NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2019. évi határozatok

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. január 29-i Kari Tanácsának 1/2019. (01. 29.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Sági Norberta dékánhelyettesi pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Sági Norberta dékánhelyettesi pályázatát javasolja elfogadásra.

 

           

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. január 29-i Kari Tanácsának 2/2019. (01. 29.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszékére kiírt tanszékvezetői pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 10 fő részt vett. Dr. Rigó Róbert tanszékvezetői pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Rigó Róbert tanszékvezetői pályázatát javasolja elfogadásra.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. január 29-i Kari Tanácsának 3/2019. (01. 29.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Kar Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszékére kiírt tanszékvezetői pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 10 fő részt vett. Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva tanszékvezetői pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva tanszékvezetői pályázatát javasolja elfogadásra.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. január 29-i Kari Tanácsának 4/2019. (01. 29.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Kar Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszékére kiírt tanszékvezetői pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 10 fő részt vett. Dr. Smuta Attila tanszékvezetői pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Smuta Attila tanszékvezetői pályázatát javasolja elfogadásra.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. január 29-i Kari Tanácsának 5/2019. (01. 29.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Testnevelés és Sport Központba kiírt központvezetői pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 10 fő részt vett. Dr. Szatmári Zoltán központvezetői pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Szatmári Zoltán központvezetői pályázatát javasolja elfogadásra.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 6/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. évi humánpolitikai tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 7/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar humánpolitikai tervét a 2019. évre.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 8/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2018. évi tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervében megfogalmazottak megvalósulásának értékelését.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 9/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar tudományos, kutatási és művészeti tevékenységének tervét a 2019. évre.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 10/2019. (02. 12.) KT határozata:

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa megtárgyalta a kari tudományos kutatási beszámoló tervezett sablonját és arról döntött, hogy a következő évi kari tudományos kutatási beszámolót ez alapján készíti el a kari Tudományos Bizottság. Egyúttal a Kari Tanács felkérte a kari Tudományos Bizottságot, hogy terjessze fel a beszámolót az egyetemi Tudományos Tanács felé. A kari tudományos kutatási beszámolót 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 11/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2018. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 12/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kar 2019. évi oktatásfejlesztési tervét.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 13/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta az óvodapedagógus szak szakfelelősi beszámolóját.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 14/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak szakfelelősi beszámolóját.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 15/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta a tanító szak szakfelelősi beszámolóját.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 16/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta a közösségszervezés szak (ifjúsági közösségszervező szakirány) szakfelelősi beszámolóját.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. február 12-i Kari Tanácsának 17/2019. (02. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 8 igen szavazattal támogatta Szepes Lajos felterjesztését Apáczai Csere János-díjra, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. március 12-i Kari Tanácsának 18/2019. (03. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal támogatta dr. Bárdos József felterjesztését Professor Emeritus kitüntető címre, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. március 12-i Kari Tanácsának 19/2019. (03. 12.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal támogatta Szappanos István felterjesztését a Kecskemét Megyei Jogú Város által alapított Kecskemét Város Díszpolgára címre.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. május 7-i Kari Tanácsának 20/2019. (05. 07.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar költségvetésének tanszéki szintű allokációjáról készült eljárásrendet 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. május 7-i Kari Tanácsának 21/2019. (05. 07.) KT határozata:

 

A Kari Tanács tagjai 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadták a záróvizsga bizottsági elnökök névsorát.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. május 7-i Kari Tanácsának 22/2019. (05. 07.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar által a 2019-20-as tanév I. félévére meghirdetendő szabadon választható tantárgyainak listáját 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. november 19-i Kari Tanácsának 23/2019. (11. 19.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának ügyrendjét, a szóban elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. november 19-i Kari Tanácsának 24/2019. (11. 19.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Rigó Róbert dékáni pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Szenátusnak elfogadásra javasolja dr. Rigó Róbert dékáni pályázatát.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. november 19-i Kari Tanácsának 25/2019. (11. 19.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Szinger Veronika dékánhelyettesi pályázatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Ezek alapján a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa dr. Szinger Veronika dékánhelyettesi pályázatát elfogadásra javasolja.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. november 19-i Kari Tanácsának 26/2019. (11. 19.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Professor Emerita kitüntető cím odaítéléséről az alábbiak szerint alakította ki véleményét.

A szavazásban 10 fő vett részt. 10 érvényes szavazat érkezett, ebből 9 igen szavazat.

A Kari Tanács 9 igen szavazattal támogatta Lipócziné dr. Csabai Sarolta felterjesztését a Professor Emerita kitüntető címre, és ezt a Szenátusnak elfogadásra javasolja.

 

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. november 19-i Kari Tanácsának 27/2019. (11. 19.) KT határozata:

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsa a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar által a 2019-20-as tanév II. félévére meghirdetendő szabadon választható tantárgyainak listáját, a szóban elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 2019. november 19-i Kari Tanácsának 28/2019. (11. 19.) KT határozata:

 

A Kari Tanács tagjai 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadták a záróvizsga bizottsági elnökök névsorát.

Pedagógusképző Kar

Főmenü