NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2015. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2015. évi határozatai

1/2015 (I.14) szenátusi határozat

A Szenátus a HKR. I. A felvételi szabályzat módosítását 13 igen szavazattal támogatta.

 

2-1/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A szenátus a 2014. évi oktatásfejlesztési terv és felnőttképzési terv értékelését 18 igen szavazattal támogatta.

 

2-2/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus 2015. évi oktatásfejlesztési és felnőttképzési tervet 18 igen szavazattal elfogadta.

 

2-3/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi minőségirányítási terv értékelését 18 igen szavazattal támogatta.

 

2-4/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi minőségirányítási tervet 18 igen szavazattal elfogadta.

 

2-5/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi humánpolitikai terv értékelését 18 igen szavazattal támogatta.

 

2-6/2015. (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi humánpolitikai tervet 18 igen szavazattal elfogadta.

 

2-7/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2014. évi tudományos kutatás-fejlesztési terv értékelését 18 igen szavazattal támogatta.

 

2-8/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervet 18 igen szavazattal elfogadta.

 

3/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola 2015. évi elemi költségvetését 19 szavazattal elfogadta.

 

4/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 215. évi közbeszerzési tervet 19 igen szavazattal elfogadta.

 

5/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi vagyongazdálkodási tervet 19 igen szavazattal elfogadta.

 

6/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus a Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását 19 igen szavazattal támogatta.

 

7-1/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal támogatta a hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

7-2/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal támogatta a pedagógiai bábjáték területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

8/2015 (IV.09) szenátusi határozat

A GAMF Kar Informatika Tanszék tanszékvezetői pályázati kiírásra a Szenátus Dr. Vajnai Tibor pályázatát 19 igen szavazattal támogatta.

 

9/2015 (IV.16) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal elfogadta a SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjének módosítását az írásos előterjesztés szerint, az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

10/2015 (V.21.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a Gazdálkodási és menedzsment alapszak indítását.

 

11-1/2015 (V.21) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 16 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre Dr. Bárdos József (TFK) felterjesztését 14 igen szavazattal, Dr. Kovács András főiskolai tanár (KFK) felterjesztését 15 igen szavazattal, Laczkóné Pálfi Alojzia főiskolai docens (TFK) felterjesztését 15 igen szavazattal, Oroszné Tornyai Lilla főiskolai docens (TFK) felterjesztését 14 igen szavazattal támogatta.

 

11-2/2015 (V.21) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal (0 nem, 0 tartózkodom) támogatta Kovach Anton számára a tiszteletbeli főiskolai tanári cím adományozását.

 

11-3/2015 (V.21) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal (0 nem, 0 tartózkodom) támogatta Faragó János, 16 igen szavazattal támogatta Lantos Gábor (0 nem, 0 tartózkodom), valamint 15 igen szavazattal (1 nem, 0 tartózkodom) támogatta Polyák Albert számára a címzetes főiskolai tanári cím adományozását.

 

12-1/2015 (V.21) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta a Pénzkezelési szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

12-2/2015 (V.21) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjéről szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

12-3/2015 (V.21.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

13/2015 (V.21) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2014. évi költségvetési beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus a gépészmérnök alapszak tantervének módosítását 16 igen szavazattal támogatta.

 

15/2015 (VII.02.) szenátusi határozat

A Szenátus a mérnök informatikus alapszak tantervének módosítását 16 igen szavazattal támogatta.

 

16/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal támogatta a mezőgazdasági mérnök BSc alapszak (nappali és levelező tagozat) indítását.

 

17/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal támogatta a mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés (nappali és levelező tagozat) indítását.

 

18/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a HKR II. A hallgató jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

19/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a HKR III. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

20/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazat mellett 1 nem szavazattal elfogadta a hallgatói talárhasználatról szóló előterjesztést, miszerint a Kecskeméti Főiskola hallgatói az ünnepélyes diplomaátadó szenátusi tanácsülésen (diplomaátadó ünnepségen) csak talár – valamint a hozzá tartozó sapka és kesztyű – viselése esetén vehetnek részt, és vehetik át diplomájukat.

 

21/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Szenátus a 16 igen szavazattal támogatta, hogy a Kecskeméti Főiskola 2015. július 4-i ünnepélyes diplomaátadó szenátusi tanácsülésen (diplomaátadó ünnepségén) a Főiskola és a Karok által adományozandó kitüntetések és a hozzá tartozó kereset kiegészítések a Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendjéről szóló szabályzatban, továbbá a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzatban meghatározottak alapján, eseti jelleggel, a rektor és a dékánok javaslatai szerint kerülnek átadásra.

 

22-1/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A GAMF Kar oktatási dékánhelyettesi pályázati kiírásra a Szenátus Dr. Török Erika pályázatát 14 igen szavazattal támogatta.

 

22-2/2015(VII.02) szenátusi határozat

A GAMK Kar tudományos dékánhelyettesi pályázati kiírásra a Szenátus Dr. Johanyák Zsolt Csaba pályázatát 16 igen szavazattal támogatta.

 

23/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A GAMF Kar Anyagtechnológia Tanszék tanszékvezetői pályázati kiírásra a Szenátus Dr. Weltsch Zoltán pályázatát 16 igen szavazattal támogatta.

 

24/2015 (VII.02) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja a Tanítóképző Főiskolai Kar dékáni megbízatására benyújtott pályázatokkal kapcsolatban titkos szavazással az alábbi véleményt alakította ki:

-          Dr. Rigó Róbert főiskolai docens 6 igen,

-          Dr. Steklács János főiskolai tanár 11 igen szavazatot kapott.

 

25/2015. (IX.10) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 15 igen szavazattal - 2 tartózkodás mellett - támogatja a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésével létrejövő új integrált felsőoktatási intézmény /alkalmazott tudományok egyeteme/ létrejöttét kecskeméti székhellyel és szolnoki telephellyel a két intézmény vezetői által készített, az új intézmény kialakítására kidolgozott stratégiai terv alapján, mely tartalmazza a Szolnoki Főiskola PPP-konstrukciójának kiváltását, megszűntetését.

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa az új integrált felsőoktatási intézmény elnevezésére rangsorolásos szavazással az alábbi névsorrendet alakította ki:

 

                                              Név                                                                           Támogató szavazat

1.        Kecskeméti Alkalmazott Tudományok Egyeteme                                            16 igen

 

2.        Közép-Magyarországi Alkalmazott Tudományok Egyeteme                            6 igen

 

3.        Minerva Alkalmazott Tudományok Egyeteme                                                   3 igen

 

4.       Rubik Ernő Alkalmazott Tudományok Egyeteme                                                     2 igen

          Baross Gábor Alkalmazott Tudományok Egyeteme                                                2 igen

          Hunitas Alkalmazott Tudományok Egyeteme                                                          2 igen

 

26/2015 (IX.10) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ III. HKR IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

27/2015 (IX.10) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta az SMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjének módosítását az írásos előterjesztés szerint, az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott 41§ (5) c) pontjának kiegészítésével együtt, mely szerint „…továbbá az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék szervezi és lebonyolítja a pedagógus továbbképzéseket.”

 

28/2015 (IX.10) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola képzési programjának módosítását elfogadva a Programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek kiegészítését, tantervének és tantárgyi programjának módosítását.

 

29/2015 (IX.10) szenátusi határozat

A Szenátus 16 jelen lévő szavazati jogú tagja 1 igen szavazat mellet, 7 nem szavazattal, 8 tartózkodás ellenében nem fogadta el az Önköltségszámítási szabályzat módosítását.

 

30/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2015. évi Közbeszerzési terv módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

31/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Vagyongazdálkodási szabályzatot.

 

32/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tűzvédelmi szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint. 

 

33/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási szabályzatot.

 

34/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

35/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2016. évi képzési önköltségek számítását.

 

36/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 18 igen szavazattal, egyhangúan támogatta az alábbi akkreditált szakok duális képzési formában történő indítását a 2016/2017. tanévben:

 

Duális formában is indítani   tervezett alapszak megnevezése

Feltételes hallgatói   létszám

Járműmérnök BSc

                      18 fő

Gépészmérnök BSc

                      61 fő

Anyagmérnök BSc

                       3 fő

Műszaki menedzser BSc

                      14 fő

Mérnökinformatikus BSc

                      11 fő

Gazdálkodási és menedzsment BSc

                      15 fő

Kertészmérnök BSc

                      15 fő

 

A Szenátus döntött arról, hogy a képzésben résztvevő vállalatok által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (ponthatár-húzás), a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően – a Kecskeméti Főiskola átsorolja a duális képzési formájú szakra.

A szenátusi döntés mellékletei a 230/2012. (VIII.28) Korm. rendelet alapján a vállalatokkal kötött együttműködési megállapodás, valamint a vállalat és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés minta, továbbá a vállatokkal közösen az egyes képzések képzési és kimeneti követelménye alapján elkészített tanterv.

 

37/2015 (XI.05) szenátusi határozat

A Kertészeti Főiskolai Kar tanszékvezetői pályázati kiírásra a Szenátus Dr. Pető Judit pályázatát 18 igen szavazattal támogatta.

 

38/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Logisztikai mérnök alapszak szakindítási dokumentációját, támogatva ezzel az alapszak indítását.

 

39/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak szakindítási dokumentációját, támogatva ezzel az alapszak indítását.

 

40/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF Hallgatói Önkormányzat alapszabályának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

41/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a KF Közbeszerzési szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

42/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal támogatta a KF 2015. évi vagyongazdálkodási tervének módosítását az ülésen elhangzott és az előterjesztő által elfogadott módosításokkal együtt.

 Az előterjesztő által be nem fogadott szóbeli módosítás – konkrét írásos megfogalmazás, valamint az érintettekkel történt egyeztetést követően– kerülhet ismét a testület elé.

 

43/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 20 jelenlévő szavazati jogú tagja a kollégiumigazgatói pályázati kiírásra benyújtott pályázatokkal kapcsolatban titkos, rangsorolásos szavazással az alábbi véleményt alakította ki:

-          Bakai Péter 1,

-          Baráth József 1,

-           Dr. Ferenczné Csontos Gabriella 6,

-           Habina Péter 1,

-          Mihalkó Mihály 1,

-           Oberfrankné Győrfi Edit 4,

-           Roza Károly 3,

-           Szalay Gábor László 1,

-           Tajti István 3 igen, támogató szavazatot kapott.

 

44/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 20 leadott, érvényes szavazatból 20 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) támogatta Dr. Kodácsy János számára a Professor Emeritus cím adományozását.

 

45/2015 (XII.17) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a hivatalos közlönyben kihirdetett új, integrált intézmény elnevezéssel (Pallasz Athéné Egyetem) egyet nem értve kéri a fenntartó közbenjárását, hogy a testületek korábbi határozatainak figyelembe vételével a név megváltoztatása érdekében forduljon előterjesztéssel a Parlament felé.

Főmenü