NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2012. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi határozatai

1/2012. (01. 19.) számú KT határozat

A Kari Tanács a Főiskolai Kar Tanácsának 2011/2012. tanév II. félévi üléstervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta:           12 fő.

Szavazás eredménye:                                                            12 igen

 

2/2012. (01. 19.) számú KT határozat

A Kari Tanács a Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szak indítását egyhangúan javasolta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta:          12 fő.

Szavazás eredménye:                                                           12 igen

 

3/2012. (01. 19.) számú KT határozat

A Kari Tanács a Főiskolai tanári pályázat kiírásának kezdeményezését a Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbeegyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 12 fő, szavazatát leadta:        12 fő.

Szavazás eredménye:                                                          12 igen

 

4/2011. (03. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kertészmérnöki BSc szak szakirányainak (nappali tagozat) változtatását elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta:           10 fő.

Szavazás eredménye:                                                         10 igen


5/2011. (03. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak akkreditációs minősítése alapján készült intézkedési tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                                10 igen


6/2011. (03. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kertészmérnöki BSc szak akkreditációs minősítése alapján készült intézkedési tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                                10 igen


7/2011. (03. 22.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak akkreditációs minősítése alapján készült intézkedési tervétegyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                                10 igen


8/2011. (01. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság termelési tevékenységének áttekintését egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                                10 igen


9/2012. (04. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Felvételi- és Záróvizsga Vizsgabizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúan elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár – Gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Prof. Dr. Buzás István főiskolai tanár – Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens - Kertészmérnöki MSc és BSc szak,

                Dísznövénytermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár – Kertészmérnöki MSc és BSc szak,

Gyümölcstermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Dr. Szőke Lajos főiskolai tanár – Kertészmérnöki MSc és BSc szak,

Szőlőtermesztési és ökogazdálkodási szakirány

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár – Kertészmérnöki MSc és BSc szak,

Zöldségtermesztési szakirány

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár – Felvételi Bizottság elnöke

Szavazás eredménye:                                       10 igen

Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár – Felvételi Bizottság elnöke

Szavazás eredménye:                                       10 igen


10/2012. (04. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács Dr. Nótári Márta főiskolai docens pályázatát a Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe kiírt főiskolai tanári pályázatra az alábbiak szerint véleményezte.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        5 igen


11/2012. (04. 12.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2012. évben rendelkezésre álló kari szakképzési hozzájárulás felhasználásáról készült javaslatot egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


12/2012. (05. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak nappali és levelező tagozat tantervének módosítására tett javaslatokat egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


13/2012. (05. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a kertészmérnöki szak gyümölcs–és szőlőtermesztési szakirány nappali tagozat, dísznövény-és zöldségtermesztési szakirány nappali tagozat, általános kertész szakirány levelező tagozat tantervének módosítására tett javaslatot egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


14/2012. (05. 17.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a környezetgazdálkodási agrármérnöki szak levelező tagozat és környezettudatos kertész szakirány nappali tagozat tantervének módosítására tett javaslatot egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


15/2012. (05. 17.) számú Kari Tanácsi határozatot

A Kari Tanács az agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőoktatási szak nappali és levelező tagozat tantervének módosítására tett javaslatot egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen

 

16/2012 (05. 17) számú Kari Tanácsi határozatot

A Kari Tanács Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2011. évi költségvetés teljesítésének értékelését egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen


17/2012. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Kar szervezeti változásának véleményezését módosító javaslattal egyhangúan befogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen

 

18/2012. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Kar szervezeti változására tett javaslatot - intézet nélküli kar- azzal a módosító javaslattal fogadta el, hogy a karon dolgozó oktatók ne kerüljenek át a másik karra.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        10 igen

 

19/2012. (06. 21.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakképzési hozzájárulás felhasználásának átcsoportosítását, melyből a tervezett két darab projektor helyett a Termékfeldolgozó Üzem eszközbeszerzése valósul meg, elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                        9 igen

                                                                     1 tartózkodás


20/2012. (09. 26.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés  

indítását egyhangúlag támogatta és javasolja a szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                        10 igen

 

21/2012. (09. 26.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés indítását egyhangúlag támogatta és javasolja a szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                        10 igen

 

22/2012. (09. 26.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés  

indítását egyhangúlag támogatta és javasolja a szenátus elé terjeszteni.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                        10 igen

 

23/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács 2012/2013. tanév I. félévi munkatervét azzal a módosítással fogadta el, hogy a december 6-ára kitűzött kitüntetések tárgyalását leveszi a napirendi pontok közül és a főiskolai vezetés megtárgyalja, hogy anyagi juttatás nélkül is át lesznek-e adva a kitüntetések.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

24/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Címzetes főiskolai tanári és Címzetes főiskolai docensi cím adományozására tett javaslatot az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Dr. Boros Emil– címzetes főiskolai tanár

Szavazás eredménye: 11 igen

Gulyás János– címzetes főiskolai docens

Szavazás eredménye: 11 igen

 

25/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeire tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Dr. Csatári Bálint óraadó tanár 11 igen

Dr. Hoyk Edit főiskolai docens 11 igen

Prof. Dr. Soltész Miklós egyetemi tanár 11 igen

Dr. Kovács András főiskolai tanár 11 igen

Turiné dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens 11igen

 

26/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

27/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzési szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

28/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

29/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Kertészmérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

30/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

31/2012. (11. 15.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a beszámolót a Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium tevékenységéről egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

Főmenü