NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2011. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1/2011. (01. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar Tanácsának 2010/2011. tanév II. félévi üléstervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta:           12 fő.

Szavazás eredménye:                                                12 igen


2/2011. (01. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Egyetemi tanári pályázatok elfogadására tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta: 12 fő.

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                        12 igen


3/2011. (02. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 7. félévi gyakorlat értékelését elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 14 fő, szavazatát leadta:           14 fő.

Szavazás eredménye:                                                14 igen

4/2011. (03. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság termelési tevékenységének áttekintését elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta:           10 fő.

Szavazás eredménye:                                                10 igen


5/2011. (04. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Felvételi- és Záróvizsga Vizsgabizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta: 12 fő.

Jószainé Dr. Párkányi Ildikó egyetemi docens – Kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

Szavazás eredménye:                                       12 igen

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár – Gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki szak

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Prof. Dr. Buzás István főiskolai tanár – Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens - Kertészmérnöki szak, Dísznövénytermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár – Kertészmérnöki szak, Gyümölcstermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár – Kertészmérnöki szak, Szőlőtermesztési és ökogazdálkodási szakirány

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár – Kertészmérnöki szak, Zöldségtermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                        12 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár – Felvételi Bizottság elnöke

Szavazás eredménye:                                        12 igen


6/2011. (04. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Felsőfokú szakképzési szakok és alapképzési szakok oktatási feladatainak koordinálásáról készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta: 12 fő.

Szavazás eredménye:                                        12 igen


7/2011. (04. 14.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2010. évben rendelkezésre álló kari szakképzési hozzájárulás felhasználásáról készült javaslatot egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta: 12 fő.

Szavazás eredménye:                                        12 igen


8/2011. (05. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kertészmérnöki BSc szak szakmai gyakorlatának módosítására tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                                        13 igen

9/2011. (05. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács az Intézetigazgatói pályázatok az alábbiak alapján véleményezte:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Prof. Dr. Lévai Péter – Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet

Szavazás eredménye:                                       13 igen

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István – Műszaki, Ökonómiai- és Vidékfejlesztési Intézet

Szavazás eredménye:                                        13 igen

Dr. Hoyk Edit – Környezettudományi Intézet

Szavazás eredménye:                                        12 igen

10/2011. (05. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a PhD hallgatók tudományos munkájáról készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta: 13 fő.

Szavazás eredménye:                                        13 igen

 

11/2011. (06. 30.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a vidékfejlesztési MSc szak tantervének véleményezéséről tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


12/2011. (06. 30.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a tantárgyi számonkérés formai módosítását az alábbiak alapján véleményezte:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen

13/2011. (06. 30.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Hulladékgazdálkodási technológus FSZ képzés hálótervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


14/2011. (09. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács 2010/2011. tanév I. félévi munkatervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye:                                        11 igen


15/2011. (09. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Szavazás eredménye:                                       11 igen

Prof. Dr. Buzás István főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                       10 igen                 1 nem

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                        11 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                        11 igen

Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                        11 igen

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                        11 igen

Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár

Szavazás eredménye:                                        11 igen


16/2011. (09. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság tevékenységének időarányos megvalósításáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye:                                        11 igen

 

17/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Címzetes főiskolai tanári és Címzetes főiskolai docensi cím adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Dr. Vörös Géza – címzetes főiskolai tanár

Szavazás eredménye:                                               11 igen

Légli Ottó – címzetes főiskolai docens

Szavazás eredménye:                                               11 igen


18/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                               11 igen

19/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                               11 igen


20/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye:                                               11 igen


21/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Kertészmérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                               11 igen


22/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                                11 igen

23/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Kertészmérnöki (MSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                               11 igen


24/2011. (10. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2012. évi vetés- és pénzügyi tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                               11 igen


25/2011. (11. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítási kérelmét egyhangúan támogatta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő, szavazatát leadta:           15 fő.

Szavazás eredménye:                                    15 igen


26/2011. (11. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezettudományi Intézetbe kiírt főiskolai tanári pályázatot egyhangúan támogatta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő, szavazatát leadta:           15 fő.

Szavazás eredménye:                                               15 igen


27/2011. (11. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Makó Attila főiskolai tanársegédi pályázatát a Környezettudományi Intézetbe az alábbiak szerint támogatta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő, szavazatát leadta:           15 fő.

Szavazás eredménye:                                               14 igen


28/2011. (11. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács dr. Nótári Márta főiskolai docens, Kereskedelmi szakmenedzser szak szakfelelősi megbízását az alábbi arányban támogatta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 15 fő, szavazatát leadta: 15 fő.

Szavazás eredménye:                                               13 igen


29/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kari kitüntetésekre tett javaslatokat az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Kecskeméti Főiskolai Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgára – Dr. Ligetvári Ferenc

Szavazás eredménye:                                       11 igen

„Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karáért” Emlékérem – Kiss Tímea

Szavazás eredménye:                                       13 igen


30/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Főiskolai kitüntetésekre tett előterjesztésre az alábbiak szerint tett javaslatot.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Nagyváthy János Díj – Prof. Dr. Buzás István

Szavazás eredménye:                                       12 igen

Pedagógus Szolgálatért Emlékérem – Kégel Tamás

Szavazás eredménye:                                       13 igen

Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem – Szalai János

Szavazás eredménye:                                       12 igen


31/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi humánpolitikai tervének értékelését elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                                13 igen


32/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi humánpolitikai tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                               13 igen


33/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi oktatásfejlesztési terv teljesülésének értékelésételfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                               13 igen


34/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi oktatásfejlesztési tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                               13 igen


35/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi tudományos kutatás - fejlesztési tervének értékelésételfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                               13 igen


36/2011. (12. 08.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 13 fő, szavazatát leadta:           13 fő.

Szavazás eredménye:                                               13 igen

Főmenü