálatért Emlékérem – Prof. Dr. Lévai Péter

Szavazás eredménye:                                       11 igen

Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem – Dr. Horváth Istvánné

Szavazás eredménye:                                       11 igen

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgára – Dr. Csatári Bálint

Szavazás eredménye:                                       11 igen

„Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért” Emlékérem – Gáspár Tiborné

Szavazás eredménye:                                       11 igen


50/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Felvételi Vizsgabizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Dr. Kovács András főiskolai tanár – I. számú bizottság

Szavazás eredménye:                                       11 igen

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár – II. számú bizottság

Szavazás eredménye:                                       11 igen

Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár – III. számú bizottság

Szavazás eredménye:                                       11 igen


51/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi humánpolitikai tervének értékelését elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                              11 igen


52/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi humánpolitikai tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                             11 igen


53/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi oktatásfejlesztési terv teljesülésének értékelésételfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                             11 igen


54/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi oktatásfejlesztési tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                             11 igen


55/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2010. évi tudományos kutatás - fejlesztési tervének értékelésételfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                             11 igen


56/2010. (12. 02.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                             11 igen

Főmenü