NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2014. ÉVI TFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2014. évi határozatai

1/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a záróvizsga elnökök névsorának javaslatát. 

 

2/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2013. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

3/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2014. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

4/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa – figyelembe véve az intézeti értekezlet támogató véleményét – az Alapismereti és Szakmódszertani Intézetbe kiírt intézetigazgatói pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 7 fő vett részt, mind a 7 szavazat érvényes volt. Dr. habil Steklács János pályázatára 7 igen szavazat érkezett.

 

5/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa – figyelembe véve az intézeti értekezlet egyhangú véleményét – az Idegennyelvi és Továbbképzési Intézetbe kiírt intézetigazgatói pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 7 fő vett részt, mind a 7 szavazat érvényes volt. Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva pályázata 7 igen szavazatot kapott.

 

6/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a dékánhelyettesi munkakör ellátására kiírt pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban részt vett 7 fő. Ádám Ferencné főiskolai docens pályázatára 7 érvényes igen szavazat érkezett be.

 

7/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Selye János Egyetem és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara közötti együttműködési megállapodást és azt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

8/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara közötti együttműködési megállapodást és azt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

9/2014. (01. 15.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa megtárgyalta és 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a rektor az Ifjúságsegítő BA szakindítási kérelmét benyújtsa a Magyar Akkreditációs bizottsághoz.

 

10/2014. (02. 18.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa megtárgyalta és 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag támogatta a Sakkpedagógus szakirányú továbbképzési szak indítását és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

11/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2013. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

12/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar humánpolitikai tervét a 2014. évre.

 

13/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2013. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

14/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervét a 2014. évre.

 

15/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tanító szak szakfelelősi beszámolóját.

 

16/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az óvodapedagógus szakfelelősi beszámolót.

 

17/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta dr. Steklács János 2013. évi dékáni beszámolóját.

 

18/2014. (03. 04.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Ádám Ferencné 2013. évi dékánhelyettesi beszámolóját.

 

19/2014. (04. 24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA alapszak indítási kérelmét és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

20/2014. (04. 24.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Pedagógiai bábjáték területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó kérelmet és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

21/2014. (10. 21.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a költségtérítéses képzésben résztvevők képzési költségei c. (2015/2016. tanév) előterjesztést és a Szenátusnak elfogadásra javasolja.


22/2014. (10. 21.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának ügyrendjét, a szóban elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt.

 

23/2014. (10. 21.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Szappanos István felterjesztését a Tiszteletbeli Főiskolai Tanár címre, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

24/2014. (10. 21.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Wolgang Zawichowski felterjesztését a Kecskeméti Főiskola Díszpolgára címre, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

Főmenü