NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2013. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2013. évi határozatai

1/2013. (I. 31.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta az SzMSz I. Szervezeti és Működési Rend módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

2/2013. (I. 31.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta az SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer I. fejezetének, a Felvételi szabályzatnak módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

3/2013. (I. 31.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

 

4/2013. (I. 31.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) - a Tudományos Tanács tagjainak egyhangú szavazásos javaslata alapján – megválasztotta a testület elnökének Dr. Smuta Attila főiskolai tanárt

 

5-1/2013. (II. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő Kecskemét belterületi 6124/3 helyrajzi számú, természetben Kecskemét, Kerkápoly utcában lévő, 839 m2 alapterületű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, melynek nyertese Nyujtó János, Cegléd, Budai út 44. szám alatti lakos, 12.150.000 Ft vételárnak a szerződéskötéstől számított 58 napon belül történő megfizetésével.

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint elővásárlásra jogosult megkeresésével, valamint az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

 

5-2/2013. (II. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő Kecskemét belterületi 20498/4 helyrajzi számú, 1225 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, melynek nyertese Virág Judit, Kecskemét, Vadaskert utca 9. szám alatti lakos, 4.151.000 Ft vételárnak a szerződéskötéstől számított 5 napon belül történő megfizetésével.

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint elővásárlásra jogosult megkeresésével, valamint az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

 

5-3/2013. (II. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő Kecskemét belterületi 21943, 21936, 21894, 21896, 21899/3, 21899/4, 21899/5, 21899/7, 21899/8, 21899/9, 21899/10, 21901, 21902, 21903, 21904, 6124/1, 6124/2 és 6124/4 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

5-4/2013. (II. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa fenntartja a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő Kecskemét belterületi 21943, 21936, 21894, 21896, 21899/3, 21899/4, 21899/5, 21899/7, 21899/8, 21899/9, 21899/10, 21901, 21902, 21903, 21904, 6124/1, 6124/2 és 6124/4 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséhez adott hozzájárulását és megbízza Dr. Danyi József rektort az értékesítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

6/2013. (II. 28.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa tárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Ifjúságsegítő BA szak alapítása érdekében létrejövő, a szak képzési és kimeneti követelményeit kidolgozó konzorciumhoz történő csatlakozást, egyben felhatalmazza a rektort a konzorciumi megállapodás aláírására.

 

7/2013. (III. 21.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja véleményezte a rektori megbízásra benyújtott pályázatokat, és titkos, rangsorolásos szavazási eljárás alapján az alábbi sorrendet alakította ki a pályázók között:

  • dr. Steklács János főiskolai tanár pályázatát 11 szenátustag támogatta,
  • dr. Ailer Piroska főiskolai tanár pályázatát 6 szenátustag támogatta,
  • dr. Vajnai Tibor egyetemi tanár pályázatát 3 szenátustag támogatta.


8/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. SZMR 57.§ , 64.§, a 100.§ és a 101.§ kiegészítését, illetve az SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer II. 12.§-ának kiegészítését a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó rendelkezésekkel, továbbá a 138.§ módosítását.

 

9-1/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF 2012. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

9-2/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF 2012. évi felnőttképzési tervének értékelését.

 

9-3/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF 2012. évi minőségirányítási tervének értékelését.

 

9-4/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF 2012. évi Humánpolitikai tervének értékelését.

 

9-5/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF 2012. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését.

 

10-1/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF 2013. évre szóló oktatásfejlesztési tervét.

 

10-2/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF 2013. évre szóló felnőttképzési tervét.

 

10-3/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF 2013. évre szóló minőségirányítási tervét.

 

10-4/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF 2013. évre szóló Humánpolitikai tervét az ülésen elhangzott és befogadott alábbi módosításokkal együtt:

-          karonként meg kell vizsgálni a nyugdíjazással kapcsolatos szabályozások függvényében az őszi tanévkezdés helyzetét,

-          a főiskola által támogatott PhD hallgatók és mesterképzésben részt vevők eredményeit, az előrehaladásukat rendszeresen értékelni kell.

 

10-5/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a KF 2013. évre szóló tudományos kutatásfejlesztési tervét.

 

11/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2013. évre szóló közbeszerzési tervét.

 

12/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a KÉSZ Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötését.

 

13/2013. (IV. 22.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett miniszteri elismerésre

 

-        Dr. Madarász László főiskolai docens (GAMF Kar) felterjesztését 14 igen szavazattal,

-        Dr. Bercsey Tibor egyetemi tanár (GAMF Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal, támogatta.

 

14-1/2013. (IV.22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 jelenlévő szavazati jogú tagja a GAMF Kar Tanácsának javaslatára 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta címzetes főiskolai tanári cím adományozását Mátó Péter János részére.

 

14-2/2013. (IV.22.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 jelenlévő szavazati jogú tagja a GAMF Kar Tanácsának javaslatára titkos szavazással címzetes főiskolai tanári cím adományozását támogatta:

Kozak Dražan részére 16 igen szavazattal,

Oliver Moravčik részére 16 igen szavazattal.

 

15/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint.

 

16-1/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a logisztikai rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési programját, (képzési és kimeneti követelményeit), tantervéttámogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést és a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon.

 

16-2/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a logisztikai rendszerek szakspecialista szakirányú továbbképzési szak képzési programját, (képzési és kimeneti követelményeit), tantervéttámogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést és a szak indítását a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon

 

17-1/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően a Testnevelési és Sportközpont feladatairól, a hallgatói sportról, valamint a sport- és szabadidős létesítmények használatáról.

 

17-2/2013. (V.30.)

A Szenátus 17 igen szavazattal az SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 67. §. (2) bek. q) pont szerinti jogkörében eljárva hozzájárul a Kecskeméti Főiskola Sportegyesület névhasználatához.

 

18/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2012. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.

 

19/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2013. évi költségvetését.

 

20/2013. (V. 30.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 érvényes szavazatból – titkos szavazás eredményeként – 15 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett támogatta dr. Bercsey Tibor egyetemi tanár részére a Professzor Emeritus cím adományozását.


21/2013. (VI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ III. HKR IV. Térítési és juttatási szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

22/2013. (VI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a nemzetközi kutató központok által létrehozott Lökéshullám Klaszterben, illetve a tagok tudományos együttműködési szerződésének aláírását.

 

23/2013. (VI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejövő együttműködési Megállapodást az írásos előterjesztés szerint.

 

24/2013. (VI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola között kötendő Konzorciumi Megállapodást pályázati támogatásban részesített TIOP projekt megvalósítására, az írásos előterjesztés szerint.

 

25/2013. (VI. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, a GAMF Kar Tanácsának előterjesztése alapján címzetes főiskolai tanári címet adományozott dr. Mark-Tell Schneider informatikusnak.

 

26/2013. (VIII. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ III. HKR II.(Hallgatói jogok gyakorlásának, kötelességek teljesítésének rendje), a III. (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat), valamint a IV: (Térítési és juttatási szabályzat) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

27-1/2013. (VIII. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus  16 igen szavazattal elfogadta a képzési program módosítását, az alap- és mesterszakok (GAMF, KFK) tantervének módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

27-2/2013. (VIII. 29.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a felsőoktatási szakképzések képzési programját, a képzések tantervének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

28-1/2013. (VIII. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta dr. Ailer Piroska rektornak a fenntartó által előzetesen megküldött, az oktatói kutatói feladatoktól elkülönülő munkaköri leírás tartalmát.

 

28-2/2013. (VIII. 29.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa az Nftv. 24. § (6) bekezdésének megfelelően, a rektor munkaköri leírását alapul véve, valamint a gazdasági főigazgató előterjesztése szerint megtárgyalta és 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiakban határozta meg és terjeszti fel dr. Ailer Piroska rektor illetménykiegészítésének mértékét:

 

Garantált illetmény

(főiskolai tanár 1):

 327 975.- Ft/hó

határozatlan időtartamra

Illetmény kiegészítés*:

1 472 025. - Ft/hó

határozott, a rektori megbízás időtartamár,

2013. július 1 - 2017. június 30.

 

Magasabb vezetői pótlék

(Kjt. szerint)

    60 000.-  Ft/hó

határozott, a rektori megbízás időtartamára,

2013. július 1 - 2017. június 30.

 

 

Összesen:

 

1 860 000.- Ft./hó

 

 

29/2013. (X. 3.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 12.§ (3) d) pontja alapján megtárgyalta Dr. Danyi József főiskolai tanár rektori tevékenységének értékeléséről szóló gazdasági-műszaki főigazgatói előterjesztést, a minősítést 15 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett - az írásos előterjesztésnek megfelelően hagyta helyben.

 

30/2013. (X. 3.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Henkel Magyarország Kft. Adhesive & Technologies között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint.

 

31/2013. (X. 3.) szenátusi határozat

A Szenátus a Könyvtár és Információs Központ igazgatói megbízatására benyújtott pályázatot véleményezte, titkos szavazás során Német Zsuzsanna pályázatát 16 igen szavazattal támogatta.

 

32/2013. (X. 21.) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta a gépészmérnök alapszakon mérnök-közgazdász szakirány létrehozását.

 

33/2013. (X. 21.) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alapító okiratának szakfeladat-módosítását az írásos javaslatnak megfelelően.

 

34/2013. (XI. 7.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer I. Felvételi szabályzat 8.§-ának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35/2013. (XI. 7.) szenátusi határozat

A Szenátus megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Kecskeméti Katona József Gimnázium közötti együttműködési megállapodás megkötését az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév keretében a „Robotika a természettudományokban” pályázat keretében történő együttműködés megvalósítására.

 

36/2013. (XI. 7.) szenátusi határozat

A Szenátus megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank és a Kecskeméti Főiskola közötti stratégiai együttműködési megállapodás előterjesztését, 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a megállapodás megkötését.

 

37/2013. (XII.12) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rend módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

38/2013. (XII.12) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta a KF Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alapító okiratának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

39/2013. (XII.12) szenátusi határozat

A Szenátus 15 szavazattal elfogadta Ádámné Dr. Major Andrea, 14 szavazattal pedig Dr. Kovács Lóránt pályázatát, melyet a GAMF Kar oktatási és tudományos dékán helyettesi megbízatására nyújtottak be.

Főmenü