NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

PAE 2016. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 2016. évi határozatai

1-1/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rendjét az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.

 

1-2/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 19 igen támogató szavazat mellett felkéri az ideiglenes intézményvezetőt és a hivatalba lépő kancellárt arra, hogy a szenátusi ülésen elhangzott javaslatok alapján kezdeményezze a Szervezeti és Működési Rend, valamint az Organogram módosítását.

 

2/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszerét az előterjesztésnek megfelelően.

 

3-1/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer I. Felvételi szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

3-2/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer II. A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét az előterjesztésnek megfelelően.

 

3-3/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer III. Tanulmányi és vizsgaszabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

3-4/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

4/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rend 2. számú mellékletét, a Választási Szabályzatot.

 

5/2016 (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi képzési programját az előterjesztésnek megfelelően.

 

6/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem rektori pályázatának tartalmát, a rektori megbízatás ellátására kiírandó pályázati szöveg tervezetét az előterjesztésnek megfelelően.

 

7/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően.

 

8/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi Vagyongazdálkodási Tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

10/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Közbeszerzési eljárásairól szóló szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

11/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

12/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Tűzvédelmi előírásairól szóló szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

13/2016. (VII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 20 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Munkavédelmi előírásairól szóló szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

14-1/2016. (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi elemi költségvetését az 1. sz. melléklet szerint az előterjesztésnek megfelelően.

 

14-2/2016. (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi intézményi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint az előterjesztésnek megfelelően.

 

15/2016 (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a közösségszervezés (BA) alapképzési szak indításáról szóló előterjesztést, támogatva ezzel az alapképzési szak indítását a Pedagógusképző Karon.

 

16/2016. (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ I. Szervezeti és Működési Rend 1. számú mellékletének, a Pallasz Athéné Egyetem szervezeti felépítésének (organogram) módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

17-1/2016. (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

17-2/2016. (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer V. A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét az előterjesztésnek megfelelően.

 

17-3/2016. (IX.08) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer VI. A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat és annak mellékletét az előterjesztésnek megfelelően.

 

18/2016. (X.10) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

19/2016. (X.10) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem intézményi képzési kínálatának fejlesztését az előterjesztésnek megfelelően.

 

20/2016. (X.10) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

21-1/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer I. Felvételi Szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

21-2/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és Juttatási Szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

22/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a 2017. évi képzési önköltségek számítását, valamint a képzési önköltségek összegét az előterjesztésnek megfelelően.

 

23-1/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2016/I. félévi költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően.

 

23-2/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Szolnoki Főiskola 2016/I. félévi költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően.

 

24/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

25/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi intézményi költségvetésének módosítását az 1. számú melléklet szerint az előterjesztésnek megfelelően.

A Szenátus a Pallasz Athéné Egyetem kancellárja részére felhatalmazást ad az egyetem belső költségvetését képező tartalékkeret átruházott hatáskörben történő átcsoportosítására.

 

26/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

27/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a „KECSKEMÉTI JÁRMŰÉPÍTŐ CSAPATOKÉRT” ALAPÍTVÁNY székhely bejegyzési kérelmét az előterjesztésnek megfelelően.

 

28/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. telephely bejegyzési kérelmét az előterjesztésnek megfelelően.

 

29/2016. (X.20.) szenátusi határozat

  • A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta az alábbi akkreditált szakok duális képzési formában történő indítását a 2017/2018. tanévben:

Duális   formában is indítani tervezett alapszak megnevezése

Feltételes   hallgatói létszám

Gépészmérnök BSc

             69   fő

Járműmérnök BSc

             14   fő

Mérnökinformatikus   BSc

              7   fő

Logisztikai mérnök   BSc

            12   fő

Gazdálkodás és   menedzsment BSc

             45   fő

Műszaki menedzser BSc

             12   fő

Anyagmérnök BSc

               4   fő

Kertészmérnök BSc

             20   fő

Mezőgazdasági mérnöki   BSc

              1   fő

Kereskedelem és   marketing BSc

              6   fő

Turizmus-vendéglátás   BSc

              2   fő

Pénzügy és számvitel   BSc

              3   fő

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc

             4   fő

 

  • A Szenátus      döntött arról, hogy a képzésben résztvevő vállalatok által előzetesen      kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést      (ponthatár-húzás), a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően – a      Pallasz Athéné Egyetem átsorolja a duális képzési formájú szakra.
  • A szenátusi döntés mellékletei a 230/2012. (VIII.28) Korm. rendelet alapján a vállalatokkal kötött együttműködési megállapodás, valamint a vállalatokkal közösen az egyes képzések képzési és kimeneti követelménye alapján elkészített tanterv.

 

30/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta az angol nyelvű képzések önköltségi árát a külföldi hallgatók számára az előterjesztésnek megfelelően, mely szerint a 2017/2018. és 2018/2019. tanévre vonatkozóan az angol nyelvű BA, BSc szak tandíja az EGT tagországból érkező hallgatóknak 950 €/félév, valamint az angol nyelvű BA, BSc szak tandíja a nem EGT tagországból érkező hallgatóknak 1900 €/félév.

 

31/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Tudományos Tanács javaslatának megerősítését, Johanyák Zsolt Csaba főiskolai tanár elnöki megbízását az egyetem Tudományos Tanácsában.

 

32-1/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Kertészmérnök BSc szak szakfelelőse személyében bekövetkezett változást az előterjesztésnek megfelelően, mely szerint az előző szakfelelős Dr. Lévai Péter helyett az új szakfelelős Turiné Dr. Farkas Zsuzsanna.

 

32-2/2016. (X.20) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Mezőgazdasági Mérnök BSc szak szakfelelőse személyében bekövetkezett változást az előterjesztésnek megfelelően, mely szerint az előző szakfelelős Dr. Dencső István helyett az új szakfelelős Dr. Hüvely Attila.

 

33/2016. (XI.03) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja titkos, rangsorolásos szavazási eljárásban az alábbi döntést hozta:

Dr. Ailer Piroska főiskolai tanár rektori pályázatát a Szenátus 18 igen szavazattal támogatta, ezzel a Szenátus Dr. Ailer Piroskát rektorjelöltnek megválasztotta.

 

34/2016. (XII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

35/2016. (XII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem decentralizált gazdálkodási keretének (intézményi költségvetésének) meghatározásáról szóló szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

36/2016. (XII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

37/2016. (XII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

38/2016. (XII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a BIO-FUNGI Kft. fióktelep bejegyzési kérelmét az előterjesztésnek megfelelően.

 

39/2016. (XII.01) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

40/2016. (XII.16.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta „A Közbeszerzési eljárások szabályozása a Pallasz Athéné Egyetemen” elnevezésű szabályzat módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

Főmenü