NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2017. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 Neumann János Egyetem Szenátusának 2017. évi határozatai


1/2017 (IX.06) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 16 igen szavazattal elfogadta Gazdálkodási Kar tanterveinek módosítását.

 

2/2017 (IX.06) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 16 igen szavazattal elfogadta a Pedagógusképző Kar tanterveinek módosítását.

 

3/2017 (IX.06) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 16 igen szavazattal elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar tanterveinek módosítását.

 

4/2017 (IX.06) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 16 igen szavazattal elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar tanterveinek módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

5/2017 (IX.06) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

6/2017 (IX.06) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő Berekfürdő 1097. hrsz. alatt nyilvántartott üdülő ingatlan értékesítésének kezdeményezését az írásos előterjesztésnek megfelelően.


7/2017 (IX.28) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának titkos szavazása zárt ülésen.

 

7-1/2017 (IX.28) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának titkos szavazása zárt ülésen.

 

7-2/2017(IX.28) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának titkos szavazása zárt ülésen.

  

7-3/2017(IX.28) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának titkos szavazása zárt ülésen.

 

7-4/2017(IX.28) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának titkos szavazása zárt ülésen.


8/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. Rész Szervezeti és Működési Rend módosítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rész Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

10/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2017. évi költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

11/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolásának kezdeményezéséről az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

12/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya módosítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta a 2018/2019-es tanévben meghirdetendő képzések önköltségére tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14/2017 (X.26) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta az intézmény képzési kínálatának bővítését az írásos előterjesztésnek megfelelően, azaz a pénzügy és számvitel szak kecskeméti képzési helyen, továbbá a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés szolnoki képzési helyen történő indítását.


15/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa az Egyetem decentralizált gazdálkodási keretek meghatározásáról (intézményi költségvetés) szóló szabályzatát egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy felhatalmazta a kancellárt a 2018. évi intézményi költségvetés megalkotásakor a szabályzat 6. § (4) bekezdésében meghatározott 16%-os elvonás mértékét pontosítáára. A 2018. évi pályázatok költségvetése és szervezeti egységek közötti allokációja a 2018. évi elemi költségvetésben év közben kerül beépítésre.

 

16/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus szak tantervében szereplő specializációk tantárgyi elemeit az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

17/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatta a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar Kereskedelem és marketing BA szak esetében a Marketinglogisztika specializáció és a Sales management specializáció, valamint a Nemzetközi gazdálkodás BA szak esetében a Nemzetközi logisztika specializáció és a Nemzetközi értékesítési specializáció létesítését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

18/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

19/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja a Neumann János Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

20/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja a Neumann János Egyetem Információátadási Szabályzatát az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

21/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal hozzájárul a Bakos és Társai Vendéglátó Betéti Társaság telephely bejegyzési kérelméhez a bérleti jogviszony időtartamára az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

22/2017 (XII.07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatja a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Közösségszervezés BA szak (Kulturális közösségszervezés szakirány) szakindítási kérelem benyújtását és az alapképzési szak indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

Főmenü