NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2016. ÉVI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

2016. évi határozatok

 

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 1/2016. (01. 27.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2015. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 2/2016. (01. 27.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar humánpolitikai tervét a 2016. évre.

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 3/2016. (01. 27.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2015. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.


A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 4/2016. (01. 27.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervét a 2016. évre.

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 5/2016. (01. 27.) KT határozata:

 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2015. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 6/2016. (01. 27.) KT határozata:

 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2016. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 7/2016. (01. 27.) KT határozata:

 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a záróvizsga elnökök névsorát.

  

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 8/2016. (01. 27.) KT határozata:

 A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a KF SzMSz I. Szervezeti és Működési Rend módosítási tervezetére 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi állásfoglalást alakította ki:

 • A Kari Tanács nem ért egyet a könyvtárvezetői beosztás megváltoztatásával, illetve a szakdolgozat kezelésére vonatkozó ponttal.
 • A Szenátus működésére vonatkozó 68.§ -70. §-ok tervezett módosítása inkább a testület ügyrendjének részét kell, hogy képezze.
 • A tervezetben megfogalmazott előterjesztési határidők (napok) ugyanakkor megkérdőjelezik a jelenlegi Rektori Tanács, mint Szenátust előkészítő testület létjogosultságát, erről viszont előzetes egyeztetés nem történt.

Mindezek figyelembe vételével a Kari Tanács a véleményezésre megküldött előterjesztési javaslatot nem támogatja és a Szenátusnak sem javasolja elfogadásra.

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 9/2016. (01. 27.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal és az oktatói fórum döntését megerősítve, nem tartja elfogadhatónak a Pallasz Athéné Egyetem elnevezést és támogatja a további egyeztetéseket.

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. január 27-i Kari Tanácsának 10/2016. (01. 27.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal javasolja, hogy 2016. július 1-jétől a Tanítóképző Főiskolai Kar elnevezése Pedagógusképző Kar legyen.

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. március 1-jei Kari Tanácsának 11/2016. (03. 01.) KT határozata:

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa támogatta 10 igen szavazattal Damien Sagrillo felterjesztését a Tiszteletbeli Főiskolai Tanári Címre, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

  

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. március 1-jei Kari Tanácsának 12/2016. (03. 01.) KT határozata:  

A Kari Tanács tagjai 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadták a négy docensi pályázat kiírását a Tanítóképző Karra.

  

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2016. március 1-jei Kari Tanácsának 13/2016. (03. 01.) KT határozata:

 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa az alábbi javaslatokat teszi az intézményfejlesztési tervhez:

 •  3. oldal, „amely hosszú távon biztosítja az alföldi régió integrált sokrétű…”stb., az alföldi régió elnevezés helyett a térség szó beemelését javasolja.
 •  4. oldal, 2.1.2. pontban a város kulturális életéről szól. Itt mindenképpen meg kellene említeni, hogy a Tanítóképző Kar a város kulturális életében milyen módon van jelen.
 • 5. oldal, „nemzetközi vándorlás pozitív szaldója” – nem helyes, hiszen nemzetközi vándorlás értelemben Magyarországról többen mennek el, mint ahányan jönnek. Javaslat, hogy inkább maradjon ki, mert ez nem igaz.
 • 5. oldal közepén, itt van egy olyan rész, hogy műszaki és agráréletpályák. Javaslat, hogy műszaki, agrár és pedagógus életpályák, ha mindenképp fel akarjuk sorolni, akkor ez is szerepeljen benne.
 • 12. oldal, „Harmadik misszió társadalmi felelősség válás.” Fontos lenne megemlíteni, hogy a Tanítóképző Főiskolai Kar milyen szerepet vállal, pl. a Múzeumok éjszakája, Kutatók éjszakája, meg a város kulturális életében a Kar szerepét ki kellene hangsúlyozni.
 • 29. oldal, a duális képzéssel kapcsolatban el kellene dönteni, hogy ezt a Kar komolyan gondolja-e, mert ha igen, akkor egy kicsit erősebben megfogalmazni.
 • Összességében a pedagógusképzés aránytalanul kevés szerepet, helyet kap. Meg kell próbálni legalább pár mondatban megerősíteni a Kar helyzetét.
 • A különböző művészeti területeket ápoló alkotóműhelyekben, pl. a Művészeti Műhelyben, továbbá az irodalom, dráma, színház, vizuális művészetek, zene és tánc területeit is magába foglaló Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszéken részben már jelenleg is zajló speciális képzési formák kiterjesztésével, illetve a tárgyi feltételek biztosításával igen rövid időn belül megteremthető egy UNESCO Tanszék létrehozásának valamennyi feltétele. Az ehhez szükséges szellemi kapacitás, művészetpedagógusi erőforrás, illetve oktatói létszám már most is adott.

 

 A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar 2016. szeptember 6-i Kari Tanácsának 1/2016. (09. 06.) KT határozata:

 A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Közösségszervezés alapképzési szak indítási kérelmét és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar 2016. november 23-i Kari Tanácsának 2/2016. (11. 23.) KT határozata:

A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Karának ügyrendjét, a szóban elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt.

 

A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar 2016. november 23-i Kari Tanácsának 3/2016. (11. 23.) KT határozata: 

A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét és a Szenátus felé elfogadásra javasolja.

 

A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar 2016. november 23-i Kari Tanácsának 4/2016. (11. 23.) KT határozata:

A Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a záróvizsga elnökök névsorának javaslatát.

Pedagógusképző Kar

Főmenü