NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2013. ÉVI KFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2013. évi határozatai


1/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar Tanácsának 2012/2013. tanév II. félévi

üléstervét elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta:           11 fő.

Szavazás eredménye:                                              11 igen

 

2/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar Ügyrendjének és Organogramjának módosítását az alábbi kiegészítésekkel fogadta el.

 

Ügyrendben:

A 2.§ (3) e) AOKDSZ titkára

3.§(2) pontjának e) pontja 2013. március 15-én lép hatályba.

3.§(2) d) AOKDSZ képviseletében.

3. § (5) pont KIK Kertészeti Szakkönyvtárvezető-re módosítva, kari HK elnök bekerül.

5.§ (1) A karon oktatási-kutatási-termelési szervezeti egységként kertészeti tanszék működik

5.§ (3) e) törölve

5.§ (3). pontja 3-as marad a következő mondat lesz 4-es pont, a 4-es pont pedig 5-ös lesz.

 

Organogramban a dékántól induló csoportokhoz futó vonal eltávolítása, valamint szaggatott vonal a tanszékvezetőtől az Oktatástechnika és a Talaj és Növényvizsgáló laboratórium felé.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye:                                              11 igen

 

 

3/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a Szakfelelős beszámolóját a végzett munkáról - Kertészmérnöki MSc szak  egyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen

 

 

4/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi humánpolitikai tervének értékelését egyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen

 

 

5/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2013. évi humánpolitikai tervét egyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen

 

6/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi oktatásfejlesztési terv teljesülésének értékelését egyhangúan támogatta az alábbiak alapján:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen

 

7/2013. (01. 17.) 
A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2013. évi oktatásfejlesztési tervét egyhangúan támogatta az alábbi két pont felvételével:

16. Szaktanácsadás oktatásában a főiskolai kar oktatóinak fokozottabb részvétele,

17. Tangazdaság gyakorlati képzési helyének kialakítása.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen

 

8/2013. (01. 17.)

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi tudományos kutatás - fejlesztési tervének értékelését egyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen

 

9/2013. (01. 17.)
A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2013. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervét egyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye:                                              10 igen


10/2013. (04. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2013. évi Záróvizsga és Felvételi Bizottságok elnökeinek személyét egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

A titkos szavazás eredménye:

A Záróvizsga és Felvételi Bizottság elnökökre egységesen 10 igen

Záróvizsga bizottság elnökei:

Szőlőtermesztő és borász szakmérnök i szak

Dr. Kocsis László egyetemi tanár, tanszékvezető,

 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak

Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár,

 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak

Dr. Hoyk Edit főiskolai docens,

 

Kertészmérnöki BSc és MSc szak

Dísznövénytermesztési szakirány

Turiné dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens,

 

Kertészmérnöki BSc és MSc szak

Szőlő és gyümölcstermesztési szakirány

Dr. Németh Krisztina főiskolai docens,

 

Kertészmérnöki BSc és MSc szak

Zöldségtermesztési szakirány

Dr. Kovács András főiskolai tanár,

 

Felvételi Bizottság elnöke MSc szak

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens.

 

 

11/2013. (04. 18.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar szaktanácsadási tevékenységének értékelését egyhangúan támogatta az alábbiak alapján.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye:                                          11 igen


12/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 9 fő, szavazatát leadta: 9 fő, eredmény: 9 igen

 

13/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki BSc szak tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 9 fő, szavazatát leadta: 9 fő, eredmény: 9 igen

 

14/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

15/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnöki MSc szak tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

16/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

17/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

18/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés tantervének módosítását egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

19/2013. (06. 20.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2012. évi költségvetés teljesítésének értékelését egyhangúan támogatta az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

20/2013. (09.19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a 2013/2014. tanév I. félévi munkatervét elfogadta az alábbi kiegészítésekkel.

1. A címzetes főiskolai tanári, docensi valamint a tiszteletbeli főiskolai tanári cím tárgyalása kerüljön be az október 24-i ülésre.

2. A C típusú tantárgyak tárgyalása kerüljön fel napirendi pontként, és arról legyen szavazás.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen

 

21/2013. (09. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács címzetes főiskolai tanári cím adományozására megszavazta Dr. Czeglédi Melindát, tiszteletbeli főiskolai tanári cím adományozására Dr. Kiss Imrét az alábbiak szerint (titkos szavazás):

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen mindkét kitüntetés vonatkozásában.

 

22/2013. (09. 19.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács megszavazta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar által adományozható kitüntetések és címek, valamint az adományozás eljárásrendjét az alábbiak szerint:

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő, eredmény: 10 igen


23/2013. (11.05.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Beszámolót a Kar tudományos életéről, és a tudományos feladatok meghatározását az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

24/2013. (11. 05.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

25/2013. (11. 05.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Kertészmérnöki (MSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

26/2013. (11. 05.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

27/2013. (11. 05.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját az Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szakon végzett munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

28/2013. (11. 05.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a szakfelelős beszámolóját a Kertészmérnöki (BSc) szakon végzett éves munkájáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 11 fő, szavazatát leadta: 11 fő.

Szavazás eredménye: 11 igen

 

 

29/2013. (12.03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a záróvizsga bizottság elnökeit az alábbiak szerint fogadta el.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

 

Szavazás eredménye:

Dr. Csatári Bálint óraadó tanár

(Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak)

10 igen

Dr. Hoyk Edit főiskolai docens

(Környezetgazdálkodási BSc szak)

10 igen

Dr. Németh Krisztina főiskolai docens

(Kertészmérnöki BSc és MSc szak,

gyümölcs- és szőlőtermesztés)

10 igen

Dr. Kovács András ny. főiskolai tanár

(Kertészmérnöki BSc és MSc szak,

zöldségtermesztés)

10 igen

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai docens

(Kertészmérnöki BSc és MSc szak,

dísznövénytermesztés)

10 igen

 

30/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2013. évi humánpolitikai tervének értékelését egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

31/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2014. évi humánpolitikai tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

32/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2013. évi tudományos kutatás - fejlesztési tervének értékelését egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

33/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a KF Kertészeti Főiskolai Kar 2014. évi tudományos kutatás – fejlesztési tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

 

34/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság beszámolóját a 2013. évi tevékenységének időarányos megvalósításáról egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

35/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Tangazdaság 2014. évi vetés- és pénzügyi tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

36/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Belsőkert tevékenységének időarányos megvalósításáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

 

37/2013. (12. 03.) számú Kari Tanácsi határozat

A Kari Tanács a Belsőkert 2014. évi vetés- és pénzügyi tervét egyhangúan elfogadta.

Szavazati jogú Kari Tanács tag: 10 fő, szavazatát leadta: 10 fő.

Szavazás eredménye: 10 igen

Főmenü