NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

Minisztérium által adományozható elismerések

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tájékoztató az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről

 2020. február

 

2020. február 17-én megjelent a Magyar Közlönyben az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II.17.) ITM rendelet. A továbbiakban miniszteri elismerés adományozásának kezdeményezésekor a fenti rendelet az irányadó.

Elismerés adományozását – a rendeletben meghatározottak között – felsőoktatási intézmény magasabb vezetője kezdeményezheti. Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot:

az elismerés adományozásának tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal,

a miniszternek címezve,

a megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően

kell benyújtani a felsőoktatási szakterület részére. (Elismerés adományozását önmaga vagy közeli hozzátartozója számára senki nem kezdeményezheti.) 

Cím: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály, 1441 Budapest, Pf. 88.

A felsőoktatási szakterület miniszteri elismeréseinek átadására – a Miniszteri Elismerő Oklevelet kivéve – a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából kerül sor. Ennek megfelelően a kezdeményezések benyújtási határideje: 2020. június 1.

A határidőn túl érkezett kezdeményezéseket a soron következő adományozási alkalomnál lehet (de nem kötelező) figyelembe venni.

Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.  

Elismerésben ugyanaz a személy vagy szervezet az előző elismerés adományozásától számított három éven belül ismételten csak kivételesen, legfeljebb egy alkalommal és csak abban az esetben részesíthető, ha az előző elismerés adományozását követően szerzett, kimagasló érdemek azt indokolják. Kérjük a javaslatok megküldésekor ezt figyelembe venni!

ITM miniszteri elismerés a felsőoktatási ágazatban, a Kármán Tódor-díj kivételével csak természetes személy részére adományozható.    

Az elismerés adományozásához szükséges az elismerésre javasolt személy rendeletben meghatározott adatait tartalmazó Javaslat és a rendeletben meghatározottak szerint tett, hozzájárulást kifejező Nyilatkozat megküldése is. (Mellékelve.) Nem adományozható elismerés annak, aki legkésőbb az elismerésre történő felterjesztéskor az irányadó rendelet szerinti hozzájárulást nem adja meg, illetve a nyilatkozatot nem teszi meg! Tehát a nyilatkozatot a javaslattal egyidőben szükséges megküldeni.

A Javaslat kitöltésekor minden esetben az elismerésre javasolt személy mobiltelefonszámát kérjük feltüntetni.

Kérjük továbbá, hogy a Javaslat 6. pontjában szereplő 3–5 mondatos indoklás röviden tartalmazza, hogy a javasolt személy mely tudományos vagy egyéb szakterületen, milyen kiemelkedő tevékenységet végezve vált érdemessé az elismerésre. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 3–5 mondatos indoklás mellett a szakmai tevékenységet bemutató (kb. 1–3 oldalas) részletes indoklás megküldése nem mellőzhető!     

Az egészségügyi, kulturális, köznevelési, sport stb. EMMI szakterületekhez tartozó díjak (mint például Semmelweis-díj, Munkácsy-díj, Németh László-díj stb.) adományozásának kezdeményezéseit kérjük egyenesen az EMMI illetékes főosztálya részére megküldeni.

Az elismerésben részesítésnek a ténye megjelenik a Hivatalos Értesítőben, de arról az egyes felsőoktatási intézményeket és a felterjesztőket külön nem áll módunkban tájékoztatni, ezért kérjük, hogy a díjak átadása körüli időpontban kísérjék figyelemmel a Hivatalos Értesítőt és az ITM honlapját

Főmenü