NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2012. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2012. évi határozatai

1/2012. (I. 26.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ Kollégiumi Bizottságra vonatkozó 60.§ (4) bekezdésének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

2/2012. (I. 26.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa– a kari tanácsok javaslatai alapján – 16 igen szavazattal döntött oktatói pályázatok kiírásáról:

 • főiskolai tanári pályázat kiírásáról a Kertészeti Főiskolai Kar Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetébe 1 fő részére,
 • főiskolai docensi pályázat kiírásáról a Tanítóképző Főiskolai Kar Humán tudományok Intézetébe 1 fő részére.

 

3/2012. (I. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus a főiskolai docensi pályázatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

dr. Görbe Mihály főiskolai adjunktus pályázatát 16 leadott, érvényes szavazatból 16 igen szavazattal,

dr. Kósa János főiskolai adjunktus docensi pályázatát 16 leadott, érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta.

 

4/2012. (I. 26.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Kar Anyagtechnológia Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatra dr. Belina Károly egyetemi tanár pályázatát 18 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal – egyben a ciklusnak a 65. életévet meghaladó részének kitöltését is - támogatja.

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatra dr. Ferency Tibor főiskolai tanár pályázatát 18 érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatja.

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Kar Járműtechnológia Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatra dr. Ailer Piroska főiskolai tanár pályázatát 18 érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatja.

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Kar Természet és Műszaki Alaptudományi Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatra dr. Klebniczki József főiskolai tanár pályázatát 18 érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatja.

 

5/2012. (II. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 14 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Kaposvári Egyetem között kötendő együttműködési megállapodást az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

6/2012. (II. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tudományos Tanács véleményének ismeretében 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterszak indítására vonatkozó előterjesztési dokumentációt, képzési programot, támogatva ezzel a mesterszak indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

7/2012. (II. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011. évi felnőttképzési tervének értékelését.

 

8/2012. (II. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2012. évi felnőttképzési tervét.

 

9/2012. (II. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a Nagyváthy János-díj adományozására prof. dr. Buzás István főiskolai tanár személyét 16 leadott, érvényes szavazatból 16 igen szavazattal javasolta.

 

10-1/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2011. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

10-2/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2011. évi minőségirányítási tervének értékelését.

 

10-3/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2011. évi humánpolitikai tervének értékelését.

 

10-4/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2011. évi tudományos kutatásfejlesztési tervének értékelését.


11-1/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2012. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

11-2/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2012. évi minőségirányítási tervét.

 

11-3/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2012. évi humánpolitikai tervét.

 

11-4/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési Programja részeként a KF 2012. évi tudományos kutatásfejlesztési tervét.

 

12/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2011. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2012. évi költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2012. évi közbeszerzési tervét.

 

15/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a National Instruments Hungary Kft. együttműködési szándékát kifejező szándéknyilatkozatot, támogatja annak aláírását.

 

16/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus a főiskolai docensi pályázatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

 • Lakatosné dr. Török Erika főiskolai adjunktus pályázatát 15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta,
 • dr. Szinger Veronika főiskolai adjunktus docensi pályázatát 15 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal támogatta,
 • dr. Rigó Róbert tudományos segédmunkatárs pályázatát 15 leadott, érvényes szavazatból 14 igen szavazattal támogatta,
 • dr. Filó Csilla pályázatát 15 leadott, érvényes szavazatból 2 igen szavazattal támogatta.

 

17/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja a felnőttképzési igazgatói pályázati felhívásra érkezett pályázatok véleményezését titkos, rangsorolásos szavazási eljárásban az alábbiak szerint alakította ki:

 • Fodorné Kovács Györgyi pályázatát 10 igen szavazattal támogatta,
 • Pásztor Mariann pályázatát 9 igen szavazattal támogatta.

 

18/2012.(III.29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja a főtitkári pályázati felhívásra érkezett pályázatok véleményezését titkos, rangsorolásos szavazási eljárásban az alábbiak szerint alakította ki:

Szabóné Kiss Márta pályázatát 16 igen szavazattal támogatta.

 

19-1/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 jelenlévő tagja a leadott 16 érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta dr. Bagány Mihály főiskolai docens felterjesztését a nemzeti erőforrás miniszter által adományozható Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésre.

 

19-2/2012. (III. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a nemzeti erőforrás miniszter által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre

 

 • Kégel Tamás testnevelő tanár (KFK) felterjesztését 16 igen szavazattal,
 • dr. Kuti István főiskolai docens (TFK) felterjesztését 15 igen szavazattal,
 • dr. Madarász László főiskolai docens (GAMF Kar) felterjesztését 14 igen szavazattal,
 • Csikai Pál ny. főiskolai adjunktus (GAMF Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal,
 • dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár (TFK) felterjesztését 12 igen szavazattal,
 • dr. Turai G. Kamil főiskolai docens (TFK) felterjesztését 12 igen szavazattal támogatta.

 

20-1/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Yeungjin College Daegu (Korea) között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

20-2/2012. (V.31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Nigde University (Törökország) között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

21/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer IV. A hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, a szabályzat módosítását.

 

22/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, a szabályzat módosítását.

 

23-1/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a kecskeméti 21943 hrsz.-ú, 7822 m2 alapterületű, kivett udvar, épület megnevezésű ingatlan, akár nyilvános, akár zártkörű pályázat útján történő értékesítését.

 

23-2/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a kecskeméti 20498/4 hrsz.-ú, 1225 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, akár nyilvános, akár zártkörű pályázat útján történő értékesítését.

 

23-3/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a kecskeméti 21936 hrsz.-ú, 16908 m2 alapterületű, kivett udvar, 7 épület megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

23-4/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja

 • a kecskeméti 21894 hrsz.-ú, 10404 m2 alapterületű, kivett épület és udvar,
 • a kecskeméti 21896 hrsz.-ú, 9 828 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület,
 • a kecskeméti 21899/3 hrsz.-ú, 389 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület,
 • a kecskeméti 21899/4 hrsz.-ú, 2702 malapterületű, kivett közút,
 • a kecskeméti 21899/5 hrsz.-ú, 1667 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület,
 • a kecskeméti 21899/6 hrsz.-ú, 192 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület,
 • a kecskeméti 21899/7 hrsz.-ú, 5955 m2 alapterületű, kivett közút,
 • a kecskeméti 21899/8 hrsz.-ú, 8072 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület,
 • a kecskeméti 21899/9 hrsz.-ú, 788 m2 alapterületű, kivett út,
 • a kecskeméti 21899/10 hrsz.-ú, 3399 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület,
 • a kecskeméti 21901 hrsz.-ú, 10969 m2 alapterületű, kivett 6 épület és udvar,
 • a kecskeméti 21902 hrsz.-ú, 1119 m2 alapterületű, kivett út,
 • a kecskeméti 21903 hrsz.-ú, 1159 m2 alapterületű, kivett út,
 • a kecskeméti 21904 hrsz.-ú, 11233 m2 alapterületű, kivett 3 épület és udvar

megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

23-5/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 90. § (3) bekezdésre figyelemmel – 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja azt a szándékot, hogy a Főiskola kezdjen előzetes piackutatást a Lövei Klára és az Erdei Ferenc kollégiumi épültek kincstári körbe nem tartozó befektetővel közös felújítása és hasznosításba tárgyában.

 

23-6/2012. (V.31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a kecskeméti 6124/1 hrsz.-ú, 474 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű; a 6124/2 hrsz.-ú, 801 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű; a 6124/3 hrsz.-ú, 839 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, és a 6124/4 hrsz.-ú, 973 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítését.

 

24/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2010. év január hónapban befolyt 219.550 ezer Ft ingatlan vételár felhasználásának előterjesztésben bemutatott módját, azt a Gazdasági Tanács előzetes véleménye alapján szabályszerűnek értékelte.

 

25/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 2 tartózkodás és 1 ellen szavazat mellett 14 igen szavazattal elfogadta a szakoktató szakirányú továbbképzési szak képzési programját, (képzési és kimeneti követelményeit), tantervéttámogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést és a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

26-1/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési programját, (képzési és kimeneti követelményeit), tantervéttámogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítésérevonatkozó előterjesztést és a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

26-2/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadta a minőségügyi rendszerek szakspecialista szakirányú továbbképzési szak képzési programját, (képzési és kimeneti követelményeit), tantervéttámogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést és a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

27-1/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatta – az írásos előterjesztés alapján – a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara által tanulói jogviszonyban indítandó területfejlesztési szakasszisztens felsőfokú szakképzés képzési programját, a képzés új helyen indítása érdekében a Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskolával kötendő együttműködési megállapodást.

 

27-2/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatta – az írásos előterjesztés alapján – a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara által tanulói jogviszonyban indítandó munkavédelmi szakasszisztens felsőfokú szakképzés képzési programját, a képzés új helyen indítása érdekében a Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskolával kötendő együttműködési megállapodást.

 

28-1/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa az alábbiak szerint alakította ki véleményét a pályázó főiskolai tanári kinevezésével kapcsolatban:

Dr. Johanyák Zsolt Csaba főiskolai docenst (GAMF Kar Informatika Tanszék) 17 leadott érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.

 

28-2/2012. (V. 31.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa az alábbiak szerint alakította ki véleményét a pályázó főiskolai tanári kinevezésével kapcsolatban:

Dr. Nótári Márta főiskolai docenst (Kertészeti Főiskolai Kar) 17 leadott érvényes szavazatból 12 igen szavazattal támogatta.

 

29/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda intézményvezetői pályázati kiírására beérkezett pályázatokról titkos, rangsorolásos szavazás során az alábbi véleményt alakította ki:

           

-          Szabó Antal pályázatát 18 érvényesen leadott szavazatból 15 igen szavazattal,

-         Magyarné Bogár Ildikó pályázatát 18 érvényesen leadott szavazatból 8 igen szavazattal támogatta.

 

30-1/2012.(VI.28.) sz. határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 6 igen szavazattal 7 nem szavazat és 5 tartózkodás ellenében nem támogatta az SZMSZ 31.§ (5) bek. módosításához az ülésen elhangzott szóbeli módosítást, az Informatikai Rendszergazda Csoport kivételét a javaslatból.

 

30-2/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 10 igen szavazat mellett 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás ellenében nem fogadta el az SZMSZ módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

31/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal - a Gazdasági Tanács és a Tudományos Tanács előzetes támogató véleményezésének ismeretében - egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2012-2015-ig szóló Intézményfejlesztési Tervét.

 

32-1/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosításához kapcsolódó SZMSZ módosítást, nevezetesen az SZMSZ 1.§ (10), 1.§ (11), 42.§ (1) aa), 62/A. (1) bekezdések módosítását.

 

32-2/2012. (VI.28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

33/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta főiskolai docensi pályázat kiírását a GAMF Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanszékére.


34/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési Megállapodás aláírását, a Kecskeméti Főiskola részvételét a járműipari képzést folytató felsőoktatási intézmények együttműködésében.

 

35/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF Tűzvédelmi szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

36/2012. (VI. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Intézetének intézetigazgatói pályázati kiírására benyújtott pályázatra vonatkozóan – titkos szavazással - az alábbi véleményt alakította ki:

Dr. Smuta Attila főiskolai tanár pályázatát a 17 érvényesen leadott szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.


37/2012. (VII. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2012/2013. tanévre vonatkozóan Köztársasági Ösztöndíj adományozás érdekében a miniszterhez benyújtandó intézményi rangsort az alábbiak szerint:

 

Rangsor

Név

Szak

Tanulmányi

A bírálat során

Félévkor végez a

száma

átlag

kapott pontszám

2012/2013. tanévben (X)

1

Takács Nikolett

tanító

4,83

37

 

2

Puskás Anna

műszaki menedzser

4,78

35

X

3

Béres Gábor József

gépészmérnöki

4,64

27

 

4

Gulyás Mónika

környezetgazdálkodási

4,91

26

X

agrármérnöki

5

Lajos Károly László

környezetgazdálkodási

4,86

26

X

agrármérnöki

6

Palotai Gréta Anna

tanító

4,83

26

 

7

Fekete Evelin Kármen

kertészmérnöki

5

25

 

8

Vérten Szilárd István

gépészmérnöki

4,73

25

 

9

Varga Zsuzsanna

műszaki menedzser

4,66

25

 

10

Bay Diána

óvodapedagógus

4,73

22

 

11

Erdős Balázs

mérnök informatikus

4,62

22

 

12

Tóth Viola

óvodapedagógus

4,69

21

 

13

Bognár József

mérnök informatikus

4,77

20

X

14

Jusztin Noémi Anna

műszaki menedzser

4,73

20

 

15

Imre Márk

mérnök informatikus

4,73

20

 

 

38/2012. (VII. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal és az FHÖK egyetértésével egyhangúlag elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer IV. A hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló szabályzat módosítására tett írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott azon szóbeli módosító javaslattal együtt, mely szerint a 30 kW/óra/fő havi fogyasztás alapértéke 35 kW/fő/órára változik.

 

39-1/2012. (VII. 24.) szenátusi határozat

 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 2 igen szavazattal, 10 tartózkodás és 6 nem szavazat mellett nem támogatta a KF organogramjának módosítására vonatkozó szóbeli javaslatot, mely szerint a HOSZK a jelenlegi formában, egy szervezeti egységként működve magában foglalja a Tudósházat is.

 

39-2/2012. (VII. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a KF organogramjának elvi módosítására vonatkozó írásos előterjesztés eredeti változatát – azzal az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli javaslattal –, mely szerint a Kertészeti Főiskolai Karon oktatási szervezeti egységként Kertészeti Tanszék kerül kialakításra, ehhez tartozik az akkreditált laboratórium és további egységként szerepel a Tangazdaság. További, az előterjesztő által tett módosításként a stratégiai feladatokra bizottság kerül létrehozásra.

 

40/2012. (VII. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal elfogadta az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak szakmai programjának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

41/2012. (VII. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa az oktatási iroda vezetésére benyújtott pályázatokról – 18 érvényesen leadott titkos szavazatból – az alábbi véleményt alakította ki:

Brindza Attila főiskolai docens pályázatát 14 igen szavazattal,

Szedmákné dr. Lajtai Virág oktatási referens pályázatát 5 igen szavazattal,

Lendvai Tamás rendszergazda pályázatát 0 igen szavazattal támogatta.


42/2012. (IX. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer II. A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendjéről szóló szabályzat módosítását az előterjesztő által a 6.§ 1/A bekezdésének kiegészítéséhez tett módosító javaslatával együtt, mely szerint:

„A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési ciklus ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad kapacitással.”

 

43/2012. (IX. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását a gyakorlatorientált képzés meghatározásának alapfogalmak közé beemelésével, valamint a gyakorlatorientált (duális jellegű) képzés oktatásszervezési kérdéseinek dékáni utasítás szerinti speciális szabályozására való utalásra vonatkozó, az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.

 

44/2012. (IX. 6.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer IV. A hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

45/2012. (IX. 06.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között megkötendő együttműködési keretmegállapodást a II.2. pontban az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli módosítási javaslattal együtt:

„2. A Főiskola oktatási programjában kötelező vagy kötelezően választható, vagy szabadon választható tantárgy keretében bevezeti, illetve fejleszti a szellemi tulajdon – védelmi ismeretek oktatását az SZTNH közreműködésével.”


46/2012. (X. 4.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Szervezeti és Működési Rend szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően.

 

47/2012. (X. 4.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a fenntartó ajánlását a Kecskeméti Főiskola rektori pályázati kiírás megfogalmazására.

 

48/2012. (X. 4.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szegedi Tudományegyetem és a Kecskeméti Főiskola között kötendő oktatási-kutatási együttműködési megállapodást.

 

49-1/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a gépészmérnök-asszisztens felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

49-2/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta az anyagmérnök-asszisztens felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

49-3/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a mérnökinformatikus asszisztens felsőoktatási szakképzésképzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

49-4/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a programtervező informatikus asszisztens felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

49-5/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök asszisztens felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

49-6/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a kertészmérnök asszisztens felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

49-7/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a környezetgazdálkodási agrármérnök asszisztens felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

49-8/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésképzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

49-9/2012. (X. 04.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés képzési programját, támogatva ezzel a felsőoktatási szakképzés indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

50/2012. (X. 4.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Mérnökinformatikus alapszaknak a Járműinformatika szakiránnyal, a Médiainformatika szakiránnyal, valamint a Mobil alkalmazások fejlesztése szakiránnyal való bővítését és a szakirányok indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

51/2012. (X. 4.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2012/2013-as tanévre szóló Ünnepségek tervét.

 

52/2012. (X. 4.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa javaslatára 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatta címzetes főiskolai tanári cím odaítélését Szemerey Andorné Törös Olga részére.

 

53-1/2012. (X. 17.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 támogató szavazattal, egyhangúlag nyilatkozik arról a szándékáról, hogy konzorciumban a Szolnoki Főiskolával együttműködik a TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005 számú, „A Szolnoki Főiskola műszer- és laborfejlesztése a műszaki gyakorlati képzés, oktatás és K+F+I tevékenység minőségi fejlesztése érdekében” című program megvalósításában.

A két intézmény együttesen vállalja a program céljainak megfelelően, de a megváltozott feltételeket kielégítő, annak tartalmi változásokkal együttes megvalósítását.

 

53-2/2012. (X. 17.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 támogató szavazattal, egyhangúlag nyilatkozik arról a szándékáról, hogy megkezdi a Szolnoki Főiskolával való integrációt előkészítő tárgyalásokat. A tárgyalások eredményeképp létrejött megállapodásokat háromoldalú szerződésben rögzíti, amelyet a két intézmény és a fenntartó közösen ír alá. Az integráció ezen feltételek mindegyikének teljesülése esetén jön létre:

-          a fenntartó átvállalja és az integrációt megelőzően teljes mértékben rendezi a Szolnoki Főiskola pénzügyi kötelezettségeit, különös tekintettel a PPP konstrukcióban épített infrastruktúrára vonatkozó kötelezettséget, és

-          a Szolnoki Főiskola korábban elnyert, de felfüggesztett pályázatainak a megváltozott feltételekhez történő átalakítása és folytatása megtörténik.

 

54/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 támogató szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer I. fejezetét, a Felvételi Szabályzatot.

 

55/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer III. fejezetét, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.

 

56/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF SZMSZ II. rész Foglalkoztatási Követelményrendszer szabályzatát a benyújtott és az előterjesztő által befogadott alábbi kiegészítéssel a 2. § (5) bekezdéseként.

2. § (5) bekezdése:

„A (4) bekezdés e) pont alkalmazásában

a)      MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek a főiskolai oktatásban nem relevánsak,

b)      a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie,

c)      a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni.”

 

57/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF SZMSZ I. SZMR 5. számú mellékletét, a Választási Szabályzatot.

 

58/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 19 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Katona József Gimnázium között létrejövő együttműködési megállapodást az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

59/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Kertészeti Főiskolai Kar dékáni megbízatására benyújtott pályázatokkal kapcsolatban titkos szavazással az alábbi véleményt alakította ki:

dr. Ferencz Árpád 16,

dr. Szabóné dr. Nagy Andrea 4 igen szavazatot kapott.

 

60/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Kollégium igazgatói megbízásra benyújtott pályázatokkal kapcsolatban titkos szavazással az alábbi véleményt alakította ki:

-       Bodza Pál Tamás 0,

-       Boricsné Józsa Ildikó 17,

-       Cseh Sándorné 4,

-       Dósa András 7,

-       Gulácsi Barnabás 1,

-       Molnár Gyuláné 1,

-       Oberfrankné Győrfi Edit 7,

-       Pribék László 0,

-       Szénási Pál 0,

-       Szokolay Zoltán 6,

-       Szőke Péter 1

-  Tokné Járomi Ilona 0 igen, támogató szavazatot kapott.

 

61-1/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Kertészeti Főiskolai Kar javaslata alapján 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését Dr. Boros Emil részére.

 

61-2/2012. (XI. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Kertészeti Főiskolai Kar javaslata alapján 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a címzetes főiskolai docensi cím odaítélését Gulyás János részére.

 

63/2012. (XII. 13.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tudósház igazgatói feladatainak ellátására benyújtott pályázatokra vonatkozóan – titkos szavazással – az alábbi véleményt alakította ki:

Benyó Lászlóné 9,

Cseh Sándorné 5,

Csenki Katalin 0,

dr. Kemény Gabriella 6,

Kohajda László 1,

Kovács-Turi Gabriella 2,

Molnár Andor 1,

Szabó Enikő 0,

Szedmák Andrea 0,

Szentendrei Kira 0,

Szűcs Katalin Ágnes 0,

Tordas Csilla 5

támogató, igen szavazatot kapott.

 

64/2012. (XII. 13.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Hallgatói Szolgáltató Központ igazgatói feladatainak ellátására benyújtott pályázatokkal kapcsolatban titkos szavazással az alábbi véleményt alakította ki:

Csenki Katalin 0,

Darabosné Kerekes Mónika 0,

Fodor Mária 0,

Füstös Simon Zsuzsanna 1,

Hangya Dóra 0,

Kovács-Turi Gabriella 2,

Lőrincz Éva 1,

Neichel Lászlóné 0,

Szabó Antal 12,

Szabó Enikő 0,

Szentendrei Kira 2

támogató, igen szavazatot kapott.


65/2012. (XII. 13.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer II. fejezete, A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje szabályzatát.

 

66/2012. (XII. 13.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer V. fejezet, A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje szabályzatát.

 

67/2012. (XII. 13.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével összefüggő egyes szabályzatalkotási kérdésekről szóló előterjesztést.

 

68/2012. (XII. 13.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alapító okiratának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

Főmenü