NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2019. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Szenátusának 2019. évi határozatai

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 1/2019. (02.14.) határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem szolnoki Gazdálkodási Karának a Debreceni Egyetembe történő beolvadásának előkészítését az írásos előterjesztésnek megfelelően, és egyben felhatalmazta a rektort és a kancellárt a tárgyalások lebonyolítására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 2/2019. (02.14.) határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem rektori pályázati kiírás véleményezését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 3/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat SzMR módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 4/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 5/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta 2019. évi általános felvételi eljárás önköltség összegeinek módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 6/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 7/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Kecskemét, Homokbányán lévő ingatlanok értékesítését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 8/2019. (02.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakfelelősének személyi változtatására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 9/2019. (02.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja titkos szavazás során az Apáczai Csere János díjra Szepes Lajos (Pedagógusképző Kar) felterjesztését 15 igen szavazattal támogatta.


Neumann János Egyetem Szenátusának 10/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda alapító okirata módosításának tervezetét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 11/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi közbeszerzési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 13/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Fülöp Tamás dékánt a Tudományos Tanács elnökének.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15-15 igen szavazattal egyhangúlag javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának elfogadásra a Gazdálkodási Kar dékáni megbízására Dr. Szabó Attilát, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékáni megbízására Dr. Palkovics Andrást.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-1/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Belina Károly számára a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-2/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15-15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Mádi Gábor, valamint Tóth László számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-3/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Takács Gyula számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-4/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Bárdos József, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai tanára számára a Professor Emeritus kitüntető cím adományozását.


Neumann János Egyetem Szenátusának 16-1/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-2/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi oktatásfejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-3/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi minőségirányítási tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-4/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi minőségirányítási tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-5/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi humánpolitikai tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-6/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi humánpolitikai tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-7/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-8/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 17/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Neumann János Egyetem intézményi akkreditációs eljárása önértékelési jelentését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 18/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Műszaki felsőoktatási szakképzési szak indítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 19/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Digitális fogászati technológus alapképzési szak létesítését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 20/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztés szerinti javaslatot, hogy a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának gondozásában álló Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakfelelőse Dr. Mondok Anita főiskolai docens legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 21/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetési beszámolóját e határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 22/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, 2018. évi közhasznúsági mellékletét és 2019. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 23/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak indítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 24/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. számú mellékletét képező táblázatban foglalt alapszakok és felsőfokú szakképzések esetén a kecskeméti székhelyre való bejelentést, és azok kecskeméti képzési helyként történő nyilvántartásba vételét, és egyúttal felkérte az Oktatási és Képzési Igazgatóság igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Oktatási Hivatal felé. 2019. augusztus 1. napjától elfogadta a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint az egyes alapképzések és felsőfokú szakképzések karokhoz, képzési helyekhez történő rendelését, és a szakfelelősök személyének változásait. A jelen határozat 3. számú mellékletét képező táblázatban foglalt képzések lejárását/lezárását elfogadta és felkérte egyúttal az Oktatási és Képzési Igazgatóság igazgatóját, hogy az Oktatási Hivatal felé jelentse be a lejárt képzések listáját.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 25/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. Elfogadta az Alapító Okirat módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyta a Debreceni Egyetemmel megkötendő átadás-átvételi megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazta Finta Zita kancellárt és Dr. Ailer Piroska rektort, hogy amennyiben indokolt, úgy megtegyék a 2. pont szerinti dokumentumnak a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásában való eredményes átvezetéséhez szükséges jognyilatkozatokat. Felhatalmazta Finta Zita kancellárt és Dr. Ailer Piroska rektort, hogy amennyiben indokolt, úgy megtegyék a 3. pont szerinti dokumentumnak az eredményes aláírásához szükséges jognyilatkozatokat.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 26/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 27/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Hajdu Edit számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 28/2019. (VI. 05.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (személyes érintettségre tekintettel nem szavazott) megválasztotta a Neumann János Egyetem rektorjelöltjének Dr. Fülöp Tamást a 2019. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő időszakban beöltendő rektori megbízási ciklusra.


Neumann János Egyetem Szenátusának 29/2019. (VI. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának gondozásában álló Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc szakok szakfelelőse Dr. Hoyk Edit főiskolai docens legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 30/2019. (VI. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a táblázatban foglalt képzések átadását a Debreceni Egyetem számára, az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 31/2019. (VI. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 


Főmenü