NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2016. ÉVI HATÁROZATOK GAMF

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar

Kari Tanácsának 2016. évi határozatai

1/2016.(I. 21.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal a szóban előterjesztett módosító javaslat alapján elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat a KF GAMF Kar integrációt követő elnevezésére
 2. Javaslat főiskolai tanári pályázatok kiírására
 3. Javaslat záróvizsga bizottsági elnökök személyére
 4. A Kecskeméti Főiskola 2016. évi decentralizált gazdálkodási keretek meghatározásáról szóló szabályzatának véleményezése
 5. A Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési rendje módosításának véleményezése
 6. Egyebek


2/2016.(I. 21.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal támogatta, hogy a Kar integrációt követő elnevezése GAMF Műszaki és Informatikai Kar (rövidítve GAMF Kar) legyen.

3/2016.(I. 21.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 szavazattal támogatta főiskolai tanári pályázat kiírását a KF GAMF Kar alábbi tanszékeire:

• Anyagtechnológia Tanszék: 2 fő részére,

• Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék: 1 fő részére,

• Informatika Tanszék: 2 fő részére,

• Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék: 1 fő részére.


4/2016.(I. 21.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúan támogatta a záróvizsga bizottsági elnökök személyére tett javaslatot.


5/2016. (01.21.) sz. GAMF KT határozat:

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa –  az alábbi módosító javaslatok kezdeményezése mellett – 13 igen szavazattal egyetértett a Kecskeméti Főiskola 2016. évi decentralizált gazdálkodási keretek meghatározásáról szóló szabályzatával:

 • a 2. § (7) bekezdésében legyen pontosítva, hogy a Kancellári Hivatal mely egysége készíti el a negyedéves beszámolót,
 • az 5. § (3) bekezdése így szóljon (a 6. § (1) bekezdésével egyezően): A karok támogatása a dékánok által jóváhagyott teljesítménymutatók alapján és algoritmus szerint kerül a karok között szétosztásra, 
 • az 1. táblázat (Hallgatói létszám súlyozása) egészüljön ki a szakirányú továbbképzési szakkal, melynek súlyszáma 0,5 legyen, 
 • a 2. táblázat (Oktatói létszám súlyozása) első sora egészüljön ki a doktorjelölt státusszal: PhD hallgató / doktorjelölt, 
 • a 4/A.§ (5) bekezdése (intézményi támogatás) így szóljon: az állam és más támogatók által a Főiskola részére (a hallgatói támogatás nélkül) nyújtott támogatás.

6/2016.(I. 21.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési rendje módosítására vonatkozó előterjesztést.


7/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  napirendi pontok alábbiak szerinti módosítását:

 1. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi humánpolitikai terve teljesülésének értékelése

   Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

2. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi humánpolitikai terve

    Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

3. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi oktatásfejlesztési terve teljesülésének értékelése

     Előterjesztő: Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes helyett Dr. Kovács Lóránt dékán

4. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi oktatásfejlesztési terve

    Előterjesztő: Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes helyett Dr. Kovács Lóránt dékán

5. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve teljesülésének értékelése

   Előterjesztő: Dr. Johanyák Zsolt Csaba tudományos dékánhelyettes

6. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve

     Előterjesztő: Dr. Johanyák Zsolt Csaba tudományos dékánhelyettes

7.  Javaslat állami és főiskolai elismerések adományozására

     Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

8.  Javaslat Mérnök informatikus alapszak angol nyelven történő indítására

     Előterjesztő: Dr. Johanyák Zsolt Csaba szakfelelős, tudományos dékánhelyettes

9.  A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola közös intézményfejlesztési tervének, valamint az  IFT függelék, Javasolt Fejlesztési Beavatkozások 2015-2020 véleményezése

    Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

10. Egyebek

 

8/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi humánpolitikai terve teljesülésének értékelésére vonatkozó előterjesztést.
 

9/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi humánpolitikai tervére vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosítással együtt.
 

10/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi oktatásfejlesztési terve teljesülésének értékelésére vonatkozó előterjesztést.
 

11/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi oktatásfejlesztési tervére vonatkozó előterjesztést.
 

12/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve teljesülésének értékelésére vonatkozó előterjesztést.
 

13/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervére vonatkozó előterjesztést. 
 

14/2016. (II. 25.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Hegedűs Zoltán ny. főiskolai docens részére 9 igen szavazattal támogatta „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetés adományozását.
 

15/2016. (II. 25.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Dr. Csehi Sándor ny. főiskolai adjunktus és Budai Csaba ügyvezető igazgató részére 9 igen szavazattal támogatta Tiszteletbeli főiskolai tanári cím adományozását.
 

16/2016. (II. 25.) sz. GAMF KT határozat

 A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Dr. Klebniczki József  főiskolai tanár részére 9 igen szavazattal támogatta „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetés adományozását.
 

17/2016. (II. 25.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Szegszárdyné Kalmár Veronika tanszéki adminisztrátor részére 9 igen szavazattal támogatta „Kecskeméti Főiskoláért  Emlékérem” kitüntetés adományozását.
 

18/2016.(II. 25.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Mérnök informatikus alapszak angol nyelven történő indítására vonatkozó előterjesztést. 
 

19/2016. (II. 25.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola közös intézményfejlesztési tervét, valamint annak függelékét, az alábbi módosító javaslatokkal:

 • az IFT 28. oldalán szereplő GAMF kari képzési portfóliót javasolja kiegészíteni a Mérnök informatikus MSc képzéssel,
 • ugyanitt javasolja kiegészíteni a képzési portfóliót székhelyen kívüli képzéssel (Szerbia, Szabadka),
 • a 2. sz. melléklet oktatói létszámadataiban, valamint az 5. sz. melléklet Oktatók kiválósága c. táblázatban tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszámát javasolja egységesíteni (két különböző adat szerepel),
 • javasolja, hogy az IFT tartalmazza az autonóm névválasztáshoz való kifejezett ragaszkodást.
 

20/2016. (III. 24.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Kecskeméti Főiskola 2016. évi belső költségvetésére vonatkozó kancellári előterjesztést. 


21/2016. (IV. 28.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal támogatta főiskolai docensi pályázat kiírását 1 fő részére a KF GAMF Kar Járműtechnológia Tanszékére.

 

22/2016. (IV. 28.) sz. GAMF KT határozat:

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak angol nyelven történő indításáról szóló előterjesztést.


23/2016. (V. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa az alábbiak szerint alakította ki véleményét főiskolai tanári kinevezésekkel kapcsolatban:

-          Dr. Lelkes Zoltán főiskolai docenst 9 leadott, érvényes szavazatból 9 igen,

-          Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro főiskolai docenst 9 leadott, érvényes szavazatból 7 igen,

-          Dr. Pásztor Attila főiskolai docenst 9 leadott, érvényes szavazatból 8 igen szavazattal,

-          Ádámné Dr. Major Andrea főiskolai docenst 9 leadott, érvényes szavazatból 9 igen

szavazattal támogatta.


24/2016. (VI.09.) sz. GAMF KT határozat:

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Gépészmérnöki mesterképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést.
 

25/2016.(VI. 09.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta főiskolai docensi pályázat kiírását 2 fő részére a KF GAMF Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszékére.

26/2016.(X. 13.)sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal elfogadta az alapképzési és felsőoktatási szakképzési szakok működéséről szóló beszámolót. 

27/2016.(X. 13.)sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 9 igen  szavazattal támogatja oktatói pályázatok kiírását a kar alábbi tanszékeire:

- egyetemi docensi pályázat 2 fő részére, főiskolai tanári pályázat 1 fő részére a PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszékére,

- főiskolai tanári pályázat 1 fő részére, főiskolai docensi pályázat 1 fő részére a PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszékére. 

28/2016. (XI. 25.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 érvényes szavazatból 10 igen szavazattal támogatta Dr. Líska Katalin főiskolai docensi pályázatát.

29/2016. (XI. 25.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 érvényes szavazatból 11 igen szavazattal támogatta Dr. Molnár István főiskolai docensi pályázatát.

30/2016. (XI. 25.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  záróvizsga bizottsági elnökök személyére vonatkozó előterjesztést. 

Főmenü