NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

PAE 2017. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 2017. évi határozatai

1/2017 (II.09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 19 igen szavazattal elfogadta a gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítése érdekében kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit, támogatva egyben a szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a Pedagógusképző Karon.

 

2/2017 (II.09) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal elfogadta a szakfelelősök személyi változtatására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.

 

3/2017 (II.09) szenátusi határozat

A Szenátus 19 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Etikai kódexét az előterjesztésnek megfelelően.

 

4/2017 (II.09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 19 jelen lévő szavazati jogú tagja 12 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi költségvetését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

5/2017 (III.09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ I. SZMR módosítását és az SZMR 1. számú mellékletének (organogram) módosítását az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal együtt.  

 

6/2017 (III.09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.

 

7/2017 (III .09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer II. a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjének módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

8/2017 (III.09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Szakkollégiumok létesítő okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

9/2017 (III.09) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagjai 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem gépészmérnöki alapszak szakfelelős személyi változását az előterjesztésnek megfelelően.

 

10/2017 (III.09) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Forceline Solutions Kft. telephely bejegyzésére tett javaslatát az előterjesztésnek megfelelően.

 

11/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 13 jelen lévő szavazati jogú tagja 13 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem HKR IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.

 

12-1/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen egybehangzó szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi oktatásfejlesztési terv értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

 

12-2/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen egybehangzó szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi oktatásfejlesztési tervet az előterjesztésnek megfelelően.

 

12-3/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 13 jelen lévő szavazati jogú tagja 13 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi minőségirányítási terv értékelését.

 

12-4/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 13 jelen lévő szavazati jogú tagja 13 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi minőségirányítási tervet az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

12-5/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 13 jelen lévő szavazati jogú tagja 13 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi humánpolitikai terv értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

12-6/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 13 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi humánpolitikai tervet az előterjesztésnek megfelelően.

 

12-7/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi tudományos kutatás-fejlesztési terv értékelését az írásos előterjesztésnek megfelelően.

  

12-8/2017 (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 13 jelen lévő szavazati jogú tagja 13 igen szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervet az előterjesztésnek megfelelően.

 

13/2017 (III.30) szenátusi határozat       

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúan, 13 szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi közbeszerzési tervet az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

14/2017 (III.30) szenátusi határozat       

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok átadásához előzetes hozzájárulás a Kecskeméti Homokbánya terület fejlesztéseinek biztosítására tett javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.

 

15-1/2017 (III.30) szenátusi határozat   

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának jelenlevő 13 szavazati jogú tagja titkos szavazás során a Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésre Dr. Tuskó László tanszékvezető (GAMF Műszaki és Informatikai Kar) felterjesztését 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszavazta.


15-2/2017 (III.30) szenátusi határozat   

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának jelenlévő 13 szavazati jogú tagja titkos szavazás során a címzetes egyetemi tanári címre Dr. Bagány Mihály ny. főiskolai docens (GAMF Műszaki és Informatikai Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal támogatta.


15-3/2017. (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának jelenlévő 13 szavazati jogú tagja titkos szavazás során a Pedagógus Szolgálati Emlékéremminiszteri elismerésre Dr. Németh Miklós  főiskolai docens (Gazdálkodási Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal elfogadta

 

15-4/2017. (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 leadott, érvényes szavazatból 13 igen szavazattal támogatta Prof. Dr. Lévai Péter ny. (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar) főiskolai tanár számára a címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

 

15-5/2017. (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának jelenlévő 13 szavazati jogú tagja titkos szavazás során a címzetes egyetemi tanári címre Dr. Kovács András ny. főiskolai tanár (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal támogatta.

 

15-6/2017. (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának jelenlévő 13 szavazati jogú tagja titkos szavazás során a címzetes egyetemi tanári cím adományozására Prof. Dr. Surányi Dezső egyetemi tanár (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal elfogadta.

 

 15-7/2017. (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa titkos szavazás során a címzetes egyetemi docensi cím adományozására Ledóné Dr. Darázs Hajnalka DélKerTÉSZ vezető szaktanácsadó (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal megszavazta.

 

15-8/2017. (III.30) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának jelenlévő 13 szavazati jogú tagja titkos szavazás során a címzetes egyetemi docensi címre  Lédeczi László okleveles közigazgatási menedzser  (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar) felterjesztését 13 igen szavazattal támogatta.

 

16/2017. (IV.27) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 14 jelen lévő szavazati jogú tagja 14 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi gazdálkodásáról az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

17/2017. (IV.27) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 14 jelen lévő szavazati jogú tagja 14 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola Intézményfejlesztési Terv módosítását.

 

18/2017. (IV.27) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 14 jelen lévő szavazati jogú tagja 14 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer módosítását.

 

 19/2017. (IV.27) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 14 jelen lévő szavazati jogú tagja 14 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentését és a 2017. évi üzleti tervét.


20-1/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Kereskedelmi és marketing alapszak tantervére tett javaslatot magyar nyelven.

 

20-2/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Kereskedelem és marketing alapszak tantervére tett javaslatot angol nyelven.

 

20-3/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak tantervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

20-4/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Nemzetközi gazdálkodás alapszak tantervének módosítására tett javaslatot magyar nyelven.

 

20-5/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar módosítását a Nemzetközi gazdálkodás alapszak tantervére angol nyelven.

 

20-6/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Pénzügy és számvitel alapszak tantervét az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

20-7/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak tantervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

20-8/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Turizmus-vendéglátás alapszak tantervére tett módosítást magyar nyelven.

 

20-9/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Turizmus-vendéglátás alapszak tantervének módosítását angol nyelven az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

20-10/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak tantervét.

 

20-11/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterszak tantervét magyar nyelven.

 

20-12/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Kar előterjesztését a Vállalkozásfejlesztés mesterszak tantervére angol nyelven.

 

21-1/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pedagógusképző Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak tantervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

21-2/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pedagógusképző Kar Közösségszervező alapszak tantervének módosítását.

 

21-3/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pedagógusképző Kar Óvodapedagógus alapszak tantervére tett módosítást az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

21-4/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pedagógusképző Kar Tanító alapszak tantervére tett módosítást.

 

22 /2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar a Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzési szak szakindítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

23-1/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészmérnöki alapszak tantervére tett módosítását.

 

23-2/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészmérnöki alapszak általános kertész specializáció tantervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

24-1/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak nappali munkarend tantervét.

 

24-2/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak levelező munkarend tantervére tett módosítást az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

24-3/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészmérnöki alapszak levelező munkarend tantervét.

 

24-4/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Mezőgazdasági mérnöki alapszak nappali munkarend tantervére tett módosítást.

 

24-5/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Mezőgazdasági mérnöki levelező munkarend tantervét.

 

24-6/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak nappali munkarend tantervére tett módosítást az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

24-7/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak levelező munkarend tantervére tett módosítást.

 

24-8/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak levelező munkarend tantervét.

 

24-9/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészmérnöki mesterszak levelező munkarend tantervére tett módosítást.

 

25-1/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak nappali munkarend tantervét az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

25-2/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak levelező munkarend tantervét az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

25-3/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gépészmérnöki alapszak nappali munkarend tantervét az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

25-4/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gépészmérnöki alapszak levelező munkarend tantervét az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

25-5/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Járműmérnöki alapszak nappali munkarend tantervét, az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

25-6/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Járműmérnöki alapszak levelező munkarend tantervét az ülésen elhangzott módosító javaslattal együtt.

 

25-7/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Logisztikai mérnöki alapszak nappali munkarend tantervét.

 

25-8/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Logisztikai mérnöki alapszak levelező munkarend tantervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

25-9/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gazdálkodási és menedzsment alapszak nappali munkarend tantervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

25-10/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gazdálkodási és menedzsment alapszak angol nyelven nappali munkarend tantervét.

 

25-11/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Gazdálkodási és menedzsment alapszak levelező munkarend tantervét az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

25-12/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus alapszak angol nyelven nappali munkarend tantervét.

 

25-13/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus alapszak nappali munkarend tantervét.

 

25-14/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus alapszak levelező munkarend tantervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

25-15/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Programtervező felsőoktatási szakképzési szak- Fejlesztő Szakirány nappali munkarend tantervét.

 

25-16/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Programtervező felsőoktatási szakképzési szak- Fejlesztő Szakirány levelező munkarend tantervét.

 

25-17/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzési szak- Rendszergazda Szakirány nappali munkarend tantervét.

 

25-18/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzési szak- Rendszergazda Szakirány levelező munkarend tantervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

26-1/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Menedzser szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervét az előterjesztésnek megfelelően.

 

26-2/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervét.

 

27/2017. (V.18) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusának 17 jelen lévő szavazati jogú tagja nyílt szavazást követően a Pallasz Athéné Egyetem nevének megváltoztatására vonatkozó javaslatokat az alábbi rangsor szerint fogadta el: 

1.      Neumann János Egyetem elnevezés (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

2.      Közép- Magyarországi Egyetem elnevezés (1 igen, 12 nem, 4 tartózkodás)

3.      Neumann János Kecskemét- Szolnoki Egyetem elnevezés (0 igen, 16 nem, 1 tartózkodás)

 

28/2017. (V.31) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, 1 érvénytelen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójáról szóló döntést.

 

29/2017. (V.31) szenátusi határozat

A Szenátus 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló módosítását.


30/2017. (VI.12) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

 

31/2017.(VI.30) szenátusi határozat

A Szenátus elektronikus szavazás során 14 érvényes, 0 érvénytelen szavazattal, 14 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, IV. fejezet, A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendjéről szóló szabályzat (Térítési és Juttatási Szabályzat) módosítását. 

 

32/2017. (VI.30) szenátusi határozat

A Szenátus elektronikus szavazás során 14 érvényes, 0 érvénytelen szavazattal, 14 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, I. fejezet Felvételi Szabályzat módosítását.

 

33/2017(VI.30) szenátusi határozat

A Szenátus elektronikus szavazás során 14 érvényes, 0 érvénytelen szavazattal, 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer, VII. fejezet, A hallgatói rendezvények és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások rendjét.

 

34/2017(VI.30) szenátusi határozat

A Szenátus elektronikus szavazás során 14 érvényes, 0 érvénytelen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2017. évi vagyongazdálkodási tervének jóváhagyását.

 

 35/2017. (VII.05) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem 2016. évi maradvány elszámolásának, valamint a 2017. első félévi előirányzat módosítását.

 

36/2017.(VII.05) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Neumann János Egyetem Gazdálkodási szabályzatát.

 

37/2017.(VII.05) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pallasz Athéné Egyetem által adományozható címek, kitüntetések rendjéről szóló szabályzatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

38/2017.(VII.05) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az angol nyelvű Kertészmérnöki alapszak nappali és levelező munkarend tantervét.

 

39/2017.(VII.05) szenátusi határozat

A Szenátus 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az angol nyelvű Vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak nappali és levelező munkarend tantervét.

 

40/2017. (VII.05) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az angol nyelvű Pedagógiai orientációjú szakmérnök/szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítésére tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

41/2017. (VII.05) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak szakindítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

42/2017. (VII.05) szenátusi határozat

A Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa 13 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Master of Business Administration (MBA) mesterszak szakindítására tett javaslatot az írásos előterjesztésnek megfelelően.

Főmenü