NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2011. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2011. évi határozatai

1/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal támogatta a Hallgatói követelményrendszer IV. a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 1/2010. (II. 11.) KFSZ szabályzat módosítását, a szociális rászorultság ponthatárának megemelését.

 

2/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal elfogadta az önkormányzati bérlakások bérlőkijelölési jogának gyakorlásáról szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

3/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal támogatta az SZMSZ módosítását, a Szakkollégium 2011. február 1-jével történő létrehozását a Kecskeméti Főiskolán.

 

4/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal támogatta a Pályázati Iroda létrehozását a Kecskeméti Főiskolán, a szervezeti egység beemelését az SZMSZ-be, valamint az Organogramba, ezzel együtt a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat módosítását.

 

5/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ Gazdasági Tanácsra vonatkozó módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

6-1/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 14 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába az előterjesztett jelöltek közül VargaJózsefet az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

Az összes leadott szavazatok száma: 14

- az érvényes szavazatok száma: 14, ebből az igen szavazatok száma: 14.

 

6-2/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 14 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába az előterjesztett jelöltek közül Windheim Józsefet az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

Az összes leadott szavazatok száma: 14

- az érvényes szavazatok száma: 14, ebből az igen szavazatok száma: 14.

 

6-3/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 14 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába az előterjesztett jelöltek közül dr. Szórádi Sándort, - aki egyben az FHÖK által javasolt jelölt - az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

Az összes leadott szavazatok száma: 14

- az érvényes szavazatok száma: 14, ebből az igen szavazatok száma: 14.

 

7/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 15 jelen lévő szavazati jogú tagja a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 1. sz. melléklet 3.§ (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott ?Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésre

Dr. Szabó András prof. emeritust (GAMF Kar)

15 leadott érvényes szavazatból 15 igen szavazattal javasolta.

 

8/2011. (I. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ 38.§-ának kiegészítő módosítását, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2011. (II. 10.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 19 jelen lévő szavazati jogú tagja a rektori pályázatok véleményezése során az alábbi rangsort alakította ki:

 • Dr. Danyi József főiskolai tanár 16 igen szavazat
 • Dr. Belina Károly egyetemi tanár (GAMF Kar) 11 igen szavazat
 • Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár (Tanítóképző Főiskolai Kar) 10 igen szavazat
 • Dr. Hima Gabriella egyetemi tanár (külső pályázó) 3 igen szavazat

Tekintettel arra, hogy a rangsorban első helyen álló Dr. Danyi József főiskolai tanár esetében a rektori megbízatás kitöltésére teljes terjedelmében a 65. életév betöltését követően kerülne sor, az SZMSZ 38.§ (4) bek. alkalmazásával – mivel az elbírálás alkalmával megszerezte a Szenátus tagjai kétharmadának támogatását, így azt a vezetői megbízásnak a 65. életév feletti kitöltéséhez történő hozzájárulásnak is kell tekinteni.

A rangsor alapján és az SZMSZ 38.§ (4) bekezdésének megfelelően a Szenátus Dr. Danyi József főiskolai tanárt választotta meg rektorjelöltnek, az ő pályázatát terjeszti fel a nemzeti erőforrás miniszterhez a miniszterelnökhöz történő továbbítás, a rektori megbízás 2011. április 15-től 2015. április 14-ig történő kiadása érdekében.

 

10/2011. (II. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus a címzetes főiskolai tanári cím adományozására az alábbi határozatot hozta:

Dr. Astrid Huber részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta.

 

11/2011. (II. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 15 jelen lévő szavazati jogú tagja az egyetemi tanári pályázatokat véleményező ad hoc szakmai bizottság szakértői véleményének ismeretében, annak figyelembe vételével az alábbiak szerint alakította ki véleményét az egyetemi tanári pályázatokkal, a pályázók egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatban:

 • Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanárt (Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet) a 15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal,
 • Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanárt (Kertészeti Főiskolai Kar Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet) a 15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta.

Döntésével felhatalmazta a főiskola rektorát, hogy a pályázatokat véleményezés céljából a Magyar Akkreditációs Bizottság számára továbbítsa.

 

12/2011. (II. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Nagyváthy János-díj adományozására Dr. Horváth Zoltán főiskolai tanár személyét 15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal javasolta.

 

13/2011. (II. 10.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Környezetbarát Technológiák Tudásközpont megalapítását a Kecskeméti Főiskolán, elfogadta alapító levelét, (SzMSz 4. sz. függelék) a szervezeti egységnek a Szervezeti és Működési szabályzatban történő megjelenítését.

 

14/2011. (II. 10.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a GAMF Karon a mérnök informatikus BSc szaktantervének módosítását két új szakirány indításával:

 • hálózati és web technológiák szakirány,
 • ipari informatika és mikrovezérlők szakirány

 

15/2011. (II. 10.) szenátusi határozat

A Szenátus a Tudományos Tanács véleményének ismeretében 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Magyar nyelv és irodalom (MA) mesterszak indítására vonatkozó előterjesztési dokumentációt, támogatva ezzel a mesterszak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

16/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a KF 2010. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

17/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a KF 2011. évre szóló oktatásfejlesztési tervét.

 

18/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a KF 2010. évi minőségirányítási tervének értékelését.

 

19/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a KF 2011. évre szóló minőségirányítási tervét.

 

20/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a KF 2010. évi humánpolitikai tervének értékelését.

 

21/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a KF 2011. évre szóló humánpolitikai tervét.

 

22/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a KF 2011. évi közbeszerzési tervét azzal az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt, mely szerint, amennyiben ismertté válik az irodaszer szállítója a központosított közbeszerzés lefolytatását követően, a közbeszerzési terv ezzel a sorral kiegészül.

 

23/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF Aranygyűrűje kitüntetést odaítélő ad hoc bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, mely szerint a bizottság tagjai a rektor, a karok dékánjai és a gazdasági-műszaki főigazgató.

 

24/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe kiírt intézetigazgatói pályázatra dr. Vajnai Tibor egyetemi tanár pályázatát 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

 

25-1/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésre

 • dr. Bárdos József főiskolai docens (TFK) felterjesztését 15 igen szavazattal,
 • dr. Szabó Ildikó főiskolai docens (TFK) felterjesztését 14 igen szavazattal,
 • Prof. dr. Lévai Péter főiskolai tanár (KFK) felterjesztését 12 igen szavazattal

támogatta.

 

25-2/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 16 szavazati jogú tagja Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre

 • dr. Szőke Lajos főiskolai tanár (KFK) felterjesztését 16 igen szavazattal,
 • dr. Tóth Tihamér főiskolai docens (GAMF Kar) felterjesztését 15 igen szavazattal

támogatta.

 

26/2011. (III. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus – a Kari Tanács javaslata alapján – a címzetes főiskolai tanári címek adományozására az alábbi határozatot hozta:

 • Hegedűs Mihály részére 16 érvényes szavazatból 13 igen, 3 tartózkodás,
 • Karsai Béla részére 16 érvényes szavazatból 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás,
 • Lepsényi István részére 16 érvényes szavazatból 15 igen, 1 tartózkodás,
 • Merza Lajos részére 16 érvényes szavazatból 14 igen, 2 tartózkodás,
 • Szabó János részére 16 érvényes szavazatból 14 igen, 2 tartózkodás,
 • Takács Gyula részére 16 érvényes szavazatból 15 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta a címzetes főiskolai tanári címek adományozását.

 

27/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

28/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011. évi költségvetését az írásos előterjesztés szerint.

 

29/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2010. évi tudományos kutatásfejlesztési terve végrehajtásának értékelését.

 

30/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011. évi tudományos kutatásfejlesztési tervére vonatkozó előterjesztést.

 

31-1/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21943 hrsz.-ú, 7 822 m2 alapterületű, kivett udvar, épület megnevezésű ingatlan, akár nyilvános, akár zártkörű pályázat útján történő értékesítését.

 

31-2/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 20498/4 hrsz.-ú, 1 225 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, akár nyilvános, akár zártkörű pályázat útján történő értékesítését.

 

31-3/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21936 hrsz.-ú, 16 908 malapterületű, kivett udvar, 7 épület megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.1/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21894 hrsz.-ú, 10 404 malapterületű, kivett épület és udvar megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.2/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21896 hrsz.-ú, 9 828 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.3/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/3 hrsz.-ú, 389 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület, megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.4/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/4 hrsz.-ú, 2 702 m2 alapterületű, kivett közút, megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.5/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/5 hrsz.-ú, 1 667 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.6/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/6 hrsz.-ú, 192 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.7/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/7 hrsz.-ú, 5 955 m2 alapterületű, kivett közút megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.8/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/8 hrsz.-ú, 8 072 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.9/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/9 hrsz.-ú, 788 malapterületű, kivett út megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.10/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21899/10 hrsz.-ú, 3 399 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését

 

31-4.11/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21901 hrsz.-ú, 10 969 m2 alapterületű, kivett 6 épület és udvar megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.12/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21902 hrsz.-ú, 1 119 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.13/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21903 hrsz.-ú, 1 159 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

31-4.14/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató határozatának ismeretében – 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21904 hrsz.-ú, 11 233 m2 alapterületű, kivett 3 épület és udvar megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

32/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács 11/2011. (V.11.) számú támogató határozatának ismeretében – 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kecskeméti 21937 hrsz.-ú, 530 m2 alapterületű, kivett gázfogadó megnevezésű ingatlan, versenyeztetés mellőzésével történő értékesítését, az ingatlanon lévő felépítmény tulajdonosa, mint elővásárlásra jogosult számára.

 

33-1/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács 4/2011. (V. 11.) számú támogató határozatának ismeretében – 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21887, 21888, 21889, 21890, 21891 helyrajzi számú ingatlanok foglalkoztatás elősegítése céljából történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

33-2/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács 5/2011. (V. 11.) számú támogató határozatának ismeretében – 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21927, 21928, 21929 helyrajzi számú ingatlanok, oktatás céljából történő, ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

33-3/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács 6/2011. (V. 11.) számú támogató határozatának ismeretében – 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21932, 21933, 21934/1, 21934/2 helyrajzi számú ingatlanok, lakásgazdálkodási feladatok céljából történő, ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

33-4/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács 9/2011. (V. 11.) számú támogató határozatának ismeretében – 17 igen szavazattal, a Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében kecskeméti 21936 hrsz.-ú ingatlan saját hatáskörben történő értékesítését támogatta.

 

34/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a GAMF Karon a programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35-1/2011. (V.12.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar által a terméktervező műszaki menedzserasszisztens tanulói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a terméktervező műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35-2/2011. (V.12.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar által a területfejlesztési szakasszisztens tanulói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a területfejlesztési szakasszisztens felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35-3/2011. (V.12.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar által a munkavédelmi mérnökasszisztens tanulói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a munkavédelmi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35-4/2011. (V.12.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon a terméktervező műszaki menedzserasszisztens hallgatói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a terméktervező műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35-5/2011. (V.12.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon a területfejlesztési szakasszisztens hallgatói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a területfejlesztési szakasszisztens felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35-6/2011. (V.12.) határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon a munkavédelmi mérnökasszisztens hallgatói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a munkavédelmi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

36/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar által a logisztikai műszaki menedzserasszisztens tanulói jogviszonyú felsőfokú szakképzés indítási dokumentációját, egyben a logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban történő indítását Kecskemét képzési helyen az írásos előterjesztés szerint.

 

37/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem díj adományozására

 • Dr. Horváth Istvánné (Kertészeti Főiskolai Kar) személyét 17 leadott szavazatból 17 igen szavazattal,
 • Dr. Szinger Veronika (Tanítóképző Főiskolai Kar) személyét 17 leadott szavazatból 17 igen szavazattal,
 • Maróti János (központi egységek) személyét 17 leadott szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.

 

38/2011. (V. 12.) szenátusi határozat

A Szenátus a címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi címek adományozására az alábbi határozatot hozta:

Alter Róbertné részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 17 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,

Frank Klein részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 17 érvényes szavazatból 17 igen szavazatta, támogatta.

 

39/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus a főiskolai tanári pályázatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

 • 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatta dr. Ailer Piroska főiskolai tanári pályázatát,
 • 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatta dr. Koller László főiskolai tanári pályázatát,
 • 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatta dr. Molnár Sándor főiskolai tanári pályázatát,
 • 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatta dr. Smuta Attila főiskolai tanári pályázatát,
 • 18 leadott, érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta dr. Lukács Pál főiskolai tanári pályázatát.

 

40/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus a főiskolai docensi pályázatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

 • dr. Hercz Mária főiskolai adjunktus pályázatát 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal,
 • dr. Réz Ferenc vezető főtanácsos docensi pályázatát 18 leadott, érvényes szavazatból 2 igen szavazattal,
 • dr. Zsigmond István főiskolai adjunktus docensi pályázatát 18 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta.

 

41/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus – a GAMF Kar Kari Tanácsa javaslata alapján – 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal döntött Berki Zoltánné hivatalvezető részére a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem kitüntetés adományozásáról.

 

42/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a Kecskeméti Főiskola és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti – írásos megállapodás szerinti – együttműködési megállapodás megkötését.

 

43/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, és a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat egyetértésével egyhangúlag elfogadta Hallgatói követelményrendszer IV., a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szól 1/2010. (II. 11.) KFSZ szabályzat módosítását az előterjesztő által befogadott, az ülésen elhangzott szóbeli módosítási javaslattal együtt.

 

44/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Tűzvédelmi szabályzat módosítását.

 

45/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem között kötendő együttműködési megállapodást.

 

46/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a MOL-LUB Kft. együttműködési szándékát kifejező Szándéknyilatkozatot, támogatja annak aláírását.

 

47/2011. (V. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal támogatta a HANGYA Klaszterek és a Kecskeméti Főiskola közötti hosszú távú együttműködési megállapodás megkötését.

 

48/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a Járműmérnöki BSc szak indítására vonatkozó előterjesztést, támogatva ezzel a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

49/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Knorr-Bremse Kft. között létrejövő 2 évre tervezett Kutatás-fejlesztési együttműködési javaslatot.

 

50/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar szervezeti átalakítására vonatkozó írásos előterjesztést, a tanszéki struktúra kialakítását, ezzel egyidejűleg az SZMSZ, illetve az 1. sz. függelékének módosítását.

 

51/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központ 2011. június 1-jei hatállyal történő létrehozását, ezzel egyidejűleg az SZMSZ, valamint a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat módosítását.

 

52/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az óvodapedagógus és a tanító alapszak tantervének módosítását.

 

53/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak tantervének módosítását.

 

54/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus a Tanítóképző Főiskolai Kar dékáni megbízatására benyújtott Dr. Steklács János főiskolai tanár pályázatát 19 érvényes szavazatból 19 igen szavazattal támogatta.

 

55/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda intézményvezetésére benyújtott Nagy Istvánné pályázatát 19 érvényes szavazatból 9 igen szavazattal támogatta.

 

56/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola tudományos rektorhelyettesi megbízatására benyújtott Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár pályázatát 19 érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.

 

57-1/2011. (VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézete vezetésére benyújtott Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár pályázatát 19 érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatta.

 

57-2/2011.(VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi Intézete vezetésére benyújtott Dr. Hoyk Edit főiskolai docens pályázatát 19 érvényes szavazatból 19 igen szavazattal támogatta.

 

57-3/2011.(VI. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kertészeti Főiskolai Kar Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézete vezetésére benyújtott Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István főiskolai tanár pályázatát 19 érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatta.

 

58/2011. (VII. 21.) határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2011/2012. tanévre vonatkozóan a Köztársasági Ösztöndíj adományozása érdekében a miniszterhez benyújtandó intézményi rangsort az alábbiak szerint:

Rangsor száma

Név

Szak

Tanulmányi átlag

A bírálat során kapott pontszám

Félévkor végez

a 2011/2012. tanévben

1. .

Puskás Anna

műszaki menedzser

4,87

35

 

2.

Puskás Barbara

műszaki menedzser

5,00

35

X

3.

Kordás Péter

kertészmérnöki

4,72

27

X

4.

Gulyás Andrea

gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki

4,70

25

 

5.

Fekete Evelin Kármen

kertészmérnöki

4,87

25

 

6.

Ferenczi Csilla

gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki

4,85

25

 

7.

Boros Zoltán

gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki

4,97

24

 

8.

Batiz Károly

gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki

4,97

24

 

9.

Torgyik Éva

műszaki menedzser

4,93

23

X

10.

Geréby József Pál

mérnök-informatikus

4,76

22

X

11.

Sopronyi Victor László

mérnök-informatikus

4,61

22

X

12.

Molnár Sára Hanga Rebeka

tanító

4,68

22

 

13.

Hutai Adrienn

kertészmérnöki

4,88

22

X

14.

Vérten Szilárd István

gépészmérnöki

4,71

21

 

15.

Palotai Gréta Anna

tanító

4,50

21

 

16.

Mekes László

műszaki menedzser

4,65

20

 

 

59/2011. (VII. 21.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta - a Karok javaslata alapján - a Professor Emeritus címhez járó juttatást - 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-ig terjedő időtartamra vonatkozóan - dr. Szabó András főiskolai tanár és prof. dr. Cserni Imre egyetemi tanár részére.

 

60/2011. (VII. 21.) szenátusi határozat

A Szenátus a Tudományos Tanács véleményének ismeretében 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) mesterszak indítására vonatkozó előterjesztési dokumentációt, képzési programot, támogatva ezzel a mesterszak indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

61/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés tantervének módosítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

62/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa elfogadja a Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását és felhatalmazza dr. Danyi József rektort a szerződésmódosítás aláírására.

 

63/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ módosítását, a gyakorló intézmény működését érintő Fenntartói Tanács létrehozásáról, a szervezeti és működési szabályzatba történő beemeléséről.

 

64/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ 53.§ (3) j pontja, a 60.§ (4) n pontja, valamint a 65.§ módosítását.

 

65/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

1) A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 20498/4 hrsz.-ú, 1225 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, melynek nyertese Tóth Ildikó Katalin, 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 12. VI/43. szám alatti lakos, bruttó 4.075.000.- Ft vételárnak a szerződéskötéstől számított 120 napon belül történő megfizetésével.

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint elővásárlásra jogosult megkeresésével, valamint az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

2) A Szenátus akként határoz, hogy az 1) pontban foglalt határozat azon a napon lép hatályba, amely napon Tóth Ildikó Katalin eleget tesz a hiánypótlási felhívásban foglalt kötelezettségének.

3) A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21943, 21936, 21894, 21896, 21899/3, 21899/4, 21899/5, 21899/6, 21899/7, 21899/8, 21899/9, 21899/10, 21901, 21902, 219030, 21904 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

4) A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21943, 21936, 21894, 21896, 21899/3, 21899/4, 21899/5, 21899/6, 21899/7, 21899/8, 21899/9, 21899/10, 21901, 21902, 219030, 21904 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort, az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

66/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta főiskolai docensi pályázatok kiírását 1 fő részére az Informatika Tanszéken, 1 fő részére a Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszéken.

 

67/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tudományos Tanács javaslatát és a Tanács elnökének dr. Nótári Márta főiskolai docenst, új tagjának dr. Smuta Attila főiskolai docenst választotta meg.

 

68/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a címzetes főiskolai tanári cím adományozására az alábbi határozatot hozta:

Dr. Bernd Dolle-Weinkauff részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 14 érvényes szavazatból 14 igen szavazattal támogatta.

 

69/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 14 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsába Gaál Józsefet az alábbi szavazati aránnyal választotta meg:

Az összes leadott szavazatok száma: 14

- az érvényes szavazatok száma: 14, ebből az igen szavazatok száma: 14.

 

70/2011. (X. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011/2012. tanévi ünnepségek tervét:

 

Ünnepség

Időpont

Az ünnepség szervezője/

helyszínt adó kar

Központi tanévnyitó ünnepség

2011. szeptember 5. 11óra

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

Törös Olga Sportcsarnok

Október 23-i ünnepség

2011. október 20.

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság /

GAMF Kar

Magyar Kultúra Napja

2012. január

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság /

Kertészeti Főiskolai Kar

Diplomaátadó ünnepség

2012. február 25. 11 óra

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

Törös Olga Sportcsarnok

Március 15-i ünnepség

2012. március

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság /

Tanítóképző Főiskolai Kar

Pedagógusnap

2012. június 7.

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság/

GAMF Kar

Diplomaátadó Tanévzáró ünnepség

2012. június 30. 10 óra

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

Törös Olga Sportcsarnok

 

71/2011. (X. 27.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 jelenlévő tagja a leadott 17 érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár felterjesztését a nemzeti erőforrás miniszter által adományozható Apáczai Csere János-díjra.

 

72/2011. (X. 27.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az előterjesztő által az ülésen tett szóbeli módosító javaslatokkal együtt elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségbiztosítási Szabályzatát.

 

73/2011. (X. 27.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Katona József Gimnázium közötti együttműködési megállapodást.

 

74/2011. (XI. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Intézményfejlesztési terv módosítását, a Kecskeméti Főiskola 2011-2014-ig szóló Intézményfejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

75/2011. (XI. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 20 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 17.§ (5) bekezdés, a 27.§ (7) bekezdés és a 60.§ (4) i) és q) pontjának módosítását.

 

76/2011. (XI. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kertészeti Főiskolai Karon hallgatói jogviszonyban indítandó kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés képzési programját, egyúttal a kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonyban történő indítását az írásos előterjesztés szerint.

 

77/2011. (XI. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 20 igen szavazattal �a Kari Tanács javaslata alapján döntött oktatói pályázatok kiírásáról:

 • főiskolai tanári pályázat kiírásáról a GAMF Kar Informatika Tanszékére 2 fő, a Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékére 1 fő, a Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi Intézetébe 1 fő,
 • főiskolai docensi pályázat kiírását a GAMF Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékére 1 fő részére.

 

78/2011. (XI. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 20 jelen lévő szavazati jogú tagja a gazdasági főigazgató-helyettes, valamint a műszaki főigazgató-helyettes pályázati felhívásra érkezett pályázatok véleményezését titkos, rangsorolásos szavazási eljárásban az alábbiakban alakította ki:

 • Földesi Gabriella pályázatát 19 igen szavazattal támogatta,
 • Maróti János pályázatát 18 igen szavazattal támogatta.

 

79/2011. (XI. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi címek adományozására az alábbi határozatot hozta:

 • Varga Tibor részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 20 érvényes szavazatból 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,
 • Dr. Vörös Géza részére címzetes főiskolai tanári cím adományozását 20 érvényes szavazatból 20 igen szavazattal támogatta,
 • Török János Zsolt részére címzetes főiskolai docensi cím adományozását 20 érvényes szavazatból 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,
 • Tóth Bálint részére címzetes főiskolai docensi cím adományozását 20 érvényes szavazatból 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,
 • Légli Ottó részére címzetes főiskolai docensi cím adományozását 20 érvényes szavazatból 20 igen szavazattal támogatta.

 

80/2011. (XII. 15.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzatot.

 

81/2011. (XII. 15.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal – a Kari Tanács javaslata alapján – döntött főiskolai docensi pályázat kiírásáról a Tanítóképző Főiskolai Kar Modern Nyelvek Intézetébe 1 fő részére.

 

82/2012. (XII. 15.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködési megállapodást az írásos előterjesztés szerint.

 

83/2011. (XII. 15.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tanítóképző Főiskolai Karra kiírt és Brindza Attila főiskolai docens által beadott dékánhelyettesi pályázatról a Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa és a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően az alábbiak szerint alakította ki véleményét:19 leadott, érvényes szavazatból 19 igen szavazattal támogatta Brindza Attila pályázatát.

Főmenü