NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2018. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Szenátusának 2018. évi határozatai

 

1/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetését az ülésen kiosztott, illetve elhangzott, és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

2/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal hozzájárult a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő Kecskemét 21917 hrsz. alatt nyilvántartott kivett egyéb épület (2db) és udvar ingatlan értékesítéséhez az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

3/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. Rész Szervezeti és Működési Rend részét képező Választási Szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

4/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar szakfelelőseinek módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

5/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar gépészmérnöki MSc mesterszak szakindítási kérelmét az előterjesztésben szereplő tartalommal, a Tudományos Tanács felvetései által javított változatában.

 

6/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, I. fejezet Felvételi Szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

7/2018 (II.01.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

8/2018 (III. 1.) szenátusi határozat

 A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2017. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2018 (III. 1.) szenátusi határozat

 A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Tűzvédelmi előírásairól szóló szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

10/2018 (III. 1.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 igen szavazattal hozzájárult az „Angolda Alapítvány kérelmében szereplő 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14. (hrsz.4342.) szám alatti székhellyel történő nyilvántartásba vételéhez az előterjesztésben foglaltak szerint, a bérleti jogviszony időtartamára.

 

11/2018 (III. 1.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 igen szavazattal hozzájárult a Neumann János Egyetem Társadalmi felelősségvállalási koncepciója 2018-2021 előterjesztés szerinti hatályba lépéséhez.

 

12/2018 (III. 1.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

13/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar angol nyelvű szakirányú továbbképzési szakjai (pedagógiai orientációjú szakközgazdász és pedagógiai orientációjú szakmérnök szak) indítási kérelmének Oktatási Hivatalhoz történő benyújtását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-1/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2017. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-2/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi oktatásfejlesztési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-3/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2017. évi minőségirányítási tervének értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-4/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi minőségirányítási tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-5/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2017. évi humánpolitikai tervének értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-6/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi humánpolitikai tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-7/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2017. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14-8/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

15/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának a 2018. költségvetési évre vonatkozó rövidtávú, illetve középtávú intézkedési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

16/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta az Intézkedési terv a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar veszteségének megoldására című előterjesztést.

 

17/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta Neumann János Egyetem 2018. évi közbeszerzési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

18/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

19/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Belső Kontroll Szabályzatát az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

20/2018 (III. 29.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a A bérlőkijelölési jog gyakorlásáról szóló szabályzat módosítását az ülésen elhangzott, és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

21/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosításait, a módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, valamint felkérte a kancellárt és a rektort az Egyetem Alapító Okirat módosításának kezdeményezésére a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériumánál.

 

22/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, kiegészítve az ülésen elhangzott előterjesztőáltal tett módosító javaslattal együtt.

 

23/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta a Gazdálkodási Kar 2018. költségvetési évre vonatkozó rövidtávú, illetve középtávú intézkedési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

24/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

25/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetésének I. negyedévi előirányzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

26/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

 

27/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Merkating Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, 2017. évi közhasznúsági mellékletét és 2018. évi üzleti tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

28/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft. 2017. évi beszámolóját, valamint a 2018. évi záró beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

29/2018 (IV. 26.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal hozzájárult a Kecskeméti Egyetemi Sportegyesület 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. (10009/1 hrsz.) székhellyel történő nyilvántartásba vételéhez, az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

30/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal előzetesen hozzájárult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, mint tulajdonosi joggyakorló hozzájárulása esetén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a Kecskemét, Homokbánya területén megvalósuló ingatlanfejlesztések keretében az út kialakításához szükséges és annak területébe beolvasztásra kerülő, az előterjesztésben szereplő ingatlanok és ingatlanrészek biztosításához.

 

31/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi vagyongazdálkodási tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

32/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

33/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar üzemmérnök informatikus alapképzési szak szakindítási kérelmét az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

34-1/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar logisztikai rendszerek szakmérnök, szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

34-2/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar minőségügyi rendszerek szakmérnök, szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

35-1/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen, 1 nem szavazattal támogatta Surányi Tibor számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

35-2/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen, valamint 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Zentai István számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

35-3/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Dr. Farkas Jenő Zsolt számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

35-4/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Dr. Bodor Péter számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

35-5/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 19 igen szavazattal támogatta Dr. Perger Éva számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

35-6/2018 (V. 31.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Dr. Eke Sándor számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

36/2018 (VI. 28.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen, valamint 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a gazdaságtudományi szakok karok közötti megosztását és a kapcsolódó szakok tantervi módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

37/2018 (VI. 28.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

38-1/2018 (VI. 28.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal támogatta Dr. Horváth Ágnes számára a Professor Emerita elismerő cím adományozását.

 

38-2/2018 (VI. 28.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal támogatta Dr. Kovács András számára a Professor Emeritus elismerő cím adományozását.

 

38-3/2018 (VI. 28.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal támogatta Prof. Dr. Lévai Péter számára a Professor Emeritus elismerő cím adományozását.

 

39/2018 (VI. 28.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának 14 jelen lévő szavazati jogú tagja az alábbi rangsor szerint támogatta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői álláspályázat jelöltjeit:

1.  Horváthné Fenyvesi Lillát 14 igen,

2.  Udvardi Andrást 0 igen szavazattal.

 

40/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar gondozásában futó egyes képzések megszüntetési kérelmét az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

41/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

 A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, III. fejezet, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását, a módosítással egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

42/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

 A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását, a módosítással egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

43/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra való felterjesztésről (2018/19-es tanév).

 

44/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

 A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 14 igen szavazattal hozzájárult a Kecskemét-Homokbánya térségében lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalához az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

45/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

 A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztő által javasolt kiegészítéssel együtt.

 

46/2018 (VIII. 30.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja az alábbi rangsor szerint támogatta a Neumann János Egyetem dékáni pályázat jelöltjeit:

 A GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékáni álláspályázat jelöltjei közül:

      1.      Dr. Kovács Lórántot 16 igen

      2.      Dr. Nagy Pétert 0 igen szavazattal.

 A Gazdaságtudományi Kar dékáni álláspályázat jelöltjei közül:

      1.      Dr. Pázmándi Kingát 16 igen

      2.      Dr. Nagy Pétert 0 igen szavazattal.

 A Pedagógusképző Kar dékáni álláspályázat jelöltjei közül:

      1.      Dr. Fülöp Tamást 16 igen

      2.      Dr. Lőkös Dánielt 1 igen szavazattal

 

47/2018 (X. 04.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Járműmérnöki alapszak festő-fényező specializációjának létesítését az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

48/2018 (X. 04.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 17 igen szavazattal támogatta, hogy a Vidékfejlesztési agrármérnöki és a Mezőgazdasági mérnöki alapszakok duális képzésben is meghirdethetők legyenek.

 

49/2018 (X. 04.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezet A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

50/2018 (X. 04.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

 51/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar Turizmus-Vendéglátás alapképzési szak Sportturizmus menedzsment specializációjának létesítését és indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

52/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar gondozásában futó egyes képzések megszüntetési kérelmét az előterjesztésben szereplő tartalommal.


53/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta az önköltségszámítást az FFT 2019 szerkesztéséhez az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

54/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, I. Fejezet Felvételi Szabályzat módosítását az ülésen elhangzott, és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

55/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

56/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal.


57/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetési módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

58/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Munkavédelmi Szabályzatát az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

59/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal hozzájárult a Kecskemét, Homokbányán lévő ingatlanok értékesítésének kezdeményezéséhez az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

60/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal hozzájárult hogy a 3D for All Kft. székhelyként bejegyeztesse a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő és a 3D for All Kft. által bérelt Kecskemét, Homokszem u. 3-5. szám alatt lévő Tudósház 207. számú irodáját az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

61/2018 (XI. 07.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa egyhangúlag 16 igen szavazattal nem járult hozzá hogy a Leopoly Kft. székhelyként bejegyeztesse a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő és a 3D for All Kft. által bérelt Kecskemét, Homokszem u. 3-5. szám alatt lévő Tudósház 207. számú irodáját.

 

62/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal támogatta a Nemzetközi gazdálkodás alapszak duális képzésben történő indítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

63/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar 2018. költségvetési évre vonatkozó intézkedési tervében foglaltak megvalósulásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

64/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta A 2018. március 29-i szenátusi ülésen elfogadott, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar veszteségének megoldására tervezett intézkedések megvalósulásának értékelése című előterjesztését.

 

65/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal jóváhagyta a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának a kari költségvetés helyzetének stabilitása érdekében a 2018. költségvetési évre vonatkozó rövidtávú, illetve a kar kiegyensúlyozott gazdálkodásának és stabil költségvetési egyensúlyának elérése érdekében hozott középtávú intézkedési tervéről készített beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

66/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta az Egyetem decentralizált gazdálkodási keretek meghatározásáról (2019. évi intézményi költségvetés) szóló szabályzatát az ülésen elhangzott, és az előterjesztő által befogadott módosító javaslattal együtt.

 

67/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal.

 

68/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Bérlőkijelölési Jog Gyakorlásáról Szóló Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal

 

69/2018 (XII. 13.) szenátusi határozat

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Egyes Szabályzatainak Hatályon Kívül Helyezéséről Szóló Szabályzatot az írásos előterjesztés szerinti tartalommal.


Főmenü