NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2014. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2014. évi határozatai

1/2014. (I.30.) szenátusi határozata

A Szenátus véleményezte a gazdasági-műszaki főigazgatói pályázati kiírásra beérkezett pályázatokat. Az Nftv. 37.§ (5) bekezdés alapján a jelenlévő 16 szavazati jogú szenátustag rangsorolásos döntése:

-          H. Kovács Judit pályázatát 12 igen szavazattal,

-          Dr. Kiss Attila pályázatát 0 igen szavazattal,

-          Mészáros Gyuláné pályázatát 5 igen szavazattal támogatta.

 

2/2014. (I.30) szenátusi határozat

 A Tanítóképző Főiskolai Kar dékán helyettesi pályázati kiírásra a szenátus Ádám Ferencné pályázatát 15 igen szavazattal támogatta.

 

3/2014. (I.30) szenátusi határozat

A Kertészeti Főiskolai Kar tanszékvezetői pályázati kiírásra a szenátus Dr. habil Nótári Márta pályázatát 12 igen szavazattal támogatta.

 

4-1/2014. (I.30) szenátusi határozat

 A Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézete intézetigazgatói pályázati kiírásra Dr. habil Steklács János pályázatát 15 igen szavazattal támogatta.

 

4-2/2014. (I.30) szenátusi határozat

 A Tanítóképző Főiskolai Kar Idegennyelvi és Továbbképzési Intézete intézetigazgatói pályázati kiírásra Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva intézetigazgatói pályázatát 16 igen szavazattal támogatta.

 

 5-1/2014. (I.30) szenátusi határozat

 A Szenátus 15 igen szavazattal támogatta Dr. Czeglédi Melinda számára címzetes főiskolai tanári cím adományozását.

 

5-2/2014.(I.30.) szenátusi határozat

 A Szenátus 16 igen szavazattal támogatta Dr. Kiss Imre számára tiszteletbeli főiskolai tanári cím adományozását.

 

6/2014. (II.27.) szenátusi határozat

 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadta a gazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítése érdekében kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit, támogatva egyben a szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a GAMF Karon.

 

7/2014. (II. 27) szenátusi határozat

 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadta a sakkpedagógus szakirányú továbbképzési szak képzési programját, támogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

8/2014. (II.27) szenátusi határozat

 A Szenátus 17 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a gépjárműipari innovációs konzorciumban.

 

9/2014. (II.27) szenátusi határozat

 A Szenátus 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a Tudományos Tanács által megválasztott elnököt, Dr. Klebniczki József főiskolai tanárt.

 

10/2014. (II.27) szenátusi határozat

 A GAMF Kar Járműtechnológiai Tanszék tanszékvezetői pályázati kiírásra a szenátus Dr. Lukács Pál pályázatát 17 igen szavazattal támogatta.

 

11/2014. (II.27) szenátusi határozat

 A Szenátus 17 igen szavazattal támogatta az együttműködési megállapodás megkötését a Kecskeméti Főiskola és a Selye János Egyetem Tanítóképző Kara között.

 

12/2014. (II.27) szenátusi határozat

 A Szenátus 17 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Nemzedék Tudása Tankönyvkiadó Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötését.

  

13/2014 (III.10.) szenátusi határozat

 A Szenátus 14 igen szavazattal támogatta Frank Klein számára a Kecskeméti Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozását.

 

14/2014 (III.27.) szenátusi határozat

A Szenátus a 2013. évi oktatásfejlesztési és felnőttképzési terv értékelését 14 igen szavazattal elfogadta.

 

15/2014. (III.27.) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi oktatásfejlesztési és felnőttképzési tervet 14 igen szavazattal támogatta.

 

16/2014 (III. 27.) szenátusi határozat

A Szenátus a 2013. évi minőségirányítási terv értékelését 14 igen szavazattal elfogadta.

 

17/2014 (III.27.) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi minőségirányítási tervet 14 igen szavazattal elfogadta.

 

18/2014 (III.27.) szenátusi határozat

A Szenátus a 2013. évi humánpolitikai terv értékelését 14 igen szavazattal elfogadta.

 

19/2014 (III.27.) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi humánpolitikai tervet 14 igen szavazattal elfogadta.

 

20/2014. (III.27.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola és a Ben-Gurion Egyetem között köttetendő együttműködési megállapodást 14 igen szavazattal támogatta.

 

21-1/2014. (III.27.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 14 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett miniszteri elismerésre Dr. Kodácsy János főiskolai tanár (GAMF Kar) felterjesztését 14 igen szavazattal, Dr. Végvári Ferenc ny. főiskolai tanár (GAMF Kar) felterjesztését 11 igen szavazattal támogatta.

 

21-2/2014. (III.27.) szenátusi határozat

Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 14 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre Prof. Dr. Lévai Péter főiskolai tanár (KF Kar) felterjesztését 14 igen szavazattal, Dr. Bernáth Mihály ny. főiskolai docens (GAMF Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal, Dr. Danyi József ny. főiskolai tanár (GAMF Kar) felterjesztését 12 igen szavazattal, Dr. Koller László ny. főiskolai tanár (GAMF Kar) felterjesztését 12 igen szavazattal, Dr. Molnár Sándor főiskolai tanár (GAMF Kar) felterjesztését 11 igen szavazattal, támogatta.

 

22/2014. (IV.02.) szenátusi határozat

A Szenátus Dr. Horváth Ágnes általános rektorhelyettesi pályázatát 11 igen szavazattal támogatta.

 

23/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola 2013. évi költségvetési beszámolóját 14 igen szavazattal támogatta.

 

24/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola 2014. évi költségvetését 14 igen szavazattal elfogadta.

 

25/2014 (V. 08) szenátusi határozat

A Szenátus a 2013. évi tudományos kutatás-fejlesztési terv értékelését 15 igen szavazattal támogatta.

 

26/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervet.

 

27/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus az ifjúságsegítő BA szak szakindítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

28-1/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus a lézerlaboratóriumi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

28-2/2014 (V.08) szenátusi határozat

 A Szenátus a lézerlaboratóriumi szakember szakirányú továbbképzési szak indítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

28-3/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus a pedagógiai bábjáték területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

29/2014 (V.08) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola és a Megatrend University közötti együttműködési megállapodás megkötését 15 igen szavazattal támogatta.

 

30/2014. (V.08) szenátusi határozat

Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Szinnyei József-díjkitüntetésre Némethné Falusi Erzsébet (KF KIK) felterjesztését 15 igen szavazattal támogatta.

 

31/2014. (VII.03) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola és a Pannon Fejlesztési Alapítvány Technológiai Centruma között köttetendő együttműködési megállapodást 15 igen szavazattal támogatta.

 

32/2014. (VII.03) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola és az Agrohíd Ipari Kft között köttetendő együttműködési keret-megállapodást 15 igen szavazattal támogatta.

 

33/2014. (VII.03) szenátusi határozat

A Szenátus a Lézerek és alkalmazásaik Oktatási Klaszter létrehozását, valamint az alapító okirat elfogadását 15 igen szavazattal támogatta.

 

34/2014  (VII.3) szenátusi határozat

A Szenátus Hallgatói követelményrendszer II. A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjéről szóló módosítását 15 szavazattal elfogadta.

 

35/2014 (VII.03) szenátusi határozat

A Szenátus a Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és vizsgaszabályzatának módosítását – az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosításokkal együtt - 15 igen szavazattal támogatta.

 

36/2014 (VII.03) szenátusi határozat

A szenátus a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak szakindítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

37-1/2014 (VII. 03) szenátusi határozat

A szenátus a Kertészmérnök FOSZK levelező – 2014 tantervének módosítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

37-2/2014 (VII.03) szenátusi határozat

A szenátus a Kertészmérnök FOSZK nappali – 2014 tantervének módosítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

37-3/2014 (VII.03) szenátusi határozat

A szenátus az Kertészmérnöki MSc levelező – 2014 tantervének módosítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

37-4/2014 (VII.03) szenátusi határozat

A szenátus a Vidékfejlesztési agrármérnök – MSc – 2014 tantervének módosítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

38-1/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus az SZMR 67.§-nak módosítását (Szenátus hatásköre) 15 igen szavazattal támogatta.

 

38-2/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus az SZMR 126.§-ának és a III. HKR IV. Díjszabályzat 8.§(3) bekezdésének hatálybalépésének módosítását (Sportegyesület) 15 igen szavazattal támogatta.

 

39/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus a HKR IV. Díjszabályzat 10.§ (2), és 11/A. § -ban foglaltak alapján az önköltségi és költségtérítési díjak összegének 2013/2014. tanévre szóló összegét 15 igen szavazattal támogatta.

 

40/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus a mérnök informatikus alapszak tantervének módosítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

41/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés programjának módosítását 15 igen szavazattal támogatta.

 

42-1/2014 (IX.25) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazatta, egyhangúlag támogatta a környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak új növényvédelmi specializációjának létesítését, ezzel a létesítő specializáció indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

42-2/2014 (IX.25) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal támogatta a környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak természetvédelmi és területfejlesztési specializáció tantervének módosítását.

 

43/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a GAMF Kar Kari Tanácsának javaslata alapján és egyetértésével -  15 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárult a GAMF név használatához a GAMF Innovatív Fiatalokért Alapítvány elnevezésében.

 

44-1/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal (0 nem, 0 tartózkodom) támogatta Dr. Babcsán Norbert és Dr. Farkas Attila számára a címzetes főiskolai tanári cím adományozását

 

44-2/2014. (IX.25) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal (0 nem, 0 tartózkodom) támogatta Domján Gergely és Kujáni Lászlóné számára a címzetes főiskolai docensi cím adományozását.

 

45/2014. (X.30) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a képzések önköltségi és költségtérítési díjának 2015-ös évre szóló megállapításának módját és összegeit az alábbiak szerint.

 

46/2014. (X.30) szenátusi határozat

A Szenátus a HKR IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását az ülésen elhangzott és az előterjesztő által elfogadott módosításokkal együtt. 17 igen szavazattal támogatta.

Az előterjesztő által be nem fogadott szóbeli módosítások – konkrét írásos megfogalmazás, valamint az érintettekkel történt egyeztetést követően– kerülhetnek ismét a testület elé.

 

47-1/2014. (X.30) szenátusi határozat

A Szenátus 17 leadott, érvényes szavazatból 17 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) támogatta Wolfgang Zawichowski számára a Kecskeméti Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozását.

 

47-2/2014. (X.30) szenátusi határozat

A Szenátus 17 leadott, érvényes szavazatból 17 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) támogatta Szappanos István számára a tiszteletbeli főiskolai tanári cím adományozását.

 

48/2014 (XII.08.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az alábbi akkreditált szakok duális képzési formában történő indítását 2015. szeptemberében:

 

Duális formában is indítani tervezett alapszak megnevezése

Feltételes hallgatói létszám

Járműmérnök BSc

              22-24 fő

Gépészmérnök BSc

              23-44 fő

Anyagmérnök BSc

                   2 fő

Műszaki menedzser BSc

               7-14 fő

Mérnök-informatikus BSc

                3-6 fő

Kertészmérnök BSc

             11-20 fő

        

A Szenátus döntött arról, hogy a képzésben résztvevő vállalatok által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést ponthatár-húzás), a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően – a Kecskeméti Főiskola átsorolja a duális képzési formájú szakra.

A szenátusi döntés mellékletei a 230/2012. (VIII.28) Korm. rendelet alapján a vállatokkal kötött együttműködési megállapodás, valamint a vállalat és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés minta, továbbá a vállatokkal közösen az egyes képzések képzési és kimeneti követelménye alapján elkészített tanrend.

 

49/2014 (XII.08.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal támogatta Dr. Kovács Lóránt főiskolai docens dékáni kinevezését.

Főmenü