NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

NJE 2021. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


Neumann János Egyetem Szenátusának 2021. évi határozatai


 


Neumann János Egyetem Szenátusának 1/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2021-2024. időszakra vonatkozó, a Neumann János Egyetem Intézményfejlesztési Tervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusának 2/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2021-2024. időszakra vonatkozó, a Neumann János Egyetem Esélyegyenlőségi Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusának 3/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, I. Fejezet Felvételi Szabályzat módosítását, a módosítással egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusának 4/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását, a módosítással egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal

Neumann János Egyetem Szenátusának 5/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Informatika Tanszékre benyújtott egyetemi tanári pályázatot és annak a Magyar Akkreditációs Bizottság felé történő tovább küldését.

Neumann János Egyetem Szenátusának 6/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar által folytatott képzési területen futtatott Kertészmérnöki BSc szak (nappali és levelező tagozat) mintatantervének 2021-től induló évfolyamokra irányadó módosítását és az új specializációkkal való kiegészítését, az előterjesztésben foglaltak szerint.

Neumann János Egyetem Szenátusának 7/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar által folytatott képzési területen futtatott Mezőgazdasági mérnöki BSc szak (nappali és levelező tagozat) mintatantervének 2021-től induló évfolyamokra irányadó módosítását és az új specializációkkal való kiegészítését, az előterjesztésben foglaltak szerint.

Neumann János Egyetem Szenátusának 8/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar által folytatott képzési területen futtatott Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak (nappali és levelező tagozat) mintatantervének 2021-től induló évfolyamokra irányadó módosítását és az új specializációkkal való kiegészítését, az előterjesztésben foglaltak szerint.

Neumann János Egyetem Szenátusának 9/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar által folytatott képzési területen futtatott Mezőgazdasági FOSZK szak (nappali és levelező tagozat) mintatantervének 2021-től induló évfolyamokra irányadó módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Neumann János Egyetem Szenátusának 10/2021. (I. 28.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta, 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Első Rész Szervezeti és Működési Rend módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Szenátus úgy döntött, hogy elfogadja az Alapító Okirat módosításait, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusának 11/2021. (II. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetemen a Védelmi Ipari Tudásközpont létrehozását.

Neumann János Egyetem Szenátusának 12/2021. (II. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal elfogadta A Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. Fejezet A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről (a továbbiakban: Térítési és Juttatási Szabályzat) szóló szabályzat módosítását.

Neumann János Egyetem Szenátusának 13/2021. (II. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta A Neumann János Egyetem gazdálkodásához kapcsolódó, pénzügyi vonatkozású szabályzatainak hatályon kívül helyezéséről szóló szabályzatát

Neumann János Egyetem Szenátusának 14/2021. (II. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal elfogadta A Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészmérnöki BSc szak (nappali és levelező tagozat) tantervmódosítása új specializációkkal való kiegészítését az előterjesztésben foglaltak szerint.

Neumann János Egyetem Szenátusának 15/2021. (II. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal elfogadta A Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karán Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak (nappali és levelező tagozaton) indítását az előterjesztésben foglaltak szerint

Neumann János Egyetem Szenátusának 16/2021. (II. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal elfogadta A Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karán Szőlész-borász felsőoktatási szakképzési szak (nappali és levelező tagozaton) indítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Neumann János Egyetem Szenátusának 17/2021. (III. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen és 6 nem szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2021. évi módosított üzleti tervét.

Neumann János Egyetem Szenátusának 18/2021. (III. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2021. évi közbeszerzési tervét.

Neumann János Egyetem Szenátusának 19/2021. (III. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 17 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzatát.

Neumann János Egyetem Szenátusának 20/2021. (III. 25.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett hozzájárult a Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. telephely bejegyzés iránti kérelméhez.

Neumann János Egyetem Szenátusának 21/2021. (IV. 06.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 15 igen szavazattal elfogadta Dr. Fülöp Tamás rektor és Nagy Ildikó kancellári jogkörben eljáró gazdasági igazgató „Előterjesztés a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Első Rész Szervezeti és Működési Rend módosításához kapcsolódóan”  tárgyú előterjesztését.

Neumann János Egyetem Szenátusának 22/2021. (IV. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal elfogadta Kozák János mérnök-informatikus, rendszermérnök részére Címzetes egyetemi docensi címet adományozásáról szóló előterjesztést.

Neumann János Egyetem Szenátusának 23/2021. (IV. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi humánpolitikai tervének értékelését

Neumann János Egyetem Szenátusának 24/2021. (IV. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervének értékelését

Neumann János Egyetem Szenátusának 25/2021. (IV. 29.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését

Neumann János Egyetem Szenátusának 26/2021. (V. 4.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, mint alapítók által létrehozásra kerülő Budapest Centre for Long-term Sustainability Kft. (BC4LS) nevű egy új, a fenntarthatóságra fókuszáló tudományos központtal kapcsolatos előterjesztését.

A Neumann János Egyetem Szenátusa hozzájárul a Neumann János Egyetem részvételével működő Budapest Centre for Long-term Sustainability Kft. (rövidített név: BC4LS Kft.) megalapításához 50%-50 % tulajdoni arányban közösen a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal. A Szenátus úgy dönt, hogy Dr. Fülöp Tamás Ferenc rektort és Dr. Weltsch Zoltán tudományos rektorhelyettest a BC4LS Kft. felügyelő bizottságába tagként javasolja jelölni.

 

Neumann János Egyetem Szenátusának 27/2021. (V. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztést Fegyvertervező és –gyártó specializáció indítására a Gépészmérnöki alapszakon.

Neumann János Egyetem Szenátusának 28/2021. (V. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán folyó képzések tanterveinek módosítását

Neumann János Egyetem Szenátusának 29/2021. (V. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 14 igen szavazattal elfogadta a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Szőlőtermesztő és borász szakmérnök/menedzser szak tantervmódosítását.

Neumann János Egyetem Szenátusának 30/2021. (V. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. Fejezet A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről (a továbbiakban: Térítési és Juttatási Szabályzat) szóló szabályzat módosítását.

Neumann János Egyetem Szenátusának 31/2021. (V. 27.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem 2020. évi beszámolóját és a kapcsolódó üzleti jelentést, a 2020. évi közhasznúsági mellékletet és a 2020. évi közhasznúsági szakmai beszámolót a cél szerinti oktatási és kutatási alaptevékenységről.

Neumann János Egyetem Szenátusa 32/2021. (VII. 08.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta Címzetes egyetemi tanári cím adományozását Christian Wolff Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatója részére.

Neumann János Egyetem Szenátusa 33/2021. (VII. 08.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta Címzetes egyetemi docensi cím adományozását Maróti Tamás a Hírös Mester Kft. irányítástechnikai igazgatója részére.

Neumann János Egyetem Szenátusa 34/2021. (VII. 20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetemen a Rektori Kabinet szervezeti egységén belül, a rektor közvetlen irányítása alatt álló MNB Tudásközpont létrehozását.

Neumann János Egyetem Szenátusa 35/2021. (VII. 20.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem hozzájárulását a FinoMeats Kft., mint alapítandó gazdasági társaság telephely bejegyzési és telephely használati kérelméhez a NJE vagyonkezelésében lévő, természetben a Mészöly Gyula tér 1-3 szám alatt található ingatlan vonatkozásában.

Neumann János Egyetem Szenátusa 36/2021. (VIII. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Neumann János Egyetemen a Rektori Kabinet szervezeti egységén belül, a tudásközpont vezető irányítása és a rektor szakmai felügyelete alatt álló Védelmi Ipari Tudásközpont neve Kármán Tódor Védelemipari és Technológiai Tudásközpontra módosuljon.

Neumann János Egyetem Szenátusa 37/2021. (VIII. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,hogy elfogadja a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusa 38/2021. (VIII. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, III. Fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusa 39/2021. (VIII. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 11 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a Neumann János Egyetem, mint Átadó és a Károli Gáspár Református Egyetem, mint Átvevő között létrejött Átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódó, a TÁMOP-4.1.2.b.2-13/1-2013-0008 valamint a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006. azonosító számú projektek lezárására tekintettel szükséges záradék tárgyában az előterjesztésben foglaltak szerinti tájékoztatást tudomásul veszi.

Neumann János Egyetem Szenátusa 40/2021. (VIII. 26.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 10 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a Neumann János Egyetem dékánjelöltjének Dr. Kárpáti József egyetemi docenst választja meg a 2021. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban betöltendő dékáni megbízási ciklusra.

Neumann János Egyetem Szenátusa 41/2021. (IX.30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Neumann János Egyetem Szenátusa 42/2021. (IX.30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Járműmérnöki alapszak tantervének módosítását.

Neumann János Egyetem Szenátusa 43/2021. (IX.30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztést a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán folyó egyes képzések tanterveinek módosítását.

Neumann János Egyetem Szenátusa 44/2021. (IX.30.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Járműmérnöki alapszakon Elektromos Járművek specializáció indítását.

Neumann János Egyetem Szenátusa 45/2021. (X. 21.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Első Rész Szervezeti és Működési Rend és a z Alapító Okirat módosításait.

Neumann János Egyetem Szenátusa 46/2021. (X. 21.) számú határozata

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpont Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak budapesti képzési helyen történő szakindítási kérelmet.

 


 Főmenü