NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2019. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Szenátusának 2019. évi határozatai

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 1/2019. (02.14.) határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem szolnoki Gazdálkodási Karának a Debreceni Egyetembe történő beolvadásának előkészítését az írásos előterjesztésnek megfelelően, és egyben felhatalmazta a rektort és a kancellárt a tárgyalások lebonyolítására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 2/2019. (02.14.) határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem rektori pályázati kiírás véleményezését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 3/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat SzMR módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 4/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 5/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta 2019. évi általános felvételi eljárás önköltség összegeinek módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 6/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 7/2019. (II.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Kecskemét, Homokbányán lévő ingatlanok értékesítését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 8/2019. (02.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag 15 szavazattal elfogadta a Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakfelelősének személyi változtatására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 9/2019. (02.14.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusának jelenlévő 15 szavazati jogú tagja titkos szavazás során az Apáczai Csere János díjra Szepes Lajos (Pedagógusképző Kar) felterjesztését 15 igen szavazattal támogatta.


Neumann János Egyetem Szenátusának 10/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda alapító okirata módosításának tervezetét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 11/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi közbeszerzési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 13/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Fülöp Tamás dékánt a Tudományos Tanács elnökének.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15-15 igen szavazattal egyhangúlag javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának elfogadásra a Gazdálkodási Kar dékáni megbízására Dr. Szabó Attilát, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékáni megbízására Dr. Palkovics Andrást.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-1/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Prof. Dr. Belina Károly számára a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-2/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15-15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Mádi Gábor, valamint Tóth László számára a címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-3/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Takács Gyula számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15-4/2019. (03.20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Bárdos József, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai tanára számára a Professor Emeritus kitüntető cím adományozását.


Neumann János Egyetem Szenátusának 16-1/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-2/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi oktatásfejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-3/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi minőségirányítási tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-4/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi minőségirányítási tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-5/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi humánpolitikai tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-6/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi humánpolitikai tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-7/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 16-8/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 17/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Neumann János Egyetem intézményi akkreditációs eljárása önértékelési jelentését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 18/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Műszaki felsőoktatási szakképzési szak indítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 19/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Digitális fogászati technológus alapképzési szak létesítését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 20/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztés szerinti javaslatot, hogy a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának gondozásában álló Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakfelelőse Dr. Mondok Anita főiskolai docens legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 21/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2018. évi költségvetési beszámolóját e határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 22/2019. (IV. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, 2018. évi közhasznúsági mellékletét és 2019. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 23/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak indítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 24/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. számú mellékletét képező táblázatban foglalt alapszakok és felsőfokú szakképzések esetén a kecskeméti székhelyre való bejelentést, és azok kecskeméti képzési helyként történő nyilvántartásba vételét, és egyúttal felkérte az Oktatási és Képzési Igazgatóság igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Oktatási Hivatal felé. 2019. augusztus 1. napjától elfogadta a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint az egyes alapképzések és felsőfokú szakképzések karokhoz, képzési helyekhez történő rendelését, és a szakfelelősök személyének változásait. A jelen határozat 3. számú mellékletét képező táblázatban foglalt képzések lejárását/lezárását elfogadta és felkérte egyúttal az Oktatási és Képzési Igazgatóság igazgatóját, hogy az Oktatási Hivatal felé jelentse be a lejárt képzések listáját.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 25/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. Elfogadta az Alapító Okirat módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyta a Debreceni Egyetemmel megkötendő átadás-átvételi megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazta Finta Zita kancellárt és Dr. Ailer Piroska rektort, hogy amennyiben indokolt, úgy megtegyék a 2. pont szerinti dokumentumnak a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásában való eredményes átvezetéséhez szükséges jognyilatkozatokat. Felhatalmazta Finta Zita kancellárt és Dr. Ailer Piroska rektort, hogy amennyiben indokolt, úgy megtegyék a 3. pont szerinti dokumentumnak az eredményes aláírásához szükséges jognyilatkozatokat.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 26/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 27/2019. (V. 30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Hajdu Edit számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 28/2019. (VI. 05.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal (1 fő a személyes érintettségre tekintettel nem szavazott) megválasztotta a Neumann János Egyetem rektorjelöltjének Dr. Fülöp Tamást a 2019. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő időszakban beöltendő rektori megbízási ciklusra.


Neumann János Egyetem Szenátusának 29/2019. (VI. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának gondozásában álló Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc szakok szakfelelőse Dr. Hoyk Edit főiskolai docens legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 30/2019. (VI. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a táblázatban foglalt képzések átadását a Debreceni Egyetem számára, az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 31/2019. (VI. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 32/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi vagyongazdálkodási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 33/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felhatalmazta a Neumann János Egyetem kancellárját, hogy az előterjesztésben bemutatott „Fejlesztési céltartalék”, „Gazdálkodási Kar miatti céltartalék”, és az „Általános tartalék” felett rendelkezzen, mely felhasználásáról tájékoztatja Szenátust.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 34/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem bérlőkijelölési jog gyakorlásáról szóló szabályzatának módosítását, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 35/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Szenátus 36/2017. (VII.05.) számú határozatával elfogadott Neumann János Egyetem Gazdálkodási Szabályzata hatályát veszti.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 36/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Kollégiumának Működési Szabályzatát, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 37/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 38/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Pénz- és értékkezelési Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a Neumann János Egyetem Pénz- és értékkezelési szabályzatáról szóló 1/2018. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 39/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Első rész Szervezeti és Működési Rend 4. sz. mellékletét képező Választási Szabályzat módosítását, a módosítással egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 40/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Eszközök és Források leltározási és leltárkészítési Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a Neumann János Egyetem Eszközeinek és forrásainak leltározás és leltárkészítési szabályzatáról szóló 4/2017. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében. A Szenátus felhatalmazta a kancellárt az Eszközök és Források leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározottak alapján az évenkénti szigorított önleltár elrendelésére.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 41/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2019. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 42/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer I. Fejezet – Felvételi Szabályzat módosításait, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 43/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer II. Fejezet – A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjéről szóló szabályzat módosításait, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 44/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer III. Fejezet – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításait, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 45/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer IV. Fejezet – A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat módosításait, a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 46/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az önköltségszámítást az FFT 2020Á szerkesztéséhez. A Szenátus felhatalmazta a kancellárt arra, ha az FFT 2020Á dokumentumban megjelölt önköltségi díjak módosítása jogszabályi változás, valamint fenntartói kérés alapján szükségessé válik, abban az esetben - az egyetemi és kari vezetőkkel való egyeztetést követően – a vonatkozó intézkedéseket megtegye azzal, hogy erről a Szenátust a soron következő ülésen tájékoztatja.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 47/2019. (X. 31.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen, 2 nem szavazattal (a személyesen érintett tag a szavazásban nem vett részt) megválasztotta Dr. Rigó Róbert főiskolai tanárt a Tudományos Tanács elnökének.  

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 48/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Szenátusának 2020. évi munkarendjét a határozat mellékletét képező munkaterv alapján.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 49/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Kiss Tímeát a Kertészmérnöki BSc szak szakfelelősének.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 50/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztést, miszerint a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar gondozásában futó Járműmérnöki alapszak szakfelelőse Dr. Csák Bence tudományos főmunkatárs legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 51/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kereskedelem és marketing alapszak mintatantervét.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 52/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a Kereskedelem és marketing alapszak duális képzésben is meghirdethető legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 53/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 54/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Egyetem decentralizált gazdálkodási keretek meghatározásáról (2020. évi intézményi költségvetés) szóló szabályzatát azzal, hogy felhatalmazza a kancellárt arra, hogy a 2020. évi intézményi költségvetés megalkotásakor a szabályzat 6. § 4) bekezdésében meghatározott százalékos elvonás mértékét pontosan meghatározza.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 55/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem közalkalmazottainak pénzbeli szociális támogatásáról és az illetményelőlegéről szóló szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt és a rektort, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a közalkalmazottak pénzbeli szociális támogatásáról és az illetményelőlegéről szóló 2/2019. számú rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 56/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Reprezentációs kiadásairól szóló szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a Pallasz Athéné Egyetem reprezentációs kiadásainak szabályairól szóló 10/2016. kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 57/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Önköltségszámítási Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg az Önköltségi szabályzatáról szóló 2/2017. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 58/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Számviteli Politika szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a Neumann János Egyetem Számviteli Politikájáról szóló 1/2017. kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében. A Szenátus felhatalmazta továbbá a kancellárt a jelen szabályzat 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti számlarendről szóló utasítás aláírására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 59/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem mátraszentlászlói üdülőjének használatáról és térítési díjáról szóló szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a mátraszentlászlói és a balatonszárszói üdülők használatáról és térítési díjairól szóló 16/2018. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 60/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a Neumann János Egyetem Eszközök és források értékelési eljárás szabályzatáról szóló 3/2017. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 61/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Be- és kiléptetési, valamint parkolási rendjéről szóló szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felkérte a kancellárt, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a szükséges intézkedéseket tegye meg a Neumann János Egyetem be- és kiléptetési, valamint parkolási rendjéről szóló 1/2019. kancellári utasítás hatályon kívül helyezése érdekében. A Szenátus felhatalmazta a kancellárt a jelen szabályzat 14. § 17) pontja szerinti Őrszolgálati Utasítás aláírására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 62/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően Dr. Lipócziné Dr. Csabai Sarolta, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai tanára számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Professor Emerita elismerő címet adományoz.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 63/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának Dr. Sági Norberta pályázata elfogadását a Neumann János Egyetem oktatási rektorhelyettesi megbízására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 64/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal (a személyesen érintett tag a szavazásban nem vett részt) javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának Dr. Weltsch Zoltán pályázata elfogadását a Neumann János Egyetem tudományos rektorhelyettesi megbízására.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 65/2019. (XII. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal (a személyesen érintett tag a szavazásban nem vett részt) javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának Dr. Rigó Róbert pályázata elfogadását a Pedagógusképző Kar dékáni megbízására.


Főmenü