NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2019. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Szenátusának 2019. évi határozatai

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 1/2019. (02.14.) határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem szolnoki Gazdálkodási Karának a Debreceni Egyetembe történő beolvadásának előkészítését az írásos előterjesztésnek megfelelően, és egyben felhatalmazta a rektort és a kancellárt a tárgyalások lebonyolítására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 2/2019. (02.14.) határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem rektori pályázati kiírás véleményezését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 3/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat SzMR módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 4/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 5/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta 2019. évi általános felvételi eljárás önköltség összegeinek módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 6/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 7/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Kecskemét, Homokbányán lévő ingatlanok értékesítését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 8/2019. (02.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakfelelősének személyi változtatására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 9/2019. (02.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja titkos szavazás során az Apáczai Csere János díjra Szepes Lajos (Pedagógusképző Kar) felterjesztését 15 igen szavazattal támogatta.


Neumann János Egyetem Szenátusának 10/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda alapító okirata módosításának tervezetét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 11/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi közbeszerzési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 13/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Fülöp Tamás dékánt a Tudományos Tanács elnökének.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15-15 igen szavazattal egyhangúlag javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának elfogadásra a Gazdálkodási Kar dékáni megbízására Dr. Szabó Attilát, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékáni megbízására Dr. Palkovics Andrást.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-1/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Belina Károly számára a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-2/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15-15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Mádi Gábor, valamint Tóth László számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-3/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Takács Gyula számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-4/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Bárdos József, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai tanára számára a Professor Emeritus kitüntető cím adományozását.

Főmenü