NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2010. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2010. évi határozatai

1/2010. (II. 11.) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását az előterjesztésnek megfelelően. A szabályzat 2. mellékletének hatályba lépéséről a Szenátus külön határozatban dönt

 

2/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szenátus egyes tagjainak megválasztásáról szóló szabályzat módosításátaz előterjesztésnek megfelelően.

 

3/2010. (II. 11.) szenátusi határozat

A Szenátus az előterjesztésnek megfelelően 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint:  

a GAMF Kar részéről:

Burka László rendszergazda,

Dormán Tímea adminisztrátor,

Fazekas László főiskolai docens,

Patay Tibor főiskolai adjunktus,

 

a Kertészeti Főiskolai Kar részéről:

Dr. Horváth Zoltán tudományos főmunkatárs,

Kiss Tímea főiskolai tanársegéd,

Vecseri Csaba műszaki tanár,

Futaki Zsolt intézeti mérnök,

 

a Tanítóképző Főiskolai Kar részéről:

Fehér Éva főiskolai tanársegéd,

Dr. Gliedné Farkas Katalin főiskolai adjunktus,

Oroszné Tornyai Lilla főiskolai docens,

Szabó Pál főiskolai docens,

 

a Rektori Hivatal részéről:

                       Horváth Béla belső ellenőr.

  

4/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tűzvédelmi szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

5-1/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21934/1 hrsz.-ú „Kivett udvar egyéb épület, 1 épület” megnevezésű, 3329 m2 területű ingatlan értékesítését.

 

5-2/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21934/2 hrsz.-ú „Kivett udvar egyéb épület, 1 épület” megnevezésű, 1 ha 2521 m2 területű ingatlan értékesítését.

 

5-3/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21941/1 hrsz.-ú „Kivett udvar” megnevezésű, 7200 m2 területű ingatlan értékesítését.

 

5-4/2010. (II. 11.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21941/2 hrsz.-ú „Kivett udvar” megnevezésű, 1 ha 1835 m2területű ingatlan értékesítését.

 

6/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Önkormányzata Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

7/2010. (II. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus jelenlévő 18 szavazati jogú tagja a Nagyváthy János-díj adományozására Dr. Szőke Lajos személyét 18 leadott szavazatból 18 igen szavazattal javasolta.

 

8/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve végrehajtásának értékelését.

 

9/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervére vonatkozó előterjesztést.

 

10/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ 64.§-ának módosítását a Tudományos Tanácsra vonatkozóan az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

11/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi oktatásfejlesztési terv végrehajtásának értékelését.

 

12/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

13/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi minőségirányítási terve végrehajtásának értékelését.

 

14/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi minőségirányítási tervére vonatkozó előterjesztést.

 

15/2010. (III. 25.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi Humánpolitikai terve végrehajtásának értékelését.

 

16/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi Humánpolitikai tervére vonatkozó előterjesztést.

 

17/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzatának módosítását, valamint a szabályzat 2. sz. mellékletét az írásos előterjesztésnek megfelelően.


18/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Foglalkoztatási követelményrendszer módosítását az írásos előterjesztés szerint.


19/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően.


20/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

jegyzőkönyv

írásos előterjesztés

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi költségvetését (karok, szervezeti egységek költségvetési keretei) az írásos előterjesztés szerint.


21/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa megtárgyalta a Kaszap utcai óvodaépületek felújítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

A Kecskeméti Főiskola Intézményfejlesztési tervének 2.13.4 pontjában szereplő feladatjegyzék egészüljön ki az alábbiak szerint: „5.6. Kaszap utcai óvodaépületek felújítása” feladatponttal.  

A fejlesztés forrása az Őz utcai ingatlanértékesítés bevétele és szükséges saját forrás maximum 40 M Ft erejéig. 

Megvalósítás éve: 2010.


22/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Közbeszerzési tervét az írásos előterjesztés szerint.


23-1/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására jelöltek személyét az alábbi módon támogatta: 

15 érvényes szavazatból

Dr. Lajtai Iván (GAMF Kar) 13 igen,

Nagy Győzőné (KFK) 13 igen.

 

23-2/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem adományozására jelöltek személyét az alábbi módon támogatta: 

15 érvényes szavazatból

Dr. Almási Jánosné (GAMF Kar) 13 igen,

László Istvánné (GAMF Kar) 13 igen,

Prof. Dr. Soltész Miklós (KFK) 12 igen,

Dr. Háry József (TFK) 14 igen,

Dr. Tánczos-Szabó László (TFK) 12 igen,

Vasvári Károly (GAMF Kar) 13 igen.

 

24/2010. (III. 25.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem díj adományozására

Hegedűs Zoltán (GAMF Kar) személyét 15 leadott szavazatból 15 igen szavazattal,

Nagy Rózsa (KFK) személyét 15 leadott szavazatból 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal,

Dr. Horváth Ágnes (TFK) személyét 15 leadott szavazatból 14 igen, 1 nem szavazattal,

Szabóné Hosszú Ilona (központi egységek) személyét 15 leadott szavazatból 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal

támogatta.


25-1/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményrendszerét, ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a GAMF Karon.

 

25-2/2010.(III.25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szoftver projekt-menedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményrendszerét, ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a GAMF Karon.


26/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a GAMF Karon a programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítását az írásos előterjesztés szerint.


27/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kertészeti Főiskolai Karon a Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak természetvédelmi és területfejlesztési szakirány mintatervét az írásos előterjesztés szerint.


28/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a GAMF Karon a mérnök-informatikus BSc szak tantervének módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

29/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar belépési szándéknyilatkozatát a Kiskun Környezettechnológiai Klaszterbe.

 

30/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tanítóképző Főiskolai Karon lovasoktató felsőfokú szakképzés alapítására vonatkozó dokumentációját, egyben a felsőfokú szakképzés létesítését és indítását az írásos előterjesztés szerint.


31/2010. (III. 25.) szenátusi határozat 

Kecskeméti főiskola Intézményfejlesztési Tervében meghatározott tartalmi és szervezeti ésszerűsítési folyamat folytatását az írásos előterjesztésben foglaltak szerint.

 

32/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy a Kecskeméti Főiskola, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javára értékesítse a Kecskemét-Homokbánya térségében lévő vízvezeték gerinchálózatot bruttó 9 millió Ft, míg a szennyvízcsatorna gerincvezetéket az átemelővel együtt bruttó 24 millió Ft vételárért. A Szenátus hatalmazza fel Dr. Danyi József rektort, a közművek adásvételi szerződésének aláírására. 

A Szenátus hozzájárul a Kecskemét-Homokbánya térségében lévő vízvezeték gerinchálózattal és szennyvízcsatorna gerincvezetékkel, valamint ezek biztonsági övezetével érintett állami tulajdonú ingatlanokon, közérdekű használati jog, illetve – szükség esetén – a közművekhez kapcsolódó más jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. A Szenátus hatalmazza fel Dr. Danyi József rektort az ehhez szükséges vagyonkezelői nyilatkozatok megtételére.

 

33/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal hozzájárul a kecskeméti 21825/84 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló Daimler-lakópark beruházással összefüggésben megvalósuló közműfejlesztésekhez, továbbá ezek megvalósítását követően a vezetékekkel, valamint ezek biztonsági övezetével érintett állami tulajdonú ingatlanokon, közérdekű használati jog, illetve a közművekhez kapcsolódó más jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. A Szenátus hatalmazza fel Dr. Danyi József rektort az ehhez szükséges vagyonkezelői nyilatkozatok megtételére. 

 

34/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal az 1045/2008. (VII.14.) Korm. határozatban nevesített Kreatív Innovációs Központ Kecskemét projekt meghiúsulására tekintettel, hatályon kívül helyezi az alábbi határozatait:

- 61-1/2008. (VII.25.) határozat,

- 61-2/2008. (VII.25.) határozat,

- 61-3/2008. (VII.25.) határozat,

- 65/2008. (IX.4.) határozat,

- 67/2008. (X.16.) határozat,

- 18/2009. (II.26.) határozat.

 

35/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Szenátus a főiskolai tanári pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét: 

17 leadott érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta Dr. Kovács Tamás főiskolai tanári pályázatát, 

17 leadott érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta Dr. Kőházi-Kis Ambrus főiskolai tanári pályázatát, 

17 leadott érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta Dr. Horváth Zoltán főiskolai tanári pályázatát.

 

36/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola SZMSZ 23.§-ának módosítását.

 

37/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat 2. sz. mellékletének módosítását.

 

38/2010. (IV. 29.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar belépési szándékát az AGK Klaszterbe.

 

39/2010. (V. 27.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 8 igen, 1 nem, 9 tartózkodás szavazattal nem járul hozzá ahhoz, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve a Kormány, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, állami vagyon ingyenes átruházása jogcímén, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adja az előterjesztésben szereplő homokbányai ingatlanokat.  

 

40/2010. (V. 27.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Auchan-ingatlaneladás árbevételének felhasználásáról szóló beszámolót 1.855.328 e Ft értékben.

 

41/2010. (V. 27.) szenátusi határozat 

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az SZMSZ 60.§-ának, a Hallgatói Követelményrendszer VI. Kollégiumi szabályzatnak és a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 1/2010. Szt. szabályzat módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

42/2010. (V. 27.) szenátusi határozat 

A Szenátus 19 igen szavazattal egyhangúlag a Tudományos Tanács tagjává 2010. május 18-i hatállyal  

-          dr. Bercsei Tibor egyetemi tanárt (GAMF Kar)

-          dr. Klebniczki József főiskolai tanárt (GAMF Kar)

-          Borsné dr. Pető Judit főiskolai docenst (KFK)

-          dr. Nótári Márta főiskolai docenst (KFK)

-          dr. Szabó Ildikó főiskolai docenst (TFK)

-          dr. Steklács János főiskolai tanárt (TFK) választotta meg.

 

43/2010. (VI. 03.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve a Kormány, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, állami vagyon ingyenes átruházása jogcímén, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adja, az Önkormányzat törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében, 

- a Kecskemét belterületi 21887 hrsz.-ú, 11892 m2 nagyságú, kivett udvar épület megnevezésű,

- a Kecskemét belterületi 21888 hrsz.-ú, 1458 m2 nagyságú, kivett út megnevezésű,

- a Kecskemét belterületi 21889 hrsz.-ú, 13246 m2 nagyságú, kivett 4 épület és udvar megnevezésű,

- a Kecskemét belterületi 21890 hrsz.-ú, 1419 m2 nagyságú, kivett út megnevezésű,

- a Kecskemét belterületi 21891 hrsz.-ú, 13443 m2 nagyságú, kivett 4 épület és udvar megnevezésű, 

állami feladatellátást közvetlenül nem szolgáló ingatlanokat. 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, az önkormányzati tulajdonba adáshoz szükséges vagyonkezelői jognyilatkozatok megtételére.


44-1/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 6124/1 hrsz.-ú („Kivett lakóház udvar” megnevezésű, 474 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 6124/1 hrsz.-ú („Kivett lakóház udvar” megnevezésű, 474 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-2/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 6124/2 hrsz.-ú („Kivett lakóház udvar” megnevezésű, 801 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 6124/2 hrsz.-ú („Kivett lakóház udvar” megnevezésű, 801 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-3/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 6124/3 hrsz.-ú („Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 839 m2területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 6124/3 hrsz.-ú („Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 839 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-4/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 6124/4 hrsz.-ú („Kivett lakóház udvar” megnevezésű, 973 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 6124/4 hrsz.-ú („Kivett lakóház udvar” megnevezésű, 973 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-5/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 20498/4 hrsz.-ú („Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1225 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja.

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 20498/4 hrsz.-ú („Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1225 m2területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-6/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a kecskeméti 21934/1 hrsz.-ú („Kivett udvar épület” megnevezésű, 3329 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 21934/1 hrsz.-ú („Kivett udvar épület” megnevezésű, 3329 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-7/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a Pronovus Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságnak (6000 Kecskemét, Bánk bán u. 2. A. ép. fszt. 1.) a kecskeméti 21934/2 hrsz.-ú ingatlanra tett pályázati ajánlatát – mivel az nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek – érvénytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 21934/2 hrsz.-ú („Kivett udvar épület” megnevezésű, 12521 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 21934/2 hrsz.-ú („Kivett udvar épület” megnevezésű, 12521 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-8/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 21941/1 hrsz.-ú (Kivett udvar, egyéb épület” megnevezésű, 7200 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 21941/1 hrsz.-ú (Kivett udvar, egyéb épület” megnevezésű, 7200 m2területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-9/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a kecskeméti 21941/2 hrsz.-ú („Kivett udvar, egyéb épület” megnevezésű, 11835 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a kecskeméti 21941/2 hrsz.-ú („Kivett udvar, egyéb épület” megnevezésű, 11835 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

44-10/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a kecskeméti 21943 hrsz.-ú („Kivett udvar épület” megnevezésű, 7822 m2 területű) ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a kecskeméti 21943 hrsz.-ú („Kivett udvar épület” megnevezésű, 7822 m2 területű) ingatlan értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

45/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

46/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Önköltség számítási szabályzat módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

47/2010. (VI. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus – a Gazdasági Tanács támogató határozata mellett - 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TIOP 1.3.1/10 pályázat önrészére vonatkozó előterjesztést.


48/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan a Köztársasági Ösztöndíj adományozása érdekében a miniszterhez benyújtandó, a Kecskeméti Főiskola által összeállított intézményi rangsort, az alábbiak szerint:

SOR-REND

Név

Szak

Kredit

ÁTLAG

ÖSSZ-PONT

1.

Puskás Anna

műszaki menedzser

63

4,93

35

2.

Gerő Szilvia

óvodapedagógus

58

4,78

33

3.

Rendetzki Georgina

tanító

78

4,77

33

4.

Mészáros Ádám

mérnök informatikus

67

5

30

5.

Puskás Barbara

műszaki menedzser

74

4,8

30

6.

Flóra Filip Mihály

mérnök informatikus

56

4,87

28

7.

Kordás Péter

kertészmérnöki

67

4,72

27

8.

Sopronyi Victor László

mérnök informatikus

67

4,71

27

9.

Vörös Gergő Tibor

környezetgazdálkodási agrármérnöki

72

4,70

26

10.

Virág Attila

mérnök informatikus

72

4,93

25

11.

Berki Zsolt

mérnök informatikus

61

4,83

24

12.

Molnár Sára Hanga Rebeka

tanító

70

4,67

22

13.

Boros Zoltán

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

61

4,93

21

14.

Benák Csaba Attila

környezetgazdálkodási agrármérnöki

72

4,71

21

15.

Agg András

mérnök informatikus

58

4,68

20

16.

Kneifel Gábor

mérnök informatikus

68

4,66

20

  

49/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta - a Karok javaslata alapján - a Professor Emeritus/Emerita címhez járó juttatást - 2010. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-ig terjedő időtartamra vonatkozóan - Dr. Szabó András és Dr. Cserni Imre részére.

 

50/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag a Tudományos Tanács elnökévé dr. Bercsey Tibor egyetemi tanárt választotta meg.

 

51-1/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gépészmérnöki BSc szak tantervének módosítását.

 

51-2/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a műszaki menedzser BSc szak tantervének módosítását.

 

51-3/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a műszaki szakoktató BSc szak tantervének módosítását.

 

51-4/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a anyagmérnöki BSc szak tantervének módosítását.

 

51-5/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a mérnök informatikus BSc szak tantervének módosítását.

 

51-6/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a ipari termék- és formatervező BSc szak tantervének módosítását.

 

52-1/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a kertészmérnöki BSc szak tantervének módosítását.

 

52-2/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak tantervének módosítását.

 

52-3/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak tantervének módosítását.

 

53-1/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az agrárkereskedelmi menedzserasszisztens felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását.

 

53-2/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását.

 

54/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását.

 

55/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a villamosmérnök BSc szak szakindítási dokumentációját, támogatta az alapszak indítását a GAMF Karon.

 

56/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Korai inkluzív nyelvfejlesztő MA szak létesítési és indítási dokumentációját, ezzel együtt az MA szak létesítését és indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

  

57/2010. (VII. 22.) szenátusi határozat 

A Szenátus a kecskeméti 21934/1, 21934/2, 21941/1, 21941/2, 21943 helyrajzi számú ingatlanokra kiírt pályázatot – érvényes pályázati ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Szenátus – megerősítve a nevezett ingatlanok értékesítése tárgyában hozott határozatait – felhatalmazza Dr. Danyi József rektort az értékesítéshez szükséges további intézkedések megtételére.

 

58/2010. (VIII. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 jelen lévő szavazati jogú tagja a stratégiai rektorhelyettesi pályázatokra vonatkozóan az alábbiak szerint alakította ki véleményét: 

      Dr. Hufnagel Levente pályázatát 17 érvényes, leadott szavazatból 5 igen szavazattal,

      Dr. Palkovics László pályázatát 17 érvényes, leadott szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.

 

59/2010. (VIII. 26.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa kezdeményezi, hogy a nemzeti erőforrás miniszter, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdessen a Kecskeméti Főiskola rektori megbízatásának ellátására, a 2011. április 15-étől 2015. április 14-éig terjedő négyéves időtartamra.

60/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer I. Felvételi szabályzat, II. Hallgatói jogok gyakorlásának és teljesítésének rendje, és III. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, a szóbeli módosítási javaslat elfogadásával együtt a szabályzatok módosítását.

 

61/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal a Kecskeméti Főiskolán létrehozta a Tudásközpontot, elfogadta ennek az SZMSZ-ben történő megjelenítésére vonatkozó írásos előterjesztést, ezzel együtt az Organogramban történő szerepeltetését, valamint a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat módosítását.

 

62/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal támogatta az SZMSZ 20. §-ának módosítását, a TSK szervezetének újjáalakítását.

 

63/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az SzMSz 60. § (4) bekezdésében szereplő Főiskolai Testnevelési és Sport Bizottság, a Kollégiumi Bizottság, a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Főiskola Rendezvény-előkészítő Bizottság összetételére vonatkozó írásos módosítást.

 

64/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010/2011. tanévi Rendezvénytervét.

 

65/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa kezdeményezi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló 

Kecskemét belterületi 4751 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Vacsi közben található, 1279 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű, valamint 

Kecskemét belterület 21931 hrsz.-ú, 6596 m2 alapterületű, kivett udvar, épület megnevezésű 

ingatlanok ingyenes közcélú tulajdonba adását a Kecskeméti Főiskola javára, a felsőoktatási intézmény oktatási, fejlesztési céljainak megvalósítására. 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort arra, hogy az ingyenes közcélú tulajdonba adással összefüggésben megkereséssel forduljon Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteréhez és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez, továbbá a Közgyűlés támogató határozata esetén a jogügylettel érintett személyek és testületek előtt eljárjon, és a szükséges szerződéseket megkösse.

 

66/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

1)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21936 hrsz.-ú, „Kivett udvar épület,” megnevezésű, 16908 m2 területű ingatlan értékesítését. 

2)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21894 hrsz.-ú, „Kivett udvar épület,” megnevezésű, 10404 m2 területű ingatlan értékesítését.

3)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21895 hrsz.-ú, „Kivett út,” megnevezésű, 4944 m2 területű ingatlan értékesítését.

4)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21896 hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület,” megnevezésű, 9828 m2 területű ingatlan értékesítését.

5)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21897 hrsz.-ú, „Kivett út,” megnevezésű, 4182 m2 területű ingatlan értékesítését.

6)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/3 hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület,” megnevezésű, 389 m2 területű ingatlan értékesítését.

7)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/4 hrsz.-ú, „Kivett közút,” megnevezésű, 2702 m2 területű ingatlan értékesítését.

8)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/5 hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület,” megnevezésű, 1667 m2területű ingatlan értékesítését.

9)      A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/6 hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület,” megnevezésű, 192 m2 területű ingatlan értékesítését.

10)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/7 hrsz.-ú, „Kivett közút,” megnevezésű, 5955 m2 területű ingatlan értékesítését.

11)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/8 hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület,” megnevezésű, 8072 m2 területű ingatlan értékesítését.

12)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/9 hrsz.-ú, „Kivett út,” megnevezésű, 788 m2 területű ingatlan értékesítését.

13)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21899/10 hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület,” megnevezésű, 3999 m2 területű ingatlan értékesítését.

14)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21901 hrsz.-ú, „Kivett 6 épület és udvar,” megnevezésű, 10969 m2 területű ingatlan értékesítését.

15)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21902 hrsz.-ú, „Kivett út,” megnevezésű, 1119 m2 területű ingatlan értékesítését.

16)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21903 hrsz.-ú, „Kivett út,” megnevezésű, 1119 m2 területű ingatlan értékesítését.

17)  A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy támogatja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21904 hrsz.-ú, „Kivett 3 épület és udvar,” megnevezésű, 11233 m2 területű ingatlan értékesítését.

 

67/2010. (IX. 30.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal – a Kari Tanácsok javaslata alapján – döntött oktatói pályázatok kiírásáról:

-         egyetemi tanári pályázat kiírásáról a Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövény és Zöldségtermesztési Intézetbe 1 fő és a Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe 2 fő részére,

-         főiskolai tanári pályázat kiírásáról a GAMF kar Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetbe 2 fő, a Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézetbe 1 fő, valamint a Kalmár Sándor Informatikai Intézetbe 1 fő részére.

 

68/2010. (X. 7.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Járműmérnöki BSc szak indítására vonatkozó előterjesztést, támogatva ezzel a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

69/2010. (X. 7.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szakindítására vonatkozó előterjesztést, támogatva ezzel a szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

70/2010. (XI. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag megerősítette a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Főiskola között kötött stratégiai együttműködési megállapodást.

 

71/2010. (XI. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Karrier Tanácsadó és Hallgatói Szolgáltató Központ nevének módosítását Hallgatói Szolgáltató Központ elnevezésre, egyidejűleg ennek az SZMSZ-ben, Organogramban és valamennyi, a szervezeti egység elnevezését tartalmazó szabályzatban történő módosítását.

 

72/2010. (XI. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola arculati elemeinek egységesítésére és bevezetésére vonatkozó előterjesztést, ennek keretében elfogadta 

ˇ         a módosított logót,

ˇ         az arculati elemek színvilágát, az alkalmazandó színek leírását,

ˇ         az arculati elemek elrendezésére vonatkozó javaslatot, 

valamint jóváhagyta az arculati kézikönyv bevezetésének ütemezését és felelőseit.

Ezt követően kerül kidolgozásra a főiskola arculati kézikönyve, amely részletesen tartalmazza a különböző elemek kinézetét, alkalmazási módját és körülményeit. Az arculati kézikönyv a Kecskeméti Főiskolai SZMSZ-ének melléklete lesz.

 

73-1/2010. (XI. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központ könyvtárigazgatói megbízására Némethné Falusi Erzsébet pályázatát 

15 leadott érvényes szavazatból 13 igen, 2 nem szavazattal támogatta.

 

73-2/2010. (XI.11.) szenátusi határozat 

A Szenátus a könyvtárigazgatói megbízásnak a teljes ciklust felölelő, 65. életévet meghaladó kitölthetőségére vonatkozó titkos szavazás során az alábbi véleményt alakította ki: 

15 leadott, érvényes szavazatból 9 igen, 4 nem, 2 tartózkodással nem támogatta a 65. életév betöltését követő könyvtárigazgatói megbízást.

 

74/2010. (XI. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus a címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi címek adományozására az alábbi határozatot hozta: 

Baics Ernő Antal részére címzetes főiskolai docensi cím adományozását 15 érvényes szavazatból 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,

Somogyi József részére címzetes főiskolai docensi cím adományozását 15 érvényes szavazatból 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta 

Dr. Simicskó István részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 15 érvényes szavazatból 13 igen szavazattal , 2 tartózkodás mellett támogatta.

 

75/2010. (XI. 11.) szenátusi határozat 

A Szenátus 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Hulladékgazdálkodási technológus, az Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens és a Mezőgazdasági menedzserasszisztens hallgatói jogviszonyban indított felsőfokú szakképzések megújítását az írásos előterjesztés szerint.

76/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 pályázat keretében a Pannon Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését az előterjesztésnek megfelelően.

  

77/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztésben szereplő  TÁMOP- pályázatok önrészét.

 

78/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ módosítását, pályázati projektmenedzsmentek létrehozását az írásos előterjesztés szerint.

 

79/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiadmányozási jog szabályozását, az SZMSZ módosítását.

 

80/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola pályázatai kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatot.

 

81/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal �a Kari Tanács javaslata alapján döntött oktatói pályázatok kiírásáról:

főiskolai tanári pályázat kiírásáról a Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Intézetbe 1 fő,

főiskolai docensi pályázat kiírását a Humán Tudományok Intézetébe 2 fő részére

 

82/2010. (XII. 16.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011-2015-re vonatkozó stratégiai tervét és az ahhoz kapcsolódó projekteket.

Főmenü