NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2020. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A NEUMANN JÁNOS EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2020. ÉVI HATÁROZATAINeumann János Egyetem Szenátusának 1/2020. (I. 24.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 2/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem elemi költségvetését az 1. számú melléklet szerint, továbbá elfogadta a Neumann János Egyetem intézményi költségvetését a 2. számú melléklet szerint. A Szenátus felhatalmazta Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a határozat mellékletét képező 3. számú mellékletben foglalt előirányzat átcsoportosításokat végrehajtsa, valamint az év közben teljesült többletbevételek esetében (kivéve a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda) a többletbevétel 22,9 %-át képező összeg az intézményi költségvetésben a Központ részére átcsoportosításra kerüljön. A Szenátus felhatalmazta Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy az előirányzat gazdálkodás biztosítása érdekében év közben a Kincstárnál a szükséges előirányzat módosításokat elvégezze és ennek megfelelően az intézményi költségvetést módosítsa a Szenátus tájékoztatása mellett.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 3/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem közalkalmazottainak pénzbeli szociális támogatásáról és az illetményelőlegéről szóló szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 4/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Bizonylati szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 5/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult, hogy a Főber Zrt. fióktelepként bejegyeztesse a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő és a Főber Zrt. által bérelt Kecskemét, Izsáki út 10. szám alatt lévő I. épület 9/A-9/B. számú irodáját azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a cég köteles a fióktelepét a bérleményben megszüntetni és azt a Cégbíróságon bejelenteni. A Szenátus felkérte Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a szükséges vagyonkezelői hozzájárulást készítse el a Főber Zrt. részére.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 6/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult, hogy az Axill Kft. székhelyként bejegyeztesse a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő és az Axill Kft. által bérelt Kecskemét, Izsáki út 10. szám alatt lévő IV. épület 212. számú irodáját azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a cég köteles a székhelyét a bérleményben megszüntetni és azt a Cégbíróságon bejelenteni. A Szenátus felkérte Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a szükséges vagyonkezelői hozzájárulást készítse el az Axill Kft. részére.


Neumann János Egyetem Szenátusának 7/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a gépészmérnöki MSc szak duális képzésben is meghirdethető legyen.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 8/2020. (II. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy az üzemmérnök-informatikus alapszak duális képzésben is meghirdethető legyen.


Neumann János Egyetem Szenátusának 9/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a Neumann János Egyetem 2019. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 10/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 11/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárult, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség székhelyként bejegyeztesse a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő és a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség által bérelt Kecskemét, Homokszem u. 3-5. szám alatt lévő Tudósház 206. számú irodáját azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a székhelyét a bérleményben megszüntetni és azt az illetékes bíróságon bejelenteni. A Szenátus felkéri Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a szükséges vagyonkezelői hozzájárulást készítse el a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség részére.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-1/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi humánpolitikai tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-2/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2020. évi humánpolitikai tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-3/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-4/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2020. évi oktatásfejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-5/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-6/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2020. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-7/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi minőségirányítási tervének értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 12-8/2020. (III. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2020. évi minőségirányítási tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 13-1/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést, és Prof. Dr. Belina Károly, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Professor Emeritus elismerő címet adományozott.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 13-2/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen, 4 nem szavazattal Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar nyugalmazott főiskolai tanára számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Professor Emeritus elismerő címet adományozott.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-1/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen, 3 nem szavazattal támogatta Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar nyugalmazott főiskolai tanára számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-2/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen, 2 nem szavazattal támogatta Szalai János, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar nyugalmazott főiskolai adjunktusa számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-3/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 1 nem szavazattal támogatta Ádám Ferencné, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának nyugalmazott főiskolai docense számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-4/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 1 nem szavazattal támogatta Dr. Horváth Ágnes, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának nyugalmazott főiskolai tanára számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-5/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 1 nem szavazattal támogatta Dr. Strohner József, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának nyugalmazott főiskolai docense számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-6/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 1 nem szavazattal támogatta Kriskó János, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának nyugalmazott főiskolai docense számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-7/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 1 nem szavazattal támogatta Lipócziné dr. Csabai Sarolta, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának nyugalmazott főiskolai tanára számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 14-8/2020. (IV. 16.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Szabó Pál, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának nyugalmazott főiskolai docense számára, szakmai, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 15/2020. (V. 7.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal javasolta a munkáltatói jogkör gyakorlójának Dr. Szabó Ildikó pályázata elfogadását a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői megbízására.


Neumann János Egyetem Szenátusának 16/2020. (V. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi költségvetési beszámolóját.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 17/2020. (V. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi közbeszerzési tervének módosítását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 18/2020. (V. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult, hogy a Leopoly Kft., valamint a 3D for All Kft. székhelyként bejegyeztesse a Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő és a 3D for All Kft. a Leopoly Kft.-vel együttesen bérelt Kecskemét, Homokszem u. 3-5. szám alatt lévő Tudósház IV. emelet 414. számú irodáját azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlők kötelesek a székhelyüket a bérleményben megszüntetni és azt az arra illetékes Törvényszék Cégbíróságán bejelenteni. A Szenátus felkérte Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a szükséges vagyonkezelői hozzájárulást készítse el a Leopoly Kft. és a 3D for All Kft. részére.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 19/2020. (V. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Járműmérnöki alapszak tantervének módosítását.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 20/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Gazdaságtudományi Kar által folytatott képzési területen futtatott nemzetközi gazdálkodás alapszak mintatantervének 2020-tól induló évfolyamokra irányadó módosítását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 21-1/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment FOSZK mintatantervi módosítását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 21-2/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Gazdaságtudományi Kar pénzügy és számvitel FOSZK mintatantervi módosítását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 21-3/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Gazdaságtudományi Kar kereskedelem és marketing FOSZK mintatantervi módosítását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 22/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus elfogadta az Alapító Okirat módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felhatalmazta Dr. Fülöp Tamás rektort és Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy amennyiben indokolt, úgy megtegyék a jelen határozat szerinti Alapító Okiratnak a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásában való eredményes átvezetéséhez szükséges jognyilatkozatokat.


Neumann János Egyetem Szenátusának 23/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Első Rész Szervezeti és Működési Rendjét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus elfogadta a Neumann János Egyetem, mint költségvetési szerv Megszüntető Okiratát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus elfogadta a Neumann János Egyetem új Alapító Okiratát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus felhatalmazta Dr. Fülöp Tamás rektort és Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a Megszüntető Okirat alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint fenntartó részére való megküldés, valamint a Magyar Államkincstárnak a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásából való eredményes kivezetése érdekében a szükséges intézkedéseket és amennyiben indokolt a szükséges jognyilatkozatokat tegyék meg. A Szenátus felhatalmazta Dr. Fülöp Tamás rektort és Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a Neumann János Egyetem új Alapító Okiratát a Neumann János Egyetemért Alapítvány, mint fenntartó felé, annak elfogadása érdekében küldje meg és a szükséges intézkedéseket és amennyiben indokolt a szükséges jognyilatkozatokat tegyék meg.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 24/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Második Rész Foglalkoztatási Követelményrendszert a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 25/2020. (VI. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi egyetemi és szervezeti egység szintű intézményi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Neumann János Egyetem Szenátusa 26/2020. (IX. 11.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Rend 4. Számú Melléklete Választási Szabályzat hatályon kívül helyezéséről szóló deregulációs szabályzatot, valamint a Neumann János Egyetem Szenátusának Ügyrendjét.


Neumann János Egyetem Szenátusa 27/2020. (X. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Digitális fogászati tervező alapszak tantervének módosítását

Neumann János Egyetem Szenátusa 28/2020. (X. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann Jánso Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát

Neumann János Egyetem Szenátusa 29/2020. (X. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolóját

Neumann János Egyetem Szenátusa 30/2020. (X. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal , 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetemnek a Kecskeméti Társadalomtudományi Imeretek Szolgáltató Központ Nonprogit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő egyetemi üzletrész vonatkozásában Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának vételi ajánlatát

Neumann János Egyetem Szenátusa 31/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. augusztus 01. és december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetését a határozat mellékelete szerinti tartalommal melyet a Neumann János Egyetemért Alapítvány, mint Fenntartó Kuratóriuma a 26./2020. (XI.11.) számú határozatával fogadott el.nátusa 32/2020. (XI. 26.) számú határo

Neumann János Egyetem Szenátusa 32/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann nos Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2020. évi a módosításokkal egységes szerkezetben foglalt költségvetési beszámolóját.

Neumann János Egyetem Szenátusa 33/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a Neumann János Egyetem , mint Átadó és a Károli Gáspár Református Egyetem mint Átvevő között megkötendő Átadás-átvételi megállapodást

Neumann János Egyetem Szenátusa 34/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, I. Fejezet Felvételi Szabályzatát

Neumann János Egyetem Szenátusa 35/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, II. Fejezet A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének rendjéről szóló szabályzatát

Neumann János Egyetem Szenátusa 36/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, V. Fejezet A hallgatói fegyelmi és kártéríési ügyek elbírálásának rendjéről szóló szabályzatát

Neumann János Egyetem Szenátusa 37/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, III. Fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát

Neumann János Egyetem Szenátusa 38/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Kollégiumának működéséről szóló szabályzatát

Neumann János Egyetem Szenátusa 39-1/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Fábián Csaba főiskolai tanárt a Tudományos Tanács tagjának

Neumann János Egyetem Szenátusa 39-2/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Johanyák Zsolt főiskolai tanárt a Tudományos Tanács tagjána

Neumann János Egyetem Szenátusa 39-3/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal egyhangúlag (a személyesen érintett tag a szavazásban nem vett részt) megválasztotta Dr. Kárpáti József adjunktust a  Tudományos Tanács tagjának

Neumann János Egyetem Szenátusa 39-4/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Lakatos Mária egyetemi docenst a Tudományos Tanács tagjának

Neumann János Egyetem Szenátusa 39-5/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Dr. Pető Judit főiskolai tanárt a Tudományos Tanács tagjának

Neumann János Egyetem Szenátusa 39-6/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (a személyesen érintett tag a szavazásban nem vett részt)  megválasztotta Dr. Palkovics András egyetemi docenst a Tudományos Tanács tagjának

Neumann János Egyetem Szenátusa 40/2020. (XI. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, (2 érvénytelen szavazat mellett) megválasztotta Dr. Fábián Csaba fősikolai tanárt a Tudományos Tanács elnökének

Neumann János Egyetem Szenátusa 41/2020. (XII. 10.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy 2021. január 1. napjától a Neumann János Egyetemen a Rektori Kabinet szervezeti egységeként, a rektor közvetlen irányítása és szakmai felügyelete alatt álló Településmarketing és Geostratégia Tudásközpontot hoz létre.

Neumann János Egyetem Szenátusa 42/2020. (XII. 10.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta  a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. Fejezet A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (Térítési és juttatási szabályzatát)

Neumann János Egyetem Szenátusa 43/2020. (XII. 10.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Neumann János Egyetem Szenátusának 2021. évi munkatervét.


Főmenü