NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2017. ÉVI HATÁROZATOK GAMF

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Pallasz Athéné Egyetem

GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsának

2017. évi határozatai

1/2017.(II. 07.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  13 igen szavazattal támogatta a Pallasz Athéné Egyetem intézményi költségvetését, az alábbi módosító javaslatokkal:

-          az 1K341-es (Kiküldetések kiadásai) sor összege legyen 4 mFt,

-          az 1K342-es (Reklám- és propagandakiadások) sor összege legyen 1 mFt,

-          az 1K336-os (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) sor összege legyen 9 742 mFt,

-          az 1K322-es (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) sor összege legyen 1 650 mFt,

-          az 1K311-es ( Szakmai anyagok beszerzése) sor összege legyen 4 116 mFt,

az ily módon felszabadított 10 mFt – a járulékok levonása után – egyenlő arányban kerüljön felosztásra a K1113-as (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) és a K123-as (Egyéb külső személyi juttatások) c. sorok között.


2/2017.(II. 07.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  13 igen szavazattal támogatta a Pallasz Athéné Egyetem intézményi költségvetése 2. sz. mellékletének B változatát.


3/2017 (II. 23.)sz. GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyetértett abban, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

 

 1. Egyetemi docensi és főiskolai docensi pályázatok véleményezése
 2. Javaslat állami, egyetemi kitüntetések, címek adományozására
 3. Javaslat a PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar új tanszékének megalakítására
 4. Javaslat a  PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék nevének megváltoztatására
 5. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi humánpolitikai terve teljesülésének értékelése
 6. A PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi humánpolitikai terve
 7. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi oktatásfejlesztési terve teljesülésének értékelése
 8. A PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi oktatásfejlesztési terve
 9. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve teljesülésének értékelése
 10. A PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve
 11. Egyebek


4/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  Dr. Benyó Béla főiskolai docensi kinevezését 11 igen szavazattal, Dr. Pálinkó Éva főiskolai docensi kinevezését 10 igen szavazattal támogatta.


5/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  Dr. Nagy Péter egyetemi docensi kinevezését 11 igen szavazattal, Dr. Végh Attila egyetemi docensi kinevezését 11 igen szavazattal támogatta. 


6/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  Dr. Tuskó László főiskolai tanár részére 11 igen szavazattal támogatta Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozását.


7/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  Dr. Bagány Mihály részére 11 igen szavazattal támogatta címzetes egyetemi tanári cím adományozását.


8/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 igen szavazattal támogatta Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék megalakítását a PAE GAMF Műszaki és Informatikai Karon.


9/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 igen szavazattal javasolta, hogy a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék elnevezése Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék legyen. 


10/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi humánpolitikai terve teljesülésének értékelését.


11/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi humánpolitikai tervét.


12/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  11 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi oktatásfejlesztési terve teljesülésének értékelését.


13/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  10 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi oktatásfejlesztési tervét, a szóban elhangzott és befogadott módosításokkal együtt.


14/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  10 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2016. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve teljesülésének értékelését.


15/2017.(II. 23.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  10 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét.


16/2017.(III. 02.) sz. PAE-GAMF KT határozat

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa  8  igen szavazattal támogatta a Pallasz Athéné Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata egyes részeire (SZMR, Organogram, Foglalkoztatási követelményrendszer) vonatkozó előterjesztést, az alábbi módosító javaslatokkal:

Általános észrevételek:

- Több helyen szerepel a szakmailag vezeti kifejezés. Javaslat: irányít és vezet fogalom maradjon. Ezeknek meg kell adni az értelmezését (nemjogászi megfogalmazásban): a mi értelmezési kereteink között az irányító meghatározza a   stratégiát és a működés kereteit (ennek megfelelően a rektor és a kancellár az intézmény irányítói).  A vezető adja ki a feladatokat és ellenőrzi azok elvégzését.

- Az egyetem idegen nyelvű elnevezése inkább az adott idegen nyelv szabályai szerint szerepeljen.

- Az Oktatási és Képzési Igazgatóságon belül javasoljuk, hogy

   - Felnőttképzési Csoport

   - Duális Képzési Csoport

   - Távoktatási Csoport jöjjön létre.

Az egyes paragrafusokra vonatkozó javaslatok (csak a módosítandó bekezdések feltüntetésével):

15. § A konzisztórium

(4)       A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletrajzát nyilvánosságra kell hozni. 

(11)     A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletrajzát a minisztérium honlapján kell nyilvánosságra hozni.

A két bekezdés szinte azonos!

 

(9)       felsőoktatási intézmény Konzisztóriumának tagjaira a kancellár egyetértésével a rektor tesz javaslatot, a hallgatói önkormányzat az alapszabálya alapján,

(10)     a felsőoktatási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervei a fenntartó felhívásában foglaltak alapján tesz javaslatot.

A két bekezdés felesleges, szerepel a (2) bekezdésben!

 

(12)     A (3) bekezdés a) és b) pontjai szerinti javaslattevő szervek legalább három tagjelöltre tesznek javaslatot.

A (3) bekezdésnek nincs a) és b) pontja!

 

22.§ Dékán

(5)       A dékán vezeti a külön vezetővel nem rendelkező kari szervezeti egységeket.

(7)       A dékán munkáját és feladatának ellátását a kar adminisztratív szervezeti egysége, a Dékáni Hivatal segíti.  

 

24.§ Dékánhelyettes

 (3)      A dékánhelyettes(ek) munkáját és feladatának ellátását  a kar adminisztratív szervezeti egysége, a Dékáni Hivatal segíti.

 

25.§ Tanszékvezető

  (5)     A tanszékvezető munkáját és feladatának ellátását a tanszéki adminisztrátor segíti. 

 

37.§ A Kar

  (2)     A kar feladata a gazdasági képzési területen, a műszaki és informatikai képzési területen, az agrárképzés és pedagógusképzés területén az alapító okiratban meghatározott alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés folytatása, tanfolyamok szervezése.

(3)       A kar az Egyetem olyan oktatási szervezeti egysége, amelyet  a dékán vezet, és amely egy vagy több képzési területen, tudományterületen oktatási és tudományos feladatokat lát el. 

 

38.§ A Tanszék

 (4)      A tanszékeken az oktatott tantárgyak, vagy az ellátott feladatok figyelembe vételével tanszéki csoportok hozhatók létre.

(5) A tanszéki csoport munkáját a tanszékvezető által erre kijelölt oktató vagy kutató koordinálja.

 

40.§ GAMF Műszaki és Informatikai Kar

(3)       A Kar tanszékei:

b)         Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék,

c)         Informatika Tanszék, 

 

50.§ Jogi és Igazgatási Igazgatóság

(4)       A Jogi és Igazgatási Igazgatóság irodája és feladatai: Jogi és Igazgatási Iroda

a)         Jogi és Igazgatási Iroda, amely az Egyetem igazgatásával összefüggésben: 

vii.       előkészíti, és jogi szempontból véleményezi az Egyetem által megkötött szerződéseket, 

 

54.§ Gazdasági Igazgatóság

e) Informatikai Iroda

i. közreműködik a hallgatók gyakorlati képzésében,

 

58.§ Kari Tanács

s) javaslatot tesz állami és egyetemi, illetve kari szintű kitüntetések, címek adományozására.

 

59.§ Kari tanács összetétele, választása

A dékán a Kari Tanács ülésének jegyzőkönyvi kivonatát megküldi a rektornak és a kancellárnak az üléstől számított három napon belül.

 

A Foglalkoztatási Követelményrendszerhez tett észrevételek: 
- 19. § (3) bekezdésének utolsó mondatát ( "A hozzájárulás megtagadása esetében munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.") jogszerűség szempontjából kérjük megvizsgálni. 
- 19. § (4) bekezdését az alábbiak szerint kérjük módosítani: Az Egyetem szakmai, piaci és üzleti érdekeit veszélyeztető helyzetet jelenthet:... 
- a 25. § (1) bekezdésében hivatkozott 22. § (4) bekezdése nem létezik.

Főmenü