NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2018. évi határozatok

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. január 30-i Kari Tanácsának 1/2018. (01. 30.) PK KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Neumann János Egyetem 2018. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetéséről az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

- A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. évi költségvetésével kapcsolatban a Kari Tanács 11 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal támogató határozatot hozott.

- A Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetésével kapcsolatban a Kari Tanács 10 igen, 2 tartózkodás, 0 nem szavazattal támogató határozatot hozott.

 Mindenezek alapján a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara a Szenátus felé elfogadásra javasolja a 2018. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetést.

 

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. február 20-i Kari Tanácsának 2/2018. (02. 20.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2017. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. február 20-i Kari Tanácsának3/2018. (02. 20.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar humánpolitikai tervét a 2018. évre a javasolt módosításokkal együtt.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. február 20-i Kari Tanácsának 4/2018. (02. 20.) KT határozata: 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2017. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. február 20-i Kari Tanácsának 5/2018. (02. 20.) KT határozata: 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervét a 2018. évre.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. február 20-i Kari Tanácsának 6/2018. (02. 20.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2017. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. február 20-i Kari Tanácsának 7/2018. (02. 20.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2018. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 8/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a záróvizsga elnökök névsorát.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 9/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszékének ügyrendjét.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 10/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszékének ügyrendjét.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 11/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszékének ügyrendjét.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 12/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Diákjóléti Bizottságának ügyrendjét.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 13/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Tudományos és Művészeti Bizottságának ügyrendjét.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 14/2018. (04. 17.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar TMDK Bizottságának ügyrendjét.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 15/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Tanulmányi Bizottságának ügyrendjét.

 

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának16/2018. (04. 17.) KT határozata:

 A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Kreditátviteli Bizottságának ügyrendjét.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 17/2018. (04. 17.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Beiskolázási Bizottságának ügyrendjét.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 18/2018. (04. 17.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Felnőttképzési és Továbbképzési Bizottságának ügyrendjét.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 19/2018. (04. 17.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar Testnevelés és Sport Központjának ügyrendjét.

  

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. április 17-i Kari Tanácsának 20/2018. (04. 17.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Fenntartói Tanács ügyrendjét.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. május 28-i Kari Tanácsának 21/2018. (05. 28.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvodába kiírt intézményvezetői pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 9 fő vett részt. Horváthné Fenyvesi Lilla pályázatára 9 érvényes szavazat érkezett, ebből 9 igen szavazat. Udvardi András pályázatára 9 érvényes szavazat érkezett be, és ebből 0 igen szavazat.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. május 28-i Kari Tanácsának 22/2018. (05. 28.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal támogatta dr. Horváth Ágnes felterjesztését a Professor Emerita kitüntető címre, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.


A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. augusztus 28-i Kari Tanácsának 23/2018. (08. 28.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Fülöp Tamás dékáni pályázatát 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. Dr. Lőkös Dániel pályázatára nem érkezett támogató szavazat. Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Fülöp Tamás dékáni pályázatát javasolja a Szenátusnak elfogadásra.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. december 4-i Kari Tanácsának 24/2018. (12. 04.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar által a kari költségvetési hiány és az átfinanszírozás összegének csökkentésére kidolgozott intézkedési tervét 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. december 4-i Kari Tanácsának 25/2018. (12. 04.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar által a 2018-19-es tanév II. félévére meghirdetendő szabadon választható tantárgyainak listáját 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. december 4-i Kari Tanácsának 26/2018. (12. 04.) KT határozata:

A Kari Tanács tagjai 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadták az NJE Pedagógusképző Kar 2019. évi humánerőforrás-fejlesztési és foglalkoztatási tervét.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. december 4-i Kari Tanácsának 27/2018. (12. 04.) KT határozata:

A Kari Tanács tagjai 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadták az NJE 2019. évi költségvetési allokációs szabályzat módosítását.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. december 4-i Kari Tanácsának 28/2018. (12. 04.) KT határozata:

A Kari Tanács tagjai 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadták a záróvizsga bizottsági elnökök névsorát.

 

 

Főmenü