NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2016. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2016. évi határozatai

1/2016 (II.11) szenátusi határozat

A Szenátus 4 igen szavazat, 0 nem szavazat és 14 tartózkodás mellett nem fogadta el az SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjének módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

2/2016 (II.11) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a KF 2016. évi decentralizált gazdálkodási keretek meghatározásáról szóló szabályzatára tett írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli módosításokkal együtt.

 

3/2016 (II.11) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a KF 2016. évi vagyongazdálkodási tervére tett írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosításokkal együtt.

 

4/2016 (II.11) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására tett írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

5/2016 (II.11) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Tudományos Tanács javaslatának megerősítését, Johanyák Zsolt Csaba főiskolai tanár elnöki megbízását a főiskola Tudományos Tanácsában.

 

6/2016 (II.11) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 18 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Brunszvik Teréz–díj kitüntetésre Ráczné Oláh Edit (Petőfi Sándor Gyakorló Óvoda) felterjesztését 17 igen szavazattal támogatta.

 

7-1/2016 (II. 29) szenátusi határozat

A Szenátus 8 igen szavazat, 0 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett nem fogadta el az SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjének a módosítását, a Vezetőkre, a Könyvtár és Információs Központra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló írásos előterjesztést.

 

7-2/2016 (II. 29) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjének módosítását, a Szenátus működésére vonatkozó rendelkezésekre vonatkozóan, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

7-3/2016 (II. 29) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta az SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjének módosítását, a Munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések módosítását illetően, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

8/2016 (II. 29) szenátusi határozat

A Szenátus17 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2016. évi elemi költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2016 (II. 29) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola 17 igen szavazattal elfogadta a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

10-1/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi oktatásfejlesztési és felnőttképzési terv értékelését 17 igen szavazattal támogatta.

 

10-2/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2016. évi oktatásfejlesztési és felnőttképzési tervet 17 igen szavazattal elfogadta.

 

10-3/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi minőségirányítási terv értékelését 17 igen szavazattal támogatta.

 

10-4/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2016. évi minőségirányítási tervet 17 igen szavazattal elfogadta.

 

10-5/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi humánpolitikai terv értékelését 17 igen szavazattal támogatta.

 

10-6/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2016. évi humánpolitikai tervet 17 igen szavazattal elfogadta.

 

10-7/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2015. évi kutatás-fejlesztési terv értékelését 17 igen szavazattal támogatta.

 

10-8/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus a 2016. évi kutatás-fejlesztési tervet 17 igen szavazattal elfogadta.

 

11/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola képzési programjának módosítását, támogatta a mérnökinformatikus (BSc) alapszak angol nyelven történő indítását a GAMF Karon.

 

12/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2016. évi decentralizált gazdálkodási keretek alapján felosztott költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok értékesítésének kezdeményezését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a székhely és telephely bejegyzési kérelmet az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

15/2016. (III.24) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2016. évi közbeszerzési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

16-1/2016. (III.24) szenátusi határozat

Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 17 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre Hegedűs Zoltán főiskolai docens (GAMF Kar) felterjesztését 16 igen szavazattal támogatta.

 

16-2/2016. (III.24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának jelenlévő 17 szavazati jogú tagja titkos rangsorolásos szavazás során a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett miniszteri elismerésre Dr. Klebniczki József főiskolai tanár (GAMF Kar) felterjesztését 17 igen szavazattal támogatta.

 

16-3/2016. (III.24.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal (1 nem, 1 tartózkodás) támogatta Szegszárdyné Kalmár Veronika számára a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem kitüntetés adományozását.

 

16-4/2016. (III.24.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 leadott, érvényes szavazatból 15 igen szavazattal (0 nem, 2 tartózkodás) támogatta Budai Csaba számára, 17 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) támogatta Dr. Csehi Sándor és Damien Sagrillo számára a tiszteletbeli főiskolai tanári cím adományozását.

 

17/2016 (IV.19) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 19 jelen lévő szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - a Konzisztórium előzetes támogató véleményének ismeretében - elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola közös Intézményfejlesztési Tervét az az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

18/2016 (IV.19) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett hozzájárult a Kecskemét, belterület 4096 hrsz.-ú természetben Kecskemét, Rákóczi út 2. sz. alatt található, 1125 m2 területű, 503/1125 tulajdoni hányadú kivett irodaház megnevezésű ingatlan (zsinagóga) megvásárlásához bruttó 85 000.000, - Ft-os vételár ajánlattal és a pályázat érdekében az 5.000.000, - Ft bánatpénz pályázati ajánlat benyújtása érdekében történő megfizetéséhez.

 

19/2016 (IV.28) szenátusi határozat

A Szenátus 14 igen szavazat, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2015. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek, illetve az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatnak megfelelően.

 

20/2016 (IV.28) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2016. évi közbeszerzési tervének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

21/2016 (IV.28) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy az AVL AUTOKUT Mérnöki Kft., mint bérlő a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét, Izsáki út 10. szám alatti ingatlant a bérleti szerződésben foglalt tevékenységéhez telephelyként bejegyeztesse.

 

22/2016 (IV.28) szenátusi határozat

A Szenátus 18 leadott, érvényes szavazatból 17 igen szavazattal (0 nem, 1 tartózkodás) támogatta Laczkó Róbert, Müller Jenő és Tolnai Ottó számára a címzetes főiskolai docensi cím adományozását.

 

23/2016 (V.26) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola képzési programjának módosítását, támogatta a gazdálkodási és menedzsment (BSc) alapszak angol nyelven történő indítását.

 

24-1/2016 (V.26) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal jóváhagyta a mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzési (FOSZK) szak nappali tagozatának tantervét.

 

24-2/2016 (V.26) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal jóváhagyta a mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzési (FOSZK) szak levelező tagozatának tantervét.

 

25/2016 (V.26) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Fókusz Oktató Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan a telephely bejegyzési kérelmet az előterjesztésnek megfelelően.

 

26/2016 (V.26) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a mandátum kérelmet az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. május 30-i taggyűlésére az előterjesztésnek megfelelően, támogatta azt az állásfoglalást, miszerint a Kecskeméti Főiskola nem kíván élni elővásárlási jogával.

 

 

27/2016 (VI.23) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal támogatta a gépészmérnök (MSc) mesterszak indítására vonatkozó előterjesztési dokumentációt, képzési programot, támogatva ezzel a mesterszak indítását a GAMF Karon.


Főmenü