NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2018. évi határozatok GAMF

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

Kari Tanácsának

2018. évi határozatai

1/2018. (I.18.) NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

1. Javaslat Gépészmérnöki mesterképzési szak indítására

    Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

2. Egyebek

 

2/2018. (I.18.) NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Gépészmérnöki mesterképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést.

 

3/2018. (I.31.) NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Neumann János Egyetem 2018. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetését, a Határozat-tervezet hat pontjának további egy ponttal történő, alábbi szövegezésű kiegészítésével:

7. A negatív egyenleggel rendelkező karok költségvetési helyzetének stabilizálása érdekében 2018. március 31.-i határidővel intézkedési terv készül, amelyet az illetékes karok dékánjai a szenátus elé terjesztenek elfogadásra. A terv elkészítését külön erre a feladatra létrehozott ad hoc bizottság végzi, melynek tagjai a rektor, a kancellár és az NJE dékánjai. Az intézkedési tervnek két részből kell állni: külön tartalmaznia kell a 2018-ban foganatosítható intézkedéseket, és ezeknek várható pénzügyi hatását, illetve időbeli kifutását, valamint másrészről azon további intézkedéseket, amelyekkel elérhető a költségvetési egyensúly, illetve be kell mutatni ezeknek időbeli kifutását. Az intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban 2018 decemberében a szenátus számára az érintett karok dékánjai beszámolnak.

A keresztfinanszírozásra szoruló karok esetében, amennyiben év közben javul a költségvetési egyenleg értéke (pl. saját bevétel növekedése, pályázati bérmegtakarítás stb), ennek összegét a keresztfinanszírozás csökkentésére kell fordítani.

 

4/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi humánpolitikai terve teljesülésének értékelését.

 

5/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2018. évi humánpolitikai tervét.

 

6/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 8  igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a  Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi oktatásfejlesztési terve teljesülésének értékelését.

 

7/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2018. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

8/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2017. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve teljesülésének értékelését.

 

9/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 2018. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét.

 

10/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar ügyrendjét, a szóban elhangzott és befogadott módosításokkal együtt.

 

11/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsának választási rendjét.

 

12/2018. (III. 8.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar által adományozható kitüntetések és díjak, valamint azok adományozásának rendjét.

 

13/2018. (IV.12.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az 1. napirendet – Javaslat a NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar költségvetésének tanszéki szintű allokációjáról – leveszi a napirendről, így a Kari Tanácsülés programja az alábbiak szerint alakul:

  1. Javaslat szakirányú továbbképzési szakok (Logisztikai rendszerek szakmérnök, szakspecialista,  Minőségügyi rendszerek szakmérnök, szakspecialista) tantervének módosítására

 Előterjesztő: Dr. Tóth József szakfelelős

  1. Egyebek

 

14/2018. (IV.12.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Logisztikai rendszerek szakmérnök, szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést.

 

15/2018. (IV.12.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  Minőségügyi rendszerek szakmérnök, szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést.

 

16/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a napirendben történő összes szavazás név szerinti lebonyolítását.

 

17/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 15 igen szavazattal egyhangúan támogatta a „di” szakmai közéletiség számítási metódusát.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán igen

3. Dr. Kókai Eszter  igen

4. Klam Kitti   igen

5. Dr. Líska János  igen

6. Vajda Zsuzsanna  igen

7. Dr. Ladics Tamás  igen

8. Dr. Ferenczy Tibor igen

9. Dr. Tóth József  igen

10. Dr. Nagy Péter  igen

11. Rozner Gábor  igen

12. Dr. Vajnai Tibor  igen

13. Dr. Csík Norbert  igen

14. Drenyovszki Rajmund igen

15. Dr. Kovács Lóránt igen

 

18/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 7 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett foglalt állást az oktatási-kutatási súlyok tekintetében született első javaslatról, ahol 0,90 az oktatás, 0,05 a kutatás, 0,01 a TDK, és 0,04 a szakmai közéletiség.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  nem

2. Dr. Weltsch Zoltán nem

3. Dr. Kókai Eszter  nem

4. Klam Kitti   nem

5. Dr. Líska János  nem

6. Vajda Zsuzsanna  igen

7. Dr. Ladics Tamás  igen

8. Dr. Ferenczy Tibor igen

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  tartózkodik

11. Rozner Gábor  tartózkodik

12. Dr. Vajnai Tibor  igen

13. Dr. Csík Norbert  igen

14. Drenyovszki Rajmund igen

15. Dr. Kovács Lóránt igen

 

19/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 7 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett foglalt állást az oktatási-kutatási súlyok tekintetében született második javaslatról, ahol 0,80 az oktatás, 0,15 a kutatás, 0,025 a TDK és 0,025 a szakmai közéletiség.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán igen

3. Dr. Kókai Eszter  igen

4. Klam Kitti   igen

5. Dr. Líska János  igen

6. Vajda Zsuzsanna  nem

7. Dr. Ladics Tamás  tartózkodik

8. Dr. Ferenczy Tibor nem

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  igen

11. Rozner Gábor  igen

12. Dr. Vajnai Tibor  nem

13. Dr. Csík Norbert  tartózkódik

14. Drenyovszki Rajmund nem

15. Dr. Kovács Lóránt nem

 

20/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, e témakörben a 2. szavazási körben 8 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az oktatási-kutatási súlyok tekintetében született első javaslatot, ahol 0,90 az oktatás, 0,05 a kutatás, 0,01 a TDK, és 0,04 a szakmai közéletiség.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  nem

2. Dr. Weltsch Zoltán nem

3. Dr. Kókai Eszter  nem

4. Klam Kitti   nem

5. Dr. Líska János  nem

6. Vajda Zsuzsanna  igen

7. Dr. Ladics Tamás  igen

8. Dr. Ferenczy Tibor igen

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  igen

11. Dr. Vajnai Tibor  igen

12. Dr. Csík Norbert  igen

13. Drenyovszki Rajmund igen

14. Dr. Kovács Lóránt igen

 

21/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, e témakörben a 2. szavazási körben 6 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette az oktatási-kutatási súlyok tekintetében született második javaslatot, ahol 0,80 az oktatás, 0,15 a kutatás, 0,025 a TDK és 0,025 a szakmai közéletiség.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán igen

3. Dr. Kókai Eszter  igen

4. Klam Kitti   igen

5. Dr. Líska János  igen

6. Vajda Zsuzsanna  nem

7. Dr. Ladics Tamás  nem

8. Dr. Ferenczy Tibor nem

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  igen

11. Dr. Vajnai Tibor  nem

12. Dr. Csík Norbert  nem

13. Drenyovszki Rajmund nem

14. Dr. Kovács Lóránt nem

 

22/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 5 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette azt a javaslatot, miszerint az oktatási súlyszám tekintetében óraszám x hallgató helyett kontakt óraszám szerepeljen. 

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán igen

3. Dr. Kókai Eszter  igen

4. Klam Kitti   igen

5. Dr. Líska János  igen

6. Vajda Zsuzsanna  nem

7. Dr. Ladics Tamás  nem

8. Dr. Ferenczy Tibor nem

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  nem

11. Dr. Vajnai Tibor  nem

12. Dr. Csík Norbert  nem

13. Drenyovszki Rajmund nem

14. Dr. Kovács Lóránt nem

 

23/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 6 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztésben szereplő laborgyakorlatokhoz rendelt 1,5-ös súlyozó tényező helyett a 2,5-ös súlyozó tényező alkalmazását.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán igen

3. Dr. Kókai Eszter  igen

4. Klam Kitti   igen

5. Dr. Líska János  igen

6. Vajda Zsuzsanna  igen

7. Dr. Ladics Tamás  nem

8. Dr. Ferenczy Tibor nem

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  nem

11. Dr. Vajnai Tibor  nem

12. Dr. Csík Norbert  nem

13. Drenyovszki Rajmund nem

14. Dr. Kovács Lóránt nem

 

24/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztésben szereplő laborgyakorlatokhoz rendelt 1,5-ös súlyozó tényező helyett a 2,0-ás súlyozó tényező alkalmazását.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán igen

3. Dr. Kókai Eszter  igen

4. Klam Kitti   igen

5. Dr. Líska János  igen

6. Vajda Zsuzsanna  igen

7. Dr. Ladics Tamás  tartózkodik

8. Dr. Ferenczy Tibor tartózkodik

9. Dr. Tóth József  tartózkodik

10. Dr. Nagy Péter  igen

11. Dr. Vajnai Tibor  igen

12. Dr. Csík Norbert  tartózkodik

13. Drenyovszki Rajmund tartózkodik

14. Dr. Kovács Lóránt nem

 

25/2018. (IV.19.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa név szerinti szavazással, 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal támogatta az NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar költségvetésének tanszéki szintű allokációjáról szóló szabályzatát, a szóban elhangzott és befogadott, illetve határozatba foglalt módosításokkal együtt.

A név szerinti szavazás részletezése:

1. Dr. Lukács Pál  igen

2. Dr. Weltsch Zoltán nem

3. Dr. Kókai Eszter  nem

4. Klam Kitti   nem

5. Dr. Líska János  nem

6. Vajda Zsuzsanna  igen

7. Dr. Ladics Tamás  igen

8. Dr. Ferenczy Tibor igen

9. Dr. Tóth József  igen

10. Dr. Nagy Péter  igen

11. Dr. Vajnai Tibor  igen

12. Dr. Csík Norbert  igen

13. Drenyovszki Rajmund igen

14. Dr. Kovács Lóránt igen

 

26/2018. (V.3.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 12 igen szavazattal egyhangúan támogatta az Üzemmérnök informatikus alapszak indítására vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosításokkal együtt.

 

27/2018. (V.31.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúan támogatta Surányi Tibor részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

28/2018. (V.31.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúan támogatta Zentai István részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

29/2018. (VIII.28.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsának 14 jelen lévő szavazati jogú tagja az alábbi rangsor szerint támogatta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékáni pályázat jelöltjeit:

1. Dr. Kovács Lórántot 11 igen szavazattal,

2. Dr. Nagy Pétert 0 igen szavazattal.

 

30/2018. (VIII.28.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Bolla Kálmán Milán főiskolai docensi pályázatát.

31/2018. (VIII.28.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dobjánné Dr. Antal Elvira főiskolai docensi pályázatát.

 

32/2018. (VIII.28.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar gondozásában futó alapszak, illetve szakirányú továbbképzési szakok megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosításokkal együtt, miszerint az előterjesztésből törlésre került a gyorsprototípus-gyártó és visszafejtő szakmérnök, a hegesztő szakmérnök és hegesztő szakember szakirányú továbbképzési szakok.

 

33/2018. (IX.28.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Járműmérnöki alapszak specializációinak bővítését, azaz festő-fényező specializáció létesítését, az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

34/2018. (X.25.) sz. NJE-GAMF KT határozat:

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar gondozásában futó egyes képzések megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosításokkal együtt.

 

Megszüntetendő képzések:

- gazdasági szakmérnök

- gazdasági szakspecialista

- gyártásinformatikai szakmérnök

- szoftverprojekt-menedzser

- műszaki minőségirányítási szakember

- műszaki minőségirányítási szakmérnök

Főmenü