NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

Aktuális kari tanácsülés-GTK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

ÉRTESÍTÉS AZ NJE-GTK KARI TANÁCS TAGJAI RÉSZÉRE, TANÁCSÜLÉSEN KÍVÜLI ELEKTRONIKUS SZAVAZÁSRÓL ÉS DÖNTÉSHOZATALRÓL

A Magyarország Kormánya által bevezetett intézkedésekre tekintettel tisztelettel felkérem a részvételre a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának ÜLÉSEN KÍVÜLI eljárásában történő részvételére, elektronikus szavazásra.

A szavazás időpontja: 2020. április 9. (csütörtök) 08.00-16.00 óra között

Elektronikus szavazásra bocsátott előterjesztés:

1. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar záróvizsga-bizottság elnökeinek személyére előterjesztő: Pázmándi Kinga dékán

 

Tájékoztató az elektronikus szavazás módjáról:

A mellékelten előterjesztett anyag alapján a Kari Tanács tagja az NJE-GTK-s dedikált e-mail címéről írásban, a fent megjelölt időpontban Horváth Krisztina igazgatási ügyintéző e-mail címére (horvath.krisztina@gtk.uni-neumann.hu) szíveskedjen e-mailt küldeni, amelyben

egyértelműen azonosítható módon, az előterjesztett napirendi pont sorszáma mellett lévő valamelyik oszlopban „X” jellel jelölve nyilatkozik az előterjesztés elfogadásáról, tartózkodásáról vagy az előterjesztés el nem fogadásáról a következő minta bemásolásával:

2020. 04. 09. Kari Tanács elektronikus szavazása – visszajelző táblázat

Szavazatot leadja:       -     ( név  ) -

Napirend sorszáma, rövid megnevezése

Igen

Nem

Tartózkodik

1 záróvizsga-bizottsági elnökök jegyzéke

 

 

 

A szavazatok beérkezésének tényét az ügyintéző válasz e-mailben visszaigazolja.

A beérkezett szavazatok összegzésével a Kari Tanács elnöke megállapítja a szavazás eredményét és jegyzőkönyvben rögzíti azt.

A szavazásban történő, fentiek szerinti részvételére feltétlenül számítunk.

Kecskemét, 2020. április 6.

 

                                                          

                                                                                                    Dr. Pázmándi Kinga s.k.

                                                            dékán

                                                           NJE Gazdaságtudományi Kar

Főmenü