NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2015. ÉVI TFK HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2015. évi határozatai

1/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2014. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.


2/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar humánpolitikai tervét a 2015. évre.


3/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2014. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését
 

4/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervét a 2015. évre.


5/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2014. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.


6/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2015. évi oktatásfejlesztési tervét.


7/2015. (02. 17.) KT határozata:
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tanító szak szakfelelősi beszámolóját.

 

8/2015. (03. 26.) KT határozata:

8-1/2015. KT határozat: A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a beterjesztett SzMR-t véleményezte és 0, igen 8 nem, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

8-2/2015. KT határozat: A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa az alábbi véleményt fogalmazta meg a benyújtott SzMR-rel kapcsolatban:

- Javasoljuk, hogy a törvények adta lehetőséghez mérten minél jobban szabályozásra kerüljön, hogy a Rektori Hivatal és annak irányítása a Rektorhoz, a Dékáni Hivatalok, a tanszéki adminisztrátorok és az oktatási feladatot is ellátó oktatástechnikusok a Karhoz tartozzanak.

- Munkáltatói jog átadása: A hatékony, eredményes működés érdekében javasoljuk, hogy az átadás után a munkáltatói jog és a szakmai vezetés, ellenőrzés azonos helyen, a feladatvégzés helyén legyen.

- Javasoljuk, hogy az oktatással és a hallgatói szolgáltatással kapcsolatos funkciók is a rektori és a kari vezetés hatáskörében maradjanak (Oktatási Iroda, HSZK, Könyvtár).

- Az organogram szerint, és lehetőleg a szöveges magyarázat szerint is az oktatáshoz szorosan kötődő egységek, mint a Kollégium, Hallgatói Szolgáltató Központ, Könyvtár, Oktatási Iroda, Felnőttképzési Koordináló Központ szorosan kapcsolódjanak az általános rektorhelyetteshez, illetve az oktatást végző egységhez, a kari vezetéshez.

- 19. oldal, 25§ (3) pont: Javasoljuk, hogy a Nyelvvizsgaközpont maradjon ki a szövegből (az organogram eleve nem tartalmazza).

- Ennek megfelelően a 25. oldalon 43 § (6) pont c bekezdés: az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék a Főiskola egészére vonatkozóan ellátja az idegennyelvek oktatásának, az idegennyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésének, és az intézményi nyelvi vizsgáztatás feladatait, a Főiskola akkreditált nyelvvizsgáinak szervezését és a nyelvtanfolyamok szervezését.

- Intézetek helyett tanszékeket javasolunk, a testnevelés, sport esetében pedig központot, a következő formában:

- Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

- Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék

- Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék

- Testnevelés és Sportközpont

A Kari Tanács az alábbi javaslatok megfontolását kéri az előterjesztőtől, melyet Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatott.

 

9/2015. (03. 26.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Pedagógiai bábjáték területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó kérelmet és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

10/2015. (03. 26.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó kérelmet és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

11/2015. (05. 18.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa támogatta 7 igen szavazattal dr. Bárdos József főiskolai tanár, 8 igen szavazattal Laczkóné Pálfi Alojzia főiskolai docens és 8 igen szavazattal Oroszné Tornyai Lilla kollégák felterjesztését a Pedagógus szolgálati emlékéremre, és ezeket a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

12/2015. (05. 18.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a záróvizsga elnökök névsorának javaslatát.

 

13/2015. (06. 23.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a dékáni feladatok ellátására kiírt pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét. A szavazásban 11 fő vett részt. Dr. Rigó Róbert pályázatára 11 érvényes szavazat érkezett, ebből 6 igen szavazat. Dr. Steklács János pályázatára 11 érvényes szavazat érkezett be, és ebből 7 igen szavazat.

 

14/2015. (09. 08.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának Kari Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának ügyrendjét, a szóban elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt.

 

15/2015. (09. 08.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a Kecskeméti Főiskola SZMR módosításának véleményezéséről az alábbiak szerint alakította ki véleményét. A 41. § (5) c) pontjához kiegészítést javasol: az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék a Főiskola egészére vonatkozóan ellátja az idegennyelvek oktatásának, az idegennyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésének, az intézményi nyelvi vizsgáztatás feladatait, a nyelvtanfolyamok szervezését, működteti a Főiskola akkreditált nyelvvizsgahelyeit, továbbá szervezi és lebonyolítja a pedagógus továbbképzéseket. Ezen módosítások figyelembevételével 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja támogatni a Kecskeméti Főiskola SZMR-ének módosítását.

 

16/2015. (09. 08.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa az Önköltségszámítási szabályzatot véleményezte, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Szenátus felé.

 

17/2015. (09. 08.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésével kapcsolatos stratégiai terv véleményezéséről és az új intézmény elnevezéséről az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

- A 4.1.2.6. Gazdálkodásról szóló fejezetről a következő bekezdés törlését javasolja: „Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda fenntartása és működtetése 2016. szeptembertől a KLIK részére átadásra kerül”.

- A kialakuló alkalmazott tudományok egyeteme elnevezésre a Kecskeméti alkalmazott tudományok egyeteme nevet is javasolja a Szenátus felé.

Ezen módosítások figyelembevételével 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja támogatni a stratégiai tervet.

 

18/2015. (11. 18.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA alapszak indítási kérelmét és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

19/2015. (11. 18.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tanító szakfelelősi beszámolót.

Főmenü